۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۷

در یک روزِ پر از نور از ماهِ مه

به دستهای مُشت شده: روزمان مبارک!
به رفقا در خانه های اشغالی: روزمان مبارک!
به گام های استوار: روزمان مبارک!
به مقاومت روژاوا: روزمان مبارک!
به زنانی که «نه» می گویند: روزمان مبارک!
به تمام قلبهایی که برای صلح می زنند: روزمان مبارک!
به تمام رفقای زندانی: روزمان مبارک!

باشد که بار دیگر سیاست مردان، ستمگران، و نیروهای سرکوبگر...
باشد که تمامی آنانی که بیشتر می خورند، تا بیشتر برینند!
تمامی آنانی که سهمشان از لذت را می خرند!
تمامی آنانی که جسد مُرده ی هم سیاره ای شان را نشخوار می کنند!
تمام آنانی که از زندگی، فقط مصرف کردن را آموخته اند!
باشد که
تمامی آنان
از ترس ما بلرزند!
روزی که بمانند کِرم های خاک
منتظر دفن تان هستیم!
برای هضم جهان مُرده ی شما،
معده ی ما بزرگ است!
در آتشی بزرگ از اسکناسهایتان
خواهید سوخت!
بدون هیچ ترحمی
بدون هیچ شیونی
بدون هیچ عاطفه
بدون هیچ عشق...
در یک روزِ پر از نور
 از ماهِ مه
که زمین نفس می کشد  از سرِ عشق
در خاکستر شما...

۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۷

به هم بپیوندیم! برای اعتلاف بزرگ آنتی راسیستی (ضد نژادپرستی) در شهر گوتینگن- 10 تا 13 ماه مه 2018

تظاهرات ها، کتاب ها، مبارزات جاری و روزانه، تئاتر، فیلم ها و تریبونال ها: خیلی چیزها اتفاق افتاده و می افتد. هر کسی- گروهی،  گوشه ای از کار را گرفته و به پیش می بَرَد.  خوب،  این خیلی خوبه.
جامعه مبارزه می کند، موقعیت ها و شرایط برای تغییرهنوز وجود دارند، شرایط تثبیت نشده و آینده نیز!
مبارزات جاری جریان دارند و اعتراضات آینده و پیشِ رو ، سازماندهی می شوند. اینهمه، بیرون از حوزه ی سیاستِ رسمی، پارلمان و مجلس، احزاب و سازمانهای رسمی، اتفاق می افتند. ما باید همه جا باشیم و ما در مکانهای زیادی، حضور داریم. در محلات شهری، رسانه ها و جراید، در کمپ ها و در دانشگاه، در فضای مجازی و اتاقهای چت و گفتگو، در مرزها و در اداراتِ مخصوصِ ویزا برای خارجیان و پناهجویان...
تمام حوزه های زندگی، با سیاست عجین شده و ما نیز حجم مبارزه و سازماندهی این سالها و آینده را، احساس می کنیم.
این حجم از کار، مسلمن کم نبوده و نیست. در حالی که حزب «آ- اف- د » و بقیه ی احزابِ دست راستی و نژادپرست، در تلاشِ تسخیر مجلس، دانشگاه، اتحادیه ، سندیکا، رسانه ها و جراید دور خیز کرده اند، ما نیز مشغول دست و پنجه نرم کردن علیه سیاستهای مدرن سازی مرزها تا حد بستن کاملِ تمامِ مرزهای اروپا علیه پناهجویان /مهاجران هستیم. ما همچنین، مشغول مبارزه علیه عادی سازی و توجیح استثمارِ انسانها در آلمان هستیم، مبارزه ای که همزمان جاری است. اما این همه ی واقعیت نیست: علیرغم سیاستهای نئولیبرال و یاعلیه نئولیبرال و دورخیزِ اخیرِ احزابِ راست و گروههای نژادپرست در آلمان، ما شاهد مبارزه ی پر انرژیِ پناهجویان نیز هستیم.  روحیه ی مبارزاتی پناهجویان و مهاجرین بسیار بالا و نشکسته است. روح همبستگی آنان زنده،  و تلاشهای بی شمارِکوچک یا بزرگ شان، کماکان نتیجه بخش است.
اوضاع البته خوب نیست، جای سوال ندارد که اوضاع در مجموع بد است. باید اتفاقی بیفتد و ما مسئول آن هستیم. بخصوص در زمانه ای که سیاستمداران حرفه ای نیز در برخورد با راسیسم قدیمی و جدید، ناتوانند و روی برگردانده و بی تفاوت از کنار راسیسم موجود رد می شوند. علیرغم اینهمه: کاری که می بایست انجام شود، خیلی وقت است که شروع شده است. ما اینک فراخوان ادامه ی مبارزه را داده:  که هر چه فعالانه تر و با هماهنگی بیشتر، میان آنانی که به هر حال کُنشگرِ جنبشِ آنتی راسیسم هستند و همکاری همگی، متحد شویم.
در شهر گوتینگن نیز ما قصد داریم که همکاری میان گروههای جنبش آنتی راسیسم (ضد نژادپرستی) را مستحکم تر کرده و گِرِه ی همبستگی میانِ مان را سفت تر کنیم. مسلمن ما قصد آموزشِ روش ها و فٌرم ها ی بهترِ مبارزه و  یا سیاستهای عملی و روش های موثرترِ پیشبردِ مبارزات جاری را به دیگرِ گروهها و فعالین نداریم. اما مسلمن ما در پی ایجاد استراتژی مُشترک و هماهنگیِ مبارزات مان هستیم. قصد ما از این گردهم آیی، یافتنِ  افکار و ایده های نوین  و افق های جدیدی است که از مرزهای بسته ی ملیت، فراتر رفته و راه حل های فراملیتی بهتری ارائه کند. و البته اینکه یکبار دیگر، همدیگر را حضوری ملاقات کنیم.  برنامه ریزی  برای تئاتر، گروههای کاری (ایجاد کارگروه ها)، سخنرانی - گفتگو و نشست های شبکه های افقی و غیره پیشنهاد شده است. قرار است که زیاد حرف زده شود و زیاد هم ترجمه شود، مسلمن پایکوبی داشته و با هم، خواهیم رقصید. و عاقبت نیز خواهیم توانست برای مبارزاتِ پیشِ رو، برنامه ریزی کنیم!
ما همدیگر را ملاقات می کنیم «یا الله»!
شبکه ی انتقادی ++ اتحادِ "خوش آمدید"++ شهرهای متحد++ گ.ک. پناهجویی/مهاجرت
ایمیل برای یافتن محل خواب در زیر:
kontakt_goe1805@welcome-united.org
   برای زبانهای دیگر اینجا
 رزا: دوستان برای مارش اول ماه مه در روز جهانی کارگر قرار است بلوک عفرین و جنبش روژاوا تشکیل شود. لطفن شرکت کنید تا صف حامیان روژاوا تعدادش زیاد و سرکوب احتمالی اش توسط پلیس منتفی شود :) ۲۵ فروردین، ۱۳۹۷

لنین و کتابش «دولت و انقلاب» از منظر آنارشیسم

رزا: همانطور که قولش را دادم. بحث در مورد لنین را از فایل صوتی رفقای آلمانی به فارسی تبدیل کرده و برای رفقای فارسی زبان منتشرمی کنم. این بحث میان رفقای آنارشیست و یا نزدیک به گرایشات آنارشیستی در گرفت و جمعن دو ساعت گفتگو است. فایل اول به بیوگرافی لنین می پردازد و فایل دوم به نظرات لنین. فایل سوم نیم ساعته است و خلاصه ای از مقاله ی آنارشیست خشمگین از بلاگ خرابکاری!
رفیق آنارشیست خشمگین، فاکتهایی از موری بوکچین و دیگران در مورد کتاب «دولت و انقلاب» لنین ارائه داده که در فایل صوتی البته خلاصه ای از آن را بازخوانی کردم. برای علاقه مندانی که قصد بیشتر دانستن داشته و یا نیاز به منبع فاکتها، می توانند به مقاله ی «هی آنارشیست... و چنین گفت لنین!» در اینجا مراجعه کنند. فایل اصلی گفتگو (به زبان آلمانی) نیز موجود است و امکان فرستادن آن از طریق ایمیل هست.

فایل اول بیوگرافی لنین- حدودن 1 ساعت- از آلمانی به فارسی

فایل دوم- نظرات لنین و همچنین نقد کتاب «دولت و انقلابِ» لنین از منظر آنارشیسم- حدودن 1 ساعت- از آلمانی به فارسی

فایل سوم- نقد کتاب «دولت و انقلابِ» لنین- نیم ساعت- بازخوانی از وبلاگ خرابکاری- آنارشیسم خشمگین. با تشکر از آنارشی خشمگین و زنده باد خرابکاری!

پ.ن.: این ترجمه به جانهای شیفته ی بریگادهای بین المللی اهدا می شود که جانانه علیه فاشیسم و استالینیسم مبارزیدند!
یادشان گرامی ، راهشان پر رهرو.
بخشی کوتاه از فیلم «زمین و آزادی» با صدا گذاری و زیرنویس فارسی


پ.ن.: این ترجمه به جانهای شیفته ی بریگادهای بین المللی اهدا می شود که جانانه علیه فاشیسم و استالینیسم مبارزیدند!
یادشان گرامی ، راهشان پر رهرو
فایلهای موجود در مورد انقلاب اکتبر از منظر آنارشیسم اینجا

۱۵ فروردین، ۱۳۹۷

فایل های صوتی انقلاب اکتبر روسیه از منظر آنارشیسم!رزا: دوستان عزیز، فایلهای زیر 3 ساعت و نیم ترجمه ی بحث و گفتگوی آنارشیستهای آلمانی زبان در رابطه با انقلاب اکتبر روسیه (1917) است که هم به وقایع فوریه این سال و هم به اکتبر و پس از آن نیز می پردازد. از آن بیشتر روی وقایع پس از قدرتگیری بلشویکها فوکوس کرده و بخشی کوتاه به قیام دهقانان اوکراین و جنبش نستور ماخنو می پردازد. در فایل شماره ی1 بطور کلی فضای روسیه را در جنگ اول جهانی ترسیم کرده و به احزاب و گروههای مطرح، در انقلاب اکتبر اشاره می کند. در فایل شماره ی 2گرایشات آنارشی موجود را در روسیه آنزمان لیست کرده و به فعالیتهای آنان در این مقطع از تاریخ روسیه می پردازد.  در فایل شماره ی 3 به ترور لنین و سیاستهای حزب بلشویک، پس از کسب قدرت سیاسی می پردازد. فایل شماره ی 4 حدود نیم ساعت به نقش مخرب ژنرال تروتسکی پرداخته که در پایان فایل شماره ی 3 نیز بحث تروتسکی را باز میکند. 
هر فایل حدودن 1 ساعت و فایل آخر نیم ساعت می باشد.
1) انقلاب اکتبر روسیه از منظر آنارشیسم فایل شماره ی1
2) انقلاب اکتبر روسیه از منظر آنارشیسم فایل شماره ی2

3) انقلاب اکتبر روسیه از منظر آنارشیسم فایل شماره ی3

4) انقلاب اکتبر روسیه از منظر آنارشیسم فایل شماره ی4

مطالب منتشره ی این فایل های صوتی تلاش دارد با کمک و  بر مبنای اسناد و مدارک آزاد شده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وقایع آنوقت های کشور روسیه را ترسیم کند. افراد شرکت کننده در بحث آلمانی، هم آکادمیک بودند (استفاده از مطالب تز کارشناسی دانشجو) و هم فعالین سیاسی و آنارشیست سندیکالیست. سوالات از طرف جمع حاضر که همگون هم  نبودند، ارائه شدند و بخش بزرگی از سوالات نیز در مورد نقش تروتسکی در تئوری انقلاب مداوم، فراکسیون کارگری در حزب بلشویک و قیام کرونشتاد و غیره بودند که فقط جوابها ترجمه شدند. مطالب تئوریک آنارشیستها در پاسخ به دیکتاتوری پرولتاریا از منظر مارکس/لنین که مطرح شدند، ترجمه نشدند.  البته بدلیل کم بودن وقت و نیاز به تصحیح احتمالی که بزودی روی آن کار خواهد شد. 
امید که این مطالب بتواند به کار نیروهای انقلابی و نسل کنونی بیاید تا بتوانیم راه آمده را ادامه دهیم و تجربیات مردمان دیگر را استفاده کرده و از تکرار اشتباهات انجام شده بپرهیزیم! 
پیشاپیش از برخی نقصانها در ترجمه عذر خواسته و متاسفانه بدلیل کمبود وقت، بطور مستقیم و بدون تسلط عالی به زبان فارسی، تصمیم به ترجمه ی تحت اللفظی گرفتم! در صورت دریافت اطلاعات نوشتاری این سخنرانی (و بحث و گفتگو)، مسلمن می توان با همکاری، جزوه ای نوشتاری را به جنبش تحویل داد. در صورت نیاز، اصل فایل صوتی به زبان آلمانی نیز موجود است  (با تیتر: انقلاب اکتبر چقدر سرخ بود؟) که می توان با تقسیم فایل سه ساعته، آن را بصورت ایمیل (20 مگا بایت) در اختیار علاقه مندان آلمانی زبان (دو زبانه) قرار داد. در پخش این فایلها دست همبستگی شما را می فشارم.
با عشق
 و با همبستگی کهکشانی

پ.ن.: هدیه ای کوچک به جان های شیفته ی مبارزینِ روژاوا و مقاومت عفرین
فایلهای صوتی مسعود را نیز همینجا در زیر گذاشتم
1) مواضع مسعود در رابطه با شورش دی/بهمن در ایران

2) مواضع مسعود در مورد گفتگوهای مهدی اصلانی و ایرج مصداقی در مورد مقاومت در زندان در دهه ی 60

3) خاطرات مسعود در رابطه با مقاومت در زندان های رژیم اسلامی
مسعود یکی از زندانیان سیاسی رژیم جنایتکار اسلامی است که در فایلهای صوتی خاطراتش را بطور شفاهی در اختیار جنبش گذاشته است. با تشکر از او و پوزش  از تاخیر در رسانه ای کردن خاطرات.

 فایل های صوتی