۲۹ مهر، ۱۳۹۰

هرکس با اسلحه خودش به جنگ دیکتاتور میره- فیلم کامل دستگیری قذافی

هرکس با اسلحه خودش به جنگ دیکتاتور میره
این سرباز در حالی گیتار می زند که در کنار دیگر سربازان مسلح مقابل دیواری که روی آن آثار شلیک گلوله مشخص است، ایستاده است و سربازان دیگر مشغول تیراندازی هستند. در ادامه این گزارش آمده است که هدف سرباز از گیتار زدن در میان سرو صدای شلیک گلوله، حفظ آرامش دیگر سربازان است!
این صحنه به درگیران میان مخالفان و حامیان قذافی در شهر سرت آخرین پایگاه دیکتاتور این کشور مربوط می شود.
kambo بهترین تفصیری که میشه گفت برای این عکس؛ اینکه هرکس با اسلحه خودش به جنگ دیکتاتور میره

نزدیک 40 تصویر با کیفیت از لیبی بعد کشتن قذافی

رهبر انقلاب در گودال
معمر، جوانک 27 ساله که از طریق کودتایی ضعیف، 42 سال قبل حاکم لیبی را برکنار کرد امروز در داخل گودال گیر افتاد! این طنز ، که بعد از پیدا شدن صدام حسین در گودال ، یک بار دیگر رخ داد ، گویی پیام آور این است که دیکتاتورها در گودالند! لیبی از 42 سال قبل بخاطر اندیشه های بیمار گونه قذافی فاقد دولت ، نهادهای نظارتی ، قانون اساسی ، مجلس و احزاب بود. او همه مظاهر تمدن جدید از جمله دموکراسی ، رای مردم و انتخابات را غیر دموکراتیک!!! میدانست و به سخره میگرفت و یک تنها سرنوشت میلیونها تن از هموطنان خود را رقم میزد. او که در گودال خودپسندی و خودخواهی بیمارگونه خود از سالها قبل مبحوس بود و خود را شاه شاهان آفریقا و رهبر امت اسلامی – عربی میدانست و احساس خدایی میکرد و مخالفانش را سوسک و موش خطاب مینمود ، معمرهیچگاه صدای مردم و جامعه خود را نشنید و یا نخواست که بشنود و در نهایت از گودال بیرون کشیده شد و آخرین نفسهای زندگیش را در نهایت فلاکت به پایان برد. گرچه وی دهها سال بذر توهم ، کینه ، نفرت کاشت و جنگ تمام عیار با مردم خود به راه انداخت و زیرساختهای کشورش را نابود ساخت و جان هزاران انسان بیگناه را در طول حکومت ننگین خود گرفت اما در نهایت خود نیز قربانی این خشونت شد. که از قدیم گفته اند هر بذری بکاری همان درو میکنی.
امروز پایانی است بر عصر لیبی قذافی. در لیبی باید هرچه زودتر کینه ، نفرت و خشونت را زدود اما عصر قذافی را نباید فراموش کرد که اگر چنین شود لیبی تا رسیدن به آسایش و رفاه ، هزینه های مضاعفی را حتی در دوران بدون دیکتاتور پرداخت خواهد نمود.
فیلم دستگیری قذافی و جسد او

العربیه : "هوگو چاوز" رييس جمهورِ ونزوئلا شامگاه پنج شنبه 20-10-2011 پس از انتشارِ خبرِ مرگِ رهبرِ مخلوعِ لیبی ضمن محکوم کردنِ قتلِ قذافی او را " شهید" توصیف کرد...(متن کامل در العربیه فارسی)
نه تنها چاوز مر گ قذافی را محکوم کرد بلكه رئیس جمهوری برزیل خانم دیلما روسف نیز گفت"برزیل مرگ قذافی را جشن نمی گیرد ولی تغیر و جهت گیری کشور لیبی به سوی دمکراسی و آبادانی را تشویق می کند."

هیچ نظری موجود نیست: