۰۱ فروردین، ۱۳۹۹

با عشق، و با همبستگیِ بدون مرز، در سال نو، بر علیه اپیدمی جهانیِ کرونا

رزا: دوستان، رفقا!
سال نو همگی مبارک
در شهرها، کلکتیوها و گروههای پُشتیبان و حمایتی، در محلات و مناطق زیادی ایجاد شده. به هم بپیوندیم!
همبستگی را تقویت کرده، نگذاریم انسانیت نابود شود!
آنان
هراس شان همه
از همبستگی ما ست...

در زیر یک نمونه از هزاران اقدامِ محلی:

با همبستگی و کمکِ متقابل با  بیماریِ کُرونا مقابله کنیم

پخش شدنِ گسترده ی ویروس کُرونا در میان جمعیت، همگی ما را در مقابلِ چالشی بزرگ، قرار داده است.
به همین دلیل، ما به همگی فراخوان می دهیم تا در تمام خانه های جمعی و گروه های همسایه گی، به کمکِ هم بیایید و از همدیگر حمایت کنید.
همه ی مردم در خانواده هایشان، یا با دوستانشان، زندگی نمی کنند و برخی، تنها هستند. همگی، هنوز همزمان به بیماری مبتلا نشده اند و سالم هستند. بنابراین ما پلاتفرم و زمینه ای را، برای یک گروهِ آزادِ همیاری ایجاد کرده تا انسانها بتوانند برای کمک و حمایت از همدیگر، به یکدیگر وصل شوند.
تو نیز می توانی به ما ملحق شده و همکاری کنی.
کمک کنی یا کمک بخواهی.
در زیر چند نمونه از کمک هایی که می توانیم به همدیگر ارائه کنیم:
خرید رفتن، شستن لباس، یا به گردش بردن سگ ها یا کارهای دیگری که افراد، به دلیل بیماری یا ترسِ از بیرون رفتن و یا هر دلیل دیگری، خودشان نمی توانند، در بیرون از خانه انجام دهند و ما که هنوز سالم هستیم، می توانیم مثلن مایحتاج ضروری، دارو و یا اقلام دیگر را برای کسانی که در قرنطینه هستند، تهیه کنیم. و یا با صحبت و گفتگو و خبر دار شدن از حال و روزِ یکدیگر، سدِ تنهایی، انزوا و ایزولاسیون را بشکنیم.

برای ملحق شدن به ما می توانی وارد گروه تلگرامی ما شده و یا با ما تلفنی تماس بگیری.
شماره تلفن ما در شهر گوتینگن: 055127076894
آدرسِ گروه تلگرامی:
https://t.me/solidarischesgoe
پس نویس: برای ما رفتارِ با همبستگی و کمکِ متقابل، مهم است. همچنین ما علیهِ نگرشِ نژادپرستانه، تبعیض جنسیتی و علیه تفکراتِ ستمگرانه و تبعیض آمیز  بوده و آن را در میانِ خود، تحمل نمی کنیم.

تلفنِ گروه همیاری و پشتیبانیِ متقابل،علیه کُرونا
055127076894

۱۵ اسفند، ۱۳۹۸

خبر فوری- کشفِ احتمالیِ دارویِ ضد ویروس کرونا- آلمان


دانشمندان آلمان احتمالن دارویی بر علیه ویروس کرونا یافته اند. دارو یک نوع پروتئاز است به اسم:
Protease TMPRSS2
در واقع این دارو
Camostat Mesilate
 باید جلوی ورود ویروس به سلولهای شش (سلولهای ریوی) را بگیرد. در جایی که ویروس به سلولِ انسانی قلای می شود ( از طریق پروتئین روی سطح ویروس به سلولِ انسانی قلاب می شود)، دارو، کارِ پروتئین ویروسی را مخدوش کرده، بطوری که ویروس دیگر نمی تواند به سلولِ انسان چسبیده و بعد با ژنومِ خود به سلول انسانی/حیوانی، دخول کند!
Camostat Mesilate
داروی کاموستات مسیلیت،  اجازه ی تجویز در ژاپن را از مدتها پیش از آلودگی ویروس کرونا، گرفته است.
روی اینجا برای اطلاعات بیشتر در مورد این دارو  کلیک کنیم.
 البته تاکنون این دارو برای بیماران با عفونت در لوزالمعده تجویز می شده است. دانشمندان امیدوارند با استفاده از این دارو یا داروهای مشابه آن، بصورت پیشگیرانه، بتوانند از همان ابتدا، جلوی ویروسی شدنِ سلولهای ریه را بگیرند.
برای توضیح بیشتر روی کلمات کلیک کنیم.
Camostat (INN; development code FOY-305) is a serine protease inhibitor. Serine protease enzymes have a variety of functions in the body, and so camostat has a diverse range of uses. It is used in the treatment of some forms of cancer and is also effective against some viral infections, as well as inhibiting fibrosis in liver or kidney disease or pancreatitis.[1][2][3][4][5] It is approved for use in Japan.[

گزارش و مقاله ی زیر از مرکز تحقیقاتی در شهر گوتینگن در آلمان

Camostat mesilate is a drug approved in Japan for use in pancreatic inflammation. "Our results suggest that camostat mesilate might also protect against COVID-19," says Markus Hoffmann. "This should be investigated in clinical trials."
کُلِ مقاله اینجا


گزارش های اینجا و زیر به زبان آلمانی


We have tested SARS-CoV-2 isolated from a patient and found that camostat mesilate blocks entry of the virus into lung cells,”
Viruses must enter cells of the human body to cause disease. For this, they attach to suitable cells and inject their genetic information into these cells. Infection biologists from the German Primate Center – Leibniz Institute for Primate Research in Göttingen, together with colleagues at Charité – Universitätsmedizin Berlin, have investigated how the novel coronavirus SARS-CoV-2 penetrates cells.

They have identified a cellular enzyme that is essential for viral entry into lung cells: the protease TMPRSS2. A clinically proven drug known to be active against TMPRSS2 was found to block SARS-CoV-2 infection and might constitute a novel treatment option (Cell).

رزا: شخصن فکر می کنم که از درست کردن واکسن،  تا واکسینه کردنِ مردم، حداقل یک سال طول خواهد کشید!
واکسن، ویروسِ ضعیف شده است که به بدن انسانِ سالم داده می شوند تا اگر انسان، واقعن به بیماری مبتلا بشود، دشمن را شناسایی کرده و دخلش را بیاورد. مثل قطره ی فلج اطفال!
بدن ضعیف باشد (کودک مریض باشد و در تب باشد)، پس از واکسن، به بیماریِ فلج اطفال مبتلا خواهد شد، ویروسِ ضعیفِ واکسن، در بدنِ مریض و ضعیفِ کودک، قوی و بیماری زا خواهد بود.
اما یافتنِ داروهایی که اکنون به مبتلایان کمک کند، باید در اولویت باشد؟!
البته من دو ساعت پیش خبر دار شدم. و فردا باید اولین روز این خبر باشد. با دانش کمی که دارم فکر می کنم، تاکتیکِ جلوگیری ازِ وصل شدنِ ویروس به سلول انسانی/حیوان بسیار عالی است.
پس از ورود ویروس به سلول، کار تمام است!
ویروس، سلول را به بردگی کشیده و سلول مجبور است تا در حدِ مرگ، مثلِ کارخانه، فقط ویروس تولید کند. پس جلوگیریِ بموقع از وصل شدنِ ویروس به سلول (قفل و کلید)، زمانِ کلیدی و مهم است.
معلوم نیست چرا اجازه ی تجویز این دارو برای عفونت لوزالمعده را فقط پزشکان در کشور ژاپن است؟!
احتمالن دارو عوارض جانبی دارد و یا بازی های رقابتیِ انحصاراتِ دارویی است. از داخل ایران شنیدم که به بیمارانِ کرونایی، داروی مالاریا می دهند؟!

پزشک فرانسوی: داروی مالاریا برای درمان مبتلایان به کرونا موثر است
اینجا هم تو درمان استفاده میشه ولی خیلی با احتیاط
داروی مالاریا خطرناکه. مگر اینکه موارد Critical کرونا باشه که بخوایم از این دارو استفاده کنیم.
https://twitter.com/adili_ali/status/1235521302062133248

دارویی که بچه های آلمان قرار ست روی مریض ها امتحان بکنند (در همکاری با بیمارستان شارتیه ی برلین) به دردِ بیمارانی که عکس ریه شان کامل سفید است، احتمالن دیر است. چون ویروسها تا حدِ مرگِ میزبان (بیمار کرونیایی) خود را تکثیر کرده. دارو به کارِ بیماران در ابتدایِ کار خواهد آمد. به هر حال امیدوارم این دارو کمکی باشد به همه ی مبتلایان، بخصوص در میهن.

۱۴ اسفند، ۱۳۹۸

مورچه خوارِ فلس دار عامل بیماری نیست. ویروس کرونا، سلاح بیولوژیک است؟!

طبق تحقیقاتِ جدید مشخص شد که تشابه ژنتیکی ویروس انسانی با ویروسِ مورچه خوارِ 85% تا 91% می باشد. برای متهم کردنِ مورچه خوارِ فلس دار باید تشابه ژنتیکی با ویروسِ انسانی حداقل 99،8 درصد باشد!
نتیجه این تحقیقات اینجا  در اسپکتروم می گوید که  منشا ویروسِ کرونای انسانی از ویروسِ مورچه خوارِ فلس دار نمی باشد!

ویروس کرونای خفاش با انسان 96% تشابه ژنتیکی دارد. ویروسِ مورچه خوار حتی دورتر است به انسان حداکثر تشابه اش 92 درصد است!
البته ممکن است بگوییم که انسان، ویروس را مستقیم از خفاش گرفته باشد، ولی این ویروس مستقیم از خفاش به انسان، در انسانها بیماری زا نبوده و به همین دلیل هم دانشمندان به دنبالِ حیوانِ میزبانِ واسط می گردند. تیم تحقیقاتی چین در 7 فوریه مورچه خوار فلسدار (عکس)  را به جهان به عنوانِ میزبان میانِ انسان و خفاش معرفی کرد، ولی ویروسِ مورچه خوار بدلیلِ اختلافِ ژنتیکی در مقایسه ی ویروس انسان، نمی تواند نقشِ میزبانِ واسط را بازی کند.
کلکِ (تقلب)سخنگویانِ چین: مقایسه ی بخشی از ژنومِ ویروسِ انسانی و  ویروس مورچه خوار بوده (بخشی از ویروس که به سلولِ انسان قفل می کند برای ورود به سلول) در حالی که تشابه ویروس انسان و مورچه خوار می بایست در کُلِ رشته ی ژن ها حداقل 99% باشد. این تشابه برای کُلِ ژنوم ویروس اما از 92% فراتر نیست! 

یعنی چینی ها به جای مقایسه ی کُلِ ویروس (در انسانِ مبتلا و مورچه خوارِ مبتلا) فقط ژنهایِ قلابِ ویروسها را در انسان و مورچه خوار مقایسه کرده اند و به رقم 99 درصد تشابه، رسیده اند!
 از طرفی اگر مورچه خوارِ قاچاق شده به چین ناقل است، پس چرا مردمانِ کشورهای افریقایی و محیط زیستِ طبیعی مورچه خوار مبتلا نشده اند؟
پس از شیوع بیماری سارس در سال 2003، میزبانِ  وسطِ ویروس سارس  زباد نخلی نقاب‌دار، یکی از انواع گربه سانان،  بود که فورن قتل عام شدند!
اثبات شد که ویروسِ سارس در بدنِ این گربه های وحشی وجود دارد با تشابه 99،8 درصد در کُلِ ژنوم ویروسِ سارس در بدنِ انسان. این گربه ها البته خود ویروس سارس را از خفاش گرفته بودند. ویروسِ سارسِ خفاش اما انسان را بیمار نمی کند. ویروسِ خفاش وقتی به بدنِ گربه وحشی رفته جهش و تغییر یافته و پس از خوردنِ این گربه از طرف چینی ها، بسیاری در سال 2003 از بیماری سارس مُردند.
به همین دلیل امسال هم دانشمندان بدنبالِ حیوانی بودند مثلِ گربه وحشی مثلن، که ویروسِ خفاشی کرونای 2019 در بدنش جهش و تغییر کرده باشد و پس از خوردن، انسان را به کرونای 2019 مبتلا کند. در 7 فوریه 2020 دانشمندانِ چین، مورچه خوارِ فلسدار را معرفی کردند و ادعا کردند که تشابه 99 درصدی میانِ ویروس مورچه خوار و انسان وجود دارد. اما آزمایشات بعدی مشخص کرد که این تشابه برای کُل ژنوم 92 درصد بیشتر نیست.
پس از تحقیقاتِ مستقل بین المللی: مورچه خوار فلس دار ،گناهی در موردِ انتقالِ ویروسِ کرونا به انسان ندارد.
 این تحقیقات جدید و اثباتِ علمیِ بیگناهیِ مورچه خوارِ فلس دار که هم اکنون نیز تعدادشان ناچیز است، انسان را از چنگالِ کرونا نجات نداده، اما شاید مورچه خوار را از قتل عامِ نجات دهد!
Pangolin

مورچه خوارِ فلس دار/ پولک‌پوست

مطلب بالا برگرفته از مقاله ی پایین. برای خواندن در منبع روی تیتر ها کلیک کنیم.


تشابه جهشِ ژنتیکیِ ویروس کرونا با ویروسِ ابولا و ایدز، احتمالِ دست ساز بودنِ ویروس کرونا را تشدید کرده است.

برای خواندن مقاله به زبان آلمانی روی تیتر آنها کلیک کنیم.

برای خواندن مقاله به زبان انگلیسی روی تیتر آنها کلیک کنیم.

Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag Prashant Pradhan$1,2, Ashutosh Kumar Pandey$1, Akhilesh Mishra$1, Parul Gupta1, Praveen Kumar Tripathi1, Manoj Balakrishnan Menon1, James Gomes1, Perumal Vivekanandan*1and Bishwajit Kundu*1 1Kusuma School of biological sciences, Indian institute of technology, New Delhi-110016, India. 2Acharya Narendra Dev College, University of Delhi, New Delhi-110019, India $Equal contribution * Corresponding authors- email: bkundu@bioschool.iitd.ac.invperumal@bioschool.iitd.ac.in
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf

Abstract:We  are  currently  witnessing  a  major  epidemic  caused  by  the  2019  novel  coronavirus  (2019- nCoV).  The  evolution  of  2019-nCoV  remains  elusive.    We  found  4  insertions  in  the  spike glycoprotein (S) which are unique to the 2019-nCoV and are not present in other coronaviruses.  Importantly, amino acid residues in all the 4 inserts have identity or similarity to those in the HIV-1  gp120  or  HIV-1  Gag.      Interestingly,  despite  the  inserts  being  discontinuous  on  the  primary amino acid sequence, 3D-modelling of the 2019-nCoV suggests that they converge to constitute the  receptor  binding  site.    The  finding  of  4  unique  inserts  in  the  2019-nCoV,  all  of  which  have identity  /similarity  to  amino  acid  residues  in  key  structural  proteins  of  HIV-1  is  unlikely  to  be fortuitous in nature. This work provides yet unknown insights on 2019-nCoV and sheds light on the evolution and pathogenicity of this virus with important implications for diagnosis of this virus.