۱۴ شهریور، ۱۳۹۰

تظاهرات 10000 آنتی فاشیستها در دورتموند آلمان

بعد از تصویب اجازه به راهپیمایی فاشو ها که قرار بود 1000 نفر بیایند تنها 750 فاشیست جرات راهپیمایی در شهر دورتموند در آلمان را داشتند. مسیر راهپیمایی درست از وسط بخشهای خارجی نشین در شمال دورتموند تعیین شده بود که البته همانجور که پیشبینی میشد محلات از خود دفاع کردند. مسیر راهپیمایی فاشوها بدلیل مقاومت زیاد به اجبار عوض شد. همچنین اگرچه پلیس بشدت از آنها محافظت کرد اما بدلیل شرکت فعال بیش از ده هزار نفر علیه این راهپیمایی احتمال تکرار راهپیمایی فاشیستها بدلیل مقاومت سکنه این شهر بسیار کم است.

در زیر فیلمی را که مخالفین گذاشتند لینک کردم. اینکه ماشین پلیس بی توجه به وسط جمعیت زد جدا وحشتناک بود. خبری از زخمی شدن کسی نیافتم. امید کسی زیر ماشین نرفته باشه و دک و دنده همگی سالم و سر جاش باشه اینجا هم لینک گزارش اکسیون از بچه های دورتموند به زبان آلمانی. قسمت کامنتها البته از خود گزارش جالب تر بود!


Antikriegstag 2011 Dortmund  گزارش اکسیون


هیچ نظری موجود نیست: