۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

کلیپ ویدئویی خاطرات زندان از مسعود (زندانی دهه ی 60) بخش 2کلیپ ویدئویی خاطرات زندان از مسعود (زندانی دهه ی 60) بخش 2


کلیپ ویدئویی خاطرات زندان از مسعود (زندانی دهه ی 60) بخش 1 اینجا
رزا: همانطور که پیشتر نوشتم:
با تشکر از مسعود برای خاطراتش که بعنوان بخشی از خاطرات شفاهی مبارزان ایران محسوب و حفظ می شود. در زمانی که اکثریت / توده ای تاریخ را جعل کرده اند و چپ رادیکال نیز بدلیل فقدان مقاومت و مبارزه، دهانش را بسته، اینگونه افشاگری ها در زمانه ی شوم اعتلاف های تاکتیکی چپ قلابی خارج نشین، براستی نعمت است


رزا: رفقا
مدتی نیستم!


با عشق و با همبستگی...