۲۸ تیر، ۱۳۸۹

حق زندگی برای همه


هم/دو/ودگرهمجنسگرا هرساله باراکا درکلن سالگرد دوجوان راکه به دلیل همجنسگرایی درایران اعدام شدند میگیرد. این دو جوان به نامهای محمود عسگری و عیاض مرهونی هستند. ما ازشما عزیزان دعوت میکنیم که دراین روز باماباشید
am 19.07.2010
um 17:30
Köln/ Rheinufer ( an der Hohenzollernbrücke

Islamischer Staatsterror gegen Homosexuelle im Jahr 2005: Im Iran werden Jugendliche wegen gleichgeschlechtlicher Kontakte gehängt
(Islamic state terror against homosexuals in the year 2005: Teenagers are hung because of homosexual contacts in Iran)

بیانیه سازمان دگرباشان جنسی ایرانی – ایرکو، برای درخواست لغو حکم اعدام ابراهیم حمیدی


صدور حکم اعدام به دلیل «رابطه با همجنس»
رادیو زمانه تاریخ انتشار مطلب: ۱۴ تیر ۱۳۸۹

در قوانین ایران رابطه دو همجنس با یکدیگر ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات مرگ تعیین شده است. مصطفایی گفته که یقین دارد ابراهیم حمیدی بی‌گناه است.

وکیل این پرونده افزوده: «۳۰ تیر ۱۳۸۷ قضات شعبه دوم دادگاه کیفری آذربایجان شرقی، حمید طاقی، ابراهیم حمیدی، مهدی پوران و محمد رضایی را به اتهام لواط با استناد به علم قاضی به اعدام محکوم کردند. پس از آن پرونده به شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور ارسال شد که پس از نقض دادنامه به دلیل نقص در تحقیقات، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رای ارسال شد.» مصطفایی خاطرنشان کرده که شعبه دوم دادگاه کیفری آذربایجان شرقی برای بار دوم ۱۰ تیر ۱۳۸۸ چهار متهم را به اعدام محکوم کرد.
تبرئه ۳ نفر از اعدام و صدور حکم اعدام برای یک جوان تبریزی -رهانا
به اعدام سه نفر به جرم همجنسگرایی اعتراض کنید
حكم اعدام یك نوجوان 17 ساله به اتهام لواط
اعدام دو نوجوان همجنسگرا در مشهد و اهمیت فرادستی فرهنگی نیروهای دمکراسی خواه، ج. شیرازی-پنجشنبه 6 مرداد 1384
۱۲ مرد به جرم لواط محکوم به اعدام شده‌اند-   31.12.09

هیچ نظری موجود نیست: