۱۷ آبان، ۱۳۹۲

23 آبان روز عزای عمومی درکردستان در اعتراض به اعدام های اخیر 08 11 2013این چە آئین است و چە مسلمانی؟ اگر الحمدی بخواهی دویست بخوانند و اگر دم از حقوق انسانی خود زنی و از آزادی و کرامت انسانی سخن برانی تو را با تکفیر و ناسزا بە پای چوبە ی دار برانند. آری این حدیث بردن بە قربانگاه و بە دار آویختن بهترین فرزندان ایران زمین سال هاست از طرف حاکمان مستبد و خودکامە ی نظام ولایت فقیە اجرا شدە و می‌شود .آنها فرزندان غیور و قهرمان ما را را بە جرم های حجیب و غریب از قبیل: (یاغی، مفسد، منافق، کمونیست. محارب و ضدولایت فقیە و ...) و د ر راستای دفع خطر امنیت ملی در بیدادگاههای اسلامی‌اشان با قساوت و دنائت هر چە بیشتر بە زندان، تبعید،.شکنجە و اعدام محکوم نمودە و حتی با وقاحت و بی‌شرمی از تحویل جنازە اعدا م شدەها نیز تحت نام محارب خودداری نمودە و در کمال بی‌رحمی بدترین توهین ها بی‌رحمی بدترین توهین ها و اهانت ها را نثار این شهیدان و خانوادەهای آن ها می‌کند. این در حالی است کە رهبر مذهبی و فرتوت این نظام این روزها در رسانەهای جمعی دم از از بالا رفتن سن ایرانیان زدە و توصیە میکند کە حتما ایرانیان بە فکر زاد و ولد باشند تا نسل ایرانیان جوان بماند. زهی از این وقهت و بی شرمی، از یک سو بە فرمان همین ولی فقیە برای فرزندان ایران طناب دار و چوبە اعدام بە پا میهکنند و از سوی دیگر محیلانە دم از موالید میزنند.!
ما خانوادە عظیم سیاسی و قتل های نجیرەای شاهدان راستین و گواه صادق این حقیقتیم کە با چە رنج هایی فرزندانی را بە دنیا آوردیم و پرورش دادیم تا بلکە در آیندە بتوانند خدمت گذار جامعە خود باشند. اما ماموران بد نام اطلاعات و قوەی قضائیە فاسد این نظام فرمان بە قتل و نابودی ما دادە و میدهند. لذا ما خانوادە قربانیان سیاسی از تمامی وجدان های آگاه و بیدار میخواهیم در برابر این اعدام های غیر انسانی و قتل عام فرزندان غیور خلق های ایران ساکت و منفعل نباشند و دیگر اجازە ندهیند کە اینگونە کە این گونە بیرحمانە فرزندانمان را بە قربانگاه و مسلخ ببرند. از حسن روحانی رئیس جمهور می‌پرسیم کە چگونە است اینگونە خونسردانە خم بە ابرو نمی‌آورد و ناظر منفعل بر این اقدامات ضد بشری است؟!!! راه چارەی دفع عدو نە استغازە، نالە،ندبە و زاری است نە دل بستن بە این واعظان بی درون بلکە پیس بە سوی مبارزە جدی با هر گونە اعدام و نفی شکنجە و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی است. سرافراز و پیروز باد مبارزات آزادی خواهانە خلق های قهرمان ایران مادران جمعی از قربانیان سیاسی-آبان 1392‌


موزیک متن از

………..
ما نهادهای مدافع حقوق بشر پیشنهاد می‏کنیم روزپنجشنبه 23 آبان ماه تحت عنوان روز عزای عمومی ،مردم كردستان ضمن حضور بر مزار جان باختگان راه آزادی و دمکراسی باخانواده های آنها دیدار و ابراز همدردی نمایند. امضا کنندگان این فراخوان از مردم کردستان انتظار دارندبا حمایت از خانواده های دیگر زندانیان سیاسی ومدنی محکوم به اعدام ،دراعتراض به اجرای احکام اعدام بعنوان یک جنایت ضد بشری همصدا شوند و نارضایتی خود را به شیوه های مدنی از نقض اشکار حقوق بشر در کردستان ایران به گوش جهانیان برسانند.
ما از احزاب،سازمان‏های سیاسی و رسانه‌های جمعی درخواست می‏کنیم که با ما هم صدا شده‌،این اقدام را تایید و از مردم و هوادارانشان بخواهند که در این حرکت جمعی شرکت نمایند.
آزادی‏خواهان سراسر جهان! سازمان‏های مدافع حقوق بشر! وجدان‏های بیدار! با پشتیبانی از این حرکت اعتراضی، در کنار ملتی مظلوم و حق طلب قرار می‏گیرید که ده‏ها سال است قربانی تجاوز و انواع جنایات ضد بشری شده‌ است. مردم کردستان مانند دیگر ملل، حق دارند از حقوق انسانی شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد برخوردار گردند. همراه با مردم کردستان در روز عزای عمومی، نشان دهید که حقوق بشر میتواند و باید شامل سراسر جهان و همه ملت‏ها ‏باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
گروه دفاع از حقوق بشر كرد
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
کوردوسایتد واچ - چاک -کمیته شرق کردستان
كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران
زنان صلح مريوان

دوستان عزیز در نهادهای حقوق بشری:
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان!
گروه دفاع از حقوق بشر كرد!
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی!
کوردوسایتد واچ - چاک - کمیته شرق کردستان!
كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران!
زنان صلح مريوان!
مردم بلوچستان نیز همانند مردم کردستان به‌ سوگ فرزاندان اعدامی خویش نشسته‌ اند. مردم خوزستان هم دلواپس اعدام عزیزان خویش میباشند. شبح اعدام دیگرهموطنان دربندمان در اقصی نقاط ایران را تهدید میکند. آیا بهتر نیست با دعوت وجلب نظرسازمانها و نهادهای سیاسی و مدنی بلوچستان، آذربایجان، خوزستان، ترکمن،لرستان و بطور کلی همه‌ جریانات مبارز و آزادیخواه ایرانی،‌ حرکت پیشنهادی مورد نظرتان را، به‌ حرکتی سراسری در سطح‌ ایران گسترش دهید؟ در صورت،مثبت ارزیابی کردن چنین درخواستی،پیشنهاد میکنیم در راستا وادامه‌ی همین فراخوان، مردم ایران به‌ تحریم سراسری نماز جمعه‌ روز ‌24 آبان ماه‌، فراخوانده‌ شوند. باشد با دعوت مردم به‌ تحریم نماز جمعه، بستر و فرصتی دیگر برای ابراز نارضایتی در میان تنوعات ملی، مذهبی وزبانی مردم ایران فراهم شود. ما با توجه‌ به‌ وجود ستمها و تبعیضات مذهبی و دینی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ونقش اساسی خامنه‌ای، رهبر نظام و"ولی امر" خودخوانده‌ مسلمانان درجنایات علیه‌ مردم ایران، شانس استقبال ملل،اقشار و طبقات مختلف مردم ایران از چنین پیشنهادی را، بالا میبینیم

وریا تاسه فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان که دیروز در میان اعتراض کننده گان در شهر مریوان بازداشت شده بود به زندان عمومی مریوان منتقل شد. بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، وریا تاسه فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان که دیروز در میان اعتراض کننده گان در شهر مریوان به همراه دانا لنج ابادی دستگیره شده بود، بعد از یک شب بازداشت در اداره اطلاعات این شهر ، نامبرده را به زندان عمومی زندان مریوان انتقال دادند. گفتنی است که دیگر دیروز ساعت 5 عصر سه شنبه جمع کثیری از فعالین دانشجویی و مدنی و مردم شهر مریوان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون "کردستان را اعدام نکنید، نه به اعدام و نه به کشتار" از مقابل پاساژ عدالت روبروی سبز میدان واقع درخیابان جمهوری این شهر در اعتراض به موج اعدام های اخیر از سوی رژیم اسلامی شروع به راهپیمایی و تظاهرات نمودند.
از طرفی دیگر ساعت های بعد از ظهر چهارشنبه ۶-۱۱-۲۰۱۳ در اعتراض به اعدام های اخیر در استان کردستان، جمع زیادی از مردم سقز در میدان ''هه لو'' این شهر تجمع کردند.
بنا به گزارش ، این تجمع که ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز شد، با یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای متفرق کردن تجمع کنندگان روبرو شد. گزارش های رسیده حاکی از آن است که هم اکنون وضعیت در شهر سقز امنیتی است و ماموران امنیتی شماری از مسیرها را مسدود کرده اند. تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از درگیری و بازداشت احتمالی معترضان دریافت نشده است

پزشکان متخصص توضیح دادند در این گزارش عنوان شده ستار دچار خون‌ریزی ریه، کبد، کلیه و زیر مخچه در مغز شده و همه پزشکان متفق‌القول بودند که ستار در اثر این خونریزی‌ها فوت کرده است
مرتبط:


قاتل ستار بهشتی، اکبر تقی زاده است.

هیچ نظری موجود نیست: