۰۴ اسفند، ۱۳۸۹

سلام اخبار بین ملل ای خوشامدی!

Alerta Alerta Antifashista!

لینک زیر بلاگ تازه متولد شده سارا نبوی است. فعلا آشخوره اما بزودی قراره با ترجمه اخبار زیر بال و پر اناری ها رو بگیره!
براش خبرها رو بفرستید. برای ترجمه دست رد به سینه کسی نزده!
اخباربین المللی سارا نبوی
http://saranabavi.blogspot.com/هیچ نظری موجود نیست: