۰۴ آبان، ۱۳۹۱

پخش مستقیم محاکمه جمهوری اسلامی ایران/ مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال در شهر لاهه

پخش مستقیم محاکمه جمهوری اسلامی ایران
25تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢
جلسات دادگاه، روزانه از ساعت ٩ صبح تا ٣٠/۵ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و ٣٠/١٠ صبح تا ٧ بعد از ظهر به وقت ایران، مستقیم به صورت زنده از کانال ماهواره ای زیر پخش می شود
Hotbird 11471 ver 27500 5/6.ASO
پخش مستقیم تلویزیونی در تمامی مدت سه روز دادگاه در این محل در دسترس خواهد بود
http://www.irantribunal.com/farsi.html

رزا: شما و من امروز شاهد ورشکستگی چپ ایران میباشید. ننگ بر مواجب بگیران سیستم. چه چپی و چه راستی!
ننگ چپ ایرانی و نوکران سیستم سنگین تر است! از پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید! تا ناتو را به بمب اتم! براستی که تنها چند میلیمتر فاصله است!  
با لینک بالا شما را دعوت میکنم به مشاهده حراج استخوانهای مبارزین دهه 60، پشت تریبونهای وابسته لاهه.
تف و اخ تف ما نثار شما و حقوق فشرتان! ای خاک بر سر شدگان قدرت و ثروت....

با قلم زهرآگین، به کجا چنین شتابان (در حاشیه «پاسخ»حسن حسام به انتقادات ما) سایت خبری جنبش خرداد


بگذارید با صراحت سخن بگوییم؛ نفس حضورو همکاری شما و سایرچپ هایی که در صف حامیان ایران تریبونال قرار گرفته اید، نقدا شکست تلخی است برای جنبش کمونیستی. به نظرمی رسد این مسیری که آغاز شده اگرمتوقف نشود، پس از شکستی که حزب توده در دهه سی برپیکر چپ ایران وارد ساخته و بعدها یعنی درسال های اول انقلاب بهمن (به اتفاق فداییان اکثریت )، در حمایت از جمهوری اسلامی، چپ ایران را برای دومین بار از هم پاشاند و زمین گیر کرد، اکنون نیزچپ ایران به دلیل حمایت بخشی ازچپ از ایران تریبونال و همکاری با نهاد ها و موسسات امپریالیستی، برای سومین باربا خطر سقوط و شکست سنگین دیگری روبرو می شود.
 با کلیک بروی تیترها بقیه مطالب را در منبع بخوانیم.

آقای وزیر فتحی گرامی ، سلام !

در تاریخ 11 اکتبر 2012 مطلبی ( کپی تصویری شماره1 )، به نام شما ، در سایت خبری جنبش خرداد درج گردید ، که موجب واکنش شما شد. این واکنش را شما اول بار در تاریخ 21 اکتیر از طریق صفحه فیسبوک تان و به شکل یک  یادداشت سرگشاده ( کپی تصویری شماره 2) خطاب به انتشارات راه کارگر بروز داده و در شکایت از ما به موارد زیر پرداختید : اینکه اولا نوشته مزبور متعلق به شما نبوده ، دوم اینکه سایت خبری جنبش خرداد را زیر مجموعه سایت های راه کارگر ( هیئت اجرائی ) طبقه بندی کرده و سوم اینکه گفتید سایت ما اساسا  به چه مجوزی چنین مطلبی را درج کرده است ؟ شما در همانروز و گویا به فاصله چند ساعت ،  یادداشت دیگری ( کپی تصویری شماره 3 ) را در همان صفحه انتشار دادید که مخاطب تان هئیت اجرائی راه کارگر بود و در آن اما دیگر اسمی از » سایت خبری جنبش خرداد » در میان نبود .

دوست گرامی !

اولا و اساسا به این دلیل که گفته اید چنین نوشته ای متعلق بشما نبوده و نیست ، ابتدا به ساکن باید حرف شما را پذیرفت . به این اعتبار ما مطلب فوق الذکر را از سایت حذف کردیم . لازم به ذکر است که منبع اصلی درج این مقاله  اول بار درسایت راه کارگر ( هئیت اجرائی ) بود ، ولی ما ، هر چند که نامه ای رسمی از شما دریافت نکرده ایم ، به دلیل درج آن به نوبه خود از شما عذر می خواهیم . از آنجائی که شما ، با ارائه  بدعتی نوین ، معتقدید که اساسا هر مطلب متعلق به شما باید با اجازه رسمی خودتان باشد ،  با این حساب ما حداقل چندین بار مجبوریم که از شما عذر بخواهیم و اینکار را نیز می کنیم .  چرا که تا کنون بارها مطالبی از شما را درج کرده ایم . سوای از این ، ما ، همچنین و تا کنون از دیگراشخاص حقیقی و مجازی ، چه آنان که نزدیک به نظرگاههای مان هستند و چه مخالف نظرات ما ( در مورد اخبر با درج عنوان » نقد و نظر» ) مطالب گوناگونی درج کرده ایم . عجیب اینکه  تاکنون با هیچ اعتراضی ، از جمله شما ، مواجه نشده ایم . نیازی به توضیح نیست که فکر کرده و می کنیم  که چرخش اطلاعات در دنیای بی کران انترنت و فضای مجازی ، با حفظ امانتداری در نوشته  و ذکر نام نویسنده ، کافی و وافی بوده است .

و اما ……

آقای فتحی عزیز !

در ادامه لازم می دانیم موضع خود را با صراحت ، در باره یک ادعای بی پایه و نیز تاکید مجدد بر برخی نکات دیگر ، اعلام کنیم !

1- این روزها چه مخالفین » تریبونال لندن » و چه موافقین آن ، از جمله شما ، بعنوان منتقد ، آقایان حسن حسام و ایرج مصداقی بعنوان موافقین تریبونال ، در دعواها و نقدهایشان علیه یکدیگر ، در یک نکته با هم متفق القولند و آن اینکه بدون دلیل موجه و بدور از پرنسیپ های معمول ، » سایت خبری جنبش خرداد » را » سایت دست ساز » و متعلق به هئیت اجرائی راه کارگر قلمداد کرده و گویا  کشف بزرگی کرده اند . از شما گرفته ، که براساس همین پیش فرض ، شکایت از ما را به نزد » انتشارات راه کارگر » می برید و احتمالا از آنان می خواهید  تا ما را ادب کرده و به خط نمایند ، تا آقای حسن حسام که اساسا در دعوایش با هئیت اجرائی راه کارگر ، سایت ما و » حاشیه نویس اش » را به صلابه می کشد  و نیز همین آقای ایرج مصداقی که راه براه ، با لینک دادن به » سایت خبری جنبش خرداد «، تو گوئی می خواهد مخاطبش را متقاعد کند که  ما نوچه های چنین هئیتی و به همین دلیل مخالف » تریبونال «می باشیم .

ما چنین ادعا ، اتهام  و برخوردهای نازل و بی پشتوانه  را شدیدا محکوم کرده و در کنار اینکه خواهان پایان دادن به بکارگیری چنین شیوه هائی هستیم ، یکبار دیگر با صراحت تمام اعلام می کنیم » سایت خبری جنبش خرداد » سایتی مستقل بوده و به هیچ گروه و دسته ای وابسته نیست و اجازه دخالت در امور خود را نیز به هیچکس و هیچ سازمانی نداده و نخواهد داد . ما بر این نظریم که این معنای روشن و صریح را در مطلبی تحت عنوان » در ضرورت تقویت چپ سوسیالیستی « قبلا اعلام داشته ایم . روشن است که اگر غیر از این بود ، خود شهامت اعلام وابستگی مان به راه کارگر را دارا بوده و واهمه ای از بیان آن در نزد شما و دیگران  نداشته و نداریم . ما با صدای بلند اعلام می کنیم : در عین حال که هیئت اجرائی  راه کارگر را در مجموع نزدیک تر بخود می بینیم ، منتقد سیاست های اشتباه و خرد و کلان آن نیز بوده و خواهیم بود . در همین جا لازم است تا انتقاد خود را نسبت به آنان ، با عطف توجه به اینکه این رفقا اتهامات وارده نسبت به سایت ما را دیده و خوانده اند ، ولی هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند ، ابراز داریم . آنان موظف بوده اند قبل از ما ، با اعلام موضعی کوتاه ولی بموقع ، پایانی بر چنین ادعاهای بی پایه و اساسی بنهند . ما چنین سکوت و تاخیری  را  ناشی از کمرنگ بودن حداقل پرنسیپ های رسانه ای از جانب آنان ارزیابی کرده و خواهان ابراز نظر از سوی آنان در این مورد مشخص می باشیم .

2- آقای فتحی ، کاش به همان اندازه که در باره درج مطلبی به نام تان ( آنگونه که خود گفته اید ) دغدغه نشان داده اید ، درباره چنین بدعت کاملا نو و تر وتازه در میان اپوزیسیون ، و اینکه چگونه کسی می تواند با جعل نام ،  مطلبی نوشته و در فضای وب پخش کند ، بحثی باز کرده و  قاطعانه به مقابله می پرداختید . از جمله راههای ممکن و حداقلی ، نگارش نامه ای سرگشاده و افشاگرانه و ارسال آن به تمامی سایتهای اپوزیسیون  می توانست باشد . در چنین نامه سرگشاده ای ، بویژه ، اسم بردن از کسانی که ظن شخصی شما را بر می انگیزاند وممکن است به چنین عمل سخیفی دست زده باشد ، حتما مهم است . ما به نوبه خود لازم می دانیم تا نگرانی  خود را در اینگونه موارد ابراز داشته  و هشدار خود را به تمامی شخصیت های حقیقی و مجازی ، که ممکن است قربانی چنین شیوه هائی گردند ، بیان کنیم .

3- در اینجا همچنین لازم است تا یک بار دیگر اعلام  کنیم که ما از منتقدین » تریبونال لندن » به شیوه خودمان بوده و هستیم و از روی دست کسی نیز کپی برداری نمی کنیم . باور ما اینست که آبشخور و سیاست های راهبردی و کلان » تریبونال لندن » در نهایت در خدمت » رژیم چنج » و» آلترناتیو سازی » آمریکا و غرب بوده و از این منظر نیروهای چپ شرکت کننده در آن دچار اشتباه غیر قابل اغماضی شده اند . آنان مجاز نیستند با سنگر گرفتن در پشت » تشکل های تک مضمونی » ، از زیر بار مسئولیت های خود در تداوم ، کمک ، دخالت موثر و شرکت فعال شان  در چنین پروژه هائی شانه خالی کنند . ما فکر می کنیم سیاست های کلان ایالات متحده آمریکا ، چه حزب دموکرات و چه جمهوریخواهان ، گسترش » ارزشها و سبک زندگی » آمریکائی ست . نمونه های حاکم شدن چنین سیاستهائی را در عراق ، افغانستان ، لیبی و ……. بعینه دیده ایم . نیازی به توضیح نیست که فراگیر شدن چنین ارزشهائی در کشورهای مختلف ، تنها و تنها از کانال جذب ، اعلام آمادگی و حمایت نیروهای بالفعل و بالقوه اپوزیسیون مخالف رژیم های غیر مطلوب ، ممکن می گردد . چنین نمونه هائی را هم عملا شاهد بوده ایم . وقتی که میت رامنی ، رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ، در سخنرانی اش در انستیتوی ویرجینیا ، وی را متهم به کم کاری در جذب حداکثری » طرفداران ارزشهای آمریکائی » نموده و قول می دهد در صورت به قدرت رسیدنش از همه توانش در این راه بهره گیرد ، بی شک دارد قند را در دل  همان » اپوزیسیون «  آب می کند . بی هوده نیست که تعداد قابل ملاحظه ای از این به اصطلاح مخالفین  جمهوری اسلامی ، هرروزه و در همه جا  دارند برای روز مبادا و برای بهتر » مقبول افتادن » دست به  تلاش های » شگرفی » زده و می زنند .

ما اما معتقدیم ، خانواده بزرگ چپ ، از همه نحله های فکری اش ، قبل از همه و بیش از همه باید به این سوال پاسخ دهد : در چنین وانفسائی ، واقعا ، کجای چنین موازنه ای ایستاده است ؟  به همین دلیل ساده چپ موظف است  نسبت به همه حوادث این روزهای ایران و جهان با ظنی منطقی روبرو شده و پیشقراول در مخالفت با » دخالت های بشردوستانه » آمریکا وغرب علیه مردم ایران و سایر نقاط جهان باشد . ما نباید هیچگاه و ذره ای از اینکه نابودی جمهوری جهل و جنایت اسلامی تنها بدست اکثریت مردم کار و زحمت ایران امکانپذیر است ، پا پس نهیم . نقطه آغازین نقد ما به  » تریبونال لندن » ، علاوه بر حضور یک ، دو و سه  » نومحافظه کار» در نقش های کلیدی آن ، دقیقا در اینست که » چپ » درون آن به بهانه » فعالیت های تک مضمونی » تا کنون نخواسته و نمی خواهد ، با شفافیت تمام ، موضعی علیه » تحریم ها ی خانمانسوز کنونی » و نیز » تحریم و جنگ » همزمان اتخاذ کند .

ما از همه نیروهای راستین و هنوز چپ کمونیستی درون » تریبونال لندن » دعوت می کنیم ، با بازنگری مجدد بر روند کار چنین پروژه ای و همچنین با عطف توجه به عملکردهای تاکنونی همان » نومحافظه کاران » درون تریبونال ، همچون گذشته ، به امر یاری رسانی و تقویت اردوی کارگران و زحمتکشان همت کنند .

در پایان …….

آقای فتحی !

همانگونه که گفتیم مطلب مورد اشاره شما از سایت حذف گردیده است ، ولی حفظ کپی تصویری آن نوشته را ، که آنرا در لینک بالا مشاهده کرده اید ، بعنوان یک سند ارزنده ، در افشای هر چه بیشتر مرتکب این عمل در آینده ای دور و یا نزدیک ، برای خود محفوظ می دانیم .
22.10.12
سایت خبری جنبش خرداد

هیچ نظری موجود نیست: