۳۰ مهر، ۱۳۸۹

بازار و جشن همبستگی ‌23 اکتبرköln

Soli Party der AnarchistInnen
und einer Gruppe Iranischer Linker+
am 23 Oktober in Köln
12Uhr Soli-Bazar
19 Uhr Soli-Party
Solidarität mit den iranischen und afghanischen Flüchtlingen in der Türkei
und
den von Repression betroffenen AktivistInnen

des Widerstands gegen den G20-Gipfel in Kanada
Ort: Rom e.V., Venloer Wall 17, U: Köln-West

دعوت از تمامی‌ انسان‌های آزادیخوا ه
بازار و جشن همبستگی‌
در حمایت و همبستگی‌ با پناهجویان در ترکیه و زندانیان سیاسی در کانادا که در اعتراض به نشست سران کشور‌های صنعتی درماه ژوئیه در تورنتو دستگیر شدند . ما در صبح روز ۲۳ اکتبر دور هم جمع می‌شویم تا با فروش لوازم غیر ضروری منزل خود بتوانیم کمکی‌ هر چند ناچیز به رفقای مبارز خود بکنیم و درهمان شب با برگزاری جشن همبستگی‌ کوشش خواهیم کرد تا به رژیم‌های دیکتاتوری نشان دهیم که رفقای ما تنها نیستند و تنها نخواهند ماند.از تمام انسانهای آزاده دعوت می‌کنیم تا با شرکت در این آکسیون یاری دهنده ما باشند.
شروع بازار همبستگی‌ از ساعت ۱۲.۰۰و
جشن همبستگی‌ با موزیک و غذا از ساعت ۱۹.۰۰
برای خواندن ادامه مطلب و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنیم.
Rom e.v
venloer wall 17
50672 köln/Germany
دوستانی که نمیتوانند در جشن همبستگی شرکت کنند اما علاقمند به کمک نقدی به رفقای تورنتو-کانادا میباشند به لینک زیر مراجعه کنند:
http://g20.torontomobilize.org/node/391
شماره حساب برای واریز کردن کمک مالی برای کانادا:
To transfer funds, transfer to:
OPIRG York
transit number 00646
institution number 842
account number 3542240
Use your online bank account or contact your bank directly to transfer funds. Please put "G20 legal defence" in the memo.
Write a cheque
Toronto Community Mobilization Network
360A Bloor Street W
PO Box 68557
Toronto, ON
M5S 1X0
برای نامه به آلکس که دوباره به زندان در تورنتو-کانادا بازگردانده شده به آدرس زیرمیتوان نامه داد. امکان ترجمه
نامه های فارسی، آلمانی، فرانسه و ... وجود دارد. به آدرس زیر: Also letters to Alex in jail can be sent to:
Alex Hundert
c/o Toronto East Corrections
55 Civic Road, Scarborough Ontario M1L 4J7
http://g20.torontomobilize.org/node/550
For more information or questions, contact hwalia8@gmail.com
or
jonah.hundert@gmail.com
or AW@L
through antiwar@peaceculture.org
دوستانی که نمیتوانند در جشن همبستگی شرکت کنند اما علاقمند به کمک نقدی به رفقای ترکیه میباشند به لینک زیر مراجعه کنند:
شماره حساب برای واریز کمکهای نقدی در ترکیه:
 
 dollari $ NO : 734 /9098622 IBAN TR02 0006 2000 7340 0009 0986 22


 Euro€ NO : 734 /9098621

IBAN TR29 0006 2000 7340 0009 0986 21

هیچ نظری موجود نیست: