۰۷ تیر، ۱۳۹۶

ویدئو کلیپ آهنگ کوچه


کوچه
آهنگ کوچه : آهنگساز و رهبری مهرداد بران
شعر از فریدون مشیری
خواننده سلو دریا دادور


آب آینه ی عشق گذران است
رزا: با تشکر از فرستنده کلیپ. رفیق جانان که در فرانکفورت من را در هم شکسته باری دیگرفرمان داد که به مبارزه بپا خیزم، علیه پلیدی سرمایه و پول، علیه تحقیر فرودستان...

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

کلیپ ویدئویی خاطرات زندان از مسعود (زندانی دهه ی 60) بخش 2کلیپ ویدئویی خاطرات زندان از مسعود (زندانی دهه ی 60) بخش 2

کلیپ ویدئویی خاطرات زندان از مسعود (زندانی دهه ی 60) بخش 1 اینجا
رزا: همانطور که پیشتر نوشتم:
با تشکر از مسعود برای خاطراتش که بعنوان بخشی از خاطرات شفاهی مبارزان ایران محسوب و حفظ می شود. در زمانی که اکثریت / توده ای تاریخ را جعل کرده اند و چپ رادیکال نیز بدلیل فقدان مقاومت و مبارزه، دهانش را بسته، اینگونه افشاگری ها در زمانه ی شوم اعتلاف های تاکتیکی چپ قلابی خارج نشین، براستی نعمت است!

رزا: رفقا
مدتی نیستم!
با عشق و با همبستگی...