۰۴ تیر، ۱۳۹۰

حرکات آکروباتی عروس ایرانی در شمال ایران

Aroos irani dar shomal
http://www.youtube.com/watch?v=FE0IvgfE6vk
حرکات آکروباتی عروس ایرانی در شمال ایران

 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: