۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۸

علینژاد بهانه است، کُل جنبش زنان نشانه است! مورد- شاخین نجفی/ مسیخ علینژاد

رزا: به بهانه ی مسیح علینژاد کُلِ جنبشِ زنان را نشانِ امپریالیستی زده اند.
در این سناریو یکی را به رادیو امریکا فرستادند تا قلاده ی جنبش را بدست بگیره (مسیخ) و دیگری را (شاخین) را به بی بی سی برای تجاوز به حقوق زنان. هوشمنگی چپ حمله به مسیح علینژاد است تا ثابت کنند که زیاد هم منفعل نیستند! 
اوج حرکت چپ در دانشگاه تهران پلاکاردی بود با تیترِ: مسیح علینژاد همدستِ گشتِ ارشاد! پس استارتِ حمله از طرفِ توده ای های داخلِ کشور زده شد. جالب اینکه زنانِ 8 مارس هم اعلامیه دادند علیه مسیح که بعله ایشون مسیخ است و امپریالیسم و شیطانِ رجیم!
زنهای کمونیست کارگری هم که علیه سقط جنین هستند فوری عکسِ مسیح را با شازده و پمپئو به رویش آوردند که بعله این مسیخ است و در کنارِ مرتجعینِ سلطنت و امپریالیسم عکس انداخته! کسی نیست بگه آخه چه کمونیستی؟ شماها که به واسه حقوق یک اسپرمِ جنین شده، توی صفِ واتیکان ایستاده اید!
یکی نوشته بود: دوستان چپ ما بیایید یک توضیح بدهید ما متوجه بشویم چطوری علینژاد با همدستی ارشاد موفق شده حجاب اجباری سرتون کند. یک توضیحی هم بدهید که اساسا چپ غیر از تکرار ادعای «همه بد و کلاشند» چه فعالیت مفید دیگری دارد؟
رزا: خوب راست میگه. این اعتراضیونِ به حجابِ اجباری در دانشگاهِ تهران، هم بیانیه شون را خواندند و هم دستگیری نداشتند. در حالی که وسطِ ماه رمضان با لگد هم زدند توی شکمِ زنِ بسیجی! فیلم های هیجان آورِ دانشگاهِ تهران را خوب نگاه کنیم. 300 دانشجو و دو برابرِ آنها، آدمخورِ بسیجی و سپاهی. تلفات؟ دستگیری؟ زخمی؟
مقایسه کنیم با دستگیری های اولِ ماه مه که کارگران و حامیانشون که هنوز توی زندانند.  تازه اعتراض کارگران نه توی ماه رمضان بود و نه سیاسی بلکه صنفی.
یعنی میشه اعتراض کرد در ایران علیه حجاب، به شرطی که به مسیح علینژاد بگی ارتجاع!
خوب اگه اینجوره، بگیم سه نویسنده ی عضو کانونِ نویسندگان را که این اواخر حکمِ زندان دادند به بهانه ی تبلیغ فحشا (علیه حجاب)، دختران خیابان انقلاب و ویدا موحد و بقیه ی زنان را که، به مسیح بگویند سمبُلِ ارتجاع، شاید در حکم ِ زندانشان تخفیف بگیرند؟!
در طیفِ چپ از مسیح علینژاد انتقاد شده که در میراث فرهنگیِ مرجان آل آقا (همسر کنونی مهدیِ نجفی)، اختلاسگرِ پرونده ی پول شویی سایپا ، خبرنگار بوده . خوب هژیر پلاسیده هم زیرِ دست مرجان و شوهر پاسدارش، همانوقتها خبرنگار بوده با یک من ریش!
از همه ی این ها جالبتر دعوای کنونیِ مسیخ/ شاخین است! شاهینِ نجفی، رپ خوانِ کنونی و مداحِ سابق، یک ترانه علیه مسیح بیرون داده به اسم مسیخ و جای کله ی مسیح، یک سوسک را از شکم نقاشی کرده!   
و بي بي سي فارسي هم آن را پروموت مي كند. یکساعت بحث و معرفیِ ترانه ی مسیخ، توسطِ آلت الله بی بی سی! موضع شاخینِ نجفی البته چپ است و ضد امپریالیسم! کسی نمی پرسه  پس طرف توی اسرائیل چیکار می کرده؟ شاخین ریش ها را زده و پیژامه را کنده، سبیلش کلفتتر از هژیر و عینهو خودِ استالینِ از قبر در آمده با کفشهای سرخ، توضیح میده که منظورش از مسیخ چیه!
یکی از کاربرهای توییتر همزمان عکسِ زنِ شاخین (نوه ی مهندس بازرگان، ذوبِ خمینی) را توی بغلِ مسیخ منتشر کرده که گول نخورید که لیلی بازرگان (زنِ کنونی شاخین) از همان ابتدا همکارِ مسیخ بوده در چهارشنبه های سفید! و دعوا خانوادگیه و زیاد گیر ندهید!
توی توییترِ لیلی  (تخم و ترکه ی بازرگان) البته خبری نیست. فقط شاخین، تبلیغِ ترانه ی مسیخ را پر کرده، در کنارِ چند نسخه ی آشپزیِ خانم بچه ها!
از طرفی ثریا شهابی در سایت آزادی بیان در حالِ کشیدنِ موهای باقی مانده از سرِ کچلِ حمیدِ تقواییِ خائن به طبقه ی کارگر که چرا از شعارِ "علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد" انتقاد کرده، چرا که این شعار مقدسه و توی دانشگاه تهران از توی کونِ رفقای چپ بیرون زده! البته باید گفت که چپِ ایران از همان سالِ انقلاب لچک بسر کرد علیه امپریالیسم و الان هم هر کس علیهِ جنگ و تحریم و امریکا است باید با لنگه کفش بزند در ملاجِ مسیخ علینژادِ مرتجع!
حالا گویا چپ ضد امپریالیستی شاخینِ نجفی را بخشیده از سفر به اسرائیل، زنانِ 8 مارس هم بینِ دو خطِ ارتجاع بلاخره ارتجاعِ رژیم را انتخاب کرده، حکمتیستها هم از لج مسیخ و عکسهای امپریالیستی اش، باز قراره آهنگِ پرولتاریایِ شاخین را پخش کنند. جنبشِ سبزی ها هم لیلی بازرگان را شاخِ حقوق خشر کرده و هی ری توییت می کنندش! و زیرِ لب رپ میزنند.
این وسط آنارخیستها هم هنوز آویزانِ کِشِ قیطانی شاخین و کُلن برای شاخ شدن جلوی شاخزاده قراره به سنتِ شاخین، همگی  زیرشلواری های راه راهشان را در اعتراض به سرکوبِ زندانیان دوباره در اکسیونِ خیابانیِ بلوکِ سیاهِ آنارخیستی همزمان برای وحشتِ کاپیتالیسم پایین بکشند!
فمنیستها مانده اند جریان چیست؟ آیا دوباره قرار است به بهانه ی جنگ و تحریم و مبارزاتِ آنتی امپریالیسم و ارتجاع بزرگ (ترامپ) در برابر ارتجاع کوچک (پوتین) عکسِ خامنه ای را در ماخ ببینند؟ و پایِ سفره ی افطارِ رفقا، قرار است فقط مسیخ را به دندان بکشند یا مطالباتِ زنان را نیز؟
تکلیفِ زنانِ کمونیست معلوم است، آنها همیشه سبیل را انتخاب کرده اند و شاخین هم از استالین کم ندارد. اما مسیخ هم آنجلا دیویس نیست و رادیکال فمینیستها هم  از  زنانی که توی مترو گل پخش می کنند و هنوز بدنبالِ کمپینِ ماله کشیدن از آلت الله های عزما برای برابری دیه و گرفتنِ نفقه هستند، دلِ خوشی ندارند.
 حجاب جنگ هرروزه چهل ساله زن ایرانیه.
مبارزه علیه حجابِ اجباری، جنگِ هر روزه ی زنانِ ایرانی است. مبارزه برای مطالباتِ زنان، مطالباتِ نصفِ جمعیته و هر زنی باید توی مُخش رفته باشه که اول از همه باید این کفنِ سیاه رو بیرون بیاره.  ما دقیقن در مقطعِ انقلاب و 40 سالِ پیش قرار داریم و نباید دیگر گول بخوریم. باید سیخ شویم در جانِ مرد/ پدرسالاری. سوسکی شویم  در تنبانشان و خوابِ راحت را ازشان بگیریم.
پس سوسکهای نازنین، شاخ شدن، مسیخ بودن و سیخ زدن و برای - شناختِ راه از چاه، از شاخکهای غریزی تان استفاده کنید.

علینژاد بهانه است، کُل جنبش زنان نشانه است! مورد- شاخین نجفی/ مسیخ علینژاد
https://youtu.be/vaKSOavd_2wدر اینجا  مطالبی از دیگران همراه با لینکِ منبع.

۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸

علیه ختنه ی زنان توسط "کمونیستها"


* منظور از ختنه ی زنان، همان ناقص سازی آلت جنسی زنان می باشد.
عکس- فیمن
رزا: آیا تصادفی است که آذر ماجدی اینجا علیه سقط جنین قلم می چرخاند ؟ و یا کماکان الگوی زنِ کارگر نزد فسیلهای چریک، زنی اورکوت پوشیده و با چفیه ی فلسطینی  است!؟  اینجا
 و یا آنارشیستِ کمونیست، اینجا ، جولیان آسانژ را فراماسیونی می داند و عکسهای یهودیانِ خوشبخت را در آشویتز اینجا منتشر می کند؟
چرا در همه ی لوگوهای "کارگری" پستانِ زنان را می بُرند و روسری سرش می اندازند؟ اینجا
چرا سپیده قلیان را که به قفس داعش انداخته اند، مظهر مقاومت نیست؟ ولی ساناز و عسل، کودکان کارگرانند چون فعلن رژیم فیلم "اعترافات شان" را پخش نکرده است؟!
اگر الگوی زنِ کمونیستِ کارگری زنی لخت است اینجا، اما اخته اش می کنند، مبادا سقط جنین کند و گناهِ کبیره! اگر هم قرار است این زن در کنار چریکها قرار بگیرد، توی کونش را هم پارچه پوشانده با وعده ی آزادیِ حجاب و پوشش اینجا! ما را از جنگ ولیبی/عراقی شدن و سوریه ای شدن و  از موهای فرفریِ و اصلاح طلبان می ترسانند که اگر روی سکو رفتی و دختر انقلاب شدی و لچک بر سر چوب کردی، پس در میان کمونیستها، ضد انقلابی و با پمپئو و امپریالیسم عکس انداخته ای!
همین لچک را اگر سرِ چوب نکردی و دور کَله و مُخ ات به شیوه ی فلسطینی پیچیدی و یک چشمی شعار دادی، پس، انقلابی هستی و الگویِ کمونیسم! اینجا
ساناز و عسل می شوند محبوب و هوادار و حامیِ "کارگران" و با مقاومت جانانه در زندان اوین !
سپیده قلیان را هم که خائن و بُریده و یهودا و از همان ابتدا سانسورش کردند، اینجا
کمونیستها به نامِ نامیِ طبقه، خایه هایشان را زیر نامهای یکبار مصرف (سارینا گوه نیا)  قایم کرده تا به زنان نُمره و امتیازِ ایدئولوژیکی بدهند اینجا!
برای گوه نیا، خرده بورژوازی می تواند ساکِ انقلابی بزند، حتی با موهای رنگ کرده! ، اگر طرفدارِ تئوریهای کمونیستیِ لنین/ تروتسکی و استالین باشد!
چرا که قرار است خرده بورژوازی در جهانِ بدیلِ کارگران، در فردای سوسیالیسم/کمونیسم، تحتِ هژمونیِ پرولتاریا، گونی پوشانده، چفیه انداخته، روزها را بچه به پستان، در کارخانه ی دیوار به دیوارِ شیرخوارگاههای سوسیالیستی، تمکین کند!
از ما پرسیدند که الگوی شما چیست در اردوگاهِ سوسیالیستی؟ گفتیم: زنی با پستانهایِ انقلابی! 
کُسهایی که نه برای ارتش سرخ بزاید، بلکه با لذت بگاید!

مرتبط:
برای خواندن کُل مطلب در منبع، روی تیترها کلیک کنید.
  
یک مقایسه: دختران حامی طبقه کارگر و دختران خیابان انقلاب
سارینا
زمستان 96 ما چیزی را در تهران شاهد بودیم که نامش را دختران خیابان انقلاب گذاشتند: دخترانی تنها، بر سکویی، چوبی به دست و لچک بر سر چوب.
پاییز 97 ما شاهد مبارزات توفنده کارگران هفت تپه و فولاد اهواز بودیم. در این بین، علاوه بر مبارزات زنان کارگر مجتمع نیشکر که ما هیچ گاه سخنان آن زن با سر و صورت بسته را از یاد نخواهیم برد، نام چند تن دیگر بر زبان می افتد: ساناز الله یاری، سپیده قلیان و عسل محمدی که دخترانی هستند که در حمایت و پیوند با جنبش کارگری دستگیر شده اند و هم اکنون نیز دو نام مذکور ابتدایی مقاومت جانانه ای را در زندان اوین میکنند و محکم بر سر آرمانهایشان ایستاده اند.
.....
به ذهن متبادر می شود که در این میان میتوان به مقایسه و بررسی ای دست زد: آیا بین این دختران با "دختران خیابان انقلاب" تنافری هست یا شباهت؟ آیا این دو بروزات متفاوت یک مبارزه هستند؟ آیا می توان از یک اتحادی بین آنها سخن گفت؟ یا باید مرزبندی ای بین آنها دید و آن را سفت و سخت تر کرد؟
توفیر هست بین دختران بازداشت شده در ارتباط با جنبش کارگری و " دختران خیابان انقلاب" و بر خلاف برداشت اولیه و دموکراتیک، هیچ پیوندی بین آنها نمی بینم و می توان آن جمله ایناتسیو سیلئونه را که زمانی گفته بود نبرد نهایی بین کمونیستها و کمونیستهای سابق است، بازنویسی کرده و بگویم: نبرد نهایی نبرد پرولتاریای ایران با نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه نبرد مهمتر و نهایی نبرد بین این طبقه و طبقات متوسط و بورژوازی پروغرب خواهد بود. اگر بخواهیم با ائتلاف این طبقات با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، بهترین چیزی که عایدمان میشود یک دولت بورژوایی دیگر است، اگر شانس آورده و شبیه سوریه و لیبی و عراق نشویم.
لذا وظیفه ما، در کنار تلاش برای آزادی و منع تعقیب قضایی آنان، دفاع از آرمانها و مسیر این رفقا است که مسئله شان نه حضور زنان در ورزشگاه فوتبال و آزادی حجاب بلکه آن کارگران و زنان کارگری است که زندگی شان آنقدر آغشته به استثمار و بهره کشی است که داشتن تشکل و اتحادیه برایشان مهمتر است. سانازها و سپیده ها و عسل ها متعلق به آن سنت سیاسی اند که میدانند عمل "دختران انقلاب" با آن سنت و جریان سیاسی پیوند دارد که تنها به یک حکومت بورژوایی دیگر، حال سازشگر با جامعه جهانی آمریکایی ختم میشود، درحالیکه در جهان بدیل کارگران، آزادی حجاب و پوشش اختیاری، پیشاپیش وجود دارد و هم اکنون باید در سمت سنت مبارزاتی کارگران ایستاد.
برای خواندن ادامه روی اینجا کلیک کنیم.


۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۸

ویدئو ی مصاحبه با بلوک سیاه آنارشیستی- خشمِ سیاه + لیست دستگیر شدگانِ اعتراضِ دیروز در ایران

ویدئو ی مصاحبه با بلوک سیاه آنارشیستی- خشمِ سیاه
ویدئو ی مصاحبه به زبان فرانسه+ نحوه ی اکسیون بلوک سیاه در تظاهرات اخیر در پاریس- 50 دقیقه- زیرنویس به فرانسه.
 از رفقای مسلط به این زبان خواهش که به زبانهای دیگر زیرنویس را ترجمه کنید. با تشکر
BLACK BLOCS - COLÈRE NOIRE
https://youtu.be/TC4Kty-kRD0نحوه ی برخورد معترضین با پلیسِ زخمی- اول ماه مه پاریس- فرانسه
https://youtu.be/a1jeU7WWPnc

انتقال سپیده قلیان و اسماعیل بخشی به زندان اوین

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از انتقال  اسماعیل بخشی، فعال کارگری، سپیده قلیان، فعال مدنی و امیر امیرقلی روزنامه‌نگار زندانی از زندان شیبان اهواز به زندان اوین تهران خبر داد.
براساس این گزارش، هدف از انتقال آنها به زندان اوین تهران، شرکت در  جلسه دادرسی در شعبه ۷ بازپرسی دادگاه بوده است.
وکلای سپیده قلیان و اسماعیل بخشی به دلیل مخالفت بازپرس اجازه حضور در دادگاه را نیافته‌‌اند.

بیش از ۴۵ بازداشت
 آخرین گزارش ها از وضعیت دستگیرشدگان اول ماه مه در تهران
شرح مفصل دستگیری های روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران- اینجا


۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۸

اول ماه مه- شورشیانِ جهان- متحد شویم


دگرگون کردنِ همه چیز- فراخوان آنارشیست اینجا

to change everything Persian Subtitle
https://youtu.be/BSPxNZSJroI

زمانی که از نقاط مشترک میان تمام‬ ‫موسسات مختلف واهرم های اعمال‬ ‫زور و سازوکارهای سلطه آگاه شویم‬ ‫بدیهی خواهد بود که مبارزات و‬ ‫حرکت های فردی ما به پیدایش‬ ‫جنبشی می انجامد که بسیار بزرگ تر‬ ‫و قدرتمند تراز تک تک ما خواهد بود‪.‬‬ ‫حرکتی و ارتباطی که ما را پیش از‬ ‫پیش یه یکدیگر نزدیک خواهد کرد و‬ ‫زمانی که به مثابه این حس مشترک به‬ ‫یکدیگر بپیوندیم می توانیم همه چیز‬ ‫را تغییر دهیم‪ .‬نه تنها قادر خواهیم‬ ‫بود به مبارزات مان شکل دیگری‬ ‫بدهیم بلکه می توانیم روش هایمان‬ ‫و ظرفیت لذت بردن و تعریف خود را‬ ‫از معنا و مفهوم زندگی دگرگون کنیم‪.‬‬
‫اولین قدمی که باید در احقاق این‬ ‫اهداف و پیدا کردن یکدیگر برداریم‬ ‫این است که بر اساس منطقی متفاوت‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬
برای خواندن متن در منبع روی اینجا کلیک کنیم.
برای دیدن فیلم های مستند دیگر روی اینجا کلیک کنیم.