۱۱ فروردین، ۱۳۹۳

فیلم کامل «لوئیزه میشل» کمونارد فیمینیست/ آنارشیست

فیلم 1.25 ساعت و به زبان فرانسه در لینک زیر


 کارگر برده است.
برده ی تمام بردگان، همسر (زن) کارگر است.
لوییزه میشل

نه تنها می بایست کاخ ها و قصر ها در آتش بسوزند، بلکه خانواده ی طاعون زده را نیز!
(منظور نابودی مناسبات و ساختار خانواده میباشد) لوییزه میشل

لوییزه میشل فعالانه در مبارزات کمون پاریس 1871 شرکت کرد و پس از دستگیری از فرانسه تبعید اجباری شد. او بعنوان آنارشیست بعد از عفو به فرانسه بازگشت و به مبارزه برای رهایی از هر گونه ستم و استثمار ادامه داد. او همراه با فیمینیستها مبارزه برای رهایی خود و زنان را تا آخرین لحظات حیاتش ادامه داد. سالهای زیادی از عمرش در زندان سپری شد و در زمان خاکسپاری اش در سال 1905 بیش از صد هزار نفر جسد بی جانش را بدرقه ی خاکسپاری کردند.

 تیزر فیلم بالا در زیر

Louise Michel la rebelle

دانلود کتاب زیر به زبان انگلیسی
Louise_Michel.pdf
Louise Michel was the incendiary leader of the 1871 Paris Commune, when the city's population rose up to establish a short-lived workers' government. An anarchist and an irrepressible rebel, "The Red Virgin" spent much of her life on the run, in jail, or in danger of being locked away in mental asylums. This is Michel's defiant story, with commentaries by Emma Goldman, Bertolt Brecht, Sheila Rowbotham, Howard Zinn, Victor Hugo, and Karl Marx.
5.2 MB
 

هیچ نظری موجود نیست: