۲۵ دی، ۱۳۸۹

بن علی ديکتاتور 74 ساله تونس از ترس خشم مردم فرار کرد!

۲ نظر:

زورآبادنشین گفت...

عکس دزدی چه کیفی میده‌ها!!!

Rosa گفت...

http://zoorabad.wordpress.com/2011/01/14/doc099/
بن علی رفت، سید علی کی می‌رود؟

با تشکر به شما لینک دادم. اما اگر مشکلی هست برمیدارم. روی بن علی رفت، سید علی کی می‌رود؟
کلیک کنید در پست آرشیو متوجه میشوید.
رزا