۱۲ شهریور، ۱۳۸۹

تظاهرات ضد فاشیستها با هدف بلوکه کردن راهپیمائی نئو نازی در شهر دورتموند 4 سپتامبر 2010

1000 نفر از نیروهای نئونازی برای ششمن بار در چند سال اخیر قصد دارند تا روز شنبه 4 سپتامبر در شهر دورتموند راهپیمائی کنند. نئو نازی ها تا کنون با دست خیلی باز توانسته اند برای راهپیمائی های خود در این شهر اجازه دریافت کنند.
اینک ائتلاف گسترده ای از همه نیروهای ضد نازی قصد دارند تا همچون مردم شهرهای کلن، دویزبورگ، برلین، درسدن و یانا با بلوکه کردن مسیر حرکت نازی ها عملا از راهپیمائی آنها جلوگیری کنند. آنها میگویند این عملشان مخالفت با آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تظاهرات نیست زیرا "نازیسم" نه یک تفکر، بلکه یک "جنایت" است که آزمایش خود را در گذشته پس داده است.

زمان راهپیمائی ضد نازی ها: شنبه 4 سپتامبر
تجمع: از ساعت 9 صبح به بعد در مناطق مختلف "نورد اشتاد- Nord Stadt" شهر دورتموند در مسیر های منتهی به محل تجمع نازی ها
http://www.youtube.com/watch?v=ZAGGQXEiXzE
اطلاعات تکمیلی
http://bus.blogsport.de/

هیچ نظری موجود نیست: