۱۲ بهمن، ۱۳۹۶

آگاهی طبقاتی چیست و از کجا می آید!

توجه: تا امروز 8 فوریه 325 بازدید فقط از این پُست!

رفقا این پٌست با کامنتها ی افراد لحظه ای آپدیت می شود!
پس بشتابیم!
به نظر من آگاهی خودجوش،  انتخاب "بد" یا انتخاب "خوب" فطری است! طبقه تعریف (دفنیسیون) مردسالارانه است! 
اگر تمام تجاوز شدگان بتوانند هماهنگ و همزمان سیستم موجود را هدف بگیرند، کار سیستم تمام است. 
اما اینک اینگونه نیست و هر گروهی یکجای کار را فعلن گرفته و به سیستم فشار می آورد.  بسیاری اما هنوز معتقدند که میتوان سیستم را "رفع و رجوعش" کرد!  چرا؟ وابستگی عاطفی؟ وابستگی مالی...
اگر آگاهی از بیرون تزریق می شود، از نخبه، حزب، گروه، سندیکا، پیشرو، پیشگام، انقلابی حرفه ای... پس چرا تاکنون هنوز و کماکان جواب نداده؟
آگاهی خودجوش است و اغلبِ ایده های "آگاهانه" از طرف "نخبگان" در واقع سوپاپ اطمینان سیستم واقعن موجود است! 
از نظر من ایجاد حزب انقلابیون حرفه ای در جهت "انتقال و تزریق آگاهی طبقاتی" ، از همان تئوری های سیستم است که در جهت تجدید خود به نوعی دیگر و بقای خود تدوین شده... 

ایده ی این پُست:
طوفان هستم، رهگذر اگر به بحث ادامه دهیم از بحث اصلی که در مورد عفرین است دور می شویم ترجیح می دهم این بحث را زیر موضوع آگاهی طبقاتی در جایی دیگر اگر رزا درست کرد ادامه دهیم.


بقیه ی کامنتهای عفرین و روژاوا اینجا
ناشناس گفت...
سلام خسته نباشید
اگاهی طبقاتی ان اگاهی است که تو دل زندگی جرقه میزنه ودر یک پروسه دراز مدت خودشو نشان می دهد در حد کلان خود شوش و انعکاسی از جامعه برای مبارزه و نفعی شرایط موجود است و چن پراکنده ست وچون بدون تشکیلات است مزدوران حزبی خودشون وارد این معرکعه میکنند اگر بوژوازی توان جذب همه کسانی اعم از بورکراتها و.... داشت ان موقع مشکل برای طبقه کارگر و زحمتکشان کمتر میشد تاریخ جنبش جهانی ثابت کرده روشنفکران و بروکراتها نوع حکومت و دولتی که دنبالشان هستند با منافع استراتژی طبقه کارگر و زحمتکشان منافات دارد تاریخ همه احزاب قرن بیستم و بیست و یکم این را ثابت میکن
نتجه عملی اگر احزاب و سازمان بروکرات و جریان غیر پرولتریائی میکذاشتند جهان امروز اینگونه نبود چو همانطور که در بالا دوستان اشاره کردند احزاب و سازمانها تو منافع و اهداف خودشان درگیر هستند، اگر به شکل ساده تر نگاه کنیم چگونه فردی ، افرادی بدون هیچ تجربه ی درد درونی منو تشخیص میدهند و برای من نسخه می پیچند منی که در بطن جریان بطور مستقم با مشکلات خود درگیر هستم تو روشنفکر و یا کس دیگه در درون من نیستی میخواهی برام اگاهی طبقاتی تزذیق کنی در کجای منطق دیالکتک وجود انسان این حرکت می تواند چاره ساز باشد.
تجربه دو قرن باید کافی باشد که تمامی احزاب و سازمانها ابتدا برای رهای و خوشبختی انساها به اصطلاح بپا خواستند بعدش چه شد لطفا جواب بدهید؟؟؟ همگان میدانند که انها تبدیل به سوپاب و چرخ دنهای سیستم سرمایه داری جهانی شدند انها نشان دادند که قابلیت میکس سرمایه هستند و بطور مشخص در کجای دنیا و جهان هستی کشتار جمعی انها بعد از تشخیص اکثریت مردوم انها محاکمه شدند بطور مثال فاشییستها و بولشویکها وقتی کارگران و زحمتکشان را کشتار کردند کجا محاکمه شدند بر عکس در حرکتهای بعدی دولتها و بوژوازی جذب انها شدند

۱۰۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلام خسته نباشید
اگاهی طبقاتی ان اگاهی است که تو دل زندگی جرقه میزنه ودر یک پروسه دراز مدت خودشو نشان می دهد در حد کلان خود شوش و انعکاسی از جامعه برای مبارزه و نفعی شرایط موجود است و چن پراکنده ست وچون بدون تشکیلات است مزدوران حزبی خودشون وارد این معرکعه میکنند اگر بوژوازی توان جذب همه کسانی اعم از بورکراتها و.... داشت ان موقع مشکل برای طبقه کارگر و زحمتکشان کمتر میشد تاریخ جنبش جهانی ثابت کرده روشنفکران و بروکراتها نوع حکومت و دولتی که دنبالشان هستند با منافع استراتژی طبقه کارگر و زحمتکشان منافات دارد تاریخ همه احزاب قرن بیستم و بیست و یکم این را ثابت میکن
نتجه عملی اگر احزاب و سازمان بروکرات و جریان غیر پرولتریائی میکذاشتند جهان امروز اینگونه نبود چو همانطور که در بالا دوستان اشاره کردند احزاب و سازمانها تو منافع و اهداف خودشان درگیر هستند، اگر به شکل ساده تر نگاه کنیم چگونه فردی ، افرادی بدون هیچ تجربه ی درد درونی منو تشخیص میدهند و برای من نسخه می پیچند منی که در بطن جریان بطور مستقم با مشکلات خود درگیر هستم تو روشنفکر و یا کس دیگه در درون من نیستی میخواهی برام اگاهی طبقاتی تزذیق کنی در کجای منطق دیالکتک وجود انسان این حرکت می تواند چاره ساز باشد.
تجربه دو قرن باید کافی باشد که تمامی احزاب و سازمانها ابتدا برای رهای و خوشبختی انساها به اصطلاح بپا خواستند بعدش چه شد لطفا جواب بدهید؟؟؟ همگان میدانند که انها تبدیل به سوپاب و چرخ دنهای سیستم سرمایه داری جهانی شدند انها نشان دادند که قابلیت میکس سرمایه هستند و بطور مشخص در کجای دنیا و جهان هستی کشتار جمعی انها بعد از تشخیص اکثریت مردوم انها محاکمه شدند بطور مثال فاشییستها و بولشویکها وقتی کارگران و زحمتکشان را کشتار کردند کجا محاکمه شدند بر عکس در حرکتهای بعدی دولتها و بوژوازی جذب انها شدند

Rosa گفت...

She tries to show:"Iranian women are against any oppression by mullahs"

https://twitter.com/mahsti25metana1/status/958823377619308544

ناشناس گفت...

واژه های مهم: طبقه چیست؟ آگاهی چیست؟ فطرت چیست؟ آگاهی از بیرون وارد طبقه می شود یعنی چه؟ چرا حزب درست میکنند؟
سیب

ناشناس گفت...

آگاهی به چه چیزی؟

سیب

ناشناس گفت...

دادا اگاهی چست؟ ما بدنبال تعاریف بدون مضمون و محتوا نیستم مسله مهم و اسی این است
تو اگر میخواهی با کسی دوستی کنی و این پیام ا طرفه تو اگر باشه ابتا تو باید خودتو نشان و تعریف کنی نه از دیگران بواهی که م می خواهم با تتو دوستی و رفقات کنم بگو که تو کی هطتی؟؟
این نوع نگاه در وحله اول از نط معرفتی و انسان در ساده ترین معنی که داره بی تربیتی معرفتی و سیاسی است،
بابا چرا راه دور میری اگاهی طبقاتی ان نوع اگاهی است که به شکل روز مره علیه کسانی که تو به این روز فلاکت انداحتن متوجه بشی اگر خود اون طبقه ی که اگر خودش و دیگران به وضیعت برده وا انداخته برخورد کند این اگاهی همش تو خیابان نیست بلکه در جائی است که باهاش برخورد مستقیم گلاویزه و برای رهائی از وضیعت اگاهی پیدا میکنه و با هاش مبازه میکنه واین مبارزه و اگاهی فقط بتوسط خودش ممیسر می باشد و تو فقط بطور رفقات و همبستکی انسانی می توان به این حیات واقعی انسانی کمک کنی نه بتوسط نفوذی و حزبی
پیروز باشید

ناشناس گفت...

خود حزب یک نوع معامله است، در بهترین حالت معامله بده بستون در چاچوب سیستم سرمایه داری که از گور دولتها و بورکراتهای خود فروش و مال اندوز انها بهر شکل ممکن با هزار دوز کلک بتوسط اتحادیه ها وسندیکا کارگران و مردوم زحمکش را برای مشروع نشان دادن بتوسط رای گیری و رفرادوم و مانفست های کذای و یا در بهترین حالت به شکل مرام نامه، اساس نامه، حزبی بر علبه طبقه کارگر و رحمتکشان عمل مکنند اساسا طبقه کارگر به شرکت در انتخابات و رفرادوم اعتقادی ندارد اگر هم در مواردی بتوسط پروباگاندا حزبی احزاب گول خوردن و در معامله بورژوازی در انتخابات اشتراک کرند بسیار کلای کشاد سرشون رفت و هنوز هم تاوانشون میدهند

ناشناس گفت...

طوفان هستم، متن زیر را از "گوهر مسیحیت " نقل می کنم
خدا اندیشه نخستین من بود، خرد دوم، و انسان سوم و آخرین ،
فویرباخ ؛ در گوهر مسیحیت می فزاید: " هیچ گوهر دیگری نیست که فکر، خیال، احساس، تصور، آرزو، عشق، ستایش و باور آدمی را به مثابه مطلق به سوی خود کشد جز گوهر و ذات و ماهیت خود انسان
انسان موجودی نوعی است
تفاوت تعیین کننده میان انسان و جانوران در چیست؟.... آگاهی! اما آگاهی به مفهوم صریح. زیرا آن آگاهی را که در احساسی که از خود به عنوان فرد موجودیت می یابد، یا در تمایزی که بر اساس حواس شکل می گیرد و یا در درک و حتی قضاوت نسبت به چیزهای بیرونی بر اساس نشانه های حسی تظاهر می یابد، نمی توان در خصوص جانوران نادیده گرفت. آگاهی به مفهوم صریح صرفا زمانی در موجودی حاضر است که برای او نوعش، سرشت ذاتی¬اش ، ابژه¬ای برای اندیشه باشد. در حقیقت، جانور از وجود خویش به عنوان یک فرد آگاه است و به این ترتیب احساسی از وجود خود به عنوان مرکز عام احساسات بعدی دارد اما نه به عنوان نوع .... در زندگی عملی، ما با افراد سروکار داریم و در علم با انواع .... اما فقط آن موجود که نوع و سرشتش ابژه¬ی اندیشه است، می تواند سرشت ذاتی چیزهای دیگر با موجودات دیگر را ابژه¬ی اندیشه قرار دهد....جانور فقط یک زندگی ساده دارد، انسان زندگی دوجانبه؛ در جانور، زندگی درونی همان زندگی بیرونی است. اما انسان هم زندگی درونی دارد و هم زندگی بیرونی ، زندگی درونی انسان، زندگی ¬ای است که با نوعش مرتبط است، یعنی با سرشت عامش که از سرشت فردی منفک شده است..... جانور نمی تواند بدون وجود فردی دیگری که نسبت به او بیرونی است، کارکردی داشته باشد که با نوعش مرتبط است، اما انسان می تواند جدا از فردیتی دیگر، کارکردهای اندیشه و زبان را به اجرا درآورد که صراحتا حاکی از وجود این رابطه با نوع انسان است.... انسان در حقیقت در آن واحد هم " من" است و هم " تو" : او می تواند خود را بجای کس دیگر ی گذارد و به این دلیل آنچه برای او نوعش، سرشت ذاتی¬اش ، و نه فقط فردیتش، محسوب می شود، ابژه اندیشه است.... ابژه¬ای که ذاتا و ضرورتا سوژه¬ای نسبت به آن مرتبط باشد، چیزی جز همین سوژه نیست یعنی طبیعت عینی...
بنابراین، رابطه خورشید با زمین، درآن واحد رابطه زمین با خود یا با ماهیتش است. زیرا میزان و شدت نوری که خورشید به عنوان ابژه¬ی زمین به دست می آورد برابر با میزان فاصله ای است که ماهیت ویژه¬ی زمین را تعیین می کند.... همانا نیروی سرشت خود اوست( جوهر مسیحیت )

ناشناس گفت...

طوفان هستم ، پس اگر بخواهیم تعریف ساده ای از آگاهی طبقاتی ارائه بدهیم آگاهی طبقاتی، آگاهی پرولتاریا به وظایف تاریخی خود است. پس آگاهی طبقاتی محصول مبارزه خود طبقه کارگر و نتیجه تجربه تاریخی طبقه کارگر و هستی مادی اوست.

ناشناس گفت...

طوفان دوست گرامی
مارو سرکار گذاشتی و چرا ادرس غلط میدی؟؟
ببین من با فلسفه بیگانه نیستم بر عکس اگر روزی یا هفته ی خودم با معرفت انسانی و یا با فلسفه هستی مرامی که هرچه بیشتر جلو بری به اخلاق درونی انسان و معرفت کانت نزدیک میشوی یاد باه انسان هم من است وهم تو کمکی به سوال تو نمی کتد داری دون باشی میکنی واز سآوال اگاهی و طبقه دور می شی ما از دوستان مثل تو تو زندان داشتیم که فاجعه ی عظیمی ببه بار اورد کمی اگر تمعق کنی و بکردی جای که زندگی میکنی می تونی از این اندیشه های که تو کارگران و تو زندان و در عمل اجتماعی پاسفیسم و تنبلی را تو جامعه به شکل تئوری عملی کنه که خوشبختانه در همه جا تیروشون به نشانه نخورد البته که زیان فراوانی به ادم ها زد.
ما تو زندان به ادم ها تواب فلسفی میکفتیم این ادم ها که از نظر فلسفی از فویورباخ کپی برداری کرده بودند به زندانیان کم سن و سال نزدیک می شدند و بچه ها رو مسله دار می کردند و زندانی تگونبخت که توان بالای از نقطه نظری نداشت بی پاسخ می ماند برای توجیع ایدولوژیک خودشون به زندانیها می گفتند ابتدا باید فلسفه را بدانی که بتونی با رژیم مبارزه کنی با این تز رذیلاه زندانی را با مشکل روبرو میکرد و زندانی نمی توانست چاره جوئ و با مشکلات بوجود امده برخورد کند و خودشون با زیر هشت بند همکارهای لازم علیه زندانی اجام میدادند،
همین کارو با پوز ضد روشنفکری تو کارخانه و محیط زندگی کارگران انجام میدادنند
حالا تو باید توضیع بدهی اگر کارگران و زحمتکشان می خواهند مبارزه کنند به ه نوعی از سازماندهی احتیاج دارند سئوالی که خودت طرح کردی واز زیرش فرار میکنی
طوفان گرامی تا به حال جای سفت شاشیدی؟؟؟
طوفان گرامی تا به حال جای صفت شاشیدی؟؟؟
راستشو بگو با دسته کورها طرفی یا ما رو سر کا گذاشتی؟؟

ناشناس گفت...

طوفان هستم، اندیشیدن را از عمل کردن جدا نکن، عمل بدون اندیشه وجود ندارد، مگر اینکه عمل انعکاسی باشد. حالا هرچه دوست داری بزن تا برقصم
دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی دوستت می دارم

ناشناس گفت...

طوفان گرامی

هیچ انسانی بدون اندیشه پیدا نخوای کرد
و عکسش هم مجاز است
وقتی ما صحبت از عمل اجتماعی میکنیم تو هوا این عمل اتفاق نمی افتد من وقتی از عمل اجتماعی صحبت میکنم واقعا از تفکری و یا تئوری مورد نظری که در پراتیک متوجه غلط و دورستی ان خواهیم شد اگر به هدف نهائی نزدیک می شویم روی ان کار میکنیم تا بتوانیم دوستی و همکاران مبارزاتی را محک بزنیم
ما تو جامعه عمل انعکاسی بدون هدف نداریم هر عمل اجتماعی خود بخودی نیست بلکه با هدف و منطقی و دیالتکی است طوفان تو که از فلسفه با خبری باید متوجه ددرون پدیده متضاد باشی طبقه ی سرمایه داری که با تمام وجود علیه کارگران و زحتمتکشان فشار وارد میکند عمل و انعکاس واقعی طبقه رفلکس منطقی است

ناشناس گفت...

طوفان،

بنظر من فلسفه و فویرباخ جایشان اینجا نیست، اینجا بحثها علمی هستند، فلسفی نیستند.

دوباره خودت با زبان خودت تعریف کن آگاهی چیست، طبقه چیست و آگاهی طبقاتی چیست. یک چیز دیگر هم اضافه کردی که آن "وظیفه" است. پرولتاریا به کی باید حساب و کتاب پس بدهد که حالا وظیفه دار شده است؟ بعلاوه، وظیفه را همیشه برای یک آدم تعیین میکنند نه برای یک مفهوم کلی، چون یک مفهوم کلی (پرولتاریا) شخصیت معینی ندارد و هویت اخلاقی و حقوقی ندارد. مثلا نمیتوانیم بگوئیم پرولتاریا خورد زمین و یا دستش شکست و یا خوابید.

سیب

ناشناس گفت...

طوفان، فرض کن ما اینجا پرولتاریای کم تحصیل کرده هستیم. اینجوری بنویس و حرف بزن، مثل قبل. سیب

ناشناس گفت...

رزا نوشته:

به نظر من آگاهی خودجوش، انتخاب "بد" یا انتخاب "خوب" فطری است! طبقه تعریف (دفنیسیون) مردسالارانه است!

طوفان،
رزا درست گفته؟ اگر نه، چرا؟
ناشناس، نظر تو چیست؟

من خودم نمی فهمم رزا چه میگوید صبر میکنم ببینیم منظورش چیست.میتونم حدس بزنم ولی بهتر است خودش بگه.

ناشناس گفت...

رزا، برای حمایت از عفرین میتونی یگ بلاگ جدید باز کنی. لازم نیست حتما با یک بلاگ کار کرد.

بالائی از سیب بود، اینهم از سیبه.

Rosa گفت...

آگاهی به چه چیزی؟
سوال خوبی است. الان داشتم برای کودک از نیوتون می گفتم. پرسید چطور پی برد؟ گفتم با یک سوال احمقانه! چرا سیب پرواز نمی کنه!

ما از ازل هیرارشی داشتیم و توی آن بدنیا آمدیم مثل توی هوا!
سوال احمقانه؟ اگر سلسله مراتب نباشه چی میشه؟

به نظرم آگاهی همیشه از سوالهای "احمقانه" شروع میشه!
برای سوالهای احمقانه لازم نیست نخبه باشیم! استارت و شروع از داخل جامعه است و شاید حتی نیوتون این سوال احمقانه را از کودک ی شنیده بوده!

انتخاب "بد" یا انتخاب "خوب" فطری است!
آزمایش انیمیشن توپ خوب آبی رنگ که به توپ دیگر در بالا رفتن از یک مثلث (کوه) کمک می کند. و توپ مثلن قرمز که کمک نکرده و حتی توپ آبی رنگ را از بالای کوه به پایین هُل می دهد.
100 درصد نوزادان تا 6 ماهگی توپ کمک کننده را انتخاب می کنند!
فرقی نمی کند که این توپ چه رنگی باشد. کمک و همیاری فطری (ژنتیکی) است.

طبقه دفنسیون مردسالارانه است!
هووم
این سخته!
برای زنان البته نه. در جمع مردان باید استدلال آورد و دلایل کافی و قانع کننده!

Rosa گفت...

لازم نیست حتما با یک بلاگ کار کرد.

رزا: فایده ی این کار! طرف آمده عکس لُختی ببینه. می خواند عفرین!
اولین قدم جلب توجه است. تمام طبیعت جفت گیری بر روی جلب توجه کار می کند. قدم دوم دیالوگ!
بلاگ 3 یا 4 عددد هست. اما آرشیو مثل کُمد آقای ووووپی!
خیلی بد است که احزاب بخش زنان را با بخشهای دیگر قاطی نمی کنند. هنوز عروسک دست دختران و ماشین دست پسران است!
عکسهای اما گُلدمن را نگاه کنی در اقیانوسی از مردان "طبقه" دارد سخنرانی می کند.
در 7 تپه هم یک زن فراخواند. جمعیت مردانه بود. زنان در طبقه مفقودند!
زنان کجا هستند؟

ناشناس گفت...

یاشا رزا
واقعا زنده باش زنده باشی که با دو تا کلمه همه صحبتهای منو فرموله کردی من دیگه حرفی ندارم در واقع مارو سرفراز و امیدوار کردی من فقط اینجا نگفتم در جای دیگه از حاطراتم اشاره کردم
به راستی اگر در جامعه سلسه مراتب نبود .اگر جامعه از بالا به پائین نبود، می توانستند کالای بنجون خودشون به فروش بگذارند،،؟؟قبلا گفتم بار هم میگم از یک اقائی پرسیدند شغل شما چیه گفت اسمش بده اما پولش خوبه

خوب توجه کنید،،،
اگر ان شغل کذائی دروغین نبود این حزب فروشان، این اگاهی کاذب فروشان چگونه باید زندگی می کردند؟؟؟
همه این خود فروشان فقط در یک جامعه این چنینی که رزا جان گفت و نوشت می توانند فخر فروشی و تحقیر زیر دستان خود همواره با شاموتی بازی و با نگاه ارتجائی جامعه را باز تولید کند،،،

Rosa گفت...

Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Freundinnen und Freunde,

Am Montag, den 12. Februar 2018 will die iranische Botschaft in Berlin die 39-jährige Machtergreifung des islamistischen Regimes im Hotel Maritim in Berlin feiern. Das " Netzwerk der iranischen Linken AktivistInnen" in Berlin ruft auf zur Protestkundgebung.
Hier ist link zu Petition:

http://chn.ge/2Fx5NWR


Am Montag, den 12. Februar 2018 will die iranische Botschaft in Berlin die 39-jährige Machtergreifung des islamistischen Regimes im Hotel Maritim in Berlin feiern.
39 Jahre islamische Republik Iran sind bis heute verbunden mit systematischer Entrechtung, Rassismus, massiver Ausbeutung und Liquidierung der Oppositionellen, Andersdenkenden und Andersgläubigen, Steinigungen, Verhaftungen und Massenhinrichtungen. Nach Berichten iranischer Medien wurden allein in einem Monat 4000 Personen verhaftet, 30 getötet und einige hingerichtet. 90 Inhaftierten droht zur Zeit die Hinrichtung als "Feinde Gottes", weil sie für ihre Freiheit gegen das Regime gekämpft haben.


Die Protestbewegung hat sich bis jetzt jedoch nicht einschüchtern lassen. Tausende Freunde und Familienangehörige der Gefangenen sitzen Tag- und Nacht lang vor den Gefängnissen und fordern die Freilassung ihrer Freunde bzw. Verwandten. Die geplanten Protestaktionen richteten sich nicht nur gegen das islamische Regime im Iran, sondern auch gegen dessen Sponsoren. Sämtliche Technologien, die das iranische Regime zur Zeit zum Zweck der Massenunterdrückung verwendet stammen von europäischen, insbesondere von deutschen Firmen wie Atlas, Daimler, Siemens, Heckler & Koch, Nokia und Linde.

Diese deutsche und europäische Politik sichert die Macht des islamistischen Regimes!

Zeigt eure praktische Solidarität mit dem iranischen Widerstand und setzt euch für die Inhaftierten ein!

Rosa گفت...

زنان کجا هستند؟
زنان هنوز دارند قانع می کنند که انسان هستند!
روسری را پرچم کرده اند!
زنان همه ی زمین ها را فتح کرده اند حتی به فضا رفته اند!
اما هنوز طبقه نیستند!
گره کار "کار خانگی" است که ارزش مبادله ندارد!
کون لغ مارکس!

Rosa گفت...

گفتگو راديو لیبرتر با نادر تیف و فریدون سوادکوھی در باره ايران و رويداهايش و سهيل عربى

https://anarkistan.com/2018/02/01/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%81-%d9%88-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86/

در ایران، شورش «پابرهنگان»، بدون رهبر و دستور، از روز ٧ دی و به مدت ده روز در ١۴۲ شهر و ٣١ استان روی داد.
جوانان، زنان و بینوایان بسیاری در میان شرکت کنندگان بودند که علاوه بر اعتراض به وضعیت اقتصادی خود، علیه اختناق دیکتاتوری دینی حاکم به پا خاستند.
در حالی که جنبش ١٣٨٨ به انتخاب رئیس جمهوری «اصلاح طلب» امیدوار بود، این بار تمام جناح هایی که قدرت را به دست دارند، زیر ضرب رفتند: «مرگ بر دیکتاتور!» گاهی به خودروهای پلیس، ساختمان های دولتی، مراکز مذهبی و پایگاه های بسیجیان حمله یا به آتش کشیده شدند.
اصلاح طلبان رئیس جمهور حسن روحانی و اصولگرایان «ولی فقیه» علی خامنه ای با سرکوب خشن «اغتشاشگران در محاربه با خدا» به دفاع از رژیم فاسد خود برآمدند و رسماً ٢١ کشته و هزاران بازداشت شده بر جای گذاشتند.
گروه های آنارشیست همچون «حلقه آزاد تهران» در تظاهرات شرکت داشتند. اما روزنامه نگار آنارشیست سهیل عربی نتوانست مستقیماً در اعتراضات شرکت کند، چرا که از آبان ١٣٩٢ در اوین زندانی ست. او با ارسال پیام از شورشیان پشتیبانی کرد و خواهان سرنگونی رژیم شد. سهیل را به «تبلیغ علیه دولت»، «ارتداد» و «سب النبی» متهم کرده اند، چرا که عکس هایی از اعتراضات ١٣٨٨ یا کاریکاتورهایی از خامنه ای در اینترنت منتشر کرد.
دادگاه جنایتکار تهران سهیل را نخست به اعدام محکوم کرد و سپس حکمش به هفت و نیم سال زندان کاهش یافت. سهیل روز ١ مهر ١٣۹۶ دست به اعتصاب غذا زد و نوشت:«اینجا بیان حقیقت ممنوع است. اما من یک آنارشیست هستم و برای من ممنوعیت ممنوع است. نگویید خاموش باش که در این گاه سکوت بزرگترین خیانت است. می خواهم صدای تمام آزاداندیشان محبوس باشم: محمد بهشتی لنگرودی، علی شریعتی، یوسف عمادی، آرش صادقی، سودا آغاسر و سایر دوستان در بند ٧.»
سهیل از روز ۴ بهمن بار دیگر، برای همبستگی با دو زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی، در اعتصاب غذاست. زندانبانان او را به زندان تهران بزرگ برده اند و با چکمه و باتوم پشت و صورت و پاهایش را مجروح کردند و به وی گفتند:«فکر نکن که اینجا اوین است. اینجا ته دنیا و جهنم است. فکر نکن که اعتصاب غذا کرده ای و صدایت به جایی می رسد.»
فدراسیون آنارشیست [فرانسه] صدای سهیل عربی را شنید و از امکانات خود همچون لوموند لیبرتر [نشریه] و رادیو لیبرتر استفاده می کند تا او و همه زندانیان ایران پشتیبانی شده و آزاد گردند.

فدراسیون آنارشیست

ناشناس گفت...

چقدر قروقاطیه، نمیدونم پاز ست مردنیسمه، روشنفکریه، هر چه هست سرم درد گرفت، مثل بمبارانه، قبل از دیوانه شدن، فرار می کنم میرم یک پیاله بندازم بالا. هه هه ، هو هو. سیب

ناشناس گفت...

پست مدرنیسمه! سیب

ناشناس گفت...

درود سهیل عربی که واقعا جرات و شهامت و از جانگذ شتگی و از یاران واقعی دفاع کردن کار هر کسی نیست
ناشناس گرامی مقاومت کار هر کسی نیست همه انسانها زندگی را دوست دارند شرایطی است که هنر مقاومت جز فلسفه زندکی میشود و اگر تو نتوانی تشیص بدهی نه تنها دیوانه می شوی بلکه مجنون و پیاله و نه هر قرص ارام بخش تمامی بحث چند روز ما همش در چگونگی هر مقاومت در مقابل جانیان ارتجاع بود، سهیل یکی از این موضوع اصلی در میان بر جسته می شود،
امیدوارم متوجه شده باشی درود بر رزا جان دست خوش

Rosa گفت...

به اعتقاد لوکاچ تنها طبقهٔ کارگر است که در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند جامعه سرمایه‌داری را به مثابه یک کل درک کند. چون کارگر تنها وقتی می‌تواند از وجود خود آگاه شود که به خود به عنوان یک کالا آگاه شود؛ «بنابراین آگاهی او، خودآگاهی کالا است» یا به عبارت دیگر این خودآگاهی و خودظاهرسازی جامعه سرمایه‌داری‌ئی است که بر مبنای تولید و مبادله کالا استوار شده است.[نیازمند منبع]

بنابراین پرولتاریا آن ذهن کلّی است که نیازمند درک جامعه به مثابه یک کلّیت است، چون شناخت جایگاه خود، شناخت به مجموعه روابطی را دربردارد که او به عنوان یک کالای مطلق، منبع آن است؛ بنابراین او همان «ذهن‌عین یگانه فرایند اجتماعی و تاریخی تکامل است». به‌علاوه این همان جایگاه ممتاز طبقهٔ کارگر است که ماتریالیسم تاریخی را امکان‌پذیر می‌سازد. مارکس و اخلاف‌اش به‌طور نظری، خودآگاهی پرولتاریا را مفصّلاً بیان کرده‌اند. آن‌ها علی‌رغم اینکه عموماً خود کارگر نبوده‌اند قادر به چنین کاری گشته‌اند، زیرا این خودآگاهی مبتنی بر موقعیت عینی پرولتاریا در جامعه سرمایه‌داری است. «اساساً میان آگاهی طبقاتی‌ئی که بر اساس این موقعیت می‌توان به کارگران نسبت داد و عقاید و علایق واقعی آن‌ها فرق است. به‌علاوه فرایندی که از طریق آن کارگران از موقعیت واقعی خود در جامعه آگاه می‌شوند اساساً فرایندی ذهنی و فکری است. به هر حال «آگاهی پرولتاریا بایستی عملی شود.»[نیازمند منبع] لوکاچ معتقد است این امر تا حدی بدان خاطر است که کارگرانی که خودآگاه می‌شوند دارای آگاهی عملی خواهند بود: «عمل آگاهی، صورت عینی موضوع خود را دگرگون می‌سازد»[نیازمند منبع] و هم‌زمان، فرایند واقعی تضاد طبقاتی که در آن کارگران مجبور به رویارویی با شرایط اقتصادی‌شان هستند، آگاهی آنان را دگرگون می‌کند. بدین‌گونه ساختارهای شیءگونه‌شدهٔ جامعه سرمایه‌داری درهم خواهند شکست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C

به اعتقاد لوکاچ تنها طبقهٔ کارگر است که در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند جامعه سرمایه‌داری را به مثابه یک کل درک کند. چون کارگر تنها وقتی می‌تواند از وجود خود آگاه شود که به خود به عنوان یک کالا آگاه شود؛ «بنابراین آگاهی او، خودآگاهی کالا است»
چون کارگر تنها وقتی می‌تواند از وجود خود آگاه شود که به خود به عنوان یک کالا آگاه شود

بنابراین پرولتاریا آن ذهن کلّی است که نیازمند درک جامعه به مثابه یک کلّیت است، چون شناخت جایگاه خود، شناخت به مجموعه روابطی را دربردارد که او به عنوان یک کالای مطلق، منبع آن است؛

او به عنوان یک کالای مطلق، منبع آن است؛

رزا: سیب!
خوب تو من را یاد نیوتون انداختی!
حال که بالازدی احتمالن از متن بالا بیشتر حال خواهی کرد!
البته بجای کارگر و پرولتاریا زنان را بگذار!
زنان از همه زودتر در تاریخ کالا شده اند. آنها خود نیز واقفند که برای فروش پشت ویترین قرار دارند! کالای لذت و شهوت و برای انتخاب شدن برای جفتگیری باید بسته بندی خوبی هم داشته باشند!
تئوری درست است اما در مورد پرولتاریا لوکاچ به کاهدون زده!
من روی انقلاب زنانه اینجا سرمایه گذاری می کنم!
هوشیار شدی خبرم کن.
گویا سیب نیوتن بدجوری به ملاج خورد:)

ناشناس گفت...

هه هه، هو هو

سیب

ناشناس گفت...

he he he


ho ho ho


in ast Mantegh shoma

ناشناس گفت...

توفان هستم
رزا نوشته:

به نظر من آگاهی خودجوش، انتخاب "بد" یا انتخاب "خوب" فطری است! طبقه تعریف (دفنیسیون) مردسالارانه است!
"در جامعه باستان اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو آگاهی را چیزی " ذاتی " می پنداشتند.که فقط با اندیشیدن آشکار می شود. سپس فلاسفه مذهبی خدا را منبع آگاهی بشری قلمداد کردند. همراه با تکامل تولید سرمایه داری متفکرین ماتریالیست اولیه نظیر بیکن و دکارت پدیدار شدند با این استدلال که ایده نه چیزی فطری است و نه از آسمان نازل می شود بلکه به نوعی محصول هستی مادی بشری است." ( آگاهی طبقاتی از چشم انداز مارکسیستی - از انتشارات " سازمان کارگران کمونیست" ترجمه: م. شهرام )

ناشناس گفت...

tofan to dari maghlate kari mikoni

ناشناس گفت...

Maghlete kari yani dour shodan faghiyet

ناشناس گفت...

in ast Mantegh shoma

گوز خودتونو حس نمیکنید، گفتم مال منو حس کنید.

ناشناس گفت...

agher aghahi Mahsoul hasti Madi bashari ast..


pas to chera mikhhi bedon khste tebeghe kareger hezb dorost koni

Rosa گفت...

به نظر من آگاهی خودجوش، انتخاب "بد" یا انتخاب "خوب" فطری است!

من نوشتم بالا که کمک متقابل فطری (ژنتیکی) است.
آگاهی خودجوش...
آگاهی از دل خود جمع بیرون می آید و نه نخبه و طبقه.
کامنتی هم در مورد نظر لوکاچ!
عجب!
داریم همه به یک زبان حرف میزنیم یا برخی به چینی؟
در ضمن لوکاچ خود حرف خودش را نیز زیرش میزنه اینجا" مارکس و اخلاف‌اش به‌طور نظری، خودآگاهی پرولتاریا را مفصّلاً بیان کرده‌اند. آن‌ها علی‌رغم اینکه عموماً خود کارگر نبوده‌اند قادر به چنین کاری گشته‌اند، زیرا این خودآگاهی مبتنی بر موقعیت عینی پرولتاریا در جامعه سرمایه‌داری است. «اساساً میان آگاهی طبقاتی‌ئی که بر اساس این موقعیت می‌توان به کارگران نسبت داد و عقاید و علایق واقعی آن‌ها فرق است."
یعنی مارکس خدا!
مارکس که دستاش به نرمی پنبه و کالایی هم نشده بعنوان آگاه مطلق توانسته آگاهی طبقاتی را فرموله کنه!

طوفان کامنتها را دوباره بخوان!

رفیق یولداش ناشناس مغلطه خوراک روزانه اینها است. تعجبی ندارد...
فردا تظاهرات سراسری عفرین است اینجا و امید توی پوز "آنتی امپریالیستها" بخوره!
البته خط و نشان نیروی امنیتی هم زیاده و فکر کنم مثل شهر کُلن بشه.
اینجا کماکان پرچم ی-پ-گ هم ممنوعه!
توپ و تانک فروختن به اردوغان فاشیست آزاد!
یاشاسین عفرین:)

ناشناس گفت...

nashenas


Ma che .... khdetone hes nemikonid plz begid

ناشناس گفت...

rosa jan

oki xaste nebashid to tezahorat jaye maro xali konid

ناشناس گفت...

گوهر مسیحیت -جانور فقط یک زندگی ساده دارد، انسان زندگی دوجانبه؛ در جانور، زندگی درونی همان زندگی بیرونی است. اما انسان هم زندگی درونی دارد و هم زندگی بیرونی ، زندگی درونی انسان، زندگی ¬ای است که با نوعش مرتبط است، یعنی با سرشت عامش که از سرشت فردی منفک شده است..... جانور نمی تواند بدون وجود فردی دیگری که نسبت به او بیرونی است، کارکردی داشته باشد که با نوعش مرتبط است، اما انسان می تواند جدا از فردیتی دیگر، کارکردهای اندیشه و زبان را به اجرا درآورد که صراحتا حاکی از وجود این رابطه با نوع انسان است....

رزا: نوشته بالا از طرف طوفان را در مورد جانوران قبول ندارم چون با دانش 150 سال پیش نوشته شده است.
میمونها خود آگاه هستند. آزمایش آینه و میمون که میمون خود را باز می شناید در آینه. اگر روی صورتش خالی بگذاریم آنرا در آینه دیده و پاک می کند و مثل برخی از جانوران به آینه حمله نمی کند.
ما نمی توانیم ادعا کنیم زندگی درونی/بیرونی جانور یکی و انسان دوتا!
مادر خوکچه هندی که رفت، کودک میانسالش سه روز منتظر بازگشتش بود. روز بعد از ساعت 4 شروع کرد به جیغ و چند روز تکرار شد. غذایش کم شد و دیپرس. چه برسد به میمونها.

من فرق بالا را کُلن میان انسان و پستاندارها قبول ندارم.
در مورد پرندگان و ماهیان نمی دانم.
اغلب جانوران اما در گروه زندگی می کنند و زندگی اجتماعی و "نوع" ی دارند...

Rosa گفت...

گوهر مسیحیت -جانور فقط یک زندگی ساده دارد، انسان زندگی دوجانبه؛ در جانور، زندگی درونی همان زندگی بیرونی است. اما انسان هم زندگی درونی دارد و هم زندگی بیرونی ، زندگی درونی انسان، زندگی ¬ای است که با نوعش مرتبط است، یعنی با سرشت عامش که از سرشت فردی منفک شده است..... جانور نمی تواند بدون وجود فردی دیگری که نسبت به او بیرونی است، کارکردی داشته باشد که با نوعش مرتبط است، اما انسان می تواند جدا از فردیتی دیگر، کارکردهای اندیشه و زبان را به اجرا درآورد که صراحتا حاکی از وجود این رابطه با نوع انسان است....

رزا: نوشته بالا از طرف طوفان را در مورد جانوران قبول ندارم چون با دانش 150 سال پیش نوشته شده است.
میمونها خود آگاه هستند. آزمایش آینه و میمون که میمون خود را باز می شناید در آینه. اگر روی صورتش خالی بگذاریم آنرا در آینه دیده و پاک می کند و مثل برخی از جانوران به آینه حمله نمی کند.
ما نمی توانیم ادعا کنیم زندگی درونی/بیرونی جانور یکی و انسان دوتا!
مادر خوکچه هندی که رفت، کودک میانسالش سه روز منتظر بازگشتش بود. روز بعد از ساعت 4 شروع کرد به جیغ و چند روز تکرار شد. غذایش کم شد و دیپرس. چه برسد به میمونها.

من فرق بالا را کُلن میان انسان و پستاندارها قبول ندارم.
در مورد پرندگان و ماهیان نمی دانم.
اغلب جانوران اما در گروه زندگی می کنند و زندگی اجتماعی و "نوع" ی دارند...

Rosa گفت...

آگاهی طبقاتی از چشم انداز مارکسیستی - از انتشارات " سازمان کارگران کمونیست" ترجمه: م. شهرام )

طوفان
خود تو آیا آگاه هستی؟
اگر هستی، چگونه آگاه شدی؟
از طرف حزب/گروه/دسته/فرقه...آگاهی طبقاتی یافتی یا خودجوش بر مبنای شرایط کار/زندگی؟

Rosa گفت...

شرح عکس
به گره گاهی تاریخی نزدیک می شویم؟
فرج سرکوهی

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=84584

Rosa: فرج سرکوهی و اغلب مردان در رویای زن محجبه ی آزادیخواه. عفیف باکره و رویش را آفتاب و مهتاب ندیده مثل بقیه مردها ی این نوع چپ شبها خودش را خیس میکند!
عکس یک "جنده" صیغه ای حزب الله رژیم را انداخته به اسم دختران انقلاب!

آشتی ملی؟ یا همان دوگانه ی باکره/جنده ی بوف کور صادق هدایت!

این چپهای گندیده ی اخبار روز اغلب بخش کامنتها را هم بسته اند تا مباداانگشتان قیچی زن ف. تابان اکثریتی/سردبیر، خسته شود از سانسور!

این احمق ها هنوز فرق زن آزادیخواه را نمی دانند و دنبال صیغه های رژیم که از سر مزاح ادای فمنیستها را در می آورند، پای لنگان، دوانند!

اینروزها آخوندها نیز البته پرچم رژیم اسلامی بدست با پُز دختران انقلاب بروی سکو میروند.
فرج سرکوهی البته همواره کیربدست، به اسم حمایت از جنبش آزادیخواهانه ی زنان ایران! در و تخته جورند!

ناشناس گفت...

طوفان کرامی
میدونی دعوا سر چیه؟؟؟
من اگاهی طبقاتی را در کف کارانه و تو کارگاه با انواع و اقسام مواد شیمائی خطرناک و با اگاهی همکارانی که بیشترین تجربه تاریخی در استثمار طبقاتی را داشتند با دیگر رفقا انتقال دادند،، تمامی کسانی که در رابطه با اگاهی صحبت کردند بیشتر ذهنی و تصوارت حسی که شاید بعضا حقیت داشته باشد ولی خود مارکس بعد از تجربه کمون پاریس و در مبارزه طبقاتی و تجربه کمون به این باور رسید اگر یک روز طبقه کارگر ازاد شود این حرکت فقط بتوسط خود کارگران امکان پذیر است..
دادا طوفان
برو یقه مارکس بگیر که بعد از ضربه کمون یک تکان اساسی خورد ولی بر عکس تروتسکی و لنین عکس ان را کردند وبیشترین ضرب کاری را به کارگران و زحمتکشان زدند
اره طوفان این یک واقیعت است نه گاز معده.
تا کی میخواهی از واقیعت فرار کنی منصور حکمت هم مثل تو فکر میکرد و از دیگران کپی میکرد و به اسم خودش تمام میکرد
اره طوفان همان کاری را میکرد که استادش انجام میداد ،لنین اکثر نوشته هایش کپی برداری از پلخانف و کاتسکی مرتد
اگر خواسته باشی چیزی یاد بگیری باید از کارگران جدی و پیشاهنگ و رزمنده که در جامعه جهانی جز یک درصدی جامعه جهانی هستند یعنی 99 درصد کارگران هنوز به ان اگاهی واقعی که پوز سرمایه داری جهانی را به زمین بزنند پیدا نکردند،،
طوفان اشتباه نکنی و فکر کنی پس اگر اینطور است پس ما باید این اگاهی را از خارج به درون طبقه برد.، اگر کمی عمیقتر فکر کنی متوجه می شوی که ابتدا خود کارگران مقصر و بعدش اتحادیه ها و سندیکاها و احزاب بی نام نشان که ابشخوررشان سیستم سرمایه داری است
پیروز سرفاز باشید

ناشناس گفت...

پیروز و سرافراز باشید

Rosa گفت...

صحبتهای تکان دهنده سهیل عربی از مشاهدات وی از وضعیت شکنجه گاه تهران بزرگ ظرف ۴۸ ساعت

https://youtu.be/JPdPHfeUC7o

Rosa گفت...150 civilians massacred, 298 wounded in Afrin in 14 days


https://twitter.com/anfenglish/status/959699304419135488

A few locations of #SpeakUpForAfrin demos in France

https://twitter.com/PapaGilgo

هتك حرمت به جسد يكي از مبارزان زن توسط وحوش جهادي و ارتش فاشيست تركيه دليل مقاومت مردم #عفرين را درك كرديد؟!

جهاديون تكفيري و ارتش فاشيست تركيه به جسد يك زن رحم نمي كنند! چگونه از ريختن خون كودكان سير مي شوند؟!

الجنود الاتراك مع ميليشيات جهادية من المعارضة السورية يقومون بتصوير مقاتلة وقد تم تجريدها من ثيابها على حدود #عفرين وجرها والتمثيل بجثتها

https://twitter.com/mustefaebdi/status/959093672464838656


Syrian Kurds outraged over mutilation of female fighter

Syrian Kurds have accused Turkish-backed rebels of mutilating then filming the body of one of their female fighters after a video emerged of her corpse.

Turkey and allied Syrian rebels have pressed an offensive since 20 January against the Kurdish enclave of Afrin in northern Syria, whose Kurdish fighters Ankara views as terrorists.

A Kurdish official identified the woman as Barin Kobani, who took part in a US-backed campaign to drive the Islamic State jihadist group from the northern town of Kobani.

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/02/syrian-kurds-outraged-over-mutilation-of-female-fighter
The rebel told the group the footage was filmed on Tuesday after rebels found the young woman’s corpse in the village of Qurna near the Turkish border in the north of the enclave. In the footage, a dozen men, some armed, gather around the badly mutilated body of a woman lying on the ground.

The Kurdish community reacted with outrage, and social media users shared a portrait of Kobani smiling next to another shot of her brutalised body.

“Barin did not surrender. She fought to the death,” said Amad Kandal, an official with the Women’s Protection Units, vowing to avenge her comrade’s brutal murder. “This kind of behaviour will only serve to reinforce our determination to resist until victory.”
Afrin residents say Syrian 'curse' has arrived as war hits Kurdish enclave
Read more

Male and female YPG fighters have taken part in the battle by the US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) to expel Isis from large parts of Syria.

An SDF spokesman, Mustefa Bali, said the video was reason to continue fighting back against Turkey and its allies. “Imagine the savagery of these invaders with the bodies of our daughters. How would they behave if they took control of our neighbourhoods?” he wrote on Facebook. “All this hatred and barbarity leaves us with a single option: to continue the resistance.”

An Afrin resident Hussein Cheikho, 65, said he was “deeply pained” when he saw pictures of Kobani’s mutilated body but said her death would not be in vain. “The death of a young man or a young woman will not weaken us. Out strength will be bolstered every day,” he said.

The Syrian National Council, the main opposition body in exile, condemned the “criminal acts” and called for “an immediate investigation to punish those responsible
.
قرار است روز یکشنبه ۳ فوریه در حمایت و دفاع از مردم #عفرین و پایان دادن به عملیات بی‌رحمانه ارتش ترکیه علیه عفرین، یک "حمایت جهانی" صورت بگیرد. در روزهای گذشته هزاران تن از شهروندان در شهرهای اروپا برای اعلام همبستگی با مردم عفرین به خیابان‌ها آمده بودند.https://twitter.com/rojhelat_77

Rosa گفت...

Watch at your own discretion Erdogan's jihadists stripping female YPJ fighter's mutilated body. Stepping on it... who knows what else. These fighters are backed by a @NATO ARMY!

https://twitter.com/mustefaebdi/status/959097481249378304

رزا: سینه هایش را بریده و لٌخت اش را فیلم گرفته اند.
داعش نبودند بلکه سرباز ارتش ترکیه.

اولین بار اینجا شنیدم که علاقه ی ارتش تُرک را به بریدن پستان. باور نکردم!
الان باور می کنم...
سخنرانی سمیه و حمایت از سازماندهی صرفن زنانه روژاوا
سکینه جانسس را هم...دقیقه ی 3:48 از فیلم

https://youtu.be/COYRdRMivwc


Rosa گفت...

# سکینه جانسز
سکینه جانسیز با رهبران پ‌کاکا در ترکیه و سوریه همکاری نزدیک داشت و فرمانده جنبش چریکی زنان در منطقه «کردستان عراق» بود. بعدها با کاهش فعالیتش، مسئول جنبش زنان پ‌ک‌ک در اروپا شد و در شهر پاریس مستقر شد.[۳]
ترور

در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳ میلادی، پلیس فرانسه اجساد سکینه جانسیز و دو زن فعال سیاسی کرد به نام‌های فیدن دوغان، نماینده کنگره ملی کرد در پاریس و لیلا سویلِمز، رایزن دیپلماتیک کرد را در «مرکز اطلاع‌رسانی کردستان» واقع در شماره ۱۴۷، خیابان لافایت در منطقه ۱۰ پاریس[۴][۵] کشف کرد.[۶] مرکز ضد تروریستی پلیس فرانسه، تحقیق در مورد این ترور را برعهده گرفته است.[۷][۸]

هر سه نفر از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند.[۹]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B2

Rosa گفت...

خوب
وقت رفتنه!

با عشق
و با همبستگی
برای عفرین و کوبانی ها...


https://youtu.be/DIGfO2Dgc9Y

ناشناس گفت...

سپاس خسته نباشی رزا جان مواظب خودت باش

ناشناس گفت...

Rosa گفت...
گوهر مسیحیت -جانور فقط یک زندگی ساده دارد، انسان زندگی دوجانبه؛ در جانور، زندگی درونی همان زندگی بیرونی است. اما انسان هم زندگی درونی دارد و هم زندگی بیرونی ، زندگی درونی انسان، زندگی ¬ای است که با نوعش مرتبط است، یعنی با سرشت عامش که از سرشت فردی منفک شده است..... جانور نمی تواند بدون وجود فردی دیگری که نسبت به او بیرونی است، کارکردی داشته باشد که با نوعش مرتبط است، اما انسان می تواند جدا از فردیتی دیگر، کارکردهای اندیشه و زبان را به اجرا درآورد که صراحتا حاکی از وجود این رابطه با نوع انسان است....

رزا: نوشته بالا از طرف طوفان را در مورد جانوران قبول ندارم چون با دانش 150 سال پیش نوشته شده است.
میمونها خود آگاه هستند. آزمایش آینه و میمون که میمون خود را باز می شناید در آینه. اگر روی صورتش خالی بگذاریم آنرا در آینه دیده و پاک می کند و مثل برخی از جانوران به آینه حمله نمی کند.
ما نمی توانیم ادعا کنیم زندگی درونی/بیرونی جانور یکی و انسان دوتا!
مادر خوکچه هندی که رفت، کودک میانسالش سه روز منتظر بازگشتش بود. روز بعد از ساعت 4 شروع کرد به جیغ و چند روز تکرار شد. غذایش کم شد و دیپرس. چه برسد به میمونها.

نفی ماتریالیسم بورژوازی ( فویرباخ) نه از این لحاظ که مال 150 سال پیش است و تاریخ آن بسرآمده است غلط می باشد ، بلکه بخاطر آن است که بر عکس ماتریالیسم تاریخی ، ماتریالیست بورژوازی آگاهی را همچون یک پدیده فردی مشاهده می نمود که از برخورد درک حسی، عوامل فیزیکی و عوامل متابولیک( مثلا رژیم غذایی) بر فیزیولوژی وجود بشری منفرد حاصل می شود. لیکن مارکس به این راز پی برد که آگاهی، در درجه اول نه یک مورد مربوط به فیزیولوژی، بلکه یک پدیده اجتماعی و تاریخی است. و گوناگونی های آگاهی با گوناگونی های اجتماعی – بخصوص موقعیت طبقاتی در جامعه- مرتبط است. ماتریالیسم مارکس نه از هستی انسان های منفرد بورژوازی، بل از هستی طبقات و روابط اجتماعی آغاز می گردد.
رابطه طبقه با سازمان انقلابی چیست ؟
توفان

Rosa گفت...

رابطه طبقه با سازمان انقلابی چیست ؟

رابطه ی سازمان انقلابی با "طبقه" چیست؟
اعمال هژمونی نظری و سلطه ی سیاسی. تا بتواند به پشتیبانی افراد "طبقه" مشروعیت نمایندگی آنان را کسب کرده و در رقابت با "سازمانهای انقلابی" دیگر قلاده ی "طبقه" رابدست گرفته و در سلسله مراتب سیستم سرمایه-مردسالار بنابر اجرای نقش اپوزیسیون، سهمی در قدرت جهانی سیستم بگیرد.
نمونه ی موفق سابق/ناموفق کنونی:
اتحاد جماهیر شوروی-حزب بلشویک-لنین/تروتسکی/استالین
کوبا- چگوارا-کاسترو
نمونه ی مستمرن ناموفق: چریکهای فدایی!

رابطه ی "طبقه" با "سازمان انقلابی" چیست؟
بردگی و فرمانروایی در سلسله مراتب سازمانی/حزبی
ارباب -راعیتی
رابطه ی مغز با دست و پا...

Unknown گفت...

طوفان: لیکن مارکس به این راز پی برد که آگاهی، در درجه اول نه یک مورد مربوط به فیزیولوژی، بلکه یک پدیده اجتماعی و تاریخی است. و گوناگونی های آگاهی با گوناگونی های اجتماعی – بخصوص موقعیت طبقاتی در جامعه- مرتبط است. ماتریالیسم مارکس نه از هستی انسان های منفرد بورژوازی، بل از هستی طبقات و روابط اجتماعی آغاز می گردد.

لیکن مارکس به این راز پی برد: خواهرم حجاب!:)

رزا: چرخش زمین بدور خورشید را گالیله کشف کرد. کلیسا مخالف بود. مارکس و گالیله هر دو"بچه بورژوا"!
بتدریج مشخص شد که کلیسا غلط کرده و حقیقت برملا و توی دهان کلیسا زده شد!
مارکس برملا کرد که "علم" طبقاتی بوده و بر طبق مصلحت حاکمان.
گالیله و مارکس پیروز بیرون آمدند!

روزی روزگاری روی کره ی ماه!
کلیسا باور دارد که ماه بدور زمین می چرخد!
گالیله اعتقاد دارد که درست است!
مارکس راز را کشف می کند: کلیسا مصلحت سیاسی دارد و چون ماه را مستعمره ی جاودانه ی زمین میداند ، پس کلیسا می قبولاند که ماه (مستعمره) بدور زمین می چرخد!
ماه شورش کرده و دیگر مستعمره نیستند. باور دارند مستقل هستند. از این پس تمام علوم بازنویسی می شوند. ماه بدور زمین نمی چرخد!
گالیله به گُه خوری می افتد!
او می گوید:ماه به چرخش ادامه می دهد! حال بدور زمین و یا غیرش!
صد سال بعد از انقلاب ، ضد انقلاب کلیسا پیروز و دوباره ماه را بدور زمین می چرخانند!


آنارشی استدلال و فاکتهای گالیله را قبول دارد اگرچه او اینک در سیبری چوب میبُرد! داروین منفور و جاسوس زمینی ها و لامارک رئیس دپارتمان علمی شوروی ماه است! آنارشی می گوید: ماه بدور زمین می چرخد! زمین بدور خورشید و خورشید در گالاکسی بدور غیرش!
ماه اما! باید به دور خود بچرخد تا نیمه ی تاریک ماه نیز روزی روشن شود

Unknown گفت...

متاسفانه گویا فقط با ایمیل باز می کند . جریان «من ربات نیستم» را هم حتی توسط ادمین نیز برنمی داره!
به هر حال می بخشید اگر پیامگیر کار نکرد چون خودم هم مشکل کامنت گذاشتن دارم!
ابتدا فکر کردم از سرعت پایین اینترنت دوزاری من است!
باری
یا مشکل سیستم است و یا سیستم روی ما زوم کرده!
در صورت مشکل میشود پیامها را به ایمیل فرستاد تا من در آپدیت صفحه قرار بدهم.
آدرس:
Rosaroshan2012@gmail.com

Rosa گفت...

طوفان: لیکن مارکس به این راز پی برد که آگاهی، در درجه اول نه یک مورد مربوط به فیزیولوژی، بلکه یک پدیده اجتماعی و تاریخی است. و گوناگونی های آگاهی با گوناگونی های اجتماعی – بخصوص موقعیت طبقاتی در جامعه- مرتبط است. ماتریالیسم مارکس نه از هستی انسان های منفرد بورژوازی، بل از هستی طبقات و روابط اجتماعی آغاز می گردد.

لیکن مارکس به این راز پی برد: خواهرم حجاب!:)

رزا: چرخش زمین بدور خورشید را گالیله کشف کرد. کلیسا مخالف بود. مارکس و گالیله هر دو"بچه بورژوا"!
بتدریج مشخص شد که کلیسا غلط کرده و حقیقت برملا و توی دهان کلیسا زده شد!
مارکس برملا کرد که "علم" طبقاتی بوده و بر طبق مصلحت حاکمان.
گالیله و مارکس پیروز بیرون آمدند!

روزی روزگاری روی کره ی ماه!
کلیسا باور دارد که ماه بدور زمین می چرخد!
گالیله اعتقاد دارد که درست است!
مارکس راز را کشف می کند: کلیسا مصلحت سیاسی دارد و چون ماه را مستعمره ی جاودانه ی زمین میداند ، پس کلیسا می قبولاند که ماه (مستعمره) بدور زمین می چرخد!
ماه شورش کرده و دیگر مستعمره نیستند. باور دارند مستقل هستند. از این پس تمام علوم بازنویسی می شوند. ماه بدور زمین نمی چرخد!
گالیله به گُه خوری می افتد!
او می گوید:ماه به چرخش ادامه می دهد! حال بدور زمین و یا غیرش!
صد سال بعد از انقلاب ، ضد انقلاب کلیسا پیروز و دوباره ماه را بدور زمین می چرخانند!


آنارشی استدلال و فاکتهای گالیله را قبول دارد اگرچه او اینک در سیبری چوب میبُرد! داروین منفور و جاسوس زمینی ها و لامارک رئیس دپارتمان علمی شوروی ماه است! آنارشی می گوید: ماه بدور زمین می چرخد! زمین بدور خورشید و خورشید در گالاکسی بدور غیرش!
ماه اما! باید به دور خود بچرخد تا نیمه ی تاریک ماه نیز روزی روشن شود

Rosa گفت...

گویا اگر بجای انتشار، پیش نمایش را کلیک کنیم
آنوقت تصاویر مسخره ی «من ربات نیستم» باز میشود!
حال چرا؟
معلوم نیستش!

ناشناس گفت...

بلاخره نفهمیدیم که چرا تعریف طبقه مردسالارانه است، هه هه هو هو. سیب

ناشناس گفت...

اگر هر کس وظیفه خودش به شکل صادقانه و خالاصه بپذیرند همه ما مردان با خانم هامون و خانم ها بر حسب منافع شخصی و منافع فردی روزگارمون را میگذاریم تا اونجا من از رزا جان شناخت دارم از واژه بالا استفاده نکرده و نخواهد من رفیق مرد رزا هستم و رفقات فقط در شعار نیست چه لزومی دارد که حژف اضاف تو نامربوط تو فخر فروشی در لوای تئوریک مطرح میکنید تو نه زندگی جمعی شورائی انارشیستی را میدونی و نه رفاقت مرد و زن متوجه هستی که متاسفانه به هه هه .هو هو افنادی اگر زن هستی با مرد ت رو راست نیستی و عکش هم هتی که عدم رفاقت و عمل اجتماعت اشکال دارد خود بهتر از ما میدانی
حتما برابری زن و مرد و به شکل حزبی های کمونیست کارری می دانی، انها نه کمونیستند و نه کارگر و برابری جنسی را در همه با خوابیدن یا هر کس دوست داشت با هر کس بخوابد در مرام ما انارهی ها و شورائی ها رفیق ها با هم نمی خوابند چون رفیق واعز هستند ..اگر این چنین باشد چرا باید به طبقه مردسالانه اعتقادی داشته باشبم بی مغز و بی معرفت که ،،،،،،هه هه و هو،،، هو،،، میگی گلابی

ناشناس گفت...

پس دورست میگن سیب سرخ نسبیب شغال میشه

Rosa گفت...

تبعیض طبقاتی- جنسی- نژادی...
فعلن به این سه تا بپردازیم. البته تا 18 نوع تبعیض یا اختلاف رسیده ایم.
هرم تبعیض ! در هیرارشی ساختار سیستم.
مرد- سفید- بومی پولدار!
مرد-سفید-نادار
مرد-سیاه-پولدار
زن-سفید-فقیر
....
اختلاف طبقاتی فقط یک فاکتور تبعیض است. وقتی جنرال موتور بیکار سازی را از مرد "سیاه " و زنان شروع کرد. طبقه بی معنی و زنان در کنار مردان سیاه قرار گرفتند. تبعیض نژادی.

هویت شکل می گیرد در تبعیض و این تبعیض و هیرارشی آن است که انسان در موقعیتی بخصوص در زمان (تاریخ بخصوص) با هم و کنار هم برای هدفی مشترک قرار گرفته و در مبارزه همکاری می کند!
مارکس تنها به تبعیض-اختلاف-تضاد طبقاتی پرداخت. و دو طبقه را روبروی هم قرار داد.
اما کارگر سفید/بومی در برابر سیاه/خارجی/زن/ترانس قرار گرفت و به فاشیست رای داد!
هیتلر/ترامپ- خمینی در برابر لیبرالها...

جمع تبعیض ها و موقعیت در هرم قدرت، جایگاه افراد را تعیین می کند. تعیین جایگاه طبقاتی چیزی را تعیین نمی کنه بلکه جایگاه فرد در سلسله مراتب قدرت اهمیت دارد.
و این هم سیال است. چون مثلن فاکتور سن یا معلولیت یا جنسیت و بقیه ی فاکتوها نیز آگاهی "طبقاتی" را شکل می دهد! و دیگر طبقاتی نیست چون آگاهی افراد است در سلسله مراتب قدرت!
و این تبعیض ها نمی گذارند که کارگر سفید با سیاه یا با کارگر زن و یا کارگر خارجی و مهاجر اتحادی بوجود بیاید.
چون سیستم به هر گروهی در برابر گروه دیگر امتیازاتی داده و آنها را در قدرت خود سهیم کرده.
مثل خمینی که به مردان در برابر زنان قدرت داد و اغلب این همدست کردن در قدرت نیز جواب می دهد و همبستگی بین زنان علیه حجاب و مردان بطور کُل صورت نگرفت.

تئوری مارکس ناقص است. و ایده ی همبستگی همواره با ترفند سیستم و امتیاز به کارگر مرد سفید و بومی شکست خورده و می خورد.
ما بهتر است دقت کنیم که پرولتاریا ی کذایی که قرار است قدرت را بگیرد (به اعتقاداغلب کمونیستها)، جمهوری "عمله" ها نبوده بلکه دیکتاتوری کارگران صنعتی که لااقل کار با ایفون و چت با تلگرام را می داند! به بحثهای راه کارگری ها مثل بهروز فرهانی دقت کنیم!

در حالی که بخش بزرگی از شرکت نفت خود را نه کارگر بلکه تکنسین و... میداند. پرستار ها حتی بیشتر "هویتی"، کارگر هستند! البته بجای گسترده کردن تئوری، کمونیستها درب کارگر بودن را برای معلم هاو پرستارها و... باز کردند، چون تئوری مارکس به ایدئولوژی تبدیل شده و انعطاف پذیر نیست. مثلن کارگر جنسی! تن فروشان را می نامند! کارشان در مناسبات تولید چیست؟ ساک زدن؟

اگر تئوری طبقاتی انعطاف نداشته به نظرم محکوم به مرگ است.
باید سوژه را تمام انسانهایی گذاشت که مورد تبعیض هستند و جمع تبعیض هایشان جایگاهشان را در نزدیکی و دوری از ما سانت میزند.

اغلب کارگران مرد-سفید-بومی در کنار سرمایه قرار دارند...
زنان بستگی دارد-سفید-سالم-خود پولساز- جوان... نیز!

صفوف "طبقه" و جنسیت سیال است.
در قرن 21 من (زن/خارجی/جهان سومی/رنگی/...) با سریش هم به کارگر اتحادیه ای بومی وصل نمی شوم.
اما با تمام رگ و پی به «مورد تبعیض واقع شدگان» ملحق می شوم. مثلن به مردان خارجی/اقلیتهای "معلولین" و...
جمع تبعیض ها موقعیت من را در برابر و یا کنار سیستم تعیین می کند و نه مناسبات من در تولید!
هویتها در ساختار هیرارشیکال قدرت در سیستم شکل می گیرد و نه تنها در مناسبات تولیدی.

برای همین هم هست که زنان بهتر در برابر سیستم مردسالاری صفبندی و همکاری فراطبقاتی کرده ولی "پرولتاریا" ی بومی نه تنها با کارگر تُرک آلمان اغلب چیزی مشترک ندارد بلکه بدلیل اختلافات فرهنگی/مذهبی/نژادی... مثل کارگر آمریکایی فاشیسم را انتخاب کرده.
چون فاشیسم همان سوسیالیسم است اما برای کارگران یک ملت یا نژاد. هیتلر هم خود را ناسیونال سوسیالیسم می خواند.

برای همین نیز ما مجبوریم اکنون تئوری مان را با مشاهده ی وضعیت و جابجایی های کنونی تغییر دهیم و بجای کارگر ممتاز صنعتی روی "عمله" و تن فروش/خانه دار و بیکاران و جوانان و سیاهان/خارجیان و ترنسها و... تمامی فرودستان... حساب باز کنیم برای مبارزه.

در صف فرادستان مرد سفید (کارگر یا غیرش) قرار دارند.
چون اگرچه موقعیت آنان در تولید و در مناسبات سیستم "پرولتاریا" است اما هویت آنان فرادست و آنان در قدرت سهیم بوده و نفعی در سرنگونی نظام ندارند. اما یک روشنفکر "بچه پولدار" حتی بدلیل زباله های اتمی و محیط زیست، جانش را روی ریل می دهد...

Rosa گفت...


البته می توان با حزب و سندیکا و... کارگر بومی جهان اولی را کمونیست کرد ولی آنها به محض تسخیر قدرت سیاسی جایشان را با بوروکراتها عوض می کنند. همانگونه که تقریبن تمام کادرهای (کارگری/روشنفکر) حزب بلشویک و هوادارانشان حتی پایه ی سیستم دولتی شوروی ها شده و نماینده ی اصلی آنان نیز استالین از آب در آمد.
زنان پولیت بورو به اندازه ی انگشتان دست هم نبودند.
مثل روحانیت جامعه ی ایران...
ما حتی اگر بعد از انقلاب نیز قدرت را به شوراها سپرده و حزب را به گفته ی م.رازی تروتسکیست منحل کنیم، این قشر "انقلابی حرفه ای" و نخبه کمونیست، کودتا می کنند همانگونه که کردند!
این کودتا از بالای سر زنانی بود که علیه تزار با راهپیمایی برای نان جرقه ی انقلاب را زدند ولی چیزی نصیبشان نشد.

یا تمام قدرت به شوراها، عملن قدرت شوراهای کارگری شد که در راس آنها افراد حزب.
تمام قدرت بدست "پرولتاریا"؟
طبقه علیه طبقه!

برای همین هم اینگونه تئوری های طبقاتی از همان ابتدا، هیرارشی جدید قدرت را در دل خود دارد.
برای همین انقلاب واقعی برای براندازی سیستم همان دستچین نکردن است و باید قدرت را لغو و
عملن در تمام سطوح پخش کند به خودگردانی ها. سوای اینکه افرادش معلم/پرستار/زن/مرد/سیاه/سفید/ترک/کُرد/فار...کارگر یا دهقان یا روشنفکر یا بیکار/جوان/پیر/معلول/سالم...
قدرت باید حتی آنانی نیز داشته باشند که نخواهند اشتراکی کار یا کشت کنند. به معنی دقیق کلمه همه!
تئوری طبقاتی مارکس تنها به یک تضاد پرداخت. اما تبعیض طبقاتی و بی قدرت کردن کارگران را بدقت بررسی کنیم ، می بینی آنان سهمی از قدرت سیستم را دریافت کرده اند.
همان امتیاز ساک زدن تن فروش یا خانگی...
و همه ی کارگران هم فقط زنجیر پا برای از دست دادن ندارند!
آنان کمونیست می شوند به شرطی که پس از تسخیر قدرت سیاسی سهمشان در هیرارشی قدرت چرب تر باشد یعنی شاهانه حکومت کنند بمانند حزب بلشویک!
از م. رازی بپرسیم که تعداد کارگر زاده ی حزب بلشویک چند درصد بوده! تمام حزب را بوروکرات حکومت جدید کردند. حتی یک نفر هم حتی یک لوله بخاری هم دیگر تولید نکرد!
شد قلعه ی حیوانات!
چون کارگران در هیرارشی جدید تقسیم قدرت به جایگاه بروکراتها ارتقا یافتند در همدستی نخبگان حزب. البته که استالین کارگر بومی حزب ، بعدن تمام نُخبگان و روشنفکران حزبی را قلع و قمع کرد!
کاری که خمینی با بازرگان و قطب زاده و بنی صدر و حزب توده کرد!

انقلاب اما هیرارشی جدید قدرت نیست بلکه نابودی آن است و البته انقلاب کارگری یعنی دمار روزگار برای زنان دهقانان و بقیه...
آنان را البته از شر حکومت سرمایه داران خلاص می کند اما دهقان را کارگر، زن را کارگر جنسی و روشنفکر را کارگر صنعتی و بیکار را عمله و ...
ماتریالیسم تاریخی وعده ی انقلاب کارگری و رهایی سازی طبقه است از چنگال سرمایه داری. مثل همان انقلاب مهدی اینبار بدست پرولتاریا!
اما پرولتاریا که مسئولیت تعریف شده اش رهایی کُل بشر باید باشد ، کُل بشر را کارگر خواهد کرد (کارگر جنسی/کشاورزی/بیمارستان/مدرسه/دانشگاه) و برگزیدگانش (کمیته مرکزی-دولت کارگری- شورای مرکزی- سازمان امنیت-ارتش کارگری...)
مُدل ارائه داده شده ی مارکس همان بازتولید هرم قدرت است اینبار توسط اشتراک افراد بیشتری البته!
اما نه همه!
آنارشی اگرچه اختلافش با مارکسیسم در دولت کارگری نمود یافت اما مسئله اش متریالیسم تاریخی و دفنسیون پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا وبقیه دفنسیونها نیز هست.
چرا که اگر رهایی کارگران بدست خودشان است پس زنان نیز. پرولتاریا منافعی از رهایی زنان ندارد. یا ترنس ها و یا دیگر اقشار اجتماعی. هر گروهی باید خود برای رهایی اش اقدام کند.
هر فرد نیز.
اینگونه است که دهقان می تواند دهقان بماند و اگر دید خوشبختتر است روی مزارع جمعی کار کند و زنان خود انتخاب کنند تولید اجتماعی یا تولید کودک و کار در خانه... و جوان نقاشی و یا فلسفه!
چون خودگردانی ها تنها به اندازه ی فقط نیاز خود تولید می کنند و وقت زیادی دارند برای نابودی دیگر تبعیض های موجود نقشه بریزند.
چون هدف کمونیسم رهایی از اجبار "کار" و حداقل کردن آن است و نه تولید انبوه!

Rosa گفت...

شورایی جان
آنچه من و شما را بهم وصل می کند موقعیت در تبعیض مان است.
من تمام دوران تحصیل را زیر چراغ مهتابی چرخ کار عرق ریختم تا در این سن بتوانم فکرم را بفروشم و دانشم را! و زمان کارم کم شود اینگونه!

در میان راه تصمیمم به تغییر این وضعیت بود. پس هر کاری که آموختم در جهت بر اندازی بکار گرفتم!
اینک این شما و این من در خیابانیم.
اصلن اهمیتی ندارد برای چه کنار هم قرار داریم علیه تضاد طبقاتی یا نژادی یا جنسیتی یا هر چیز دیگری. اینکه بورژوا زاده یا کارگر زاده یا دهقان زاده...
از مادری زاده شدید و اینک نیز شمشیرتان را از رو بسته به جنگ خصم!

آنقدر دوستتان دارم که باهاتون جفتگیری نکنم!
از نوع آن رتیل هستم که جفتش را پس از جفتگیری خورده:)

فعلن تنها اتحادی که در خیابان صادقانه مانده همین شورایی ها و آنارشی است.
تضاد زن و مرد آنقدر آنتاگونیستی که گاهی از جنس خودم میدانم تان یا شاید خود را از جنس شما.
می دانم نوشتن کامنت برایتان سخت است و بابت اینهمه ممنونم.

موضوع اصلی اینکه فمنیسم "طبقه" و تعریف آن را مردسالارانه می داند.
چرا که اختلاف و تبعیض طبقاتی تنها فاکتور تبعیض آمیز و تنها تضاد با سیستم کنونی نیست. در کنارش تبعیض جنسی، نژادی ، سنی وووو
جمع اینهمه تضاد، جایگاه و موقعیت فرد را تعیین می کند.
همینگونه است که گاهی می بینیم که مردی بورژوا زاده خط عوض می کند برای مبارزه علیه سیستم. کارگر زاده برای پول/قدرت به صفوف دشمن پیوسته.

ما در موقعیتهایی زاده می شویم که از پیش حقوقمان و جایگاهمان تعیین شده. اما سپس خود تعیین می کنیم در کنار که باشیم.
این انتخاب بر حسب آگاهی از موقعیت مان می آید. از تبعیض های اعمال شده.
این آگاهی هم جنسی و هم نژادی و طبقاتی است.
دیروز دخترکی روی صندلی چرخدار بود. جمعن به اندازه ی مخارج من و کودک را حرکت میداد و احتمالن یکروز هم پای چرخ تولید نبود. حال برای دفاع از کودکان قربانی جنگ آمده بود...
پای نداشته اش، او را به خیابان کشاند.
تمام انسانهای مورد تبعیض می دانند این سیستم یعنی نابودی.
امید به ایجاد جهانی که کسی کارگر نباشد، سرباز نبوده و احساس سربار جامعه بودن نداشته باشد و آرزوی صلح متحقق شود.
همه کمابیش میدانیم "درست" چه هست.
باشد که جویبارهای کوچک بهم بپیوندند و سرنوشت و آینده ی خود را بدست گیرند!
آمین!

ناشناس گفت...

دمتون گرم غمتون کم مارو شرمنده مرامتون کردی کامنت اخر د واقع سنگ تمام همه سنگینی که قابل هضمش خیلی سنگنین است

ناشناس گفت...

تمام انسانها مورد تبعیض میدانند که این سیستیم یعنعی نابودی انسان
اره رزا جان .التر ناتیو و پاد زهر این معضل جهانی که تو در بالا مطرح کردی کاملا مشخص و شفاف است
تاریخ مبارزه جهانی علیه سیستم که در گذشته به شکلهای گذشته تحت نام احزاب پرولتری و کارگری با شکست مواجه شده همه انها تحت نام طبقه کارگر بتوسط کم کاری و عقب نشینی چه اگاهانه و چه غیر اگاهانه بدست روشفکران وغیره تبدیل به جهنم و نابودی بشریت گشته همانطور که در بالا اشاره کردم پاد زهر و التر ناتیو باید بر مبنای نابودی سیستم و بتوسط کسانی که اگاه و خود گذشته هستند و به شکل سازماندهی جمعی شورائی و انارشی ساز کار باشد اگر نجنبیم دگر نفس کشیدن هم مشکل و کالائی خواهد شد،
انهائی هنوز اسرار دارند که بتوسط احزب میتوان این سستم بورژوائی را نابود کرد هر چند صادق باشند غیر ممکن می باشد، چون اینوع سازماندهی خود در مضمون در بازسازسی هیرارشی قدرت و بنفع بالائی ها است.

ناشناس گفت...

باز هم نمی فهمم چرا تعریف طبقه مردسالاری است. یکجوری گفته شد که طبقه لغت مناسبی نیست که چیز جدیدی نیست، اما مردانه بودن آنرا نمی فهمم. چاپلوس ها و گماشته هاتم سعی کردند هضم کنند اما اونها هم گیج ترند. سیب

ناشناس گفت...

xili jaleb


goshteha

chaplosha

hamechi chare dare


ama

adem forshi


tehmat


ve dar axer

dast nekishdan

az xiyanet

ناشناس گفت...

sari gomashte hatam

ناشناس گفت...

be zodi

betor mofasal


javabiye


hamejane

be farci

xahem dad

ناشناس گفت...

خوب حالا ما شدیم چاپلوسان و گماشته ها

خیلی جالبه از طرف رهگذر هم این اتهام به زده شد

عجب دنیائی شده خیلی ادم ها در حرف باهم به اصطلاع مخالفند اما در عمل متفعق قولاند این حرکت به سادگی و صافی و خلق اساعه نست
خوب جالب میشد طوفان اصل خودشو نشون بده تا ما لبینیم که بت کی طرفییم هر چند تا حدودی برامون روشنه که از چه فماشی است ،، و من به خوبی رهبران انها رو میشناسم وحتا همدیگر را به دوزدی ادبی مورد اتهام قرار می دهند هر چند اتهام گماشته ماال دوران فعودالی و ماقبل سرمایه داری است و این اتهام از روی ناجاری و عصبی وغیر دوستانه و یا روی عفدهای درونی غیر رفیقانه بوده و من هیچ شکی روی رفقاتم با رزا کم نمبکند بلکه هم دقت بیشری برای صمیمیت و ادامه راز دیگری را پنهان نمی کنم،،،،گفته ها و نوشته های من عین حقیت و دورستی عمل اجتماعی من سر چشمه میگیرد و این حرکت مال امروز و دیروز نبود حاصل چندین سال بوده همش هم مجازی نبوده که جنبه گماشتگی و چاپلوسی باشد.. دوست گرامی اینجا زنک تفریح نیست همه چی جدی و با صداقت و رابطه های سالم می باشد .. نه جایزه ی در کاره ونه ارتقا حزبی و نه سلسله مراتب سازمانی پس در نتجه این وصله ها با ما سازگار نیست این صحبت ها دفاع از خود نیست چرا که اگر روزی روزگاری در تند پیچ تاریخی مبازاتی روبروی هم قرار گرفتیم همدیگر را نفروشیم چرا که ما در مبارزات اموختیم حتا تو را به ارباب خود نفروشیم فکر کنم متوجه شدی من چی میگم؟؟؟؟؟ اگر دوست داری کمی اشاره میکنم که استقلال و فردیت یکی از ارکان واقعی زندگی روزمره عادی هزاران انانی است که نان شب ندارند ولی خودشون ارزان نمی فروشند بخشی از نسلهای گذشته ما برای اینکه تولید برای سرمایه داران خسته و یا دوست نداشتن انجام بدهند،، از نوانخانه کمی غذا دریافت میکردند که تو خیابان از سرما نمیرند،،این است فلسفه زندگی ما من فکر کنم تو حتا یک روز تحمل این روزهای پر مشقت را داشته باشی،
باور کن این وصله به ما نمی چسبد اگر صحبتی داری که قابل استفاده است خوب بک کیی جلوی تو نگرفته چرا زور میزنی تا خودتو طوری نشون بدی که خیلی بارته اما متاسفانه داری خاک می پاشی وخودتو تبرئه میکنی..

Rosa گفت...

چاپلوس ها و گماشته هاتم سعی کردند هضم کنند اما اونها هم گیج ترند. سیب

رزا: سیب یا رهگذر یا هر آشغالی هستی...
همیشه در تاریخ مردسالاری، مردی که از زنی حتی دفاع ضعیفی هم کرده "زن زلیل" خطابش کردند.
حال دلیل چاپلوس و گماشته خواندن را می دانی. اگرنه دلیلی بر توهین به دیگری نبود. میبینی که مناسبات جنسیتی چگونه در زبانت بروز کرده.
هر وقت یاد گرفتی با لای پایت ننویسی ارزش گفتگو داری.
بهتر است بروی کامنتهای سکسیستی ات را توی سوراخ دیوار کنار تختت فرو کنی. اینجا فضایی خارج از اتوریته است نکبت...

ناشناس گفت...

حیف اشغال
اشغال ارزش مصرفی دارده
پلاستیکی که تو هوا معلق است بهترین صفت برای این جماعت بی مصرف بهتره رزا خواهشا دیگه نگو اشغال
از اشغال انرژی ابی و در انالیز هزران موارد مصرفی درش نهفته

Rosa گفت...


رزا: طبقه گرایی همیشه چماق سوسیالیستها بوده بر سر آزادی زنان و در برابر فمنیسم. مثل همان جمله ی طبقه: خواهرم حجاب ات!

نماد بیرونی پرولتاریا و طبقه ی کارگر بیش از یک قرن مردان بودند (پوسترها و نقاشی ها) که قرار بود در مبارزه ی رهایی خود از سیستم سرمایه داری کُل بشریت را نیز آزاد کنند! یعنی زنان را نیز!

حتی خود سوسیالیستها نیز اینک به این واقفند. می خوانیم:
اگرچه که جنبش کارگری بیش از هر جنبش سیاسی دیگر- پس از البته خود جنبش زنان-علیه استثمار و سرکوب زنان مبارزه کرد، اما در برابر بازخواهی تمامی حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی زنان کوتاه آمد.
بجای مبارزه ی جانانه تر علیه شرایط کاری بدتری که زنان از آن متاثر هستند، همانگونه که سوسیالیستها بطور عمومی برای بهتر شدن شرایط کار کارگران مبارزه می کردند، فعالین سوسیالیست زن در همگامی با مردان سوسیالیست، مانند کلارا تزکین اذعان می داشتند که باز کردن درهای کسب علم و آموزش برای زنان و مشارکت آنان در تولید اجتماعی و ورود آنان به بازار کار، نتیجه اش چیزی بیش از تشدید رقابت آنان با مردان بر سر اشغال محل کار نخواهد بود.
بنابر این زنان سوسیالیست نیز همراه با فرهنگ بورژوازی زمانشان، تنها خواهان ورود زنان به برخی از شغلهای سنتن زنانه را داشتند. بطوری که ورود زنان بطور سیستمتیک به شغلهای دیگر ("مردانه") ممنوع ماند. خانواده ی ایده آل و مدل نمونه ی بورژوازی که در آن پدر نان آور و مادر خانه دار است در تمام قرن 19، مدل ایده آل خانواده ی پرولتر (کارگری) نیز بود....

Rosa گفت...

طبقه و دفنیسیون آن همواره مردسالارانه باقی ماند و بیش از یک قرن تنها شامل مردان بود.
مبارزه ی طبقاتی مردان کارگر در برابر مردان بورژوا- مبارزه ی طبقاتی.
که در سرانجام پیروزی بر سیستم زنان/کودکان را نیز از بردگی مزدی می بایست رها کند تا زن به پشت سینک آشپزخانه ی خانواده ی کارگری برگردد و تضاد جنسیتی به آشتی در چارچوب خانواده پرولتری برگردد.

اما مبارزه ی زنان سیر دیگری پیمود.
در همبستگی "فراطبقاتی " با زنان طبقات دیگر توانست درب حوزه های شغلی مردانه را شکسته و با ورود به مشاغل سنتن مردانه کُل چهره ی مبارزه را تغییر دهد.
سیستم اینک در تمام حوزه ها با مبارزه ی زنان مستقلن متشکل در سازمانهای زنان روبرو است که تحت شعار لغو تبعیض علیه زنان به میدان آمده اند.
سوسیالیستها نیز به اجبار کوتاه آمده اند ولی دفنیسیون طبقه تاریخی مردسالارانه دارد و کاربردی بیش از یک قرن علیه پیشروی زنان به بازارهای کار داشته.
برای همین زنان نیز در صف مستقل با سیستم مبارزه می کنند. در حوزه ی خصوصی بسیار رودرروی مردان و در حوزه ی عمومی علیه سیستم سرمایه داری.
زنان پرولتر طبقه ی پرولتاریا دیگر نیستند. اما "طبقه" دیگر نتوانست بدلیل تاریخی که در پُشتش بود لکه ی مردسالارانه اش را پاک کند....

ناشناس گفت...

اینها هیچ کدام دلیل بر این نیست که تعریف طبقه مردسالاری ست، در اینجا فقط شعار و عبارت پردازی و تخیلات می خوانیم. هرجا چاپلوس هست، هیراشی هم هست و هر جا هیراشی هست، دیکتاتوری هم هست. در اینجا به اخلاق و خوی و زبان فاشیستی و استالینیستی و گانگستری رنگ صورتی زده شده و بصورت کلالای انقلاب فروخته می شود. با تو و امثال تو مسابقه فحش دادن و میخرهپکردن و فرهنگ گانگستری و تبهکاری ندارم ، چون می شوم مثل خودت. سیب

ناشناس گفت...

دست بردار گلابی
تو خودت کاسبکار و بچه پرو هستی تمامی صفتهای موجود که از پلاستیک هرضه گرفته تا نوکری احزاب و اربابان خودت در تو موج می زنه و بهتر که قسمی که به شکل فراموشخانه فراماسونی بوشکه ی خوردی باید بتونی از عهده ان بر ائی حتما میدونی بشکه یعنی چی؟؟؟ بچه پرو های مثل تو وقتی تو بشکه سوراخ دار میرن سر مگو است که اون راز نباید فاش کرد ، تو رو مجبور به ادرس غلطی فرستادند بهتر که اونجائی بری که حقوق عقب افتادتو بگیری با این که نفت ارزون شده اما دستمزدتو ب خوبی میگیری البته چون نتونستی رولتو بحوبی انجام بدی تما دستمزد تو رو کامل نمی دن برو پلاستیک دیکه اینجا پیدا نمی شی چون با ما کمی بهت فشار اوردیم به پیش اهلش

ناشناس گفت...

طوفان هستم ، ازاینکه کامنت در سایت فمنیسم آنارشیست ایرانی گذاشتم متاسفم ، از آن هیچ سودی عایدم نشد، کسانیکه کامنت می گذارند بهم می پرند، برای هم هیچ حرمتی قائل نیستند، رفاقتی در بین نیست، یک جو هستیرک حکمفرماست. درست است از آنارشیسم حرف می زنند اما در واقع به نوعی استالنیسم هستند. باوجودی که مترجم نیستم از رفقای آنارشیست ترکیه اطلاعیه ای ترجمه کردم، که نشان دهم همه آنارشیست ها مثل هم نیستند، آنارشیست انقلابی داریم و این هم ترجمه اطلاعیه این رفقا به زبان فارسی:.

ترجمه این اطلاعیه از سایت http://www.yeryuzupostasi.org/2018/01/26/to-the-international-struggle-against-capitalist-division-war/، آناریست های بین الملل ترکیه می باشد:

ناشناس گفت...

مبارزه بین المللی علیه جنگ های سرمایه داری
رهبری دولت AKP، عملیات تهاجمی علیه افریون را با هماهنگی بین تمام جناح های داخل کشور آغاز کرده است. تشکیلات رئسا مانند TÜSİAD، MUSIAD، TOBB، اتحادیه هایی که از منافع کارفرمایان علیه کارگران دفاع می کنند، و تمام احزاب قانونی که اعلامیه هایی جهت حمایت از عملیات " اشتی ملی" صادر کرده اند. آنها چنان خود شیفته بودند که برخی از کارفرمایان با جرأت می گفتند: "شما می توانید از کارگران کارخانه¬ی من برای عملیات نظامی به هر اندازه که می خواهید، بپذیرید." به این ترتیب، مرحله جدیدی از توهم های امپریالیستی دولت آغاز شده است، توسط AKP که هدف آن سرکوب مخالفان و اجرای سیاست وحشیانه انکار و نابودی مسائل کردی است.
ما می بینیم که صاحبان قدرت در کشورهای مختلف دست های خود را از خوشحالی عملیات افرین بهم می مالند. قابل فهم است که روسیه و ایالات متحده آمریکا در پی اجرای برنامه های خود برای تقسیم سوریه با حوزه¬های نفوذ خود را در نظر می گیرند و احتمالا بر آن توافق کرده اند. تا آنجا که ما از اظهارات انگلیس نتیجه می گیریم، آنها تمایل دارند سهمی از ذخایر نفتی و سایر منابع طبیعی - احتمالا از طریق مشارکت بین شل و کوچ هلدینک ترکیه ، را بگیرند. فرانسه می خواهد فعالیت خود را در منطقه دوباره برقرار کند. احتمالا دولت های اروپایی که در برابر بحران پناهندگان مواجه می شوند، با اظهارات اردوغان کاملا موافق هستند که "3.5 میلیون سوری در افریون مستقر خواهند شد." آیا ترکیه می تواند فرصتی بهتر از این برای جلوگیری از اعتصاب سراسری کارگران فلزی فراهم کند؟
جنگ در سوریه که سرمایهداران و قدرتهای جهان را در مورد سود بیشتر برانگیخت جیزی جزء مرگ ، ویرانی و فقر برای کارگران سوریه در برنداشت. و با این عملیات، جنگ بیشتر تشدید می شود و هرج و مرج در منطقه فراگیر خواهد شد. این به معنای مرگ بیشتر، فقر بیشتر و بدبختی بیشتر برای ماست.
قدرت، که به نظر می رسد همراه جنبش ملی کردها تا کنون، بیانیه های متناقض و اظهارات نامشخصی را بیان کرده است. از این واقعیت، جای تعجب نیست، ما دوباره شاهد آن هستیم که طبقات غالب و کشورهای حامی آنها با انگیزه های اخلاقی یا اهداف عالی عمل نمی کنند. همانطور که در جنگ جهانی اول، قدرت های امپریالیستی حوزه رقابتی خود را از طریق اجبار مردم در سوریه و خاورمیانه برای جنگیدند با یکدیگر پیش بردند. با وجود اینکه اتحادیه های استراتژیک را با جنبش کردی ایجاد می کنند، واقعا اهمیتی نمی دهند که در نهایت چه اتفاقی برای مردم کرد خواهد افتاد. اگر چه ما نمی توانیم محتوای مذاکرات پنهانی و مذاکرات کثیف دیپلماتیک بین دولت ها را بدانیم، واضح است که آنها فقط به منافع خود اهمیت می دهند و این جنگ نه تنها منطقه بلکه جهان را به وضعیت ناشناخته کشانده است.

ناشناس گفت...

هیچکدام از طبقات حاکم یا دولت¬ها که در جهت منافع خدمت می کنند قصد ندارند این جنگ را متوقف کنند. بیانیه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ما اجازه می دهد که ببیننم که هیچ استراتژی برای انجام این کار ندارند و آنها نیروهای نظامی برای استفاده از آن ندارند. بحران های ساختاری سرمایه داری قدرت های حاکم را واداشته که دیوانه وار حرکت کنند تا بشریت را به دوران بربریت بکشانند. درست همانند دوران ماقبل از جنگ جهانی اول و دوم.
تنها قدرتی که می تواند این حوادث را متوقف کند، طبقه کارگر است. در حال حاضر ممکن است صدای طبل جنگ آه و حسرت نیروی سربازان جوان برای جنگیدند در جلوی جبهه¬ها و گریه پنهان خانواده¬ها را بپوشاند، ممکن است فریاد مردم افریون که دارند کشته می شوند یا مجبور به ترک خانه¬های خود می شوند را بپوشاند. امروز، صدای سیاستمداران از احزاب مختلف، صدای دلقکهایی که به عنوان کارشناسان در تلویزیون ظاهر می شوند و بطور کلی صدای طرفداران جنگ، ممکن است که صدای افرادی را که با جنگ مخالف هستند، را تحت اشعاع قرار دهد. آنها همه در صندلی های راحت خود نشسته اند و در حالی که کودکان کارگران میمیرند، آنها مقام قهرمانی به خود اختصاص می دهند.
با این حال، آنها می دانند که راه همینگونه ادامه نخواهد یافت. بنابراین، دولت تلاش می کند که واکنش توده مردم را سد کند، کسانیکه کشته می شوند، فقیر و مجبور به ترک خانه های خود می شون، با افزایش سرکوب، پلیس وحشیانه به اظهارات مطبوعات در مجامع عمومی حمله می کند، پلیس مردم را دستبند و می گیرد، فقط بخاطر اینکه در شبکه های اجتماعی بر علیه جنگ پیغام گذاشته اند. علیه تمام این حملات، به عنوان آنارشیست ها، کمونیست های ترکیه و دیگر رفقای بین المللی، ما باید درکنار هم باشیم و صدای مان را بر علیه جنگ بلند کنیم.
مضافا بر اینکه، مردم افریون و مردم ترکیه، که در برابر این تهاجم مبارزه می کنند، بیش از هر زمان دیگری به همبستگی بین المللی نیاز دارند. این جنگ بین المللی که تنها برندگان آن سرمایه داری است و تنها بازندگان آن کارگران تمام کشورها هستند، تنها با همبستگی بین المللی متوقف خواهد شد.
ما فکر می کنیم که مبارزه برعلیه این جنگ وظیفه تاریخی آنارشیست ها، کمونیست ها و دیگر جهان وطنان سراسر جهان است. ما از همه رفقایمان می خواهیم تا علیه عملیات افریون مبارزه کنند، در برابر سرکوب AKP برای مقاومت در برابر جنگ و علیه تمام دولت¬ها که مسئول واقعی در سوریه هستند
همبستگی طبقه بین المللی یا جنگ سرمایه داری و بربریت
جنگ به کاخ ها، صلح برای بیغوله¬ها !
نه به جنگ بین ملت ها
نه به جنگ ، اما جنگ طبقاتی
Yeryüzü Postası

ناشناس گفت...

مرسی تشکر دستت دردر نکند بچه نباش قعر نکن در تتد باد مبارزه و موج عظیم دریا همه ناخالصی را بر کناری پرتاب میوند وان هم ارزش مصرفی دارد سپاس که زحمت کشیدبد من بهت قول میدم ه ما هرگز استالبن نمی تواتیم باشیم و تو هم در اینده نزدیک متوجه خواهی شد

ناشناس گفت...

طوفان قشنگ گوش کن
تو تازه پیدا شدی از زمانی گرگها اشکار شدند و زمانی هم که حمله میکنند جرات خوردن ندارند یا خفه میکنند و یا ‌تکیه تکیه میکنند می چرا؟؟؟؟
از نوشته هات معلومه کم تجربه هستی و جای هم که به نفع تو نیست زیر ابی و جاده خالی میزنی علت کاملا مشخص است درد و خفقان و دربدری را برای دیگران می خواهی، زمانی که کشتار کمونبست های شورای و انارشیستهای انقالی و مردوم عادی بتوسط رهبران شما قلع و غم شدند تو چکار کردی؟؟ هنوز از ان فاجع غم انگیز 150 سال گذشت تو چکار کردی؟؟؟؟ اصلا ما بد تو چرا ان فاجع را محکوم نمیکنی چرا جبران نمی کنی باور کن همان مقاله بالا را که ترجمه کردی و میخواهی از مردوم که به کمک کردهای خود گردان بروند میدانی در اصل با احزاب و سامانهای سلسله مراتب مخالفند و به حیات ازاد انسان و به حرمت انان که تو در تئوری ازش نام می بری معتقدند

ناشناس گفت...

طوفان برای روشن شدن حقیقت باید یک مسلئه مهم را

اشاره کنم

از زمانی که رهگذر و تو پاتون تو ارشیو رزا گذاشتید
همه چیزی تو میگی حرمت ، ...... و خیلی چیزهای دیگه باخودتون بان وژاره های کذائی به همراه خودتان به اینجا اوردید.،، و واقعا ما در گذشته از این ادبیات ما استفاده نمی کردیم دلایل زیادی برای اثبات اینحرف داریم که به دلایلی نمی توانم بگویم فقط برای اینکه دچار فضای انچناننی نشی فقط میتونی به ارشیو ورق بزنی و تمامی ایمیل ها رو نگاه کنی و اون اتهام که زدی ببین استالین و حرمت شکن کی است؟

ناشناس گفت...

طوفان نوشتی:ازاینکه کامنت در سایت فمنیسم آنارشیست ایرانی گذاشتم متاسفم ، از آن هیچ سودی عایدم نشد، کسانیکه کامنت می گذارند بهم می پرند، برای هم هیچ حرمتی قائل نیستند.

درست میگی درک من هم همین است، بهت در بلاگ قبلی اخطار دادم. اگر چاپلوسی رزا را بکنی بهت کاری نداره و ندارند اما اگر باهاشون بحث کنی، مخصوصا اگر منطق ات بپربد، همانطور که دیدی یواش یواش شروع میکنه به پرخاشگری و توهین و حرفهای رکیک زدن. تحمل نداشتن، اهانت کردن پیش درآمد فاشیسم است و تبهکاریه. فقط کافیه اسلحه بدهی تا سوراخ سوراخت کنند. خوشبختانه اسلحه دست آدمهائی مثل رزا و پادوهاش نیست وگرنه آدمهای زیادی به قتل می رسیدند تا حکومت آنارکوفمنیستی درست کند. هر وقت آدم شد و حرف دهنش را فهمید، باهاش بحث است، ولی فکر نمی کنم. کاملا آنطرف خط انقلابه.

ناشناس گفت...

نوشته: واقعا ما در گذشته از این ادبیات ما استفاده نمی کردیم
دروغ محض، تمام کامنتهای رزا عایه مخالفانش حتی دوستان سابقش اهانت و حرفهای رکیک است. میخواهد فرهنگ گانگستری را وارد انقلاب و انسانیت کند. در خود بزرگ بینی و خود پرستی و خود-درست بینی غرق است و باعث شده اندکی مخالفت را دشمنی ببیند و علیه اش دهان باز کند، اینها کاملا خواص آدمی ست که فاشیسم دارد در او شکل میگیرد.

میگه از وقتی که شما آمدید؟ خب پس چه کسانی بیایند، آدمهای تو سری خورد؟! دنبال همینجور آدمها می گردید؟

سیب

ناشناس گفت...

خوب خیلی جالب
حالا که حرف منو قبول نداری
برای احیا انارشست و عصر انارشیست و تمام کسانی که تا به حال از این امر عدول کردند اقدام اساس کن ابزلرشو خودت انتخاب کن
ادم فروشی ، مواجب بگیری و دستمال ابریشمی تو میتونه تو از این وضیعت خلاص کنه موند که تو حریف رزا نمی شی میدونی چرا؟؟ تو کفش رزا سنگی نیست که تو دنبالش هستی کمی به نوشته هات برگرد و تو کلی پیشنهاد عملمی دادی چه شد که حالا او را متهم به چاقو کشی و کشتن با اسلحه میکنی،، اگر بگم احمقی بد نگفتم
رزا با کشتن مورچه هم مخالف تا چه برسد به انسان
خود من هم که در دو نظام زندانی بودم حتت بازجوهبم را حاضر به زندانی کردن هم نیستم نا چه به کشتن،، تو جمهوری اسلامی در زندان اوین افغان های مزدور شلاق پای ما ها میزدند حتا با انها هم عصبی نیستم اما از تو رهگذر بچه پرو خالی بند دلخورم چون مرد هزار چهره هستی دست عباس شهریاری ونیکخواه رو از پشت بستی

Rosa گفت...

به این ترتیب، مرحله جدیدی از توهم های امپریالیستی دولت آغاز شده است، توسط AKP که هدف آن سرکوب مخالفان و اجرای سیاست وحشیانه انکار و نابودی مسائل کردی است.

رزا: خوب میبینیم که فراخوان ها فرق دارند بنابر اینکه ما خطابمان رو به چه کسی است!
بلاگ فراخوان همبستگی با مبارزات عفرین و ارتش زنان داد در پست قبلی و متهم شد که خود را وارد جنگ امپریالیستی کرده. مثل کروپتکین در جنگ جهانی اول طرف فرانسه را گرفته و بقیه ی خزئبلات این دست که فقط جنگ طبقاتی معتبر است و حتی متهم شدیم که در کودکی مان در جنگ 8 ساله ی ایران و عراق ، طرف ایران را بدلیل "تجاوز به ناموس" و... گرفته ایم!
اعلامیه ی ترجمه شده توسط طوفان، خطاب به کارگران و ملت تُرک است و علیه جنگ. چرا که قصد نابودی کردها را دارند.
حال
اعلامیه نمی تواند برای کُرد های عفرین همین زبان را بکار گیرد که نجنگید با نیروی اشغالگر و چون این جنگ امپریالیستی است (نه جنگ طبقاتی- مبارزه ی طبقاتی)، فرار کنید، سربازی نروید، ارتش زنان را در عفرین منحل کرده و زیتون زارها را بدون شلیک به ارتش ترک تحویل دهید...

میبینیم که مشکل وقتی ایجاد میشود که با آهنگ لزگی قرار است "رفقا" کُردی برقصند!
نتیجه تنها لگد پراکنی است!

این خطاب به طوفان: شما سوراخ دعا را گم کرده اید!
با کتاب قران مارکس می خواهید باکونین شوید!
باکونین شدن اما شرکت در کمون پاریس است و نه مثل مارکس در موردش نوشتن!

اعلامیه را ترجمه کرده اید. اما هنوز نفهمیده اید که خطاب آن به چه کسی است. کُجای اعلامیه دارد مبارزه ی مردم عفرین علیه ارتش ترکیه اشغالگر را نفی کرده و حتی اعلام عقب نشینی میدهد به ارتش (زنان)؟

Rosa گفت...


مُشکل اصلی اما چیست؟
مشکل همان آنارشی سندیکالیستی است که به نظرم فرقی با ناصر پایدارها ندارد!
او همانی است که هر سال روز 8 مارس به زنان اعلامیه میدهد "موضوع جنسیست نیست بلکه طبقاتی!"
خوب اگر این است شما مبارزات کارگران را بپردازید و چه کاری به جنبش زنان دارید؟
مارکسیست-آنارشیستها تنها دلیل وجودیشان در اوضاع رکود کنونی، تنها سپر کردن آلتشان در برابر پیشروی جنبش زنان شده است!
شاید مارکس توانست جلوی همسر آریستوکراتش را در خانه بگیرد که تجاوز به خدمتکار خانه اصلن مهم نیست و ایشان در حال نوشتن تئوری های انقلابی و طبقاتی رهایی بخش برای "طبقه" ی کارگر می باشند!
اما اکنون با زنانی روبرو هستید که خود برای رهایی جنسیت و طبقه شان مبارزات رهایی بخش را شروع کرده و برای دفاع از خود مسلح نیز شده اند...
منتظر پرولتاریا و در انتظار گودوو هم نمی مانند.
ارتش ترکیه به همراه جهادی های آدمخوارش پیشروی به خودگردانی های عفرین را بیش از دو هفته است که شروع کرده.
آنارشی مارکسی نقطه اوج فعالیتش ترجمه ی اعلامیه ی خطاب به تُرکها است!
البته باز جای شکر دارد که دو جمله ی غیر شفاف حمایتی بالا از کُردها نوشته شد اگرنه فکر می کردم به صفوف "آنتی امپریالیستها" پیوسته اید!

تنها جنبش زنان است که بدون تئوری بافی مبارزات زنان را شفاف و بدون مشروط کردن به تئوری های مذهبی/ایدئولوژیکی همواره حمایت کرده.
در تمام وبسایت معرفی شده ی تُرکی یا لیب کم و بقیه، دریغ از یک اعلامیه حمایتی!
چرا؟
چون اصولن هر مبارزه ای را غیر طبقاتی می دانند اگر یکطرفش مرد کارگر و طرف دیگرش مرد سرمایه دار نباشد! تا جنگ و به اصطلاح مبارزه ی طبقاتی شود!
وبسایت ترکی هم تنها مقاله ی مورد ایرانش از خانم لیلا افاری است!
عجب آنارشیستهای عالی ای!

نظرات اولترا مارکسی خانم آفاری را به فارسی می توانید در بخش گفتگوهای رادیو همبستگی گوش بدهید!

مسکل اینروزهای ما اما همان فارسی زبانانی است که از احزاب مارکسیستی شان فرار و خود را آنارشی می دانند! یک کلمه هم از تبعیض-تضاد-ستم جنسی بگوییم، خود را بر طبق نظرات اکونومیستی مارکس جِر میدهند همزمان پرچم سیاه تکان داده، اعلامیه "آنارشیستی" ترجمه که یعنی شما (رزا)خط اصلی آنارشی را در بلاگ تبلیغ نمی کنی!
من به شما توصیه می کنم به همان مارکسیسم برگردید چون جز آبروریزی نیستید. بخش فارسی لیب کم libcamرا هم کرده اید لانه ی اکونومیستهای مارکسی. درست است که لیب کم اعتلاف مارکسیستی/آنارشی است اما چند نفر از "کارگر زده های" نویسنده ی مقالات بخش فارسی را از دوران چت پالتاک می شناسم که برایشان آنارشی خوب -آنارشی مُرده است و مطمئنن اگر خود انگلیسی های سایت میدانستند، با تیپا بیرون می کردند.

اینها را نوشتم که بدانید من به نظرات شما واقفم.
آنارشی فمنیسم من قرابتی با مارکسیسم-آنارشی شما ندارد. چون حتی آنارشی سندیکالیسم هم نیستید. یک گوشه ای از بخش لیب کم را با چند ترجمه فارسی پر کرده اید.
حال
دوباره اعلامیه را که ترجمه کردید بخوانید. به نظرتان زنان کُرد بر طبق این اعلامیه چه باید بکنند که در این بلاگ خلافش نوشته شده؟
متوجه خواهید شد که تنها دو جمله دارد، نوشته:
به این ترتیب، مرحله جدیدی از توهم های امپریالیستی دولت آغاز شده است، توسط AKP که هدف آن سرکوب مخالفان و اجرای سیاست وحشیانه انکار و نابودی مسائل کردی است.

اجرای سیاست وحشیانه انکار و نابودی مسائل کردی است.

انکار
و نابودی مسائل کردی

Rosa گفت...

فریدا آفاری

Bu yazı 31.12.2017 tarihinde İranlı Marksist yazar, Suriye ve İran Sosyalistleri İttifakı üyesi Freida Afary tarafından yazılmış ve www.allianceofmesocialists.org/ internet sitesinde yayınlanmıştır.

İran’da Rejim Karşıtı Protestolara Dair İzlenimler – Frieda Afary
http://www.yeryuzupostasi.org/2018/01/05/iranda-rejim-karsiti-protestolara-dair-izlenimler-frieda-afary/


Frieda Afary
https://www.iranianprogressives.org/

گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان

۳ -به نظر شما موانع اصلی رهایی زنان چیست؟ چه جایگزین و راه حل‌هایی برای این مساله در نظر دارید؟
برای تحقق رهایی انسان راهی به جز تعمق، درس آموختن از اشتباهات و کج فهمی‌های پیشین و پرداختن به بدیل سرمایه داری نداریم.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/49799

فلسفه و انقلاب: از هگل تا سارتر، از مارکس تا مائو، ۱۹۷۳. ترجمهٔ حسن مرتضوی، فریدا آفاری. انتشارات خجسته

Rosa گفت...

سیب
وقت عذرخواهی از حمله مردسالارانه به رفیق شورایی را داشتی.
وقتت تمام شد.
پس دهان کثیفت سکسیستت را ببند...

Rosa گفت...

مدال"فرشته صلح"از طرف پاپ به اردوغان كه در ١٧روز گذشته،١٢٧غيرنظامي به دستور ارتش تحت فرمانش در#عفرين كشته شدند،اعطا شد.

https://twitter.com/peivandnikpey/status/960611414799941632

برخورد خشونت‌آمیز امروز پلیس رم/ ایتالیا با مردمی که در اعتراض به سفر اردوغان به این کشور و دیدار با پاپ‌ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، تجمع کرده بودند.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/960527612165672964امشب هزاران نفر از مردم شنگال و کانتون جزیره (قامشلو و حسکه) در کوبانی مورد استقبال مردم قرار گرفتند.آنها برای حمایت از مقاومت شکوهمند عفرین فردا به همراه تعداد زیادی از مردم کوبانی به منبیج و سپس به #عفرين خواهند رفت.
مقاومت عفرین تاریخ را جور دیگر رقم خواهد زد

https://twitter.com/rojhelat_77/status/960245133685022720

در این بیانیه آمده است که نیروهای مدافع خلق #YPG به دلیل حملات سنگینی که به ارتش ترکیه و نیروهای جهادی- سلفی در منطقه "شیخورز" وارد کرده‌اند، ارتش ترکیه از آتش توپخانه، سلاح شیمیایی استفاده کرده و آن منطقه را بمباران کرده است.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961009867556343809

بیانیه نیروهای مدافع خلق #YPG در واکنش به ادعاهای نیروهای جهادی- سلفی تحت حمایت ترکیه مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی. این بیانیه به سه زبان انگلیسی، ترکی و کُردی منتشر شده است. در این بیانیه ادعای این نیروهای جهادی به شدت تکذیب شده است.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961005201112158210

مێژووى شێواندن و سوکایەتیکردن بە تەرمی کوژراوان لە لەلایەن سوپاى تورکیاوە بخوێنەرەوە

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=94387

https://twitter.com/Sh_Mouselchi

ناشناس گفت...

فرشته صلح بتوسط پاب به اردوغان خیلی جالب
کاتولیکها کلاشون بالا بزارند همه متجاویزن اعم تجاوز جنسی و کشوری دارند جایزه دریافت میکنند

زهی بیشرمی گویا در عفرین بچه ها و کهن سالها از بیم بمباران اردوغان و مزدوران نوع داعشی خودی و غیره در امان هستند،

ناشناس گفت...

"دهان کثیفت سکسیستت را ببند"

تجاوزات لفظی و ارتجاعی تو به دیگران پایانی ندارد، چرا حالا رفتی سراغ ناصر پایدار و فریدا آفاری؟ همان فحاشی هائی که به من کردی کافیه!

ناشناس گفت...

تجاوزات لفطی و ارتجائی تو به دیگران پایانی ندارد، چرا حالا رفتی سراغ ناصر پایدار و فریدا اقاری؟ همان فحاشی هائی که به من کردی کافیه؟

اینجا کدام ناشناس معلوم نیست؟
اما من ناشناس شورائی هستم و همه سوغاتی های ناشناس رسوا و بصطلاع حریفان نالایق پشت پرده تئوریک کالائی،مبارزان مزدی و تروتسکی های چیب ارزان و مردسالاران شرمنده و کاسبکار که نون را به نرخ روز میخوردند جرات رویاروی با رزا را ندارند و پشت پرده حرفهای را میزنند که حقیقت ندارد خود من از اول در جریان همه مسائل بودم و تو ناشناس حرف اضافی و نامربوت میزنی و بهتر است، که همان ادم های نام بردی در کنارشان جنبه هی تئوریک خودتو بارور کنی شماها به تنهائی عددی نیستید با هم شاید در فنجان غوغایی انجام دهید

Rosa گفت...

چند روز قبل شروع حمله به #عفرین از پاکسازی مواضع نیروهای مدافع خلق #YPG صحبت کرده بودند، با گذشت ۱۹ روز از عملیات نه تنها شکست سنگینی در جبهه نبرد خورده‌اند بلکه روز گذشته در روستای "شیخورزه" از سلاح شیمیایی استفاده کرده‌اند و امروز هم منابع حساس آبی را هدف بمباران قرار داده‌اند.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961200979998859264

در حالی که در نوزدهمین روز عملیات ارتش ترکیه علیه #عفرین هستیم، صبح امروز ارتش ترکیه یکی از منابع حساس آب را در کانتون عفرین هدف بمباران قرار داده است. در صورت ادامه بمباران کردن این منابع مهم آبی، جان هزازان نفر در خطر می‌باشد.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961198280544833536


نیروهای جهادی- سلفی تحت حمایت ترکیه پس از جنایت‌ها و قتل‌عام زنان و کودکان، اموال مردم و مرغ‌‌ها و بوقلمون‌های یکی از شهروندان کانتون #عفرین را به این شیوه به غارت می‌برند.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961206774798970880

FSA have changed their logo this one

https://twitter.com/Mexlumy/status/961386567381200897

Animals also are killed in #Afrin

https://twitter.com/mutludc/status/961447047575625728

Turkey accused of recruiting ex-Isis fighters in their thousands to attack Kurds in Syria

https://twitter.com/mutludc/status/961419348165488642

Compare this liberation by SDF of Raqqa, empowering women from vid above & compare that to the vid of @Mekut_Mallet of the 'liberation by Turkish AQ' in Efrîn:

https://twitter.com/AzadiRojava/status/961347055103959042

سه روز است آسمان #عفرین بر روی جنگنده‌های ترکیه بسته شده.اکنون مبارزان دست بالاتر را دارند،ارتش ترکیه و تبهکاران متحدش متحمل ضربات سنگینی شده اند و در چندین روستا عقب نشینی کرده اند ، باتوجه به این شرایط دور از انتظار نبود که اشغالگران از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند

https://twitter.com/rojhelat_77/status/961180685250707456

در این بیانیه آمده است که نیروهای مدافع خلق #YPG به دلیل حملات سنگینی که به ارتش ترکیه و نیروهای جهادی- سلفی در منطقه "شیخورز" وارد کرده‌اند، ارتش ترکیه از آتش توپخانه، سلاح شیمیایی استفاده کرده و آن منطقه را بمباران کرده است.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961009867556343809

معادلات در سوریه پیچیده تر می‌شود. جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی ضد داعش (به رهبری آمریکا) مواضع نیروهای بشار اسد را بمباران کردند. آمریکا می‌گوید این نیروها روز چهارشنبه به نیروهای سوریه دمکراتیک SDF حمله کرده اند

https://twitter.com/rojhelat_77/status/961388734020243456

Manbij

http://edition.cnn.com/2018/02/07/middleeast/syria-us-risky-patrols-ntl/index.html

Syrian Army allows massive YPG convoy to travel to Afrin from their lines

https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-allows-massive-ypg-convoy-travel-afrin-lines/

Rosa گفت...


هدف قرار دادن مواضع نیروهای طرفدار رژیم سوریه از سوی نیروهای اٸتلاف به رهبری آمریکا در واکنش به حمله روز دوشنبه به مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک #SDF، همزمان می‌تواند این واکنش یک زنگ خطر جدی برای اردوغان در صورت حمله به منبج و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی باشد.


پس از سه روز از بسته شدن آسمان هوایی سوریه از سوی روسیه بر روی جنگنده‌های ارتش ترکیه، حملات آتش توپخانه‌ای ارتش ترکیه علیه #عفرین ادامه دارد و مناطق روستایی در کانتون عفرین را بمباران می‌کنند.

https://twitter.com/Sh_Mouselchi/status/961242407579914242


The German police have surrounded a demonstration for Efrin region in city of Dortmund. They want to stop it. Human Rights is dead in West & have no meaning beside being a political tool against china etc. If you hear western countries talk about Human Rights, they dont mean it.

https://twitter.com/GlocalWatch/status/959827057072070657

Unbelievable; Germany approved arm deliveries to #Turkey until 15th January 2018. Even during arrest waves against German Citizens and journalist, Government approved arm deliveries despite #FM Gabriel announcing a "restrictive arms export policy" toward #Turkey.

https://twitter.com/AramKrdstn/status/959472084677283840

Turk army (and NATO allie) are sharing videos of a YPJ girl they've tortured by cutting off her breasts. I won't share it out of respect for her and her family but you should know what our NATO partner is doing. Google it.

This is what #Erdogan rebels doing watch it carefully War is ugly. Brings out the worst in people. This is the latest video of #Turkish backed rebels mishandling #Kurdish prisoners of war, calling them "pigs"

https://twitter.com/HolbiMajd/status/957751484778729473

Beautiful vid of todays demo in Efrîn & Cindirese. The people of Sengal, Cizre, Kobanî, Manbij & Efrîn march together. All are 1, united all march, chant, dance to protest Turk invasion. Her bijî yekîtiya gelê Kurd, her bijî berxwedana serdemê ya Efrinê ✌️

https://twitter.com/AzadiRojava/status/960996113846341632

Rosa گفت...

باور خود را در عمل‌کردنتان پیاده کنید. [رالف والدو امرسون] #دختران_انقلاب #نه_به_حجاب_اجبارى

https://twitter.com/FlowersOfMun/status/961549126839173120

ناشناس گفت...

به ناشناس شورائی

نوشتی:

جرات رویاروی با رزا را ندارند و پشت پرده حرفهای را میزنند که حقیقت ندارد خود من از اول در جریان همه مسائل بودم و تو ناشناس حرف اضافی و نامربوت میزنی و بهتر است، که همان ادم های نام بردی در کنارشان جنبه هی تئوریک خودتو بارور کنی شماها به تنهائی عددی نیستید با هم شاید در فنجان غوغایی انجام دهید

امثال رزا و تو زیاد بودند ، هواداران چریکهای فدائی در گذشته دور، گذشت زمان کنار گذاشتشان. با داد و فریاد و ضجه و شعار و عبارت پردازی کسی “رویاروئی” نمیکند، اینها اخلاق و خلق و خوی ارتجاعی و گانگستری ست. حتی در قسمت امپریالیستی اش هم مشکوکم چون همه حملات متوجه شرق است نه غرب. اگر جواب هجویات تو و رزا را بده میشوم لات و لوطی مثل خود تو و او. باید حرف دهانتان را بفهمید و آنارشیسم و کمونیسم را بد نام نکنید تا دیگران با شما دیالوگ برقرار کنند وگرنه در همان فنجانی که خودت گفتی ، دو سه نفری که هستید، غرق خواهید شد.

نوشتی تئوری، هنوز متوجه نشدی که منطقی بودن و علمی نگریستن تئوری پردازی نیست.

در ثانی، آنقدر ناآگاهی که متوجه نیستی رزا برای “شورائی” بودن تو هم یک قرون ارزش قائل نیست. در افکار رزا هیچ ساخت وجود ندارد، فقط تخریب است.

در جائی دیگر نوشتی هیچ ایرادی در رزا نمی توانم پیدا کنم. جوابت این است که من هرگز دنبال ایراد کسی نیستم. من همیشه دنبال جنبه های مثبت هستم. اما در تو و رزا جنبه های منفی بسیار غالب است. در مرتجعین هم میتوان جنبه های مثبت دید. هر وقت رزا افکار آشفته و متناقض اش را جمع و جور کرد و آنها را بصورت منظم بیان کرد، نشان خواهم داد که ایراد کار فراتر از فرهنگ گانگستری اش چیست. باید زیر افکارش را امضا کند تا بتوان گفت که درست میگوید یا خیر. فعلا که ایده های متناقضی دارد و قابل هضم نیست.

گفتی شهامت، دیگران اقلا این شهامت را دارند که افکارشان را بصورت منظم بنویسند و در معرض انتقاد قرار دهند.

به رزا،

نوشتی عمل. با این فرهنگ پرخاشگری و خودپرستانه، هیچ فرم گروهی برای عمل کردن نمی توانی بوجود بیاوری، دفاع تو از کرد ها مثل دفاع هواداران چریکها، دفاع از راه دور است. در عمل واقعی، تک و تنها خواهی بود. تو هم فعلا فقط نفی هستی و بس، مگر اینکه رویه ات را تغییر دهی.

ناشناس گفت...

به طوفان و بقیه خوانندگان بلاگ رزا،

بنظر من بعلت روش پرخاشجویانه و استفاده از کلمات خشن و رکیک توسط رزا، فقط وقتی رزا این شرایط را پذیرفت با او وارد بحث شوید:

1 - پرخاش گری نکند و از کلمات رکیک استفاده نکند.
2 - عقایدش را بصورت منظم بصورت مقاله بیان نماید.

در غیر اینصورت، هرگونه دیالوگ و یا مصاحبه و یا مناظره با او بنظر من نفت ریختن روی آتش ارتجاع است.

Rosa گفت...

نوشته: به طوفان و بقیه خوانندگان بلاگ رزا،
در غیر اینصورت، هرگونه دیالوگ و یا مصاحبه و یا مناظره با او بنظر من نفت ریختن روی آتش ارتجاع است. ..
نوشتی عمل. با این فرهنگ پرخاشگری و خودپرستانه، هیچ فرم گروهی برای عمل کردن نمی توانی بوجود بیاوری...

رزا: کسی دنبال دیالوگ یا مناظره یا مصاحبه با تو نیست زباله!
من هم در پی هیچگونه گروه زدن یا آدم جمع کردن نبوده و نیستم. عمل من اینجا نیست. اینجا آرشیو است و نه یک سایت سازمانی/گروهی..
کسی مجبورت نکرد که به اسامی مستهجل بیایی و اینجا کامنت بگذاری مردک هزار چهره! شورایی درست گفت: مرد هزار چهره.
باری
اینجا جای کامنتهای سکسیستی نیست.
بخصوص که اگر هر فردی به دفاع از زنی بر آمد، عو عو بکشی!
امثال تو مونیتور شده اند.
اقلامی که با زنشان در طلاق عاطفی و کل کل شان با فمنیستها.
مبتذلان و ورشکستگان به تقصیر سیاسی...
با به به و چه چه آنتی آتورین و آنارشی شروع و وقت تیپا به ارگاسم ، شروع به بد و بیراه و اینک آه و ناله:)

اینکه ما آنتی آتوریته هستیم درست اما به امثال تو نیز اجازه نخواهیم داد به دیگری بدلیل حمایت از زنان ، سلطه اعمال کنی.

احتمالن فکر کردی هر مردی خوار و ذلیل بشه، اینجا جایزه می گیره! و برایت دست و پا خواهیم کوفت؟ اما توی سرت کوفته شد تا بفهمی معیار انسانیت است و حمله ی سکسیستی تو کامنت دونی جایی ندارد.
احتمالن در تجربه با فمنیستهای مارکسی موفق بودی!
پس گورت را گم کن توی همان روشنگری کل کل ات را ادامه بده تا عمرت بگذرد...

ناشناس گفت...

ببین ناشناس رهگذر و نمی دانم سیب و یا چیز دیگر
منظورم هما کسی ست ناشناس شورائی را مخاطب قرار داده
ببینید واقعا اگر من بدانم تو نوشته هات صادق و روراست هستی ان موقع من میتونم با هات دیالوک کنم اما تمام حقیقت نیست اگر من حری و یا فاکتی از گذشته از رزا و یا از بچه میاورم با سند و مدرک صحبت میکنم تقربیا هشتاد درصد کسانی بطور فعال در گذشته در پالتاک اشتراک داستند منو میشناختند تمامی سخنرانی و اشتراک حضوری و عملی در مراسم ها از طرف من کسی رنجیذده نشد مثل تو بد دهن و بچه پرو نبودم، و در جدائی و نزدیکی افراد زیادی اشتراک داشتم همیشه طرف حق می گرفتم اگر رزا و ادم های زیادی در پال مورد اتهام های ناجوانمردانه یا ناجوان زنانه و در مجموع ر کل انسانیت دفاع می کردم تو دیر اومدی می خواهی زود هم بری دنبال جایزه ناقابل از طرف کسانی هستی که در جنبش کارگری و جنبش اجتماعی دیگه بی اعتبار است.،
گفتی که رزا حتا به تو شورای هم یک ریال تر قائل نیست، بگم اشتباه میکناید باور نکنی پروسه و دوری و نزدبکی ما با رزا خیلی ـطولانی است من از او خیلی چیزها یاد گرفتم که تو توان و نزدیکی رفیقانه ان نداری چرا که با خودت روراست نیستی و داری این پا و اج پا میکنی با اویزان شدن از این ان کار دورست نمی کنه حرف خودمو به خودم تحویل نده پسر خوب اگر رزا به تو و همه کسانی که از شکم به پائین مشکل داشتید و به سکسیست متهم شد ...عوض پاسخ به اتهام که یکی از مشکل بزرگ همه ما است برخورد عملی کنید اب گل الود میکنید و سفسطه سر می دهید وشما انارشیسم و کمونیسم را خراب کردید
و در اخر با کمال پروئی خط و نشون میکشید و خط قرمز و تائین تکلیف میکنید، تائین و تکلیف می دانید شیوه و متد کسانی است که با انسانها از بالا و سلسله مراتبی برخورد میکنند
کسی که اینگونه برخورد میکند چگونه عیبهای کسی دیگر را میبیند؟؟؟

Rosa گفت...

نوشته: در ثانی، آنقدر ناآگاهی که متوجه نیستی رزا برای “شورائی” بودن تو هم یک قرون ارزش قائل نیست. در افکار رزا هیچ ساخت وجود ندارد، فقط تخریب است.

رزا: باز هم رفتار سکسیستی!
مگر شورایی شوهر/پدر/برادر/... مسئول من است که بهش شکایت، نصیحت و چغولی من را می کنی؟
بعد هم می گی شورایی نا آگاهانه از من دفاع می کند!
مردک جمع کن!
اینجا هیچ ارتباطی آلتی و سلطه طلبانه مثل سازمانها و گروههایی که بودی وجود ندارد.
اگر شورایی یا هر کس دیگری در کنار من یا من در کنارش، از روی برابری است و مواضع مشترک.
چیزی که درک نخواهی کرد و مُهر «چاپلوسی» به آن میزنی!

اصلن شعورش را نداری که اینجا کسی مجبور نیست برای کس دیگر در رابطه ی فرادست/فرودست ، رُل بازی کند.

اینجا که سایت روشنگری یا اخبار روز نیست ، برای درج کامنت ، ماله بکشی!
کاری که می کردی و الان به شورایی نسبت می دهی!

در ضمن من چرا باید مقاله بنویسم و زیرش را امضا هم بگذارم؟
اگر به بقیه فمنیستها نمره دادی، باید بدانی: اینجا قلم آموزگاران زنان، همان ابتدا توی کونشان خورد شده، تا مردی جرات نکند برای زنی خط قرمز گذاشته و شرط و شروط...

پس بی خود ادای مرد خانه و پدر کودکان و پاشای بزرگ و تزار را در نیاور!
فقط خودت را مسخره می کنی چون زمین گرد است و به دور مقررات و مدار تو نمی چرخد.

بی خود نیست که فرودستانت ترکت کرده اند...
ولی برای امر و نهی بد جایی آمدی:)


Rosa گفت...

و در اخر با کمال پروئی خط و نشون میکشید و خط قرمز و تائین تکلیف میکنید، تائین و تکلیف می دانید شیوه و متد کسانی است که با انسانها از بالا و سلسله مراتبی برخورد میکنند
کسی که اینگونه برخورد میکند چگونه عیبهای کسی دیگر را میبیند؟؟؟

رزا: ممنون شورایی جان
این سیب گندیده هنوز نیامده داره درس میده و کلاس باز کرده!
باور کنید حتی توی هلفدونی هم با شما بهشت خواهد بود چون در "آزادی" فقط حالت تهوع که چقدرها مراقب کج و راست رفتنند، و قلم بدست نمره دادن به این و آن زن...
این مردسالاری موزیگرانه ی «مردسالاری نوع بورژوازی» اش است. با هویج! نوع چماقش راحتتر شناسایی میشه!
حرف بد نزن!
بچه خوبی باش!
مقاله بنویس!
اغتشاش فکری داری!
روانشناسی کردن دیگری و...

خوشبختانه آنقدر کلیشه ای است که فوری توی چشم می خورند.
باری
زندگی ادامه دارد و خوشبختانه اینها در مجازی اند. در واقعی هم دستشان کوتاه، بجز اونیفورم پوششان البته:)

ناشناس گفت...

فراموش کردم که بنویسم تفکر های مثل شما بود که در یک بزنگاه مناسب باعث هزاران قربانیان مبارز ما شد
وقتی خانم ها بلند شدند که از خودشان دفاع کنند امثال شماها نه تنها دفاع نکردید بلکه زمینه را برای جمهوری اسلامی اماده کردید که با شقاوت تمام، سنگ سار و کشتار بعدی علیه خانم ها را بوجود اوردید، این را باید پاسخ بدهید

Rosa گفت...


این روحیه شکست ناپذیر است. رقص پزشکان و پرستاران بیمارستان عفرین دست در دست هم اردوغان و جهادیهای متحدش را به سخره گرفته اند.

https://twitter.com/hemnseyedi/status/960184678773919744

چیزی که می بینید تصویر فروشندگان مرغ و بوقلمون که لباس ارتشی پوشیده اند نیست این ها متحدان دومین ارتش ناتو (ترکیه) هستند که در طی عملیاتی سری موفق به دستگیری چند مرغ و بوقلمون شده اند

https://twitter.com/psyavram123/status/961356248632438785

در تمامی خاورمیانه #زنان به خاطر #ناموس کشته میشوند اما در #روژئاوا زنان در سنگرهای جنگ دربرابر #فاشیسم جان خود را از دست میدهند.

ویدیوهایی توسط سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده که در آن یک زن مبارز عضو یگانهای مدافع زنان به اسارت جهادیهای وابسته به ترکیه درامده است.
در ویدیوی اول شدیدا مورد آزار و شکنجه وحشیانه واقع میشود و در ویدیوی دوم بدن برهنەاش در میان جهادیها دیده میشود درحالی که بخشهایی از بدنش را از تنش جدا کردەاند و همزمان با فریاد شادی قول میدهند که از کردها انتقام بیشتر میگیرند.
این عضو یگانهای مدافع زنان بارین کوبانی نام داشته و چند روز پیش در روستای قورنه از توابع راجو در شمال عفرین اسیر شده بود.
از انتشار این ویدیوها معذورم. فقط باید گفت ننگ بر فاشیسم نژادی-مذهبی ترکیه و ننگ بر متحدان غربی اش که کماکان در برابر جنایات این وحشیها سکوت کردەاند.

إیران_لا_للإعدام

https://twitter.com/mahsti25metana1/status/961539071427399680
صحنه اي زيبا از يك مادر پير كه براي حمايت آمده

https://twitter.com/Raman_Ghavami/status/958723884085317644

ارکستر زنان

https://youtu.be/pUah7BO3wTU

مرگ بر طالبان چه کابل چه تهران

https://twitter.com/Sadafbanooo/status/961304428585340928

آدم خوابش میگیره :) من امروزم رو با این شروع کردم، اگه آرپیجی داشتم حتما یه دونه اش رو حواله اداره اتابع خارجی میکردم :)

https://twitter.com/goliammar/status/961241628156612608

حركة رمزية رجل شجاع في سنندج لديه حبل الشنق وكتب” لا للإعدام ، نعم للحياة ” ⬇️⬇️⬇️ #إيران #حقوق_الانسان #إیران_لا_للإعدام #

https://twitter.com/mahsti25metana1/status/961539071427399680

FreeAllProtesters

ناشناس گفت...

نوشتی که امثال تو رزا زیاد بودند
نوشتی که هوادران چریکهای فدائی خلق زیاد بودند که گذشت زمان کنار گذاشته شدند
ودر اخر گفتی که حتا من بهانتی امپریالیستی و غرب هم شک دارم که بیشتر حمله به شرق است.
خیلی جالب خوب دیگه چی لات و لوت ،،،،
من وقتی با نوشته اخرت را دیدم بدون شک متوجه بی سوادی و دروغگوئی تو برام بیشتذر بیشتر شد،،
چریکهای فدائی و یا انتی امپریالسم ما رو تو کی تشخیص دادی که ما بیشتر به شرق گرایش داریم ما تو تمامی نوشته هاو سخنرایها ثابت کردیم که طرفدار هیچ یک از احزاب و سازمانهای بورژوازی نیستیم ، ما با مدارک واسناد ثابت کردیم که کشتار کروشنات و ملوانان و کارگران بدست ژنرالهای حزب بلشویک انجام گرفته چهل سال پیش هم در ایران این قضیه را افشاع کردیم و در کارخانه ها و کارگاه های متعدی ا رفقای چریکها که از سازمانها خود بریده بودند به صف طبقه کارگران رزمنده پیشاهنگ پیوستند به کوری چش نداشته و ذلیل این کارهای اساسی به خوبی انجام گرفت ان موقعه ی که ما در خانه کارگر واقع در ابوریحان برونی شوراهای کارگری را در کارخانه ها سازماندهی می کردیم دوستان نارس شما با کاری دیگری مشغول بودند بچه پرو همان حرفهای که قبلا بهت گفتم این وصله های ناجور به ما نمی چسبد حالا تو از جای صحبت میکنی که برای من کاملا مشخص است که داری دروغ میگی و چون توان رویا روی را با ما نداری به ته ته افتادی در واقع اب و روغن قاطی کردی و نمی دونی چکار کنی هرچی تو گفتی ما جوابتو را با دلیل و مدرک جواب دادیم از زمان شاه تا زندان جمهپری اسلامی را برات توضیع دادیم و تو باز هم با لباسهای مختلف و با چهره مختلف خودتو خواستی خوب جلوه بدی ه نشد و در اخر اتهام های میزتی که هیچکدام حقیقت ندارد در واقع شدی تف سر بالا خوب اگر باز هم قبول داری به وجدان ناقص خودت رجوع کت ببین کی لومپن و ارتجائی است؟

ناشناس گفت...

پاسخهایتان و لحن گفتارتان و نوع رفتارتان گانگستری ، بی منطق و عبارت پردازی است. با آدمهای بی منطق بحثی وجود ندارد. تشخیص ام کاملا درست است، همانکه گفتم.

ناشناس گفت...

من فکر میکنم حتا معنی و مفهوم گانگستری را هم ندانی چرا که از روی ناچاری استفاده میکنی شاید هم در زمان که می خواستی وارد دنیای هالیود ان زمان بشی ازت کلی امتحان سئوال جواب می شدی و وارد شدن خیلی سخت بود مثل حالا نبود که فقط خوشگلی و بی صفتی نقش اول بازی میکند نه تحصیل ،،شاید من نمی دانم ان موقع هم معنا و مفهوم گانگستری با امروز فرق میکرد.
اعتقاد من این است تا مادامی که تو در جبهه دوشمن ویا طرفداران جمهوری اسلامی قرار نگرفته ی با تو میشه صحبت کرد متد و روشی که پیش گرفته ی نمی تواند عین حقیت باشد از نوشته ها مشخص است اتهاماتی که زدی توش موندی جرات پوزش نداری و نمی دانی چکار کنی برای اینکه تو دور یک واقیعت حلقه و جمع بشی باید سرخ و سفید بشی تا بتونی ناخالص و پذیرش انتقاد داشته باشی ادم ها با هم فرق میکنند تو وقتی تو تله می افتی جرات شهامت درس گیری نداری اونجا می خواهی دورغ بگی و کار خراب میکنی یک راهی را گرفتی داری میری جلو از خودت چیزی نداری که به او ترزش قائل بشی چون براش زحم نکشیدی که قدرشو بدونی یادگیریت طوطی واری بوده خود من وقتی مثل خر تو گل میمونم فکر میکنم خودم به خریت ابدی نمی زنم اگر کمکی از رفقیم برای نجات خودم باشه قبول می کنم در خیلی از موارد رفاقت و مضمون واقعی ان را رزا اموختم که معنی دورست و پایدار ان را در عمل اجتماعی بکار بردم در خیلی از موارد برخورد با خانمها و روراست بودن از رزا تاثیر گفتم حالا تو حرفهای میزنی که دورست بودن ان برای کسانی که رزا را میشناسند و با هاش زندگی کردند به حرف هات می خندند چرا داری خودتو گول میزنی و خودتو الکی رازی میکنی ؟ جرا داری الکی برای خودت پپسی باز میکنی؟ چرا ا کسانی فاکت میاری برای خراب کردن رزا ولی حاضر نیستی با انها کار کنی؟ من همه انها را میشناسم و به انها هزار بار گفتم چرا با رزا برخورد علنی و شفاف مثل خودش نمی کنید؟ میدونی انها چه گفتند؟ لطفا از تو خواهش میکنم به این جوابیه من مکث کن، میدونی در جوابیه من چه گفتند ،،..گفتند اگر ما با رزا علنی برخورد کنیم ان تبلیغ میشه ،،توجه کن این نوع برخورد حتا تو احزاب و سازمانها بعنوان برخورد زننده و سخیف استفاده نمی شود تاچه رسد به کسانی که خودشون انارشیسم می دانند، وقتی من متوجه برخورد ناصادقانه انها شدم راهم را از انها جدا کردم من با اینکه شورائی بودم صادقانه برای حل موضوع وقت گذاشتم چندین صفر هم با انها رفتم نتجه چه شد حتا حرفهای زیادی زدند که من شرم دارم که اینجا بگم ،،ببین حرف تو برام تازگی ندارد تو داری حرف تکراری و نخشوار انهائی را میگی که هیچ حقیقتی ندارد من همانطور که به تو گفتم هنوز من خوب رزا را نمی شناحتم وقتی از طرف دیگران بی مورد حمله تو پالتاک قرار می گفت من حمایت می کردم ،برام فرق نمی کرد کی بود من از انها حمایت می کردم حالا تو بلند شدی و قیافه حق به جانب گرفتی و برای خودت دفتر و دستک دورست کردی و خطا و نشون میکشی شما اله و یا بله هستید و میگید در شما هنوز تحول کیفی ایجاد نشده که من با شما دیالوک کنم ،،اخه من به تو چه بگم که دورست باشه مگه یک انسان عاقل مثل تو که فکر میکنه خیلی حالیشه چرا نمی تونه یک شرایطی بوجود بیاورد که همه در کنار همدیگر تاثیر مثبت بگذارند؟؟پس جرا فرار به جلو میکنی ؟چرا هیچ مسئولیتی را قبول نمی کنی؟ خود تو برای خراب کردن جو کامنت ها چقدر مقصر هستی؟ من وقتی دوستانه ازت خواستم بیا جو خراب نکن و حتا گفتم اگر حقی ضایع شده ویا توهینی شده ازت عذرخواهی کردم ولی تو باز هم جو خراب کردی و با بی دقتی به عقب رفتی و شرایطی را بوجود اوردی که می بینی اول به من گیر دادی بعدش به رزا بعدش پر مقابل رزا به من دون پاشی کردی کفتی ای بدبخت فکر نکن که از تو حمایت میکنه موقعی پیش خواهد اومد تو را هم ضایع خواهد نقل به معنی از طرف من خوب واقعا تو این وسعت دیگه چه مونده که می خواهی دورست کنی حالا زرنگ هم شدی صحبت از مرام،، رفاقت،، حرمت میکنی من جای تو بودم حداقلش کلا خودم قاضی میکردم ببینم این چرندیات و حرفهای غیر منطقی را از کجا اوردم ان موقع حداقل شخصیت واقعی خودتو میشناختی
پیروز باشید

ناشناس گفت...

ببین در کامنت بالا چه نوشتی
تشخیصم کاملا دورست بوده و من به بی منطق ها بحثی ندارم

لطفا به حرفات توجه کن مکث کن ببین کسی که خودشو انارشیسم میدونه چه ادعای داره
انارشیسم فقط در تئوری نیست؟
من در جواب چه گفتم توجه کن
مادامی که تو در جبهه دوشمن و ضد انقلاب قرار نگرفتی یعنی روبروی مردوم فرار نگرفتی من با تو بحث جدل میکنم
خود دانی از ما گفتن ،،،