۰۱ تیر، ۱۳۹۰

ما لخت میشویم، علیه شما- فمنیست دختران جوان اوکراین Femen


اعتراضات دختران اوکراینی فقط محدود به مردسالاری در کشورشان نیست. از همان ابتدا اکسیونهایی در حمایت از زنان دیگر کشورها داشتند. مثلا اکسیون علیه سنگسار سکینه محمدی و اکنون نیز روبروی سفارت عربستان سعودی علیه قانون منع رانندگی زنان در این کشور. اکسیونهایی علیه آزارجنسی در دانشگاه، علیه رئیس جمهور، علیه پوتین، چرنوبیل ...
اینکه اوکراین فاحشه خانه توریستها شده و دختران مدل و شو های لباس در نهایت برای پیشرفت مجبور به تن فروشی میشوند. یکی از این فعالین (گروه دختران جوان دانشجو 18-20ساله-) در مورد تن فروشی میگوید که دوست دخترش بتازگی بدلیل فقرمجبور به اینکار شد. پایه گذاران این گروه دختران جوانی هستند که در محله های حاشیه ای و فقیر زندگی میکنند و از آنجایی که نوع های دیگر اعتراض در کشورشان مجازات سختی دارد، برای اعتراض به مردسالاری و دیکتاتوری با نمایش بدن های لخت اعتراضشان را اعلام میکنند. آنها با بیشتر شدن شهرتشان و اعتراضاتشان علیه سرکوب پلیس، رشوه خواری سیاستمداران، رسانه های دولتی و ... اکنون بیشتر از شروع اعتراضاتشان که ابتدا آن از سال2008 است در معرض سرکوب، جریمه نقدی و دستگیری قرار دارند. از آنجایی که موضوع اعتراضات این دختران جوان تنها به کیف و یا اوکراین محدود نشده و بین المللی است ، امید اینکه حرکتشان مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و حکومت نتواند براحتی این حرکت را در نطفه خفه کند وجود دارد.
در زیر اطلاعات عکس و فیلم اکسیونهای
گزارش اکسیون روبروی سفارت عربستان سعودی علیه منع رانندگی زنان در عربستان سعودی
FEMEN protest at Saudi Embassy for women to be allowed to drive – Kiev
عکسهایی از اکسیون جلوی سفارت عربستانTopless Women Protest Saudi Arabian Driving Ban
June 17, 2011
Saudi Arabian women's rights activists start their Women2Drive campaign today to protest the country's ban on women driving cars, and even riding bicycles. But members of Ukrainian protest group FEMEN aren't just driving to defy the ban, they are driving topless! The group is based in Kiev, where the veiled protestors today are circling the Saudi Arabia embassy wearing panties that say "give way!"
لینک گزارش دستگیری زنان عرب در عربستان
Saudi women defy driving ban despite fear of arrest
گزارش اکسیون علیه سنگسار سکینه محمدی
FEMEN against Iran
اکسیون علیه سنگسار سکینه محمدیvideo

ویدئوهای گزارش به زبان آلمانی و مصاحبه با دخترانfemen
FEMEN on Spiegel TV
Feministinnen in der Ukraine گزارش آرته
معرفی گروه در ویکیپدیا به انگلیسی و آلمانی
FEMEN کلیپ کوتاهی از دخترانFemen clip      وبسایتfemen
video جدید ترین اکسیون گروه FEMEN
The women's movement continues to make fun of "performance based, which is the story of how honest and crystal-poor opposition is opposed to the predators of the president's entourage. FEMEN continues to assert that the government and the opposition only change places, competing with each other in cynicism and misanthropy" -said FEMEN.
عکسهایی علیه آزار جنسی دانشجویان و اکسیون ازدواج اجباری FEMEN
FEMEN is a Ukrainian protest group based in Kiev that was founded in 2008 by Anna Hutsol after she became attuned to the sad stories of Ukrainian woman duped by false promises from abroad. The group primarily consists of 18-20 year old female University students. They protests against sex tourists, sexism and other social ills. The organization became internationally known due to its unique way of protesting - as some of the protesters go topless.
How did FEMEN start?

هیچ نظری موجود نیست: