۲۱ فروردین، ۱۳۹۰

خبر فوری- اعدام حبیب در چند ساعت دیگر در سنندج؟

حکومت اسلامی قصد دارد تا ساعتی دیگر ( بامداد یکشنبە) حبیب اللە لطیفی دانشجوی زندانی کرد را اعدام کند
مرگ بر طناب دار حالا گردن هر کی هست
(به نقل از فیس بوک علی جوانمردی صدای آمریکا) بر اساس خبری کە از یک منبع موثق مرتبط با زندان سنندج بە دستم رسیدە ، جمهوری اسلامی قصد دارد تا ساعتی دیگر ( بامداد یکشنبە) حبیب اللە لطیفی دانشجوی زندانی کرد را اعدام کند. خانوادە و دوستان این دانشجوی دربند از سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهند تمام توان خود را برای جلوگیری از این اعدام بکار گیرند
اعدام شدگان ماییم که می مانیم و هر روز این خبر ها رو می شنویم . آنها که در راه آزادی گام بر می دارند هراسی از مرگ ندارند
برای تماس با زندان سنندج:
شماره تماس اداره کل00988713235906
00988713235906
تا میتوانید با این شماره تماس بگیرید
00988712552920
00988712552920 شماره تلفن زندان مرکزی سنندج
*منبع: فیسبوک علی جوانمردی
خبر فوری و مهم ، منتشر کنید .....................حکومت اسلامی قصد دارد تا ساعتی دیگر ( بامداد یکشنبە) حبیب اللە لطیفی دانشجوی زندانی کرد را اعدام کند. خانوادە و دوستان این دانشجوی دربند از سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهند تمام توان خود را برای جلوگیری از این اعدام بکار بگیرند.
به نقل از فیس بوک علی جوانمردی صدای آمریکا
دوستان گرامی پیغامهای خصوصی زیادی را در دقایق گذشتە دریافت کردەام و بهمین دلیل این توضیح را ضروری میدانم: دوستان و همکارانی هستند کە در شهرهای مختلف ایران زندگی میکنند و با یکدیگر هکماری خبررسانی داریم. من با شناختی کە از بسیاری از آنها دارم خبرهایشان را منتشر میکنم . همیشە امکان تحقیق دربارە صحت خبر وجود ندارد و شرایط ویژە کشور بە نحوی است کە در صورت درنگ و تاخیر هم ، اهمیت خبر از بین میرود و چە بسا سری بە زیر چوبە دار میرود. بطور مثال من یکروز پیش از تظاهرات سەشنبە اعتراض خبری منتشر کردم کە صحت آن مشخش و تایید شد. هدف از پخش خبر درست و بموقع ، بازداشتن جمهوری اسلامی از اعمال غیرانسانی است. پس از انتشار خبر فوری امشب ایرنا خبرگزاری خود جمهوری اسلامی با چند تن از نزدیکان و مسوولان زندان تماس گرفتە و جویای مسالە شدە است و امیدوارم از این اعدام جلوگیری شود. علی جوانمردی
در حالیکە همه تلاشها برای لغو اعدام شیرکو معارفی متمرکز شدە ، دولت جمهوری اسلامی در صدد اعدام بی سروصدای حبیب الله لطیفی است.
خامنه‌ای ضحاک دوباره به خون جوانی دیگر طمع پیدا کرده ! مرگ بر خامنه‌ای !
چكار مي توانيم بكنيم؟ از انسان بودن خودم بيزارم! چه مردانى پر پر ميشوند!
آخر تو این فاصله چند ساعت چه کار میشود کرد. مرگ بر خامنه‌ای
جمهوری اسلامی قصد دارد تا ساعتی دیگر ( بامداد یکشنبە) حبیب اللە لطیفی را اعدام کند . تا ساعاتی دیگر ( بامداد یکشنبه ) حبیب لطیفی دانشجو ی زندانی کرد محکوم به اعدام ، اعدام میشود

مطالب قدیمی در رابطه با اعدام حبیب و چگونگی جلوگیری از اعدامش در سال گذشته
هرانا؛ آخرین ملاقات حبیب الله لطیفی با خانواده اش انجام شد
خانه‌ "عباس لطیفی" پدر دانشجویی کورد" حبیب الله‌ لطیفی" در محاصره‌ است
شرح كامل يورش وحشيانه ماموران به خانه حبيب الله لطيفي از زبان سوگند- خواهر زاده حبيب لطيفي
خانواده حبیب‌الله لطیفی بازداشت شدند
در قفل در کلیدی نچرخید: فیلم؛ خانواده حبیب الله لطیفی در مقابل زندان سنندج امروزصبح
حبیب زنده است- تعویق حکم اعدام حبیب الله لطیفی
آخرین ملاقات حبیب الله لطیفی با خانواده اش انجام شد
تحصن مردم سنندج در مقابل زندان مرکزی این شهر همراه با خانواده حبیب الله لطیفی
علیه حکم اعدام حبیب لطیفی شهر سنندج یکسره در خاموشی بسر می برد
اعدام حبیب لطیفی - فردا یکشنبه صبح ساعت6:30 در زندان سنندج

هیچ نظری موجود نیست: