۲۳ خرداد، ۱۳۸۹

یادآوری یک جنایت: تجاوز به ترانه موسوي، سمبل همه ی آن هائی که مورد تجاوز جنسی واقع شدند

“جهان زن ” تجاوز جنسی در زندان های جمهوری اسلامی، دیگر امر ناشناخته ای نیست. اما یکی از دردناک ترین این جنایت ضد بشری، ماجرای ترانه موسوی است . دختری که نه تنها به او بصورت گروهی تجاوز کردند، و رهبری این تجاوز را حسین طائب به عهده داشت، بلکه برای پاک کردن سند جنایت، پیکر نیمه جان این دختر معصوم را سوزاندند و در گوشه ای از این خاک بلا دیده دفن کردند و سپس بیشرمانه سناریوی تلویزیونی سازماندهی کردند. از این رو این ماجرا نباید به فراموشی سپرده شود. هر بار که مسئله تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی مطرح می شود باید نام ترانه موسوی نیز مطرح شود زیرا او سمبل همه ی زنان و مردانی است که مورد تجاوز واقع شده اند. اگر ندا آقاسلطان نماد مظلومیت ملتی است که تظاهرات مسالمت آمیزش به گلوله بسته شد، ترانه موسوی هم نماد ملتی است که در زندان های رژیم اسلامی به دختران و پسرانش تجاوز جنسی صورت گرفت. این ها اسناد جنایتی است که در زمان محاکمه سران جمهوری اسلامی باید روی میز دادگاه قرار گیرد...
 الویری: ترانه موسوی در مقابل مسجد قبا دستگیر شد، من داراي محذوراتی هستم بیشتر از این تمیتوانم توضیح بدهم،عذر شرعی دارم!
ترانه موسوی یکی از همان مواردی است که اشتباه بود و البته کمیته هم این موضوع را اعلام کرد . • درباره ترانه موسوی مدارک و مستندات خاصی در اختیار دارم اما به دلایلی که قول شرعی داده ام تا به امروز این مدارک را منتشر نکرده ام . ماجرای ترانه موسوی بسیار پیچیده است . این شخص در مقابل مسجد قبا دستگیر شد . • من دارای محذوراتی هستم . بیش از این نمی توانم توضیح دهم . در این زمینه عذر شرعی دارم .
بازداشت یک شیر زن توسط یک فاطی کماندو //این فیلم 4.30 دقیقه ای بخوبی بیانگر هراس رژیم از حرکت مردم است. تمام مسیر پراست از گاردیها و لباس شخصیها.
هرانا؛ بازداشت بیش از ششصد مرد و سیصد زن در پی اعتراضات روز گذشته
دیلی تلگراف: یک نوجوان 15 ساله می گوید در زندان مورد تجاوز قرار گرفته است. "رضا"می گوید هم اکنون به مرز خودکشی رسیده است. وی به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی، 20 روز در تهران در بازداشت انفرادی به سر برده است. اما به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بارها توسط زندان بانها مورد تجاوز قرار گرفته است. رضا می گوید " زندگی من به
پایان رسیده است. فکر نمی کنم بتوانم دوباره بهبودی خود را باز یابم". ..

فایل صوتی گفتگو با یکی اززندانیان دستگیریهای اخیر با رادیو فرانسه.
این مصاحبه را در اینجا میشنویم. گفتگو به زبان فارسی و فرانسه میباشد. با تشکراز مهستی شاهرخی و چشمان بیدارش.
دانلود- 28ام بی-فرمات ام پی 3

هیچ نظری موجود نیست: