۲۴ آبان، ۱۳۹۲

فیلم حمله به کنسولگری رژیم جنایت کار اسلامی در لندن !

حمله به کنسولگری رژیم جنایت کار اسلامی در لندن !
فیلم در لینک زیر
https://www.facebook.com/photo.php?v=627745983949625&set=vb.252413318149562&type=2&theaterشامگاه پنجشنبه چهاردهم نوامبر 2013 ؛ کنسولگری رژیم جنایت کار اسلامی در لندن از سوی تعدادی از فعالین چپ و آزادیخواه و برابری طلب در پاسخ به سیاست تشدید اعدام های رژیم علیه زندانیان در بند در سراسر ایران و نیز در حمایت از اعتراضات مردم کردستان مورد علیه اعدامها مورد حمله قرار گرفت

در این اقدام مشترک آزادیخواهان و برابری طلبان ، علاوه بر چسبانیدن عکس های زندانیان سیاسی در بند و تصاویری از مبارزان و آزادی خواهان اعدام شده اخیر بر در و دیوار کنسولگری ، دیوارهای کنسولگری رژیم فاشیست و آدم کش اسلامی ، با رنگ های سرخ آغشته و نیز شیشه های لانه جاسوسی رژیم اسلامی شکسته شد
لازم به یاد آوری است که افراد شرکت کننده در این اقدام انقلابی ، در پاسخ به تنها گوشه کوچکی از 35 سال جنایت و آدم کشی جمهوری ننگین اسلامی ، تابلو سر در کنسولگری رژیم را به نشانه اعتراض به تمام جنایات و احکام ضد انسانی این جنایت کاران ، به زیر کشیده که گزارش های تصویری این اقدام جسورانه فعالین چپ و آزادی خواه و برابری طلب ، متعاقبا به عموم عموم آزادی خواهان و برابری طلبان خواهد رسید . مرگ بر جمهوری اسلامی

نه به شکنجه ، نه به اعدام ، نه به رژیم صد هزار اعدام
 

زنده باد آزادی و برابری ، زنده باد حکومت کارگری

هیچ نظری موجود نیست: