۱۴ آذر، ۱۳۸۹

چرا با حجاب کودکان مخالفیم؟ بحث وگفتگو از طریق پالتاک

 چرا با حجاب کودکان مخالفیم؟
«شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران» به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می کند:  جلسه بحث وگفتگو از طریق پالتاک
زمان: دوشنبه 6 دسامبر ۲۰١۰ ساعت ۲۰ ( به وقت اروپای مرکزی)
آدرس اتاق پالتاکی:
Iran-Women-Solidarity
در گروه
Social Issues and Politics
زیرمجموعه
Other
گروه کاری" مقابله با حجاب "

هیچ نظری موجود نیست: