۳۱ تیر، ۱۳۸۹

ششمین اردوی تابستانی آنارشیستی 2010 در سویس 13-20. 08. 2010

اردوگاه تابستانی هرساله برگزارمیشود ولی باشکل های گوناگون. این اردو درشهر Degen, Graubünden, Schweiz میباشد شما میتوانید در وب لینک پایین، نقشه این محل را پیدا کنید واینکه چه طور به این محل بیایید. تاریخ این اردوگاه 13 تا 20 آگوست است.

اولین موضوع این است که چرا یک اردوگاه آنارشیستی برگزار میشود
ما در جامعه‌ای مصرفی زندگی میکنیم، که مارا به خود وابسته میکند، جامعه‌ای که به ما میگوید چطور باید زندگی کنیم و چه گونه باید فکر کنیم. ما برای اینکه بتوانیم یاد بگیریم و بفهمیم که یک جامعه‌ای آنارشیستی به ما چه میدهد و مارا چه گونه آموزش میدهد. در یک هفته شیوه‌ای نو برای زندگی کردن را آزمایش کنیم و همچنین می بینیم که شکلی دیگر هم برای زندگی قابل تصور است. ما قدم به قدم در این اردوگاه وجدا از هرگونه قدرت طلبی همانطور که آرزو میکنیم باهم و بااحترام متقابل و اینکه هرکسی به نحوی در این جامعه‌ای کوچک مسئولیتی متقبل میشود، حرکت میکنیم. ما میبنیم که قادر به این هستیم که باهم در خارج از هر سلسله مراتب تعییین کننده باشیم. به جای اینکه فقط یک مصرف کننده غیر فعال باشیم یک انسان فعال که خود زندگی روزمره اش را تعیین کرده و آن را متنوع میسازد.  در این اردو ما این امکان را داریم که تئوری را  امتحان کرده و در صورت لزوم در آن تجدید نظر و یا آن را اصلاح کنیم و بعد به شکل عمل دربیاوریم. این اردو امکانی است برای تجربه‌ای از جامعه‌ای عاری از سلطه طلبی که در آن تبادل نظر سیاسی, بحث , رد و بدل اطلاعات , برنامه‌ریزی , گفتگو در مورد تجارب و غیره انجام گرفته میشود
چه طور این اردو سازماندهی می یابد
گروهی از قبل مسئولیت وب سایت, جا, غذاو نوشیدنی را به عهده گرفته است. با شروع اردو آنها خود را کنار کشیده و مسئولیت را با دیگران تقسیم میکنند. این گروه نمیخواهد دیگران را از نداشتن مسئولیت به افرادی منفعل و مصرفی بکشاند. مسئولیتها به شکل آزاد تقسیم میشوند. هرکسی میتواند آزادانه کارگاه‌های آموزشی , سخنرانی و بحثهایی درمورد آنارشیست ارائه دهد. اگر در رابطه با کاری که میخواهی بکنی به چیز یا چیزهایی احتیاج داریی یا باخودت می آوری و یا اینکه با گروه از طریق ایمیل تماس می گیری که آنها تهیه کنند.
چه چیزی باید با خودت بیاوری
یک چادر برای خوابیدن , برای مخارج جا و مکان, غذا و نوشیدنی روزی 8 یورو. در صورتی که نمیتوانی این مبلغ را بدهی کمی کمک مالی هم ممکن است ولی در مجموع نباید مسئله مالی باعث شود که کسی در این اردوگاه شرکت نکند.
از دوستان خواهش میکنیم که سگ باخود نیاورند
http://a-camp.ch/2010/workshops.html

هیچ نظری موجود نیست: