۱۶ فروردین، ۱۳۸۹

به هم بپیوندیم!

دعوت از تمام مبارزان علیه سیستم سرمایه داری
- فعالین جنبش جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران، حاشیه نشینان، "غیر"قانونی- و خارجی ها
- مبارزان چپ، آنارشیست ها، آتانوم ها ،ضد فاشیست ها و سوسیالیست های آزادمنش
- فمینیستها، طرفداران محیط زیست و حیوانات، کوئیر ها (همجنسگرایان، بای سکسوال ها، ترنس ها و ...)
- دوستان و رفقای علیه نظامی گری
- .....
آنان که مخالف تمرکز قدرت، انباشت سرمایه، هر نوع اقتدار ، سلسله مراتب، اتوریته، سانترالیسم، سرور و صاحب، دولت، حکومت، حزب، مرز، تسلیحات نظامی، نیروگاه اتمی، فقر، ارتش، سربازی، زندان، سرمایه داری، مرد سالاری، نابرابری، مذهب، خدا و...هستند.

ما خواهان حاکم شدن جامعه بشری بر سرنوشت خویش هستیم و مبارزه میکنیم تا هیچ قانون و هنجاری در مقابل آزادی و برابری انسان وجود نداشته باشد.

ما برای گذر از دوران اقتدار سرمایه داری، دوران بهره کشی انسان از انسان نیاز به نابودی تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سیستم سرمایه داریم. ما بهترین آلترناتیو کنونی را آنارشی میدانیم و هدفمان ایجاد یک کارزار تبلیعاتی جهت ترویج روحیه ی خودگردانی است.

موضوعات مورد بحث و گفتگو را خود جمع تعیین می کند.
موضوعات پیشنهادی فعلی به نشست عبارتند از:

- مالکیت خصوصی و نظام استثمارگرانه ی سرمایه داری (اعم از سرمایه داری دولتی و غیر دولتی)
- آتوریته، سلطنت، ولایت، رهبریت ، مرکزیت و دیکتاتوری
- ناسیونالیسم، نژادپرستی، مردسالاری و نخبه گرایی
- فدرالیسم، شوراها، خود مدیریتی و خودگردانی
- ......
بیاییم ایدهایمان را به اشتراک بگذاریم.
بیاییم در یک نشست حضوری تجربیاتمان را اینترناسیونال منتقل کرده و گامهایمان را هماهنگ کنیم.

تاریخ و مکان نشست بزودی در وبلاگ های زیر اعلام میشود:
وبلاگ شاهین شهر - اندیشه های ( سیاسی) نوین و مترقی
آرشیو رزا
آنارشیست عاشق
آنارشیست خشمگین
صدای آنارشیسم
KAF فورومی آنارشیستهای کردستان

در همین رابطه از کمک نظری و فکری دوستان ممنون میشویم. دوستان میتوانند برای درج نظرات از بخش ارسال نظرات این بلاگ و دیگر آدرس های داده شده و ایمیل بلاگها استفاده کنند.

نظر هه‌ژێن: حرکت کنید تا چیزی هم با شما به‌ حرکت درآید.
آن که‌دیروز در قیام ها و تظاهرات (1357 و پارساڵ شکست خوردیم، به‌خاطر آن بود، که‌ قربانی آرمانهائی شدیم و فرمانی خودرا به‌دیگران، به‌اقتدارگراها و سلطه‌جوها سپردیم، آنهائی که‌تنها هدفشان حکمرانیشان بر ما بوده‌ و است.
اگر بخواهیم دوباره‌ شکست نه‌خوریم و جامعه‌ای آزاد را بنا نهیم، باید این بار ما مبارزان راهی آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و قربانیانی تمام دوران تاریخ، آنطور که‌دیکتاتورهای سرمایه‌داری را به‌پایین میاوریم، خودمان هم چرخاندن جامعه ‌آزاد شده ‌را از پایين به‌بالا از طریق فیدرالیزمی سوسیالیستی و خودگردانی کمون ها و شوراها آزادانه ‌جامعه بدون دولت و دیکتاتوی، بدون سلطه ‌احزاب به‌وجود آوریم.
با بەیەکەوە پەیوەست بین!

هیچ نظری موجود نیست: