۲۱ خرداد، ۱۳۸۹

موسوی و کروبی: ۲۲ خرداد راهپیمایی نداریم!


خبر هم کوتاه و هم واضح بود: برای سالگرد انتخابات از خانه بیرون نیایید. توضیح چندانی نداشت: برای حفظ جانتان، و از آنجا که دولت قصد سرکوب دارد.
تفسیر خبر را من می‌گویم.
اتفاقی‌ که می‌افتد کم و بیش این است:
از معترضین آن عده که جراتی دارند به هر حال میروند طبیعی‌ است که شمارشان بر خلاف جسارت‌شان کم است، سپاه قلع و غم می‌کند، در جا می‌کشد یا چندی بعد آویزان می‌کند.
بهترین‌ها گوشت قربانی تصمیم موسوی و‌ کروبی می‌شوند.
اما برای دیگران: در خانه می‌مانند و‌ طناب دار آرام آرام گلویشان را لمس می‌کند. دولت مستقر است و‌ دیگر از چیزی نمی‌هراسد، همه ترسشان از همین تظاهرات سالگرد بود که آن هم به خوبی و‌ خوشی‌ مرتفع شد.
از تک تکتان که به احمدی نژاد رأی‌ ندادید تقاص می‌کشد، برادر سپاهی تشنه خون است، تا رختخوابتان هم می‌آیند و پس از چندی آرزو می‌کنی‌ که‌ای کاش در همان خیابان مرده بودی.

هیچ نظری موجود نیست: