۰۷ مرداد، ۱۳۸۹

حمایت از کارزار آزادی کلیه دستگیرشدگان اعتراضات علیه گروه ۲۰

اینک با وجود آزاد شدن اکثریت دستگیر شدگان، جمعی از فعالین اجتماعی هنوز در زندان بسر میبرند و بعضا با اتهامات سنگینی مواجه هستند. جنبشهای مترقی و رادیکال با اعلان اینکه تا همه دستگیر شدگان آزاد نشده اند، هیچکس آزاد نشده است! خواهان آزدی فوری و بیقید و شرط تمامی دستگیرشدگان هستند. در عین حال بیم آن وجود دارد که صدها هزار دلار هزینه دفاع قانونی از این فعالین گردد. در این زمینه تلاشهای زیادی در جریان است که لازم هست همه فعالین کارگری در آن شریک باشند و از نظر مالی و نیازهای دیگر به این کارزارها یاری رسانند.
طبق آمار نهادهای شرکت کننده در برنامه از ۲۵ تا ۲۹ جون ۱۰۹۰ نفردستگیرشدند.هنوز هم تعدادی به جرم توطئه در زندان به سر می برند..  دستگیری‌ها علیرغم اینکه اعلام شد بعد از خشونت‌های بوجود آمده و در جریان آن صورت گرفته اما از روزهای قبل و صبح جمعه شروع شده بود. حتا افرادی قبل از اینکه به تورنتو برسند در شهرهای خود دستگیر شده بودند.بیشترین دستگیری به روز یک شنبه صبح زود مربوط می شود. دستگیر شدگان هم از ملیت های مختلف بودند. در میان دستگیرشدگان ۵کانادایی ایرانی، یک ژاپنی و تعدادی فرانسوی به چشم می‌خوردند. تعداد زیادی از دستگیرشدگان از موتنرال و ایالت‌های فرانسه زبان بودند به طوری که در یک شعبه ی دادگاه که حدود ٣۰۰ الی ۴۰۰ پرونده را بررسی کرده، دادگاه ۲ روز کامل به زبان فرانسه برگزار شد. این میزان دستگیری در تاریخ کانادا بی سابقه بوده است. بیشترین آمار دستگیری در تورنتو به سال۱۹٨۱ بر می‌گردد که ۲٨۰ نفر از طرفداران همجنس‌گرایی دستگیر شده بودند.

نیاز به کمک مالی برای برای حمایت از همه افراد دستگیر شده در اجلاس سران جی 20 کانادا - تورنتو G20
Support Us
G20 activist released on $140,000 bail with extreme conditions
آزاد از زندان ولی در زندان خانگی تا روز دادگاهش! قرار وثیقه با شرایط دشوار..
وثیقه 140 هزار دلاری – Amanda Hiscocks,
As part of the conditions of her release, Hiscocks is under strict surveillance by her sureties and police, is not allowed access to a cell phone, pager or any other device with wireless connectivity, cannot organize, plan or attend public demonstrations (a breach of her charter rights), have contact with her co-accused or associate with anyone who is a part of No One Is Illegal (NOII), Anti-War at Laurier (AW@L) or the Southern Ontario Anarchist Resistance (SOAR).
The details of the proceedings have been placed under a publication ban.
film:
G20 Toronto Police Rape Threats + Strip Searched - Amy Miller
G20 Toronto "Nazi Punks Fuck Off" Illegal Search - University and Dundas - June 26th

هیچ نظری موجود نیست: