۲۱ اسفند، ۱۳۹۰

دانلود تقویم زنان لخت انقلابی از خانم مریم نمازی/ گروه حزب کمونیست کارگری


مریم نمازی: منهم به شما روز جهانی زن را تبریک میگویم. ایده تقویم این بود که اولا از جوان مصری علیا مگدا المهدی حمایت کنیم که در اعتراض به جنبش اسلام سیاسی و در ضدیت با زن در مصر برهنه شد و بعنوان یک فریاد در دفاع از زنان و تحت فشارهای زیادی قرار گرفت حتی تازگی ربوده شد و بخاطر این کارش مورد اذیت و آزار و تهدید قرار گرفت. ما فکر کردیم از او به شکلی دسته جمعی حمایت کنیم و هم به این فریاد بپیوندیم که فریاد خیلی ها در سراسر دنیا است علیه اسلام سیاسی و علیه سیاست ها و برنامه های ضد زن آنها. برهنگی نوعی اعتراض مدرن علیه اسلام سیاسی و علیه  حجاب اجباری است بخصوص چون اسلامی ها میخواهند زن کاملا محو شود نه صدایش شنیده شود، نه بدنش معلوم باشد، نه هویتش و نه شخصیتش، همه را میخواهند نابود کنند. به این  خاطر برهنگی علیه این  وضعیت در این دوره میتواند یک عمل انقلابی و رادیکال باشد.
آذر ماجدی بعد از انتشار تقویم "انقلابیون برهنه" به ابتکار مریم نمازی  در مذمت لخت شدن ساکنین غیر اروپائی در اروپا و آن هم، نه در کنار سواحل که در برابر دوربین نظر داده اند. مشکل اما احتمالا معرفتی نیست شخصیتی است. می گوید این که هنری نیست که در اروپای آزاد زنی لخت بشود، اینجا که خطری ندارد. از این پس، اما، برای قضاوت در درست بودن یک حرکت اجتماعی باید روی میدان مین رفت تا از طرف خانم ماجدی پروانه عبور دریافت کنیم یا برای مقدس شدن مبارزه باید در گروه های چند نفره قاچاقی به ایران رفت تا از خانم ماجدی مدال قهرمانی بگیریم. البته چند نفر از همین "طرفدارن مریم نمازی" از ایران عکس های "هنجار شکن" به خارج فرستاده اند و اعلام همبستگی کرده اند. چه فایده که آنقدر شجاعت نداشتند که صورت خودشان را با شعار های ضد رژیمی نپوشانند. "مبارزین و انقلابیون پوشالی که جرات مبارزه قهرمانانه و تا پای جان را ندارند."

در حاشیه انتشار کاریکاتوری از مبارزه علیه اسلام سیاسی
اخیرا یکی از سازمانهای جانبی حزب اکس مسلم فیل جدیدی تحت نام پر طمطراق «دفاع از آزادی بیان، حقوق زن و مبارزه علیه اسلام سیاسی» هوا کرده است. طبق گفته خودشان بابتکار مریم نمازی، عضو دفتر سیاسی این حزب، تقویمی از «زنان انقلابی برهنه» انتشار یافته و بفروش می رسد که عکس برهنه نمازی نیز در آن بچاپ رسیده است. در تبلیغ این تقویم یک ویدئو از برخی از اعضای زن این حزب، از جمله از اعضای دفترسیاسی و کمیته مرکزی شان به شکل نیمه برهنه انتشار یافته است. ادعا می کنند که در حمایت از علیا مگدا المهدی، دختر مصری که در اعتراض به زن ستیزی عمیق در مصر عکس برهنه خود را در وبلاگش منتشر کرد و گلشیفته فراهانی، که در فیلم تبلیغاتی جایزه فرانسوی سزار همراه تعدادی زن و مرد هنرپیشه فرانسوی نیمه برهنه ظاهر شد، دست به این اقدام زده اند.
Today – 8 March 2012 International Women’s Day – the Nude Photo Revolutionaries Calendar is being launched in homage to Egyptian atheist, student and blogger Aliaa Magda Elmahdy who posted a nude photo of herself, announcing the post on Twitter under the hashtag, #NudePhotoRevolutionary.

برهنگی ؟  / زنانى ديگر
از دیدگاهی که عاری ازبار جنسیتی است زنی که خود را با چادر و روبنده می‌پوشاند به جسم خود به عنوان یک وسیله جنسی نگاه می‌کند، زنی که به جسم خود به عنوان یک کالا برخورد می‌کند چه در فحشا و چه با ازدواج و مناسباتی که جسم خود را واگذارمی‌کند و در ازای آن از امنیت و رفاه اقتصادی و ... برخوردار می‌شود به جسم خود به عنوان ابزار جنسی برخورد می‌کند، زنی که در عرصه هنر و سینما جسم خود را چون کالایی عرضه می‌کند و این عرضه کاملا بار جنسی و سکسی دارد  باز هم دارای همان نگاه جنسیتی است.
عریانی  جسم انسان چه زن ، چه مرد خارج ازمناسبات، فرهنگ و تفکر مردسالارانه و فارغ از بار جنسیتی حاکم اساسا نه مسئله است و نه مسئله ساز،مشکل اساسی در این میان ، مناسبات جنسیتی حاکم است که در ارتباط مستقیم و هماهنگ با سیستم طبقاتی ، مردسالار و سلطه جو پدید آمده و تنها با از بین رفتن این سیستم ، از بین خواهد رفت.
برای خواندن مقاله ها روی تیتر آن کلیک کنیم.