۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۰

فیلم های اعتراضات دانشجویی/ اخبار لحظه به لحظه از 25 اردیبهشت ماه 90/دانشگاه تهران

اخبار لحظه به لحظه از 25 اردیبهشت ماه 90/دانشگاه تهران
باز نشر
فیلم های اعتراضات دانشجویی 25 اردیبهشت ماه 90
فیلم شماره 1
  فیلم شماره 2
  فیلم شماره 3
برای مشاهده فیلم ها میتوانید بر روی شماره فیلم کلیک کنید.
تصاویر مربوط به اعتراضات دانشجویی 25 اردیبهشت ماه 90 در دانشگاه تهران
تعدادی از تصاویر اعتراضات دانشجویی امروز در دانشگاه تهران(25 اردیبهشت ماه 90 روز اعتراض به وضع پادگانی دانشگاه ها) امروز ۲۵ اردبیهشت از دانشگاه تهران تا امیر کبیر چندین بار در رفت و آمد بودم... حضور بیش از اندازه لباس شخصی ها بود و همین طور در های دانشگاه ها به شدت کنترل می شد.

هیچ نظری موجود نیست: