۰۷ آبان، ۱۳۹۴

قتل شاهرخ زمانی در زندان و نقش علیرضا بیانی (فداییان اکثریت) !؟


رزا: ساعت 3 صبح است و من بعد از خواندن مطالب سارا قاضی و منشعبین از "تروتسکیستهای گرایش مازیار رازی" ، افشاگری نابی که در جنبش چپ بی سابقه است. راستش به مرگ غیر طبیعی شاهرخ زمانی در زندان رژیم فکر میکنم. مطالب دستخطی شاهرخ زمانی که علیرضا بیانی به تازگی به عنوان سند تروتسکیست بودن شاهرخ زمانی ارائه داده و "همکاری" شاهرخ زمانی با گروه اقدام کارگری و ارتباط تلفنی (صفحه ی 382 سند) روزانه ی شاهرخ زمانی (از زندان) با علیرضا بیانی (فداییان اکثریت "سابق" در ایران "تروتسکیست" در خارج از کشور) شاید حکم مرگ شاهرخ به دست رژیم بوده است. اعلامیه ی هشدار دهنده ی سارا قاضی و دوستانش به کارگران ایران (صفحه ی 380-384 سند) شجاعانه ترین اقدام و بسیار مسئولانه است. اگرچه اینهمه، عواقب وخیمی برای سارا خواهد داشت (دادگاههای بورژوازی و زندان)، اما سارا قاضی وارث به حق رزا لوگزامبورگ است. دخترک جوانی که از کودکی اش، طرف رعیت را گرفت و بقول خودش به ارباب پُشت کرد....او اینک دل نگران کارگران ایران، امنیتش را با انتشار «اعلامیه ی هشدار به کارگران ایران»(صفحه ی 380-384 سند) و مشکوک اعلام کردن علیرضا بیانی (همدست مازیار رازی) به خطر انداخته....
سارا عزیز جان،
به خاطر کارگران دیگری که احتمالن در تور وزارت اطلاعات هستند....
امیدوارم اشتباه کُنی ....
سند زیر حدود 400 صفحه است و از صفحه ی 241 سخنان مازیار رازی در دفاع از پذیرش علیرضا بیانی و علل انتصاب بیانی در شورای رهبری تروتسکیستها میباشد. سوای اپورتونیسم ناب مازیار رازی ، مردسالاری مازیار رازی بشدت تهوع بر انگیز است.
سند زیر هشداری مسئولانه به رفقای ایران است تا مبادا در تور امنیتی این گرایش بیفتند. لطفن با دقت خوانده و گسترده در داخل پخش کنیم. 
کتاب ... دلايل انشعاب «کميسيون مباررزه با بوروکرسی» از گرايش مارکسيست های انقلابی
ياشار آذری

خطاب به جنبش کارگری- سوسیالیستی/کمونیستی ایران
رفقای گرامی، ما –یاشار آذری و سارا قاضی- به علت اختلافات سیاسی-تشکیلات حدود یک سال پیش از گرایش مارکسیست های انقلابی به اتفاق دو نفر دیگر از رففا انشعاب کردیم. اطلاعیه این انشعاب قبلاً منتشر شده است و ما بخشی از دلایل این انشعاب را در کتابی گردآورده ایم که به زودی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. پس از قتل فجیح کارگر پیشرو و انقلابی، شاهرخ زمانی، به دلیل اهمیت نقش و دخالت او در جنبش انقلابی کارگری ایران ما خود را موظف دیدیم که علیرغم آماده نبودن کتاب ذکر شده، به نکاتی که اهمیت آنها را در تجربه کسب کرده بودیم برای توجه پیشروان کارگری در ایران که هنوز چهره های شناخته شده ای نبودند، اشاره کنیم. تا در برابر جنبش انقلابی ایران خود را مسئول ندانیم. به این دلیل اطلاعیه ای تحت عنوان هشدار به پیشروی کارگری ایران بیرون دادیم.

قتل شاهرخ زمانی
قتل شاهرخ زمانی، توسط رژیم سرمايه داری شبه فاشیستی جمهوری اسلامی در روز یکشنبه گذشته 22 شهریورماه، بار دیگر ماهیت این دولت سرمایه داری را در رابطه با امپریالیزم جهانی و مبارزات طبقاتی در داخل ایران آشکار نمود و بار دیگر هشداری به تمام نیروهای مترقی و فعال درون جنبش کارگری است که توجه به نکات زیر را امری ضروری و بلااستثناء می گرداند:
1- از سال 1989 و به دنبال سقوط کرملین، سیاست های سرکوبگرانه امپریالیستی در سطح جهان و به ویژه در خاورمیانه وارد مرحله نوینی گردید. در راستای این سیاست ها که از طرف بانک جهانی دیکته می شود، برای سرکوب کامل و جبران ناپذیر نیروهای انقلابی و سوسیالیستی کشورهای خاورمیانه، نابودی کشورهای منطقه به دست عناصر داخلی در دستور کار است. به خاک و خون کشیده شدن کشورهای عربی منطقه در پی «بهار عربی» به منظور نابودی کامل این نیروها بوده است. امپریالیزم با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی، سیاست های حساب شده خود را به نحوی دارد پیاده می کند که عموماً بر خلاف دخالت مستقیم اش در افغانستان و عراق، دخالتی غیرمستقیم بوده و عناصر رذل داخلی خود را در رهبری نيروهای تروریست و سرکوبگری مانند داعش، طالبان، القاعده، به جای خود، به خدمت گماشته است که با نیروهای اطلاعات و امنیت امپریالیستی (سیا آمریکا) و داخلی، همکاری پایاپای داشته باشند. برای مبارزه با امپریالیزم امروز باید با این سیاست ها و ابزار تکنولوژیکی جدید آشنایی داشته و خود را در برابر آنها حتی الامکان مصون از آسیب نمود.
2- تمام فعالان جنبش کارگری ایران که خواهان برچیدن این رژیم و کل نظام سرمایه داری از راه انقلاب کارگری -سوسیالیستی می باشند، الزاماً می باید در حفظ تمام و کمال ضوابط و اصول مخفی کاری در کار تشکیلاتی دقت نمایند. کوچکترین شبهه ای در این مورد باعث لو رفتن و نهایتاً از دست دادن جان خود و دیگران خواهد شد.
3- درون هرگونه سازماندهی و کار تشکیلاتی کارگری و یا سوسیالیستی (مانند کار درون کارخانجات، کمیته های اعتصاب و یا کار درون یک تشکیلات سیاسی مانند هسته های کارگری سوسیالیستی)، هشیارانه برخورد کردن، امری ضروری و اصولی است، زیرا باید بتوان فعالان حزب توده و اکثریتی ها را شناسایی کرده و ضمن ممانعت از حضور و دخالت آنها در این گونه تشکیلات، هر یک را با نام و نشان مشخص به کارگران درگیر و کل جنبش معرفی کرد. حزب توده و اکثریت ها از ابتدای انقلاب 1357 تا کنون همواره یکی از ابزار و نیروهای مخفی و ضربت رژیم جمهوری اسلامی بوده اند و لذا درون تشکیلات کارگری و انقلابی نفوذ کرده و این سازمان ها را به راست کشیده و نهایتاً نیروهای مترقی و انقلابی و فعال درون این سازمان ها را لو می دهند. حتی اگر توده ای ها و يا اکثريتی ها با عملکردهای خود اثبات کنند که تبديل به يک فرد کاملا انقلابی شده اند، باز هم از لحاظ تشکيلاتی حتما بايد خارج از تشکيلات قرار گيرند و دادن هرگونه اطلاعات تشکيلاتی حتی به اين افراد می بايد خيانت محسوب گردد تا بتوان پيشروان کارگری را حتی الامکان از آسیب های جانی حفظ کرد.
4- در پی توافق اخیر رژیم با آمریکا باید هشیارانه توجه داشت که در نتیجه ی این گونه توافقات هیچ گونه «گشایش» ای به نفع کارگران و زحمتکشان تحت ستم ایجاد نخواهند شد، بلکه شرایط باز هم بدتر خواهد شد. این به اصطلاح گشایشات تنها به منظور هرچه محکم تر کردن پایه های رژیم بوده و منافع آن در داخل ایران تنها به جیب عناصر رژیم و سرمایه داران بزرگ می رود. لذا در این مقطع، تنها نتیجه ای که عاید کارگران و زحمتکشان ایران می شود، دور جدیدی از سرکوب ها و بی کارسازی ها است که از این پس، از حمایت مستقیم کشورهای امپریالیستی و در رأس آن بانک جهانی برخوردار می باشد. از این پس، حتی اگر اعدام ها از شکل سنتی حلق آویز کردن هم لغو شود (مثل امروز ترکیه)، باز هم کشتار نیروهای مترقی با استفاده از روش های معمول در کشورهای امپریالیستی، متداول شده و نه تنها کمکی به حفظ جان مخالفان دولت سرمایه داری ایران -چه سوسیالیست های انقلابی باشند و چه حتی براندازی طلبان بورژوا- نمی کند، بلکه میزان قتل این نیروهای مترقی به طرق مختلف (مانند به قتل رساندن شاهرخ زمانی، افشین اسانلو و جمیل سویدی و...) بالاتر هم خواهد رفت، زیرا که دیگر اعدام به شکل کریه آن که باعث ضربه مستقیم به رژیم باشد، نیست؛ این ها قتل های سبک معمول در کشورهای غربی است که از دیر باز مخالفان خود را با ظاهری از مرگ «طبیعی» از بین می برده اند. این روش هر روز در حال گسترش در سایر کشورهای جهان است.
5- ما ارتباط علنی «گرایش مارکسیست های انقلابی» را با شاهرخ زمانی که بارها از طریق مقالات و اعلامیه ها به اسم شاهرخ زمانی پخش شده، بشدت محکوم می کنیم و حتی در دوره ای که با «گرايش» همکاری می کرديم، مخالف فعاليت اين «گرايش» در داخل زندان ها بوديم و به مازيار رازی خاطرنشان می کرديم که اين سبک از کار شما با شاهرخ زمانی، جان او را به مخاطره می اندازد، اما از آنجائی که مازیار رازی از افرادی که با او همکاری می کنند استفاده ابزاری می کند در جواب ما می گفت که او را نمی توانند بکشند زیرا او يک فرد شناخته شده است... و با وجود عناصر اکثریتی و استالینیست درون گرایش مارکسیست های انقلابی که در ظاهر خود را تروتسکیست معرفی می کنند، جان کارگران فعال زندانی در ایران را به مخاطره می اندازند.
برای نمونه، علیرضا بیانی در صحبت رادیویی با «رادیو سپهر» در سوئد می گوید:

با شاهرخ زمانی به طور مرتب و روزانه در ارتباط تلفنی بوده است. اگر ما این حرف علی رضا بیانی را باور کنیم، سئوالات زیر مطرح می گردد:
الف. به چه دلیل چنین رژیم جنایتکاری، به شاهرخ زمانی اجازه داد تا چنین ارتباطاتی را با خارج از زندان داشته باشد؟ قتل او طبعاً ناشی از «گشایشات» اخیر در روابط بین رژیم و آمریکا و باز شدن جو سیاسی در ایران به نفع شاهرخ زمانی نبوده است، زیرا در آن صورت نمی بایستی شاهرخ زمانی را به قتل می رساندند. لذا باید نتیجه گرفت که این، یک برنامه حساب و کنترل شده از جانب رژیم بوده است. به این ترتیب، شاهرخ زمانی در منجنیقی بین رژیم و یک اکثریتی قرار گرفته بود که نهایتاً او را به نابودی کشاندند.
ب. فرض کنیم که حرف های علی رضا بیانی درست باشد، عملکرد شاهرخ زمانی از درون زندان نشانه مسلط نبودن او به مسائل نظری-سیاسی ماهیت انقلابی مبارزات طبقاتی است. به این معنی که شاهرخ زمانی در تبیین نوع فعالیت تشکیلاتی خود چه پیش از دستگیری و چه از درون زندان، برخوردی «قهرمانانه» با سنت خرده بورژوایی داشته است. در حالی که در سنت سوسیالیست های انقلابی، زنده ماندن و امکان و شرایط مبارزه را بهتر و گسترده تر کردن و نظام سرمایه داری را از پای درآوردن، از وظایف انقلابیون است. ما در مبارزات طبقاتی برای برچیدن نظام سرمایه داری و رسیدن به سوسیالیزم، عامدانه و آگاهانه به دنبال «شهید» شدن یا «قهرمان» شدن نیستیم. به این دلیل است که اصل رعایت ضوابط مخفی کاری متناسب با شرایط ، از ملزومات یک مبارزه طبقاتی پیروزمند است.
د. علیرضا بیانی می گوید این بدیهی بود که عاقبت او را می کشتند و هرگز از زندان آزاد نمی شد! اگر این امر برای گرایش مارکسیست های انقلابی و نیز شاهرخ زمانی آشکار بود، پس در پی چنین ارتباط «نزدیکی» با شاهرخ زمانی، این گرایش می بایستی او را از اشتباه بیرون می آورد و به جای فرهنگ مبارزات قهرمانانه خرده بورژوایی و از «جان گذشته»، فرهنگ انقلابی مبارزات کارگری را برای رسیدن به انقلاب سوسیالیستی جا انداخته و به او کمک می کرد که اولاً از ابتدا دستگیر نمی شد و دوماً در زندان به هر طریقی شده راه خود را برای بیرون آمدن هر چه زودتر باز می کرد؛ «گرایش» بایستی برای او روشن می کرد که مبارزات طبقاتی در حال حاضر در ایران به وجود او درون جنبش بیشتر نیاز دارد و زنده ماندن او بهتر او را برای رسیدن به اهدافش یاری می کرد تا به قتل رسیدنش!
در این جا، اگر فرض را بر این بگذاریم که علیرضا بیانی دروغ نمی گوید، در تماس های اولیه او با شاهرخ زمانی شاید مأمورین رژیم در زندان متوجه نبوده و نتوانستند همه زندانی ها را کنترل کنند، اما باید دید که وقتی همه چيز علنی شده است، چرا اين رژيم اجازه می دهد که یک زندانی سیاسی هر روز با يک اکثريتی تماس داشته باشد؟ این طبعاً برای شناساسی سایرینی بود که هنوز شناسایی نشده اند. پس یک چنین ارتباط تنگانگی با شاهرخ زمانی به وسیله علیرضا بیانی نمی توانسته در خدمت مبارزه طبقاتی باشد.
وقتی علیرضا بیانی عملاً به این روابط خود با شاهرخ زمانی اشاره می کند و می گوید در این که او را آزاد نمی کردند شکی نداشت، با این حال، گرایش مارکسیست های انقلابی برای تغییر این وضع هیچ گونه اقدامی نکرد. در این جا، از دید سنت مبارزات طبقاتی سوسیالیست های انقلابی، علی رضا بیانی به زبان دیگری اقرار می کند که این تشکیلات از شاهرخ زمانی استفاده ابزاری به نفع گروه کرده و در نهایت در قِبال به قتل رسیدن او در برابر طبقه کارگر ایران مسئول است.
24 شهریور 1394
کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
مرتبط:۰۲ آبان، ۱۳۹۴

دانلود کتابهای آنلاین! از فوکو تا نگری! از رزا تا اوجلان!

کتابخانه آرشیو رزا- از فوکو تا نگری! از رزا تا اوجلان! جدید 2017

رزا: یک کتابخانه ی کوچک آنلاین سوسیالیستی یافتم که کتابهای بزرگی داره!  برخی از کتابهای فوکو و نِگری را هم بطور مجانی برای دانلود گذاشته. اغلب کتابهای آنارشیستی را نیز آنجا بدون دردسر میتوان دانلود کرد. این کتابخانه بطور شورایی اداره میشه و ایمیل داده برایش کتاب بفرستیم.
فیسبوک زیر:
برای یافتن راحتتر کتاب میتوانید روی قسمت عکس فیسبوک کلیک کنید و کتاب مورد علاقه ی خود را یافته و سپس روی عکس کتاب کلیک کنید. برای دانلودهر کتاب 2- 3 لینک وجود دارد و خوشبختانه لینکها اغلب کار میکنه! براشون به ایمیل زیر کتاب بفرستیم.
من هم دارم تنها کتاب فمینیستی بدرد بخورشان را میخوانم.

ترجمه ای از مریم خراسانی و و حمید احمدی
مقدمه ای بر جامعه شناسی نگرش های فمینیستی
پاملا ابوت و کلر والاس
ترجمه: مریم خراسانی و حمید احمدی
نشر دنیای مادر : 1381 (چاپ دوم)
یا
لینک کتابهای نایابی را که یافتم در اینجا (همین بلاگ) هم گذاشتم. برای کتابهای بیشتر میتوانیم به آدرس فیسبوکشان مراجعه کنیم.
وبسایت خوبی هم در زیر که فایل رادیویی (اینجا) محشری داره: عصب سنج  

یک کتاب از وبسایت عصب سنج! در زیر:

متدولوژی نقد ناکلین می‌تواند به‌واقع راهشگای نقد آثار هنری و فرهنگی در ایران باشد و برای همه‌ی آنانی که اشتیاقی به هنر دارند، نوعی ابزارِ مواجهه در اختیار بگذارد. وی به آن دسته از منتقدانی تعلق دارد که برخلافِ فمینیست‌های طبقه‌متوسطی با قاطعیت از تجاری‌سازیِ بدنِ برهنه‌ی زن انتقاد می‌کند و درعین‌حال به برجسته‌کردن گفتار زنانه در هنر می‌پردازد. درهرحال، مقاله‌ی معروفش، «چرا هیچ هنرمند زن بزرگی وجود نداشته‌است؟»، در حیطه‌ی نقد هنری جریان‌ساز و تأثیرگذار بوده‌است. به‌علاوه، ناکلین در مقام کسی که احتمالاً وامدارِ آلتوسر و فوکو است، بازی‌های پنهانی ایدئولوژی جنسیت‌محور غربی را ــ که گاه با نگاهِ شرق‌شناسانه‌شان به جهان سوم گره می‌خورد ــ فاش می‌سازد، و به امور رویت‌پذیری می‌پردازد که در کنار امور گفتارپذیر، یکی از دو عنصر برسازنده‌ی چینه‌های دانش از منظر فوکو است؛ و این امور رویت‌پذیر چیزی نیستند به جز تصاویر هنرهای بصری: نقاشی و عکس

مگر خدا نمرده بود؟ / آنتونیو نگری

برای خواندن و یا دانلود بروی تیترها کلیک کنیم.
در زیر لینک کتابهایی که خودم آپلود کردم (فایل دانلود در مدیافایر میباشد. هر فایل کتاب اغلب کوچکتر از 10 م. بی است):اندیشه هایی پیرامون دمکراسی
حسن مرتضوی
آنچه که سال‌ها بعد از انقلاب اکتبر رخ داد و رزا لوکزامبورگ زنده نماند تا ببیند این بود که بدترین پیش‌بینی‌های وی به تحقق انجامید. این پرسش همچنان ادامه دارد و بی‌گمان هر بدیل سوسیالیستی که خواهان الغای ازخودبیگانگی انسان است ناگزیر است به این پرسش پاسخ دهد: پس از انقلاب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ...

حقِ تن‌آسایی، پل لافارگ،

ترجمه ی امید شمس


برخی از آثار عبدالله اوجالان  جهت دانلود در این صفحه گرد آمده است؛
قبل از رفتن به لیست دانلود کتابها در همین بلاگ اینجا میتوانیم کمی تفکر کنیم:

ارکستر بدون رهبری
Orchestra without Conductor plays Glinka

ارکستری به رهبری مردم

یا ارکستری با رهبری!

پداگوژی برای رهایی (گفتگوهایی دربارۀ دگرگونیِ آموزش)

گفتگوی ایرا شُر با پائولو فریره
 مترجم : حسام حسین زاده

 نشر اینترنتی رهایی :1394

 لینک کتابهای نایابی را که یافتم در اینجا (همین بلاگ) هم گذاشتم.


۳۰ مهر، ۱۳۹۴

دو آخر هفته ی افسانه ای در ماه اکتبر با آنتی فاشیستها و در حمایت از پناهجویان. شنبه 24 اکتبر و 31 اکتبر

اطلاعیه ی عمومی آنتی فا:
Samstag, 24.10.15, 10.30 Uhr
Gemeinsam gegen den Naziaufmarsch!

روز شنبه 24 ماه اکتبر ساعت 10:30 صبح علیه راهپیمایی نازیست ها (نژادپرستان)
همبسته و هماهنگ برای اعتراض علیه فاشیستها بطرف شهر فالینگ بوستل (با قطار از شهر هانور یکساعت در راه).
 اعتراض فاشیستها به وجود اردوگاه پناهجویان در حاشیه ی شهر است. فاشوها برای شنبه این هفته در ساعت 10:30 تا ساعت یک بعد از ظهر، اجازه ی راهپیمایی گرفته اند و با شعار "ایست ! به سیل پناهجویان".
ما نیز در همان ساعت و همان مکان علیه آنها و در حمایت از پناهجویان به خیابان میرویم.
حتی یک متر هم عقب نمی کشیم! «پناهجویان خوش آمدید»
علیه فاشیسم با تمام امکانات و در همه ی ابعاد مبارزه کنیم!
امضا: آنتی فا
اعلامیه آنتی فاشیستها به زبان آلمانی در همین بلاگ اینجا
برای بزرگنمایی روی عکسها کلیک کنیم.

نه به مرز، نه به ملیت پرستی (ناسیونالیسم)، نه به فاشیسم ونه به نژادپرستی
دوستان عزیز
در شهر «هالبر اشتات»(ساکسن آنهالت) قرار است حزب "راست ها" راهپیمایی را در تاریخ 31 ماه اکتبر (شنبه آخرماه اکتبر) برگزارکند
این یعنی: صدها تن نئونازی (نژادپرستان نازیست) در تظاهرات شهر«هالبر اشتات» شرکت خواهند کرد، تا شعارهای نژادپرستانه ودیدگاه های ضد خارجی خود را تبلیغ کنند. آنها علیه پناهجویان هستند واعتراض شان بطور مشخص علیه اردوگاه پناهجویان میباشد.احتمال میرود که اردوگاه پناهجویان ZAST مورد حمله و اعتراض حزب راستها قرار گیرد. متاسفانه نژادپرستی نظری گسترده درآلمان است و خیلی ها فکرمی کنند که وجود پناهجویان تهدیدی برای شهروندان آلمان است. ما اما اینگونه فکرنمی کنیم. وبه همین خاطرهمزمان با تظاهرات حزب راست، ما (آنانیکه ضد خارجی نیستیم) نیز تظاهراتی درهمبستگی و دردفاع ازحضورپناهجویان درشهر«هالبراشتات» برگزارخواهیم کرد.
تظاهرات ما دردفاع از پناهجویان، همزمان و هم مکان علیه تظاهرات حزب راست انجام خواهد شد.
انجمنها، کلیسا، گروهها، احزاب ومردم نیزدرشهر«هالبر اشتات»  روبروی ایستگاه اصلی قطار(هاپت بان هوف)، تظاهراتی با اجازه ی دولت بنام "خوش آمدید" برگزارخواهند کرد. ما فکرمیکنیم که ازنظرسیاسی مبارزه علیه افکار نژادپرستانه یک امرحتمی وضروری است.
در این روز تظاهرات، عده زیادی پلیس و"موافق و مخالفان پناهجویان" در خیابانهای این شهرحضورخواهند داشت. ممکن است درگیری بوجود آید! پس خواهشمندیم که مراقب خودتان باشید.
اگر خواهان اطلاعات بیشتری هستید و یا اگر موردهجوم وحمله ی نژادپرستان واقع شده اید، یا شاهد حمله ی نژادپرستان به دیگران بودید، حتمن با تلفن ما (برای کمک و حمایت) تماس بگیرید. شما میتوانید به هرزبانی که تسلط دارید صحبت کنید.(عربی انگلیسی و یا به زبانهای دیگر). ما سعی میکنیم مترجم به همه ی زبانها داشته، تا بتوانیم به شما کمک کرده و از شما حمایت کنیم.
   تلفن تماس  0159/05517569
 لطفن اطلاعیه ی ما را که بصورت عکس انتشار دادیم چاپ کرده و در اختیار فارسی زبانان بگذارید. 
 برای خواندن اطلاعیه ها به زبان آلمانی در همین بلاگ روی اینجا کلیک کنیم.
برای بزرگنمایی نقشه ی شهر ها نیز روی عکسها کلیک کنیم. لطفن اطلاعیه به فارسی را که بصورت عکس روی بلاگ قرار دادیم را دانلود کرده و بصورت چاپی در سطح شهر پخش کنید. اگر به زبانهای دیگر تسلط دارید لطفن خبر رسانی کرده و تلفن اوژانس خبری در اطلاعیه را در دسترس بقیه ی خارجیان و بخصوص پناهجویان جدید بگذارید تا در مواقع خطر به آنها کمک شود. این اطلاعیه مخصوص ایالت زاکسن- آنهالت (آلمان شرقی سابق) میباشد. تظاهرات فاشیستها در تاریخ 31 اکتبر است. یعنی دو هفته ی دیگر. برای پخش گسترده ی اطلاعیه و تلفن اوژانس وقت داریم. با سلامهای آنتی فاشیستی، همبستگی آنتی راسیستی!