۰۷ اسفند، ۱۳۹۲

حامی فاشیست های اوکراین انحصارات امریکا و اروپا + فیلم + عکس


رزا: بیش از سه ماه از تظاهرات مردم اوکراین علیه دیکتاتور گذشت. با ورود نیروهای فاشیست به میدان استقلال کی یف تقریبن بساط مبارزات مدنی هم برچیده و فاز مسلحانه آغاز شد. اینکه نیروهای مسلح فاشیست از طرف جناح هایی در آمریکا و آلمان حمایت میشوند، مشخص است. تکاندهنده اما عکسی از یکی از افراد حزب سوسیال دمکراسی آلمان و یک فرمانده ی نیروهای فاشیست اوکراین است. این سوسیال دمکرات وزیر خارجه ی آلمان است که در اینجا عکسش ثبت شده.
Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD)
از امریکایی های پشتیبان فاشیستها همان ژنرالهای معروف جنگ طلب هستند.
در زیر ترجمه ی گزارش را در اخبار روز میخوانیم.رزا: اما سوالی که اینروزها پرسیده میشه: آیا میتوان زیر پرچم استالین علیه فاشیسم تظاهرات کرد؟
در کلن/ آلمان 40 نفر با شعارهای "ضد امپریالیستی" تظاهرات کردند. از سرکوب "کمونیستها" در اعلامیه شان افشاگری کردند.
بله، خانه ی رهبر حزب کمونیست را در کی اف/ اوکراین آتش زدند و هم اکنون دیکتاتور فراری از "کودتا" توییت میزند!
آنکس که باد کاشت، طوفان درو کرد!
مسبب اول این شرایط حکومت است. و رییس جمهور فراری اوکراین. مسبب مسلح کردن فاشیستها و حامی شان انحصارات امریکایی و اروپایی. من اگر از کسی این وسط حمایت کنم از چپ غیر استالینی و آنارشیستها است.  برای نابودی فاشیسم میبایست علیه حامیان آنها یعنی سیستم سرمایه داری مردسالار در همین کشورهای مبدا مبارزه کرد.
زنان، حاشیه ها و فرودستان، همجنسگرایان، یهودیان و کمونیستهای واقعی ... همواره قربانیان فاشیستها و استالینیستها بوده و هستند. 
اگر پرچمی در حمایت از مردم اوکراین بلند میکنیم، فراموشمان نشود، ما منافعی در سروری هیچکدام (هیتلریان/ استالینیستها) نداریم. نه به فاشیسم و نه به دیکتاتور حزبی. 
بگذاریم آنها عکسهای رنگی بگیرند، ما آینده را میسازیم...

... It is true that open anti-communists do play a significant role on Maidan, but this anti-communism is caused mostly by the arrogant position of the Communist Party itself. It is not the first time the CPU has tried to de-legitimize civil protests and adopted a conservative position. In addition to this, in the country that suffered the catastrophic losses caused by hunger and repressions during the Stalinist regime, the CPU refuses to condemn the actions of the USSR’s leaders or at least apologize for them, which makes socialist ideas less popular in Ukrainian society

نئوفاشیست ها در خیابان های کیف
• در کیف نئوفاشیست ها در خیابان ها رژه می روند. سکوت رسانه ای «غرب» در برابر آن ها را به چه چیز باید تعبیر کرد؟ ...

اخبار روز: طرفداران حزب نئوفاشیستی «سوبودا» این روزها با علم و کتل خود در خیابان های کیف آشکارا رژه می روند و به فعالین چپ و اتحادیه های کارگری حمله می کنند. آن ها در صفوف معترضینی قرار دارند که رئیس جمهور اوکراین را از قدرت خلع کردند. از میزان نفوذ آن ها اطلاعی در دست نداریم. بنابر برخی گزارش ها حزب «سووبودا» چهارمین حزب بزرگ اکرایین با 35 کرسی از 450 کرسی پارلمان است که با احزاب نئوفاشیست در کشورهای دیگر دارای پیوندهای محکمی است. منابع وابسته به گروه های چپ در اوکراین و روسیه می گویند «سوبودا» مستقبما از سوی واشنگتن حمایت می شود. درستی این ادعا از سوی منابع دیگر معلوم نیست. اما یک چیز معلوم است. سناتور مک گین، سناتور آمریکایی بدنام در نزد ایرانیان که در تمام این سال ها بی وقفه برای بروز جنگ بین ایران و آمریکا کوشیده است، با رهبران این حزب در برابر دوربین ها ایستاده و عکس گرفته است.
کسی که تحولات اوکراین را از طریق منابع غربی دنبال می کند، در مورد رژه ی نئوفاشیست ها در خیابان های اوکراین اطلاع زیادی بدست نمی آورد. سکوت رسانه ها و دولت های غربی این پرسش را به میان می آورد که جنگ اروپا و آمریکا با روسیه در اوکراین آیا قرار است به سر برآوردن یک فاشیسم تازه کمک کند؟

عکس های زیر که نئوفاشیست ها را در خیآبان های اوکراین نشان می دهد در منبع زیر منتشر شده است:
www.globalresearch.ca
 
 فیلم تبلیغاتی فاشیستهای اوکراین در زیر


Das Foto zeigt Tiahnybok unmittelbar rechts neben Steinmeier. Quelle: Reuters
(Eigener Bericht) - Die deutsche Außenpolitik vollzieht eine Zäsur und öffnet sich erstmals für eine demonstrative Kooperation mit Kräften der extremen Rechten. Am 20. Februar ist der Berliner Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit dem ukrainischen Faschistenführer Oleh Tiahnybok in den Räumen der deutschen Botschaft in Kiew zusammengetroffen. Unmittelbar flankiert von Tiahnybok stellte Steinmeier sich anschließend für die internationale Öffentlichkeit zu einem offiziellen Presse-Shooting. Wie das Auswärtige Amt auf seiner eigenen Webseite mit einem Bild bestätigt, nahm Tiahnybok, Vorsitzender der rechtsextremen Partei Swoboda, an den mehrstündigen gemeinsamen Verhandlungen über den bewaffneten Umsturz in der Ukraine mit zwei weiteren Oppositionsführern gleichberechtigt teil. 

Svoboda is a Neo-Nazi Party, Ukraine’s fourth biggest party holding 36 seats out of 450 in parliament.
They’re also part of the Alliance of European National Movements along with the BNP and Jobbik.
Svoboda is supported directly by Washington.
This is Svoboda, the Neo-Nazi group that is doing the fighting in Ukraine.
Update February 24. The BBC headlines read: “We are putting our hopes in a new generation of politicians” amidst unconfirmed reports that an arrest warrant has been issued for the democratically  elected president.
Speaker of the Parliament Oleksandr Turchynov who allegedly issued the arrest warrant directed against President Viktor Yanukovych stated “We must move towards a national government by Tuesday”. That government, were it to be formed, would be integrated by Svoboda.
Scroll down to meet the “new generation of politicians” supported and financed by the Obama administration. 
John McCain with leader of the Neo-Nazi Svoboda Party (right
 
Wegen der Beteiligung des deutschen Imperialismus am Sturz der Janukowitsch-Regierung in der Ukraine fand am Montag, 24.2.2014, eine spontane Kundgebung mit ca. 40 Personen auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim statt. Die TeilnehmerInnen hielten Transparente und Schilder gegen die Deckung der ukrainischen Faschisten durch den deutschen Staat hoch und riefen Parolen wie “Hinter dem Faschismus steht das Kapital – der Kampf um Befreiung ist international” oder “Solidarität heißt Widerstand – Kampf dem Faschismus in jedem Land“. Es wurde ein Flugblatt zur Lage in der Ukraine verteilt, was wir hier dokumentieren.

Comment: Wo Stalin draufsteht
ist auch Stalin drin


هیچ نظری موجود نیست: