۲۶ اردیبهشت، ۱۳۸۹

دردفاع از حقوق زنان و لزوم وجود حس زنانه برای تغییر دنیا به دنیایی بهتر/ ایزابل آلنده

برای ساختن دنیای بهتر نیاز به برابری بین زن و مرد است.
نیاز داریم به حس زنانه در اداره دنیا

 ایزابل آلنده ، نویسنده سرشناس و فعال حقوق بانوان از نقشی که باید در جامعه به زنان داده شود می گوید. /هرچند که زنان دو قسمت از سه قسمت نیروی کار دنیا را تشکیل می دهند، آما آنها فقط کمتر از یک درصد از اموال دنیا را در تملک دارند.عقب افتاده ترین و فقیرترین جامعه ها ، همیشه جامعه هایی هستند که در آن زنان را ناتوان نگه می دارند./او از اهمیت داشتن قلبی مشتاق و حس زنانه برای ایجاد تغییردر آینده دنیا می گوید .
ایزابل آلنده از قلبی مشتاق می گوید/ بخش اول /با زیرنویس فارسی
ایزابل آلنده از قلبی مشتاق می گوید/ بخش دوم /با زیرنویس فارسی

لینک دانلود بخش اول این سخنرانی در فایل mp4              لینک دانلود بخش دوم سخنرانی در فایل mp4
لینک سخنرانی در وبلاگ وبلاگ گمنامیان                     برای دیدن سایت شخصی ایزابل آلنده اینجا

۱ نظر:

آنارشیست خشمگین گفت...

نگاهی به مطلب جدید ریسکا، "آنارشیسم، انقلاب یا اعتراض" بنداز.