۰۱ فروردین، ۱۳۹۹

با عشق، و با همبستگیِ بدون مرز، در سال نو، بر علیه اپیدمی جهانیِ کرونا

رزا: دوستان، رفقا!
سال نو همگی مبارک
در شهرها، کلکتیوها و گروههای پُشتیبان و حمایتی، در محلات و مناطق زیادی ایجاد شده. به هم بپیوندیم!
همبستگی را تقویت کرده، نگذاریم انسانیت نابود شود!
آنان
هراس شان همه
از همبستگی ما ست...

در زیر یک نمونه از هزاران اقدامِ محلی:

با همبستگی و کمکِ متقابل با  بیماریِ کُرونا مقابله کنیم

پخش شدنِ گسترده ی ویروس کُرونا در میان جمعیت، همگی ما را در مقابلِ چالشی بزرگ، قرار داده است.
به همین دلیل، ما به همگی فراخوان می دهیم تا در تمام خانه های جمعی و گروه های همسایه گی، به کمکِ هم بیایید و از همدیگر حمایت کنید.
همه ی مردم در خانواده هایشان، یا با دوستانشان، زندگی نمی کنند و برخی، تنها هستند. همگی، هنوز همزمان به بیماری مبتلا نشده اند و سالم هستند. بنابراین ما پلاتفرم و زمینه ای را، برای یک گروهِ آزادِ همیاری ایجاد کرده تا انسانها بتوانند برای کمک و حمایت از همدیگر، به یکدیگر وصل شوند.
تو نیز می توانی به ما ملحق شده و همکاری کنی.
کمک کنی یا کمک بخواهی.
در زیر چند نمونه از کمک هایی که می توانیم به همدیگر ارائه کنیم:
خرید رفتن، شستن لباس، یا به گردش بردن سگ ها یا کارهای دیگری که افراد، به دلیل بیماری یا ترسِ از بیرون رفتن و یا هر دلیل دیگری، خودشان نمی توانند، در بیرون از خانه انجام دهند و ما که هنوز سالم هستیم، می توانیم مثلن مایحتاج ضروری، دارو و یا اقلام دیگر را برای کسانی که در قرنطینه هستند، تهیه کنیم. و یا با صحبت و گفتگو و خبر دار شدن از حال و روزِ یکدیگر، سدِ تنهایی، انزوا و ایزولاسیون را بشکنیم.

برای ملحق شدن به ما می توانی وارد گروه تلگرامی ما شده و یا با ما تلفنی تماس بگیری.
شماره تلفن ما در شهر گوتینگن: 055127076894
آدرسِ گروه تلگرامی:
https://t.me/solidarischesgoe
پس نویس: برای ما رفتارِ با همبستگی و کمکِ متقابل، مهم است. همچنین ما علیهِ نگرشِ نژادپرستانه، تبعیض جنسیتی و علیه تفکراتِ ستمگرانه و تبعیض آمیز  بوده و آن را در میانِ خود، تحمل نمی کنیم.

تلفنِ گروه همیاری و پشتیبانیِ متقابل،علیه کُرونا
055127076894

۱۵ اسفند، ۱۳۹۸

خبر فوری- کشفِ احتمالیِ دارویِ ضد ویروس کرونا- آلمان


دانشمندان آلمان احتمالن دارویی بر علیه ویروس کرونا یافته اند. دارو یک نوع پروتئاز است به اسم:
Protease TMPRSS2
در واقع این دارو
Camostat Mesilate
 باید جلوی ورود ویروس به سلولهای شش (سلولهای ریوی) را بگیرد. در جایی که ویروس به سلولِ انسانی قلای می شود ( از طریق پروتئین روی سطح ویروس به سلولِ انسانی قلاب می شود)، دارو، کارِ پروتئین ویروسی را مخدوش کرده، بطوری که ویروس دیگر نمی تواند به سلولِ انسان چسبیده و بعد با ژنومِ خود به سلول انسانی/حیوانی، دخول کند!
Camostat Mesilate
داروی کاموستات مسیلیت،  اجازه ی تجویز در ژاپن را از مدتها پیش از آلودگی ویروس کرونا، گرفته است.
روی اینجا برای اطلاعات بیشتر در مورد این دارو  کلیک کنیم.
 البته تاکنون این دارو برای بیماران با عفونت در لوزالمعده تجویز می شده است. دانشمندان امیدوارند با استفاده از این دارو یا داروهای مشابه آن، بصورت پیشگیرانه، بتوانند از همان ابتدا، جلوی ویروسی شدنِ سلولهای ریه را بگیرند.
برای توضیح بیشتر روی کلمات کلیک کنیم.
Camostat (INN; development code FOY-305) is a serine protease inhibitor. Serine protease enzymes have a variety of functions in the body, and so camostat has a diverse range of uses. It is used in the treatment of some forms of cancer and is also effective against some viral infections, as well as inhibiting fibrosis in liver or kidney disease or pancreatitis.[1][2][3][4][5] It is approved for use in Japan.[

گزارش و مقاله ی زیر از مرکز تحقیقاتی در شهر گوتینگن در آلمان

Camostat mesilate is a drug approved in Japan for use in pancreatic inflammation. "Our results suggest that camostat mesilate might also protect against COVID-19," says Markus Hoffmann. "This should be investigated in clinical trials."
کُلِ مقاله اینجا


گزارش های اینجا و زیر به زبان آلمانی


We have tested SARS-CoV-2 isolated from a patient and found that camostat mesilate blocks entry of the virus into lung cells,”
Viruses must enter cells of the human body to cause disease. For this, they attach to suitable cells and inject their genetic information into these cells. Infection biologists from the German Primate Center – Leibniz Institute for Primate Research in Göttingen, together with colleagues at Charité – Universitätsmedizin Berlin, have investigated how the novel coronavirus SARS-CoV-2 penetrates cells.

They have identified a cellular enzyme that is essential for viral entry into lung cells: the protease TMPRSS2. A clinically proven drug known to be active against TMPRSS2 was found to block SARS-CoV-2 infection and might constitute a novel treatment option (Cell).

رزا: شخصن فکر می کنم که از درست کردن واکسن،  تا واکسینه کردنِ مردم، حداقل یک سال طول خواهد کشید!
واکسن، ویروسِ ضعیف شده است که به بدن انسانِ سالم داده می شوند تا اگر انسان، واقعن به بیماری مبتلا بشود، دشمن را شناسایی کرده و دخلش را بیاورد. مثل قطره ی فلج اطفال!
بدن ضعیف باشد (کودک مریض باشد و در تب باشد)، پس از واکسن، به بیماریِ فلج اطفال مبتلا خواهد شد، ویروسِ ضعیفِ واکسن، در بدنِ مریض و ضعیفِ کودک، قوی و بیماری زا خواهد بود.
اما یافتنِ داروهایی که اکنون به مبتلایان کمک کند، باید در اولویت باشد؟!
البته من دو ساعت پیش خبر دار شدم. و فردا باید اولین روز این خبر باشد. با دانش کمی که دارم فکر می کنم، تاکتیکِ جلوگیری ازِ وصل شدنِ ویروس به سلول انسانی/حیوان بسیار عالی است.
پس از ورود ویروس به سلول، کار تمام است!
ویروس، سلول را به بردگی کشیده و سلول مجبور است تا در حدِ مرگ، مثلِ کارخانه، فقط ویروس تولید کند. پس جلوگیریِ بموقع از وصل شدنِ ویروس به سلول (قفل و کلید)، زمانِ کلیدی و مهم است.
معلوم نیست چرا اجازه ی تجویز این دارو برای عفونت لوزالمعده را فقط پزشکان در کشور ژاپن است؟!
احتمالن دارو عوارض جانبی دارد و یا بازی های رقابتیِ انحصاراتِ دارویی است. از داخل ایران شنیدم که به بیمارانِ کرونایی، داروی مالاریا می دهند؟!

پزشک فرانسوی: داروی مالاریا برای درمان مبتلایان به کرونا موثر است
اینجا هم تو درمان استفاده میشه ولی خیلی با احتیاط
داروی مالاریا خطرناکه. مگر اینکه موارد Critical کرونا باشه که بخوایم از این دارو استفاده کنیم.
https://twitter.com/adili_ali/status/1235521302062133248

دارویی که بچه های آلمان قرار ست روی مریض ها امتحان بکنند (در همکاری با بیمارستان شارتیه ی برلین) به دردِ بیمارانی که عکس ریه شان کامل سفید است، احتمالن دیر است. چون ویروسها تا حدِ مرگِ میزبان (بیمار کرونیایی) خود را تکثیر کرده. دارو به کارِ بیماران در ابتدایِ کار خواهد آمد. به هر حال امیدوارم این دارو کمکی باشد به همه ی مبتلایان، بخصوص در میهن.

۱۴ اسفند، ۱۳۹۸

مورچه خوارِ فلس دار عامل بیماری نیست. ویروس کرونا، سلاح بیولوژیک است؟!

طبق تحقیقاتِ جدید مشخص شد که تشابه ژنتیکی ویروس انسانی با ویروسِ مورچه خوارِ 85% تا 91% می باشد. برای متهم کردنِ مورچه خوارِ فلس دار باید تشابه ژنتیکی با ویروسِ انسانی حداقل 99،8 درصد باشد!
نتیجه این تحقیقات اینجا  در اسپکتروم می گوید که  منشا ویروسِ کرونای انسانی از ویروسِ مورچه خوارِ فلس دار نمی باشد!

ویروس کرونای خفاش با انسان 96% تشابه ژنتیکی دارد. ویروسِ مورچه خوار حتی دورتر است به انسان حداکثر تشابه اش 92 درصد است!
البته ممکن است بگوییم که انسان، ویروس را مستقیم از خفاش گرفته باشد، ولی این ویروس مستقیم از خفاش به انسان، در انسانها بیماری زا نبوده و به همین دلیل هم دانشمندان به دنبالِ حیوانِ میزبانِ واسط می گردند. تیم تحقیقاتی چین در 7 فوریه مورچه خوار فلسدار (عکس)  را به جهان به عنوانِ میزبان میانِ انسان و خفاش معرفی کرد، ولی ویروسِ مورچه خوار بدلیلِ اختلافِ ژنتیکی در مقایسه ی ویروس انسان، نمی تواند نقشِ میزبانِ واسط را بازی کند.
کلکِ (تقلب)سخنگویانِ چین: مقایسه ی بخشی از ژنومِ ویروسِ انسانی و  ویروس مورچه خوار بوده (بخشی از ویروس که به سلولِ انسان قفل می کند برای ورود به سلول) در حالی که تشابه ویروس انسان و مورچه خوار می بایست در کُلِ رشته ی ژن ها حداقل 99% باشد. این تشابه برای کُلِ ژنوم ویروس اما از 92% فراتر نیست! 

یعنی چینی ها به جای مقایسه ی کُلِ ویروس (در انسانِ مبتلا و مورچه خوارِ مبتلا) فقط ژنهایِ قلابِ ویروسها را در انسان و مورچه خوار مقایسه کرده اند و به رقم 99 درصد تشابه، رسیده اند!
 از طرفی اگر مورچه خوارِ قاچاق شده به چین ناقل است، پس چرا مردمانِ کشورهای افریقایی و محیط زیستِ طبیعی مورچه خوار مبتلا نشده اند؟
پس از شیوع بیماری سارس در سال 2003، میزبانِ  وسطِ ویروس سارس  زباد نخلی نقاب‌دار، یکی از انواع گربه سانان،  بود که فورن قتل عام شدند!
اثبات شد که ویروسِ سارس در بدنِ این گربه های وحشی وجود دارد با تشابه 99،8 درصد در کُلِ ژنوم ویروسِ سارس در بدنِ انسان. این گربه ها البته خود ویروس سارس را از خفاش گرفته بودند. ویروسِ سارسِ خفاش اما انسان را بیمار نمی کند. ویروسِ خفاش وقتی به بدنِ گربه وحشی رفته جهش و تغییر یافته و پس از خوردنِ این گربه از طرف چینی ها، بسیاری در سال 2003 از بیماری سارس مُردند.
به همین دلیل امسال هم دانشمندان بدنبالِ حیوانی بودند مثلِ گربه وحشی مثلن، که ویروسِ خفاشی کرونای 2019 در بدنش جهش و تغییر کرده باشد و پس از خوردن، انسان را به کرونای 2019 مبتلا کند. در 7 فوریه 2020 دانشمندانِ چین، مورچه خوارِ فلسدار را معرفی کردند و ادعا کردند که تشابه 99 درصدی میانِ ویروس مورچه خوار و انسان وجود دارد. اما آزمایشات بعدی مشخص کرد که این تشابه برای کُل ژنوم 92 درصد بیشتر نیست.
پس از تحقیقاتِ مستقل بین المللی: مورچه خوار فلس دار ،گناهی در موردِ انتقالِ ویروسِ کرونا به انسان ندارد.
 این تحقیقات جدید و اثباتِ علمیِ بیگناهیِ مورچه خوارِ فلس دار که هم اکنون نیز تعدادشان ناچیز است، انسان را از چنگالِ کرونا نجات نداده، اما شاید مورچه خوار را از قتل عامِ نجات دهد!
Pangolin

مورچه خوارِ فلس دار/ پولک‌پوست

مطلب بالا برگرفته از مقاله ی پایین. برای خواندن در منبع روی تیتر ها کلیک کنیم.


تشابه جهشِ ژنتیکیِ ویروس کرونا با ویروسِ ابولا و ایدز، احتمالِ دست ساز بودنِ ویروس کرونا را تشدید کرده است.

برای خواندن مقاله به زبان آلمانی روی تیتر آنها کلیک کنیم.

برای خواندن مقاله به زبان انگلیسی روی تیتر آنها کلیک کنیم.

Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag Prashant Pradhan$1,2, Ashutosh Kumar Pandey$1, Akhilesh Mishra$1, Parul Gupta1, Praveen Kumar Tripathi1, Manoj Balakrishnan Menon1, James Gomes1, Perumal Vivekanandan*1and Bishwajit Kundu*1 1Kusuma School of biological sciences, Indian institute of technology, New Delhi-110016, India. 2Acharya Narendra Dev College, University of Delhi, New Delhi-110019, India $Equal contribution * Corresponding authors- email: bkundu@bioschool.iitd.ac.invperumal@bioschool.iitd.ac.in
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf

Abstract:We  are  currently  witnessing  a  major  epidemic  caused  by  the  2019  novel  coronavirus  (2019- nCoV).  The  evolution  of  2019-nCoV  remains  elusive.    We  found  4  insertions  in  the  spike glycoprotein (S) which are unique to the 2019-nCoV and are not present in other coronaviruses.  Importantly, amino acid residues in all the 4 inserts have identity or similarity to those in the HIV-1  gp120  or  HIV-1  Gag.      Interestingly,  despite  the  inserts  being  discontinuous  on  the  primary amino acid sequence, 3D-modelling of the 2019-nCoV suggests that they converge to constitute the  receptor  binding  site.    The  finding  of  4  unique  inserts  in  the  2019-nCoV,  all  of  which  have identity  /similarity  to  amino  acid  residues  in  key  structural  proteins  of  HIV-1  is  unlikely  to  be fortuitous in nature. This work provides yet unknown insights on 2019-nCoV and sheds light on the evolution and pathogenicity of this virus with important implications for diagnosis of this virus.

۰۹ اسفند، ۱۳۹۸

ویروس کرونا، تولدی دوباره!

معماهای کرونا زیاد است! اینکه برای کودکانِ زیر 10 سال غالبن مثل سرما خوردگی است و رفع می شود! مادرانِ حامله که مبتلا می شوند، آنرا به جنین شان از راه جفت منتقل نمی کنند و تستِ نوزادان غالبن منفی است! اینکه زنی حامله بدلیل بیماری فوت کرده است را تاکنون فقط در گزارشات ایران خواندم.
اینکه ابتلا به ویروس به نسبتِ 1،8 % برای زنان مرگبار، اما مرگبارتر برای مردان (2،8%) است!
کرونا سن گرا هم هست! و پیرها را بیشتر می کُشد تا جوانها را! بیماران را بیشتر تا سالم ها را!
کُرونا ایمنی مداوم ندارد! 14 درصد آنهایی که معالجه کرده و تست منفی گرفته و از بیمارستان مرخص شده اند را، باز مبتلا کرده!
به نظر می رسد که کُرونا می تواند یک امکان باشد که نسلِ آینده از شرِ نسل گذشته، خود را خلاص کند؟!
به نظر میرسد که بیمارانِ "از ما بهترانی" که اکنون برعکسِ میلیونها "گدا- گشنه"، مداوا می شوند را مصونیت دائم نداده بلکه دوباره مبتلا می کند!
هنوز معلوم نیست چه تعداد بیمارند و چه تعداد ناقل؟ آخرین اعلام این است که در عرض یک سال، حداقل 30 درصد تمامی انسانها مبتلا خواهند شد!
با توجه به گستردگی ویروس و سرعتِ گستردگی آن، می توان ادعا کرد که همگی ویروسی هستیم، یا بزودی ویروسی خواهیم شد!
کرونا شاید انتقامِ وجدانِ انسان است از مُرده/ زنده خواریِ حیوانات؟ اشغالِ فضا و مکانِ حیواناتِ وحشی؟ یا توطئه و زیادخواهیِ ژنتیکی برای ساختِ انسانی کامل؟ جامعه ای پاک و ایده ی پاکنژادیِ فاشیستیِ سیستم؟ انتقامِ حیاتِ وحش از دست اندازی انسان است یا زنده خواری سگها و گربه هایی که در دیگِ آبِ جوش فرو می روند؟
آیا کرونا نتیجه ی مزارع صنعتي، دامداریِ صنعتیِ خوکها و ماکیان است؟ پرورشِ مصنوعیِ ماهی ها؟ کرونا انتقامِ خفاش هایِ کباب شده یا مارهایِ شکار شده است؟ کرونا آیا انتقامِ کودکانِ زالِ زنده، قطعه قطعه شده است؟
یا باکره هایِ ضدِ ایدزی درشبِ زفافِ مردانِ ایدزی؟ کرونا شاید آهِ کودک همسرها ست؟
کرونا هر چه باشد یا نباشد، یک امکان است برای بازنگری به سیستمی که در آن زیست می کنیم!
سیستمی طبقاتی و پر از تبعیض، ستم و بی عدالتی!
شپش ای که اینک راهِ خود را به مدارسِ خصوصی/ایدئولوژی هم باز کرده و طبقاتِ "پاک" را هم فرا طبقاتی می گزد!
از جامعه ی بشری چه خواهد ماند؟
عده ای کودکانِ سالم؟
کودک در آغوشم به خواب رفته و تیک تاکِ ساعت می گوید، وقت مان بزودی تمام می شود!
روبانی به رنگِ سیاه آماده کرده ام برایِ روزِ مبادا به دربِ خانه بیاویزم، به نشانِ قرنطینه!
 امیدم به فعال شدنِ ژنِ همیاری متقابل است! در حدِ پاره شدنِ طنابِ دار!
پدر بزرگ می گوید: بشریت نجات میابد!
کمک متقابل: یک عامل تکامل-  پیتر کروپوتکین

و باز کودک آینده، استالین خودش را میسازد؟!
به راستی آیا،
آیا بشریت آنقدر عمر کرده است که بتواند در زباله های نفرت، عشق را در آخرین نفس نفس زدنهایش، به کودکانِ آینده به میراث بگذارد؟

مطالبِ مرتبط:
مسئله کنونی این نیست که آیا کرونا خطرناکتر از سرماخوردگی است یا خیر. مسئله مهم ایجاد آگاهی نسبت به کمبودها و آسیب‌پذیری‌های ضعیفترین اقشار این جامعه شامل بیماران، کارتن خواب‌ها، تهیدستان، سالمندان، و همینطور همه کسانی است که سال‌ها سوءتغذیه و کار اجباری بر بدنهایشان رد انداخته است. ممکن است یک شهروند عادی ایتالیایی درصدها و آمارهای تلفات این بیماری را خطری ناچیز تلقی کند که چندان بیراه نیست، اما این بیماری که هنوز درمان و واکسیناسیونی برای آن وجود ندارد برای یک فرد دچار سوءتغذیه و دارای سابقه بیماری ریسک بالاتری دارد.
پس آیا همین حالا وقت آن نیست که به جای امنیتی خواندن ویروس، آن را در پرتوی امر سیاسی بخوانیم؟
باید به ویروس کرونا به عنوان مشق شب نگاه کنیم: مقابله جهانی با این ویروس جدید با سرعت شیوع بالا تمرینی اولیه برای سازماندهی فراملی در مقابله با بسیاری خطرات دیگر زیست‌محیطی همچون گرمایش کره زمین، از بین رفتن تنوع زیستی و بلایای طبیعی دیگر خواهد بود. زیرا در این مورد خاص همچون در موارد تهدیدهای زیست محیطی، هیچ دولتی به تنهایی قادر به مهار مشکل نیست و نیاز به نوعی سازماندهی بدیل جهانی (یا جهانی‌سازی بدیل) وجود دارد. بنابراین مشکل تنها با گذار از گفتار امنیت ملی به عرصه سیاست ممکن خواهد شد، عرصه‌ای که تفکر دولتی جایش را به سازماندهی از پایین خواهد داد و فعالیت‌های داوطلبانه با محوریت خیرعمومی جای کار اجباری با محوریت سود سرمایه را خواهد گرفت.

اگر موفق به این کار شویم، شاید این ویروس به جای آنکه ما را بکشد (یا حتی اگر ما را بکشد)، شرایط ایجاد حرکت جمعی برای به دست گرفتن سرنوشت خود در سایر حوزه‌ها را نیز فراهم کند. در کشوری که نه تشخیص بیماری به درستی انجام می‌شود و نه اطلاع‌رسانی در مورد آن، قدم اول در جهت کنترل وضعیت این است که خودمان کنترل وضعیت را به دست بگیریم و به بازتوزیع دانش درباره این بیماری و شیوه‌های مراقبت‌های جمعی در این شرایط را خلق کنیم. همزمان باید جلوی استثمار کارگران روزمزد را در این شرایط گرفت و بر حق آنها برای دسترسی به امکانات بهداشتی، و مزایای مرخصی و بیمه تاکید کرد. حرکت به سمت کار داوطلبانه در جهت تولید و بازتوزیع دانش و امکانات بهداشتی می‌تواند اولین تجربه جهانی برای حرکت به سمت «جهانی دیگر» باشد.
همین حالا حرکت‌های اجتماعی در ایران برای بازتوزیع امکانات و دانش بهداشتی و همینطور غلبه بر ترس و وحشت عمومی آغاز شده است؛ از جمله راه‌اندازی گروههای آموزش بهداشتی برای کودکان کار و زباله‌گرد، راه اندازی وبسایت‌هایی برای به‌روزرسانی اطلاعات در خصوص بهداشت عمومی و آماده‌سازی در برابر کرونا، و اقداماتی همچون جمع‌آوری و توزیع وسایل بهداشتی در برخی محله‌ها.
بنابراین ظاهراً وقت آن رسیده که مردم بی‌دولت، اوضاع را به دست بگیرند. آیا این همان چیزی نیست که همه خواهانش هستیم؟

 به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر از پناهجویان مقیم ترکیه جمعه ۲۸ فوریه/ ۹ اسفند از جنوب غربی آن کشور راهی مرز یونان و بلغارستان شدند. آنکارا در واکنش به حمله ارتش سوریه به نظامیان ترکیه در ارتفاعات جبل‌الزاویه که به کشته شدن دست‌کم ۳۳ سرباز ترکیه‌ای انجامید اعلام کرد مرزها را به روی پناهجویان بازمی‌گذارد.

اخبار بیشتر اینجا

۰۴ اسفند، ۱۳۹۸

عامل انتقال ویروس کرونا به شهر مقدسِ قم، به لبنان گریخت! + جدیدترین اخبار کرونا یی!

در پی بازگشتِ نابهنگامِ مقتدا صدر از قم به لبنان ، دوربین های حرارتی فرودگاه  لبنان، شروع به بوق زدن کردند! همزمان مقامات دولت لبنان رسمن اعلام کردند که از امروز، مرز هوایی لبنان به روی  تمامِ ایرانیان!، تا اطلاعات ثانوی، بسته خواهد بود!
#كرونا چرنوبيل جمهوري اسلامي ست..
#اعتصابات_سراسری را كليد بزنيم..
به ما گفتن به جهت جلوگیری از رعب و وحشت بیماران،از زدن ماسک در بیمارستان به طور عادی، به جز موارد مشکوک!  پرهیز کنید، برخورد قانونی میکنن.

عکس: از نوار بهداشتی در صورت کمبود ماسک، یا ممنوعیت ماسک استفاده کنید!

پس از اعلامِ آمارِ 20 درصدی مرگ و میرِ مبتلا یان به ویروس کُرونا در ایران ، سازمانِ بهداشتِ جهانی، ایران را در صدرِ جدولِ شیوعِ بیماری (در تناسب با جمعیتِ کشور) قرار داد. در رتبه ی دوم ،کشورِ چین با 2 درصد مرگ و میر، به دلیلِ آلودگیِ ویروسی قرار دارد.

ستاد مبارزه با ویروسِ کرونایِ حکومتِ اسلامی اعلام کرد که با فرستادنِ سوهانِ قم به امریکا و اسرائیل قرار است نهایتن، انتقام سختِ سردار قاسم سلیمانی گرفته شود! دیدار و روبوسی جواد ظریف با جاستین ترودو  نیز در کنفرانس امنیتیِ مونیخ ، در همین راستا، تو گوشی ای سخت به همدستانِ استکبار جهانی بود و برنامه ریزی شده!

چرخه ی کرونا!
به عکس دقت کنیم! برای بزرگنمایی عکس روی آن کلیک کنیم!
در پی کمیاب شدنِ موادِ ضد عفونی و الکل، وزارت بهداشت اعلام کرد که شستشوی اتوبوسها، مترو، ضریح حضرت معصومه و رضا، قرار است با آبِ بول انجام شده و نیازی به قرنطینه ی شهر نیست!
https://youtu.be/yWfbsJc0oP4

حضرت معصومه کرونا گرفت
نچسبید به ضریحش
پس از تحریم واردات خوراکی ایران از طرف جمهوری اسلامی عراق،  اینک ورود زائرین از مرز هوایی به عراق کُلن ممنوع اعلام شد. البته مرز شلمچه کماکان برای چارپایانِ اربعین باز است!
در پی اعلام شناسایی منشا ویروس کرونا در آبگوشت قنبید بجای سوپ خفاش، ویروس شناسانِ بین الملل از حکومت ایران، برای تهیه ی واکسن و پژوهشِ ویروس در قُم، درخواست روادید  ایران را کرده اند.
در پی انتقادِ جامعه ی مدنی و در اعتراض به صدور میلیونها ماسک در راستای کمکهای بشردوستانه به چین، سخنگوی بیتِ رهبری اعلام کرد که با داشتنِ حجاب اسلامی و چفیه، مردم ایران اصولن نیازی به ماسک نداشته و انتقادِ جامعه ی مدنی بی مورد است!
https://youtu.be/pHVVVeSRN3k

اخیرن ماهان ایر نیز ، با تغییر نام به "کرونا ایر" قرار است تحریم ها را دور زده و مبتلایان را برای حج و زیارت کعبه با تخفیف ویژه به عربستان سعودی انتقال دهد!
وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که مرگِ گروهیِ رای دهندگان و شرکت کنندگان در انتخاباتِ اخیر مجلس، ربطی به انگشت زدنِ آنان ندارد و اگر هم کسی آلوده شده، می تواند به بنیاد شهید مراجعه کرده و از هم اکنون قبر رایگان دریافت کند!

اعلام شد که کیت های ارسالی تستِ کرونا از طرفِ بهداشت جهانی به انستیتو پاستورِ تهران برای بیمارانِ مشکوک به ابتلا به ویروس می باشند و از استفاده ی تست بروی اجساد اکیدن خودداری شود!
در راستای ضدعفونی کردنِ بخش اوژانسی و قرنطینه ی بیمارستانها، تعدادی زیادی پتوهای عفونیِ بازداشتگاه اوین به بیمارستانهای سراسر کشور برای ضد عفونی کردنِ ورودی بیمارستانها اهدا شد. این پتوها به بول آغشته و بازدید کنندگان و پرسنل بیمارستان قبل از ورود باید با کشیدنِ کفش روی آن، به بخشِ قرنطینه ورود کنند!
https://youtu.be/OOeQvZPQSPE    
در کنفرانس خبری ستادِ مبارزه با ویروسِ کرونا در پاسخ به اینکه چرا پزشکان و پرستاران به عینک مجهز نیستند، فیلم زیر:
https://youtu.be/HZMJjYrrXbM
 این در حالی که در عکسهایی که از چین رسانه ای شده، اغلبِ پزشکان  و پرستارانِ در بخشِ قرنطینه ی بیمارستانها عینکهای غواصی زده اند، مسئولین اعلام کردند که از ماهها قبل از انتشارِ ویروسِ کرونا، بطور رایگان لنزِ  رنگی میانِ پرسنل پخش کرده و نیازی به عینک نیست!

در موردِ اعلامِ قرنطینه نیز مسئولین در همین رابطه اعلام کردند که در پی تصویب نشدن لوایح پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی از سوی جمهوری اسلامی، ایران درفهرست سیاهِ گروهِ ویژه اقدام مالی قرار گرفته و با توجه به  تحریم های گسترده ی ایران توسطِ امریکا، ایران هم اکنون در قرنطینه ی  کامل قرار گرفته و لزومی به اعلامِ قرنطینه ی ایران از طرفِ مسئولینِ نظام  نیست!

 وزیر بهداشت ترکیه گفت که در ایران ۷۵۸ نفر مشکوک به ابتلا به کرونا هستند و ما تصمیم به کنترلِ بیشترِ مرزهایمان به ایران را داریم! در پی این اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که امریکا خر است! 

در بخشِ زنده ی بی بی سی، دستوراتِ چگونگی ابتلا به ویروسِ کرونا را دنبال کنید!
در رادیو فردا اخبارِ انتخابات را! در ایران انترنشنال تحریم ها ،  و در من و تو، سرنوشتِ جعبه ی سیاه را!

ما در خارج از ایران در امن و امانیم! اگرچه هر سال تعدادی با گلوله ترور می شویم، دیپورت شده و یا یخهای جسدمان  لب مرزی، وقتِ بهار آب میشود یا توی تابستان کنار سواحل یافت! اما شکر گذاریم به زندگی و هنوز دلمان خوش است که در آزادیِ میهن، به دیدارتان بیاییم.
پس زنده باشید!
زنده بمانید!
و در این راستا، بجایِ دود کردنِ اسپند و جویدنِ سیر و پیاز، برای مقابله/مبارزه با ویروس، روی این جا کلیک کنید!
کودکان را در خانه نگهدارید ! کسی را ماچ یا تاچ نکنید! دست توی گوش و دماغ و چشم نکنید! نظافت و نزاکت را رعایت کرده، با هم مهربان باشید و همبسته، تا این زمستان نیز بگذرد! و رو سیاهی اش به نظام بماند...
مرتبط:
 شناسایی سه مورد ابتلا به کرونا در افغانستان که به قم سفر کرده بودند

 امارات: یک مسافر ایرانی و همسرش به کرونا مبتلا هستند 

 دو ایرانی در گرجستان برای آزمایش کرونا به بیمارستان برده شدند
 گزارش شده این دو نفر اهل قم بوده‌اند و تب داشته‌اند.
 کرونا در ایران: افزایش آمار مبتلایان به ۲۸ نفر؛ مرگ ۵ نفر 
 به گفته جهانپور، ۸ نفر از این افراد از بیماران شهر قم و دو نفر از آنها از میان بیمارانی بودند که در تهران از آنها آزمایش کرونا گرفته شد.
 مرز مهران هم بسته شد / معطلی هزار کامیون صادراتی در مرز 

کرونا در ایران؛ بازداشت‌ چندین نفر در چهار استان ایران به اتهام 'شایعه‌پراکنی'

مرتضی رحمان‌زاده شهردار منطقه ۱۳ شهرداری تهران به دلیل بیماری و علائمی مشابه کرونا در بیمارستان بستری شد.
گفته شده تست ویروس کرونا شهردار منطقه ۱۳ تهران مثبت اعلام شده است.
رحمان زاده در بیمارستان مسیح دانشوری بستری است.

 دو نماینده گیلان، مجلس نرفته کرونا گرفتند

در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، یک نماینده مجلس جابه جا کردن مسافران به چین از سوی یک شرکت هواپیمایی ایران را دلیل ورود این ویروس به ایران دانست. در روزهای گذشته علی رغم هشدارهای جهانی شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای خود به چین را ادامه داده بود.

محمد سعیدی، نماینده علی خامنه‌‌ای در استان قم و تولیت حضرت معصومه، درباره احتمال قرنطینه شهر قم یا تعطیلی موقت اماکن زیارتی گفته است: «دشمن می‌خواهد با استفاده از این روش هراسی را در دل‌ها ایجاد کند و قم را شهری ناامن نشان دهد و انتقام همه شکست‌های خود را از قم بگیرد.»

به گفته جهانپور طبق سابقه و شرح حال مبتلایان به ویروس کرونا، اغلب آنها یا ساکن شهر قم هستند و یا ظرف روزها و هفته‌های گذشته به قم سفر کرده بودند.
برای مقابله با کرونا سیر بخورید
تاثیری روی بیماری نداره ها
ولی بقیه دیگه نزدیکتون نمیشن

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: مرگ ۲ نفر در گیلان بر اثر ابتلا به کرونا 

برای خواندن ادامه ی گزارشها روی اینجا کلیک کنیم.

۰۳ بهمن، ۱۳۹۸

تحصیل با پولِ کثیف! دیپورت دانشجو از امریکا- محمد شهاب دهقانی حسین آبادی

  محمد شهاب دهقانی حسین آبادی
 Mohammad Shahab Dehghani Hossein Abadi

ایران اینترنشنال - روزنامه‌ نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود، نوشت اعضای درجه‌ یک محمد شهاب دهقانی حسین آبادی، دانشجوی دیپورت شده از آمریکا، وابسته به شرکتی بوده‌اند که به اتهام ارسال سلاح برای حزب‌الله لبنان تحت تحریم آمریکا قرار دارد.
نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از این منبع نوشته شهاب دهقانی اداره‌کننده یک کانال یوتیوب به اسم «‌اسلام پلاس» بوده که خواستار انتقام جمهوری اسلامی از آمریکا بابت کشتن قاسم سلیمانی شده است.

 رزا: تنها شرکتی که من یافتم به اسم پدر و پسر همراه با شماره ی ملی (کد ملی) در عکس زیر:

دانشجوی دیپرت شده فرزند محمد علی دهقانی حسین آبادی است!

محمد علی صاحب شرکت بتن گستر جنوب است که اسم پسرش را محمد شهاب دهقانی حسین آبادی را به عنوان عضو هیئت مدیره وارد کرده است.آگهی سال 1397-  تاریخ اداره ثبت شرکت 1396. شرکت در بندر عباس
این شرکت به دلیل تحریم امریکا (فروش سلاح به حزب الله لبنان) تحریم است؟

برای بزرگنمایی عکس روی آن کلیک کنید.در زیر کل کلِ توییتری! اینجا

۲۴ دی، ۱۳۹۸

ویدئوکلیپ جانباختگان دی ماه و آبان ماه 1398+ سایتهای وزارت ارتباطات هک شد!

با یاد و خاطره ی جانباختگان دی ماه و آبان ماه 1398 در ایران-ویدئوکلیپ
https://youtu.be/dERO1k43SJQ برای خواندن در منبع روی تیتر مطالب کلیک کنیم.
عکس- سیل در سیستان و بلوچستان

 شکایت از عوامل تهیه اعترافات اجباری؛ احضار وکیل مدافع سپیده قلیان به دادسرا جهت ارائه مستندات

 سایت‌های وزارت ارتباطات ایران در اعتراض به «دروغ سیستماتیک جمهوری اسلامی» هک شد

هکرها اعلام کرده‌اند که مقام‌های حکومت ایران «سرنوشتی جز مشابه قاسم سلیمانی» نخواهند داشت.

پایگاه «‌پیوست» که در حوزه تکنولوژی فعالیت می‌کند با تایید خبر هک وبسایت‌های وزارت ارتباطات اعلام کرد مسئولان این وزارت‌خانه، برای جلوگیری از هرگونه ضرر سرور‌های خود را خاموش کردند.

سایت‌های وزارت ارتباطات در حال حاضر به وضعیت عادی برگشته اما در گزارش پایگاه پیوست آمده که این هک به دنبال یک حفره امنیتی در پورتال اصلی وزارت ارتباطات اتفاق افتاده است.

ادامه، اسامی دستگیر شدگانِ دی 1398 اینجا

سه شنبه ۲۴ دی  ۹۸ 
دانشجویان  دانشگاه تهران  شعار می‌دهند: خونی که در رگ ماست - خوراک رهبر ماست


۲۱ دی، ۱۳۹۸

شلیک به دانشجویانِ معترض/ تصویر قاسم سلیمانی جِر خورد! -هم اکنون۲۱ دی

عصر ۲۱ دی − در برابر پلی‌تکنیک تهران، گروه کثیری از مردم جمع شدند. دعوت به برگزاری مراسم یادبود قربانیان سقوط عمدی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک سپاه پاسداران در اطراف تهران، انگیزه شروع اجتماع بود.
 جو پس از مدتی به شدت امنیتی شد. مردم در مقابل پلیس‌های موتورسوار شعار می‌دادند: مرگ بر بی‌شرف.
 برای دیدنِ فیلم ها روی تیتر مطالب کلیک کنیم

 فـــــــــــــــــــوری زیر پل حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر شلیک مستقیم به مردم معترض
Islamic regime's lackeys are beginning to shoot at Iranian
این تیرها هم اشتباهی شلیک می شوند؟    هر روز داغ دل مان را تازه و تازه تر می‌کنند

فوری / فیلم/ صحنه شلیک گلوله بسوی دانشجویان / شنبه 21 دی

 https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=198286

 https://www.peykeiran.com/movie/Bullet5.mp4

"می‌کشم، می‌کشم، آن که برادرم کشت"
 روزهای آخر این رژیم کثافت گه به رژیم تروریستی اسلامی
 نیروهای سرکوبگر در تجمع مردم حاضر شدند و مردم شعار «بی شرف؛ بی شرف» سر می‌دهند. امروز مردم تهران در واکنش به انتشار خبر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای ایران - اوکراین مقابل دانشگاه امیرکبیر تجمع کردند.
 حالا که فرمانده قاتل سپاه در صحبت‌هایش دو بار تاکید کرد همان صبح چهارشنیه همه مقامات را از مساله ساقط کردن هواپیمای مسافربری مطلع کرده، یعنی همان‌طور که گفتیم دولت کثیف و رهبر لجن ومقامات ارشد مملکت می‌دانستند. قلم‌های لجن پراکن اکنون از چه دفاع می‌کنند؟ کاش فقط انسان بودند.

  https://twitter.com/ordoyekar
 ازظهر تجمع داشت شکل میگرفت... هم امیر کبیر، هم دانشگاه تهران باشعار:این سال جنایت. مرگ بر این ولایت

 آبان تمام نشد- اماقاسم پارتي تمام شد
 https://twitter.com/abooghorazeh/status/1216043680332689408

نیروهای امنیتی به گروهی از معترضان به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری در مقابل دانشگاه امیر کبیر گاز اشک‌آور شلیک کردند.
گروهی از دانشجویان و مردم مقابل دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی تجمع کردند.
معترضان با سرداران شعارهایی چون «دروغگو دروغگو، مملکت رو رها کن» به پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی درباره این حادثه اعتراض کردند.
معترضان همچنین شعارهایی چون «سپاهی حیا کن، مملکتو رها کن» سر دادند. در همین حال خبرگزاری فارس نوشت که معترضان در مقابل دانشگاه امیر کبیر پلاکارد تصویر قاسم سلیمانی را پاره کردند.

همین الان در ولیعصر با آتش زدن سطلهای آشغال خیابان رو بستیم و شعار میدیم رهبر پر ادعا استعفا استعفا ملت بیاین دیگه هی میگفتین شعار برعلیه خامنه‌ای دیگه چی می‌خواین. ذلت بسه هم‌وطن
شروع اعتراضات در دانشگاه انوشیروانی بابل با شعار: ملت عاصی از ستم ایستاده در کنار هم
ساعت ۲۰به من نگو فتنه‌گر-فتنه‌تویی ستمگر- دانشگاه امیرکبیر/ پلی‌تکنیک ۲۱ دی

https://twitter.com/barfak6/status/1216016608646389762

سپاه جنایت می‌کنه رهبر حمایت می‌کنه دریافتی از دانشگاه شریف
 «۱۵۰۰نفر، کشته آبان ماست»
 نظام جنایت می‌کند رهبر حمایت می‌کند
 دشمن ما همین جاست دروغ می‌گن آمریکاست
دانشگاه صنعتی شریف- 21 دی شعار جوانان قیام آفرین: ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما
 دانشگاه شریف با شعار: سپاه جنایت می‌کنه رهبر حمایت می‌کنه
دانشگاه تهران هم اکنون با شعار: خامنه‌ای قاتل استولایتش باطل است

این نشانی‌ها در داخل ایران هستند. اکیدا توصیه نمی‌کنم از ابزاری که در داخل کشور است استفاده کنید.
 دوستان اینترنت به زودی قطع میشه
میخان دوباره نتو قطع کنن.تورو خدا صدامونو به گوش دنیا برسونید.ما اینجا گروگان گرفته شدیم

چهارراه طالقانی/خامنه‌ای قاتله،ولایتش باطله مرگ بر اصل ولایت فقیه 

دانشجویان گل گرفتن‌بطرف پلیس/ اما پلیس کار خودشو‌‌ودستورش را انجام‌میده‌ دانشگاه امیرکبیر

به مردم هجوم آوردن
اگر آمبولانس ھا تلاش کردند وارد دانشگاە شوند آنھا را توقیف و افراد درون را دستگیر کنید. ماموران خامنەای خائن میکوشند در پوشش آمبولانس وارد دانشگاھھا شوند.

فیلم/ "توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه"
هم اکنون؛ دانشگاه شریف. ۲۱ دی 

 فیلم/ خامنه ای قاتله، ولایتش باطله - تهران - خيابان حافظ 21 دي

فیلم/ تقاطع طالقانی  ولیعصر / خروش مردم غیور تهران با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» / شنبه ۲۱ دیماه

فیلم /  برای اولین بار شعار «جمهوری اسلامی نابود باید گردد» در تهران طنین انداز شد/ شنبه ۲۱ دیماه

فيلم/  دانشگاه پلى تكنيك هم اكنون؛ وحوش خامنه ای به جان مردم افتاده اند

فیلم/ کشته ندادیم که سازش کنیم
رهبر فاسد رو ستایش کنیم

فيلم/ تهران 21 دی؛ "مرگ بر دروغکو"

فیلم/ تجمع مردم در خیابان حافظ : بیشرف بیشرف

  فيلم/ شنبه ۲۱ دیماه - دانشگاه اميرکبير؛  "می‌کشم، می‌کشم، آن که برادرم کشت"  

 فیلم/  دانشگاه امیرکبیر/ با گاز اشک آورجمعیت و پراکنده کردن
مردم اومدن سمت خیابون سمیه"

 فیلم/ تجمع ورودی دانشگاه شریف ۲۱ دی ۹۸
مرگ بر دیکتاتور/ مرگ بر اصل ولایت فقیه

 فیلم/ "توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه"
هم اکنون؛ دانشگاه شریف. ۲۱ دی 

 فیلم/  "به من نگو فتنه گر، فتنه تویی ستمگر.
هم اکنون؛ پلی تکنیک. ۲۱ دی 

  فيلم/ ۲۱ دی؛ دانشگاه امیرکبیر؛ با شعار این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

 فيلم/ حضور نیروهای سرکوبگر در محل اجتماع دانشجویان. ۲۱ دی ۹۸ 

 فیلم/ تجمع اعتراضی در پی اذعان مقامات ایران به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک: مرگ بر دروغگو

 فيلم/  ۲۱ دی ۱۳۹۸جلوی دانشگاه امیرکبیر: «سپاهی حیا کن مملکت و رها کن»

 فيلم/  شنبه ۲۱ دیماه - آغاز تجمعات در اعتراض به جنایت سپاه در شلیک به هواپیمای اکراینی

فيلم/ تجمع ورودی دانشگاه شریف ۲۱ دی ۹۸؛ سیدعلی ببخشید دیگه باید بلند شی  

فيلماصفهان هم شروع شد، ۲۱دی، سی و سه پل

مردم عزیز هم اکنون درحال رفتن به سمت آبیدار هستند به آنها بپیوندید... شنبه21دی 

 فیلم/ اصفهان: خامنه ای به هوش باش ما ملتیم نه اوباش/ ۲۱ دی 

 فیلم/ حضور صدها تن از معترضین مردمی «رشت» در مخالفت با نظام قرون وسطایی حکومت اسلامی/ امشب 21 دی

فیلم/ دانشجویان دانشگاه همدان: سپاه بی‌کفایت ، مایه‌ی ننگ ملت/ شنبه 21 دی

فيلم/ غلط کردی خطا کردی

فيلم/ پرتاب گاز اشک‌آور و تلاش برای متفرق کردن جمعیت با ماشین آب‌پاش؛ پلی‌تکنیک، 21 دی
 

از شعارهای ناب امروز در تهران: سپاهی حیا کن - مملکت رو رها کن .مرگ بر این ولایت -این همه سال جنایت. کشته ندادیم که سازش کنیم- رهبر قاتل رو ستایش کنیم. رفراندوم رفراندوم- قانون اساسی. اگر شعار دیگه ای شنیدید اینجا بگذارید

 به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر . فرمانده‌ی کل قوا، استعفا استعفا

استعفا کافی نیست -محاکمه لازم است

 به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر

 #سپاه جنایت می‌کنه- رهبر حمایت می‌کنه

بهترینش این بود: ما بچه های جنگیم

 کرد فارس ترک و لر- همه ضد دیکتاتور

 دیکتاتور سپاهی- داعش ما شمایی

 خامنه ای قاتله -حکومت اش باطله

 فریاد فریاد، از اینهمه بیداد

بسیجی بی غیرت -عامل قتل و ذلت

 هزار و پونصد نفر ، کشته ی آبان ما

  اين همه ظلم و ذلت / ننگ بر اين ولايت. سپاهى حيا كن/مملكت رو رها كن. توپ تانك فشفشه/ آخوند بايد گم بشه

 فرمانده كل قوا/استعفا استعفا

اینم بود: رهبر پاره پاره، میگه خبر نداره

 سيدعلي قاتله/ ولايتش باطله

 مرگ بر دروغ گو

سپاه بی کفایت- مایه ننگ ملت 

بسیجیِ بی غیرت /عامل قتل ملت-خامنه‌ای قاتله/حکومتش باطله

فرمانده کل قوا/ استعفا استعفا، ما بچه های جنگیم -بجنگ تا بجنگیم، غلط کردی/ خطا کردی.

همه این سال جنایت/ مرگ بر این ولایت - شعارهای دیگه امروز 

علی خامنه‌ای، ۱۳تیر۱۳۷۰: 

هواپیمای مسافربری را با قریب ۳۰۰ مسافر ساقط می‌کنید -بعد می‌گویید اشتباه کردیم؟ غلط کردید اشتباه کردید. 

اشتباه کردیم یعنی چه؟ 

https://twitter.com/hafezeh_tarikhi/status/1215907011180756992

۱۳ دی، ۱۳۹۸

سردار قاسم سلیمانی به هوا رفت، سال نو مبارک:)


من خودمم صبح جمعه فهمیدم که

#قاسم_سلیمانی_به_درک_واصل_شد
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%B4%D8%AF?src=hash

آمریکا گفته:
۴۰ میلیون بدید به اضافه پول موشکها تا جسد سلیمانی رو تحویل بدیم
البته پول سوخت هلیکوپتر هم روش به اضافه سالاد و نوشابه

 خطاب به اونایی که صبح بیدار میشن و با خبر به فاعک رفتن قاسم سلیمانی روبرو میشن کوفتتون بشه

مقامات آمریکایی اعلام کردند قاسم سلیمانی به دلیل اصابت جسم پرتابه‌ای نوک تیز کنترل از راه دور و انفجار از نزدیک، به چند سلول و یک انگشتر تجزیه شد.
  جمهوری اسلامی حجامت شد🌹❤️بعد از عمری که با اخبار زلزله، سیل، پلاسکو، سانچی، و ... صبح‌ها بیدار شدیم یکبار هم شاد بیدار بشیم لعنت به تو جمهوری اسلامی هیچ وقت فکر نمیکردم از مرگ کسی خوشحال بشم.

جالبه هم مردم عراق خوشهالن هم مردم ایران ، ببین اینا دیگه چقدر کسیفن 😂😂


رزا: الان بیدار شدم، شوک!
اما، راستش دنیا بدون داعش و جاعش زیبا تره!
به نظرم داریم به فاز جنگ وارد می شویم.
آیا آنارشیستها می توانند کمیته های محلی را فعال کنند و خودمختاری و حفاظت را به عهده بگیرند؟
روژاوا توانست.
ما هم باید بتوانیم!