۰۲ فروردین، ۱۳۹۶

توجه: چهارمین اخراج اجباری (دیپورت گروهی) به افغانستان در روز دوشنبه 27 ماه مارس2017 از فرودگاه مونیخ


آماده باش به همه ی فعالین ضد دیپرت، علیه فاشیسم و راسیسم- طبق خبرهای غیر رسمی چهارمین پرواز با مسافرین پناهجوی اخراجی قرار است در روز دوشنبه هفته ی آینده (27 ماه مارس) از فرودگاه مونیخ باشد. 

❤✌☺❤  ما نمی گذاریم
مرتبط : برای خواندن بروی تیترها کلیک کنیم.


2016


اطلاعات مهم در مورد چگونگی پروسه ی پناهجویی و خدمات اجتماعی در آلمان

هیچ نظری موجود نیست: