۱۹ خرداد، ۱۳۹۲

فیلم: مدرسه دیاز, این خون را پاک نکنید- با ترجمه فارسیرزا: با تشکر از ترجمه فیلم مدرسه دیاز/ ایتالیا. راستش نمیدانم چطور از رفقای مترجم تشکر کنم. در خیابانهای اشغال شده جنوا مرگ را دیدم. اما او به سراغ کارلو جولیانی رفت. گلوله ای که مغز جوان کارلو را متلاشی کرد، زندگی بسیاری از ما را تغییر داد. سال ها گذشته ولی مانند عشق اول هرگز از ذهن ها پاک نمیشود.
زنده باد زندگی، ما برای حفظ آن میجنگیم.
بدرود ی با درود به همه جوانان که زیر بار استبداد نرفتند و نمیروند...


The Diaz Raid G8 2001 -The RAI Tape..

فیلم از تظاهرات رفقای آنارشیست در سال 2001 علیه حکومت راسیونال- فاشیست ایتالیا، با ترجمه فارسی
برای دانلود فیلم و ترجمه فارسی آن به بلاگ رفقای آنارشیستها اینجا برویم

و یا روی تیتر فیلم کلیک کنیم.

وب سایت اصلی فیلم
Diaz - Don't clean up this blood ist der Titel eines an die Ereignisse angelehnten Spielfilms von Daniele Vicari, der unter anderem die Situation in der Diaz Schule beschreibt. Der Film wurde im Februar 2012 auf der Berlinale in Berlin vorgestellt und wird voraussichtlich im April 2012 veröffentlicht.
A feature film of the events at the Diaz schools called "Diaz - Don't Clean Up This Blood" was made as a Romanian - Italian co-production by Fandango, Mandragora Movies, Le Pacte production, in association with Sofica A Plus, Image 3, shown in 2012 Berlinale.

فیلم دیگری از 2001 ایتالیا جنوا مبارزه علیه سیاستهای  سران جنایتکار جهان
G8- Bella Ciao - il film sul G8 di Genova , censurato d Parte 1

DIAZ - Don't clean up this blood - Trailer Ufficiale HD
روز پنجشنبه بیش از ۱۵ هزار نفر با برگزاری تظاهراتی در پاریس و سایر شهرهای فرانسه، یاد کلمان مریک را گرامی داشتند.
کلمان مریک، چهارشنبه شب در حالی که در وضعیت ناامیدکننده ای بسر می برد به بیمارستان منتقل شد و مرگ او روز پنجشنبه اعلام گردید.

Mort de Clément Méric : le principal suspect mis en examen

هیچ نظری موجود نیست: