۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۸

علینژاد بهانه است، کُل جنبش زنان نشانه است! مورد- شاخین نجفی/ مسیخ علینژاد

رزا: به بهانه ی مسیح علینژاد کُلِ جنبشِ زنان را نشانِ امپریالیستی زده اند.
در این سناریو یکی را به رادیو امریکا فرستادند تا قلاده ی جنبش را بدست بگیره (مسیخ) و دیگری را (شاخین) را به بی بی سی برای تجاوز به حقوق زنان. هوشمنگی چپ حمله به مسیح علینژاد است تا ثابت کنند که زیاد هم منفعل نیستند! 
اوج حرکت چپ در دانشگاه تهران پلاکاردی بود با تیترِ: مسیح علینژاد همدستِ گشتِ ارشاد! پس استارتِ حمله از طرفِ توده ای های داخلِ کشور زده شد. جالب اینکه زنانِ 8 مارس هم اعلامیه دادند علیه مسیح که بعله ایشون مسیخ است و امپریالیسم و شیطانِ رجیم!
زنهای کمونیست کارگری هم که علیه سقط جنین هستند فوری عکسِ مسیح را با شازده و پمپئو به رویش آوردند که بعله این مسیخ است و در کنارِ مرتجعینِ سلطنت و امپریالیسم عکس انداخته! کسی نیست بگه آخه چه کمونیستی؟ شماها که به واسه حقوق یک اسپرمِ جنین شده، توی صفِ واتیکان ایستاده اید!
یکی نوشته بود: دوستان چپ ما بیایید یک توضیح بدهید ما متوجه بشویم چطوری علینژاد با همدستی ارشاد موفق شده حجاب اجباری سرتون کند. یک توضیحی هم بدهید که اساسا چپ غیر از تکرار ادعای «همه بد و کلاشند» چه فعالیت مفید دیگری دارد؟
رزا: خوب راست میگه. این اعتراضیونِ به حجابِ اجباری در دانشگاهِ تهران، هم بیانیه شون را خواندند و هم دستگیری نداشتند. در حالی که وسطِ ماه رمضان با لگد هم زدند توی شکمِ زنِ بسیجی! فیلم های هیجان آورِ دانشگاهِ تهران را خوب نگاه کنیم. 300 دانشجو و دو برابرِ آنها، آدمخورِ بسیجی و سپاهی. تلفات؟ دستگیری؟ زخمی؟
مقایسه کنیم با دستگیری های اولِ ماه مه که کارگران و حامیانشون که هنوز توی زندانند.  تازه اعتراض کارگران نه توی ماه رمضان بود و نه سیاسی بلکه صنفی.
یعنی میشه اعتراض کرد در ایران علیه حجاب، به شرطی که به مسیح علینژاد بگی ارتجاع!
خوب اگه اینجوره، بگیم سه نویسنده ی عضو کانونِ نویسندگان را که این اواخر حکمِ زندان دادند به بهانه ی تبلیغ فحشا (علیه حجاب)، دختران خیابان انقلاب و ویدا موحد و بقیه ی زنان را که، به مسیح بگویند سمبُلِ ارتجاع، شاید در حکم ِ زندانشان تخفیف بگیرند؟!
در طیفِ چپ از مسیح علینژاد انتقاد شده که در میراث فرهنگیِ مرجان آل آقا (همسر کنونی مهدیِ نجفی)، اختلاسگرِ پرونده ی پول شویی سایپا ، خبرنگار بوده . خوب هژیر پلاسیده هم زیرِ دست مرجان و شوهر پاسدارش، همانوقتها خبرنگار بوده با یک من ریش!
از همه ی این ها جالبتر دعوای کنونیِ مسیخ/ شاخین است! شاهینِ نجفی، رپ خوانِ کنونی و مداحِ سابق، یک ترانه علیه مسیح بیرون داده به اسم مسیخ و جای کله ی مسیح، یک سوسک را از شکم نقاشی کرده!   
و بي بي سي فارسي هم آن را پروموت مي كند. یکساعت بحث و معرفیِ ترانه ی مسیخ، توسطِ آلت الله بی بی سی! موضع شاخینِ نجفی البته چپ است و ضد امپریالیسم! کسی نمی پرسه  پس طرف توی اسرائیل چیکار می کرده؟ شاخین ریش ها را زده و پیژامه را کنده، سبیلش کلفتتر از هژیر و عینهو خودِ استالینِ از قبر در آمده با کفشهای سرخ، توضیح میده که منظورش از مسیخ چیه!
یکی از کاربرهای توییتر همزمان عکسِ زنِ شاخین (نوه ی مهندس بازرگان، ذوبِ خمینی) را توی بغلِ مسیخ منتشر کرده که گول نخورید که لیلی بازرگان (زنِ کنونی شاخین) از همان ابتدا همکارِ مسیخ بوده در چهارشنبه های سفید! و دعوا خانوادگیه و زیاد گیر ندهید!
توی توییترِ لیلی  (تخم و ترکه ی بازرگان) البته خبری نیست. فقط شاخین، تبلیغِ ترانه ی مسیخ را پر کرده، در کنارِ چند نسخه ی آشپزیِ خانم بچه ها!
از طرفی ثریا شهابی در سایت آزادی بیان در حالِ کشیدنِ موهای باقی مانده از سرِ کچلِ حمیدِ تقواییِ خائن به طبقه ی کارگر که چرا از شعارِ "علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد" انتقاد کرده، چرا که این شعار مقدسه و توی دانشگاه تهران از توی کونِ رفقای چپ بیرون زده! البته باید گفت که چپِ ایران از همان سالِ انقلاب لچک بسر کرد علیه امپریالیسم و الان هم هر کس علیهِ جنگ و تحریم و امریکا است باید با لنگه کفش بزند در ملاجِ مسیخ علینژادِ مرتجع!
حالا گویا چپ ضد امپریالیستی شاخینِ نجفی را بخشیده از سفر به اسرائیل، زنانِ 8 مارس هم بینِ دو خطِ ارتجاع بلاخره ارتجاعِ رژیم را انتخاب کرده، حکمتیستها هم از لج مسیخ و عکسهای امپریالیستی اش، باز قراره آهنگِ پرولتاریایِ شاخین را پخش کنند. جنبشِ سبزی ها هم لیلی بازرگان را شاخِ حقوق خشر کرده و هی ری توییت می کنندش! و زیرِ لب رپ میزنند.
این وسط آنارخیستها هم هنوز آویزانِ کِشِ قیطانی شاخین و کُلن برای شاخ شدن جلوی شاخزاده قراره به سنتِ شاخین، همگی  زیرشلواری های راه راهشان را در اعتراض به سرکوبِ زندانیان دوباره در اکسیونِ خیابانیِ بلوکِ سیاهِ آنارخیستی همزمان برای وحشتِ کاپیتالیسم پایین بکشند!
فمنیستها مانده اند جریان چیست؟ آیا دوباره قرار است به بهانه ی جنگ و تحریم و مبارزاتِ آنتی امپریالیسم و ارتجاع بزرگ (ترامپ) در برابر ارتجاع کوچک (پوتین) عکسِ خامنه ای را در ماخ ببینند؟ و پایِ سفره ی افطارِ رفقا، قرار است فقط مسیخ را به دندان بکشند یا مطالباتِ زنان را نیز؟
تکلیفِ زنانِ کمونیست معلوم است، آنها همیشه سبیل را انتخاب کرده اند و شاخین هم از استالین کم ندارد. اما مسیخ هم آنجلا دیویس نیست و رادیکال فمینیستها هم  از  زنانی که توی مترو گل پخش می کنند و هنوز بدنبالِ کمپینِ ماله کشیدن از آلت الله های عزما برای برابری دیه و گرفتنِ نفقه هستند، دلِ خوشی ندارند.
 حجاب جنگ هرروزه چهل ساله زن ایرانیه.
مبارزه علیه حجابِ اجباری، جنگِ هر روزه ی زنانِ ایرانی است. مبارزه برای مطالباتِ زنان، مطالباتِ نصفِ جمعیته و هر زنی باید توی مُخش رفته باشه که اول از همه باید این کفنِ سیاه رو بیرون بیاره.  ما دقیقن در مقطعِ انقلاب و 40 سالِ پیش قرار داریم و نباید دیگر گول بخوریم. باید سیخ شویم در جانِ مرد/ پدرسالاری. سوسکی شویم  در تنبانشان و خوابِ راحت را ازشان بگیریم.
پس سوسکهای نازنین، شاخ شدن، مسیخ بودن و سیخ زدن و برای - شناختِ راه از چاه، از شاخکهای غریزی تان استفاده کنید.

علینژاد بهانه است، کُل جنبش زنان نشانه است! مورد- شاخین نجفی/ مسیخ علینژاد
https://youtu.be/vaKSOavd_2wدر اینجا  مطالبی از دیگران همراه با لینکِ منبع.

کمک کنید تقوایی به علینژاد بپیوندد!
ثریا شهابی
موضع حمید تقوایی در برنامه "جنبش سرنگونی، انقلاب و مختصات مبارزه طبقاتی در این دوره، در مورد اعتراضات در دانشگاه تهران٬ باز هم به روشنی و صراحت هم خانواده بودن سیاسی او با علینژاد ، بعنوان مشاور و کارچاق کن طرح تحریم و گسترش فضای جنگی در خاورمیانه را، نشان می‌دهد.
آن برنامه را برای جلوگیری از عوامفریبی تاریخی او، باید دید.
استفاده از فرصت ها، از جمله فرصت ای که ترامپ و هیبت حاکمه‌امریکا با جنگ افروزنده‌ی و تخریب جوامع ایجاد می کند.
استفاده از فرصتی که دستجات قوم پرست ایجاد می کنند، موسوی و سبز ایجاد می کنند، . به امید اینکه در سیر سرنگونی و تلاشی جمهوری اسلامی ایشان در صف کاندیدا های هر رژیم چینج و دست بدست شدن قدرت‌باشند، همه پلاتفرم سیاسی این رهبر اپورتونیست و بی افق چپ دنباله رو و بورژوایی است.

هیچ کمونیست و سوسیالیستی با هیچ توجیهی نباید او را جدی بگیرد،

او پارازیتی در حاشیه کمونیسم ایران است.
باید کمک کرد او رسما به جنبش خودش، به علینژاد ها ، مهتدی ها، و مجاهد ها بپیوندد،
ثریا شهابی
۱۸ مه ۲۰۱۹

بیانیه سازمان زنان ۸ مارس در لندن در حمایت از اعتراضات اخیر دانشجویان
...
مهم‌تر از آن اما شروع یک خط‌کشی صریح با تمامی نیروهای فرصت‌طلب هم‌چون مسیح علی‌نژاد است. «علی‌نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد!»پیامی که برخی دانشجویان به چنین افراد و درواقع نیروهایی اعلام کردند، اهمیت بسیار زیادی داشت. بیهوده نیست که رسانه‌های اصلی هم چون بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، من و تو و ... این بخش از شعارها را کاملن سانسور کردند.علی‌نژاد به‌درستی در سوی دیگر محور «دو ارتجاع» قرار دارد. اگر گشت ارشاد و طرح‌هایعفاف و حجاب اجباری و ... نمایش انقیاد زنان و تضمین آن است، آن‌چه امثال علی‌نژاد و دیگر نیروهای وابسته به امپریالیست‌ها بسیار فرصت‌طلبانهدر حال حقنه کردن به جنبش مبارزه با حجاب اجباری‌اند نیز چیزی جز عقب‌گردو عمیق‌تر شدن انقیاد دوباره برای زنان نیست.آویزان شدن به «مراحم» امپریالیسم آمریکا و یا در بوق و کرنا کردن همان آلترناتیوی که مردم ۴۰سال پیش آن را سرنگون کردند به‌درستی ارتجاعی است.«آزادی و دمکراسی»‌شان برای پیاده کردن منافع این قدرت‌ها و منافع خود است. دیدیم که تحت نام آزادی زنان و دمکراسی چه بر سر زنان افغانستان، عراق و ... آمد. تکرار همان راه‌کار انتخاب بین بدتر و بدترین است درحالی‌که مردم و دانشجویان هم‌چنان فریاد می‌زنندکه ماجرای اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در کل تمام است! این رژیم را نه می‌توان اصلاح کرد و نه با یک جایگزین ارتجاعی دیگرسرهم‌بندی کرد. نه به عقب باید رفت و نه در انقیاد باید بود.
....
   
چی میگید شما ها؟ همین شما اول انقلاب زنان معترض به حجاب رو مسکوت کردید.مطالبه زنان فراتر از اصلاح طلبی و غیره، مطالبه یک صنف و قشر نیست، مطابه نصف آدم های ایرانه. اینو بکنید تو مختون    

در ضمن حمله به مسیح علینژاد هم کلاس داره هم نشانه اینه که بعضی از اپوزیسیون خیلی هم منفعل نیستند و اوج مبارزه‌شون حمله به مسیحه

اینکه توی اعتراض به حجاب اجباری بیای بر علیه کسی شعار بدی که سالهاست داره توی این راه مبارزه می‌کنه و به خیلی از زنان جرئت اعتراض داده‌، فقط هوشمنگی گروه‌های چپ در جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی رو می‌رسونه، مگر غیر از اینه که شماها سال ۵۷ با هوشمنگیتون حکومت رو دادین به آخوندها؟؟؟

لیلی بازرگان- زنِ کنونی نجفی
https://twitter.com/Leilibazargan

مسیخ
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AE

عکس زیر همسر شاخین نجفی و میسخ علینژاد.

زن شاهین نجفی‌ شونه (نوه مهدی بازرگان) کنار #مسیخ همانا نشانه‌ی بزرگی برای آنان که می‌اندیشند. #صادراتی های استمرارطلب از رگ گردن به هم نزدیکترند، فریب #دعوای_زرگری این دوزاری‌ها را نخورید. من رو هم «با ۱۷هزار فالوئر» بلاک کرده این #ژن_گندیده
https://twitter.com/SoleymaniAzadeh/status/1130163448233512961/photo/1

هربار که مهره X پس از افشاگری رسانه‌های مستقل اعتبار خود را نزد افکار عمومی‌ از دست میدهد، مهره Y که قبلاً این 
روند سقوط و بی‌هویت شدن رو طی کرده توسط بی‌ بی‌ سی‌ به میدان آورده میشود تا انتقاد‌های سطحی از مهره X مطرح نماید.

من هم به علينژاد مشكوكم چون به برخى از مخالفين ج ا هم ميتوپه كه عجيب هست. شاهين نجفى كلا حال عادى نداره، نميدونم صادراتى هست يا مجنون. ليلى بازرگان رو سالهاست دنبال ميكنم. پستهاش معمولا حقوق بشر محور و بى حاشيست. حضورش كنار شاهين نجفى هميشه علامت سؤال بوده.

کاسب واقعی کیست؟ مسیح علینژاد(با تمام نقدهایی که بهش دارم) که تابوی حجاب را از بین بُرد یا شاهین نجفی که بعداز کسادی بازارش با آلبوم ضعیف "جنس سوم" راهی جز حمله به اشخاص و جریان‌های پرمخاطب ندارد؟ به نظر من #مسیخ صرفا برای سر زبان‌ها افتادن مجددش است و هیچ اعتبار دیگری ندارد!
به مسعود بهنود میگید اپوزیسیون ؟ لابد به فرچه توالت هم میگید مسواک ؟

گه گیجه گرفته این  ، همراه با ایت الله بی بی سی
شما واقعا ته توطئه رو دراوردین. بابا، حجاب جنگ هرروزه چهل ساله زن ایرانیه. چی میگید شما ها؟ همین شما اول انقلاب زنان معترض به حجاب رو مسکوت کردید.مطالبه زنان فراتر از اصلاح طلبی و غیره، مطالبه یک صنف و قشر نیست، مطابه نصف آدم های ایرانه. اینو بکنید تو مختون.
#مشت_ما_اسلحه_ما یعنی تماشاچی نباشیم!
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87_%D9%85%D8%A7?src=hash

#دوربین_ما_اسلحه_ما
این زن به مادری که بچه‌ شیرخوار در بغل داشت برای حجاب گیر داد. منو خواهرم در حمایت از او حجاب از سر برداشتیم و همسرم فیلم گرفت. #دوربین_ما_اسلحه_ما یعنی از زنان یاد بگیریم که #تماشاچی_نباشیم
https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1129463352072265730

https://twitter.com/metalmilitia124/status/1124445277497253888
چرا دانشجویان همان روز پلاکاردبرداشتن و گفتن علینژاد همدست گشت ارشاد؟
دانشگاه به #حجاب_اجبارى اعتراض میکند، عده‌ای مسیح را میزنند! خواننده‌ای علیه مسیح آهنگ میسازد، بی‌بی‌سی برایش تبلیغ میکند! هشتگ #مشت_ما_اسلحه_ما ساخته میشود، عده‌ای آنرا مشتی بر مسیح و #دوربين_ما_اسلحه_ما میکنند! ظاهرا مسیح و کمپینش، سیخی شدند به جان بسیاری؛ #مسیخ توصیف خوبیست!

این ادعا که #مسیح_علینژاد از حجاب"کاسبی"میکنه،شبیه اینه که بگیم لوترکینگ از تبعیض نژادی امریکا کاسبی کرد، ماندلا از آپارتاید کاسبی کرد،گاندی از استعمار بریتانیا کاسبی کرد،گالیله از جهل کلیسا کاسبی کرد و... یک ادعای مبهم که هم غیرقابل تعریفه،هم غیرقابل اثبات،هم بی اهمیت #مسیخ
بنظر من کسی که یه ترانه‌ بی سر و ته درباره یکی از مقدسین شیعه ها خونده تا جون خودشو از جیب مالیات دهندگان آلمانی تا آخر عمر تحت اسکورت مجانی پلیس قرار بده ، بیشتر برازنده‌‌ی لقب "کاسب" هست تا #مسیخ !

در تاثيرگذاري كمپين #دوربين_ما_اسلحه_ما و #چهارشنبه_هاي_سفيد همين بس كه شاهين نجفي قرار است اهنگي به نام #مسيخ در جهت تخريب مسيح علينژاد بخواند و بي بي سي فارسي هم آن را پروموت مي كند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

سركار خانم معصومه علي نژاد بدينوسيله از جنابعالي براي حضور در #اتاق_شيشه_اي دعوت بعمل مي آورم. مصاحبه از طريق اسكايپ ضبط و بدون سانسور منتشر خواهد شد. موضوع گفتگو،: مساله زنان در جمهوري اسلامي ايران
https://twitter.com/AbdolrezaDavari/status/1129522468266401792

توحش نوچه های مصی جون
https://twitter.com/mahdi_alipour/status/1127955059013242881

#شاهین_نجفی با اونهمه پلشتی هم بالاخره فهمید #مسیح_علینژاد در اصل مسیخه ! 😁 ولی یه عده طوطی ایرانی هنوز نمیفهمن و تَکرار میکنن از هوچی بازی و فحاشیشون هم فیلم میفرستن واسه کاسبی طرف! #دوربین_ما_اسلحه_ما
https://twitter.com/Mehradd63/status/1129056880129478656

از انصار‌حزب الله و بسیج استفاده میکنند تا فضای دانشگاه را خشن کنند و از این فضا بهره برداری و مظلوم‌ نمایی کنند. ببینید که در ویدیوی زیر چطور یک خانم بنیادگرای مسلمان به فیلمبردار حمله میکند. #دوربین_ما_اسلحه_ما #دانشگاه_تهران #حجاب_اجباری
https://twitter.com/Liberalist_30/status/1128976376227336192

#دوربین_ما_اسلحه_ما یعنی معصومه قمی فیلم‌ها را بفروشه و پول بگیره و زیرپوستی برای رژیم کار کنه. دوستان #مشت_ما_اسلحه_ما را پیشنهاد داده‌اند که به نظرم حرکتی است به سمت روز سرنوشت‌ساز در #کف_خیابان‌ ها. بلند بگو #براندازم .
https://twitter.com/StHamidZia/status/1128632369659953152

#دوربين_ما_اسلحه_ما براندازی نمیکنه اتحاد براندازه فقطططططط شدیم یه مشت بیغیرت دوربین به دست
 علی‌نژاد و گشت ارشاد یکی با دوربین یکی با چماق دو سوی یک ارتجاع #دانشگاه_تهران عکس_
https://twitter.com/ghazal_shahii/status/1127960241293938699

دوستان چپ ما بیایید یک توضیح بدهید ما متوجه بشویم چطوری علینژاد با همدستی ارشاد موفق شده حجاب اجباری سرتون کند. یک توضیحی هم بدهید که اساسا چپ غیر از تکرار ادعای «همه بد و کلاشند» چه فعالیت مفید دیگری دارد؟
https://twitter.com/Mahshid_Samei/status/1128172811879690240

علی نژاد حجاب اجباری سر کسی نکرده و کسی هم این حرف رو نزده. انتقاد بهش چرخش سیاسی اش به سمت جمهوری خواه‌های امریکا و ملاقات هاش با یکی از ضدزن ترین دولت های اخیر امریکاست. در مورد "چپ" هم٬ عنوان خیلی کلی هست. نمی دونم اساسا می شه کسی نمایندگی اش رو به عهده بگیره و جواب بده یا نه.
https://twitter.com/knematipour/status/1128175158156509184

https://twitter.com/chawshin_83/status/1127916817111035905
بیانیه دانشجویان #دانشگاه_تهران در پایان تجمع اعتراضی علیه «#گشت_ارشاد_دانشگاهی»: اجبار نوع خاصی از پوشش، «تعرض به حریم خصوصی» دانشجویان و «نقض حقوق انسانی» آنهاست. حاکمانی که قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشته‌اند چیزی جز «بدنامی تاریخی» نصیب‌شان نشده است.
https://twitter.com/IranIntl/status/1127912344984666113
سانسور بالا
پایین بدون سانسور
https://www.instagram.com/p/BxaO_e8no7k/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=21jxsgbn35n3

شعار دانشجویان دانشگاه تهران: علینژاد و ارشاد ارتجاع و انقیاد #مرضیه_امیری #ندا_ناجی #عاطفه_رنگریز
علینژاد این وسط چیکارس؟
علینژاد ،مرضیه امیری رو دستکیر کرده؟
به علینژاد توهین میکنین تا دستگیر نشین؟

علینژاد ۴۰ ساله داره سرکوب میکنه؟! علینژاد حجاب رو اجباری کرده؟! علینژاد چپ ها رو از دم تیغ گذرونده و اعدام کرده؟! علینژاد مسبب ۴۰ سال تحریم و تحقیر بوده؟! دیواری کوتاه تر از علینژاد پیدا نکردید وگرنه خودتون هم میدونید که علینژاد یکی از میلیون ها قربانیه سیستم هست

احسنت بر شاهین نجفی، دقیقا حرف درست رو زد، نظام سرنگون بشه حجاب اجباری ماهیت خودش رو از دست میده پس مبارزه با حجاب برای چیست؟؟

شدیم یه مشت بی غیرت دوربین به دست ؟
مردا حتی وجود دوربین به دست شدن ندارن.
این زنا هستن که باغیرت جلوی پلیس و گشت ایستادگی که میکنن هیچ ، فیلمش رو هم میگیرن و جهانی میکنن. این خود غیرته.
#دانشگاه_تهران فکر کردی از کجا شروع شد ؟
از کمپین مبارزه با حجاب
مردا بی غیرت شدن ، نه زنا

۵ نظر:

Rosa گفت...

رزا: روز 8 مارس سال 1357 یعنی 40 سالِ پیش مادرم با موهای بلوند و ماتیک زده، جلوتر از ما راه افتاد علیه حجاب! توی راه متقائد شد که به خانه برگردد! فکرش را بکنید! ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم! مادرم نه تنها موافق انقلاب نبود بلکه با پدر همدست که انقلاب اشتباه بود و چرا این آخوندک را آورده ایم! پدرم می گفت: این بازرگان را هم که مصدق خوب می شناخت که عنقریب بر سر دختر بچه ها توی مدرسه، لچک می اندازد. حالا شده یکپا رئیس! طالقانی هم از خود خمینی ارتجاعی تر، آخوندِ دو زنه!
ما رفتیم و شکست خوردیم. به تظاهراتِ میلیونی زنان انگِ زنانِ سلطنتی و بختیاری زدند!
حال برای جلوگیری از انگِ اینکه زنانِ ضد حجاب در دانشگاه، انقلابی و آنتی امپریالیسمِ امریکا هستند، عده ای چپها، علیه مسیح علینژاد نوشتند ارتجاع!
اگر زنکه های محجبه حق دارند در کنارِ جنبش زنان بایستند و همگرایی زنان، به محجبه ها گل هم تعارف کنند در 8 مارس توی مترو! چرا علینژاد را باید لینچ کرد؟
زنانِ همه ی اقشار و گروهها حق دارند علیه حجاب در کنار ما همگی باشند.
آنروزها مادرم برگشت خانه.
چون ما با همه ی بچگی می دانستیم که رفقا او را با تیپا بیرون خواهند کرد!
می دانستیم به مُدل گشتِ ارشاد ماتیکش را پاک کرده و روی موهای بلوندش لچک خواهند انداخت. میدانستیم که فناتیک انقلاب را. خودمان را هنوز بالغ نشده در تظاهراتهای علیه شاه چپ چپ نگاه می کردند.
ما از شرمِ فناتیسم و ارتجاع حاکم در صفوف انقلاب، مادر را برگرداندیم و به دروغ گفتیم: بودنِ ما کافی است و قراره با معلم ها برویم!
ما مادر را نمایندگی نکردیم!
الان هم چپ کون گوهی حاضر است کنارِ هر توده ای و اکثریتی و خانم جلسه ای بایستد علیه حجاب، چون آنتی امریکا و امپریالیسم است! اما امثالِ لیبرالها و زنانی مثل علینژاد را لینچ کند!
خوب باید پرسید چرا با بزرگترها درگیر نمی شوند؟ علیه ارتجاعِ پوتین و ترامپ؟
حتی بهتر بود عکسِ ترامپ را می گرفتند و عروسکِ عموسام را مثل تعزیه می سوزاندند تا علیه امپریالیسم امریکا موضع می گرفتند؟
آیا در تظاهراتهای کارگری، روفقا حاضرند علیه کارگرانِ اعتصاب شکن اقدام کنند؟ یا علیه اسم و رسم کارگرانِ ذوب شده در ولایت و سرمایه پلاکارد بسازند؟ در تظاهراتِ اولِ ماه مه چرا عکسِ کارگر خائن را بالا نمی برند و آتش نمی زنند؟ چرا حتی حکم لینچِ سرمایه دار را نمی دهند؟
می گویند: ما با سیستم سرمایه داری طرف هستیم! نه با فردِ سرمایه دار!
خوب حالا جریان چیست که فاطمه کُماندویی، پلاکارد علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد! بالا میبرند؟
فقط علیه زنانِ بورژوا خایه دارید؟
و دستِ ارتجاعِ اسلامی را می بوسید!

جنبش زنان جای همه ی زنان است. با هر ایده و مرام.

احتمالن اکسیون دانشگاه نمایشی بوده. نمایشِ لینچ علینژاد برای خوش خدمتیِ آنتی امپریالیستی/امریکایی.
تا به ارتجاعِ پوتین علیه ترامپ چشمک بزنید.
وگرنه شما 40 سال است با حجابید و فقط برای جذب نیرو، گهگاهی جلوی سفارت روسری آتش میزنید تا بتوانید چهار تا جوان به دام بیندازید، ایدئولوژیک شان کرده سرشان چفیه ی ببندید، چریک کنید!
خارهای کریه ضد رهایی زنان.
ارتجاعِ از نوع کمونیسم اسلامی.
ضد امپریالیسم مرتجع...

ناشناس گفت...

رزا گرامی با سلام درود
همانطور که اطلاع دارید، این آقایون و خانم ها مبارزه سیاسی آنها در چهارچوب تعین شده حرکت میکنند و در مجموع از نظر محتوا و مضمون زیاد فرقی ندارند فقط در شکل با اسم های مختلف با هم تفاوت دارند ما باید اصل نیرو و زورومون در جای دیگر که صدای ما رو می‌شنوند، همصدا شویم، بعد از ۴۰ و ۵۰ سال مبارزه در ایران راهها و حرکتها را روشن کردند، یکی از راههای که باید در حال حاضر باید روش فکر کرد، بسیاری از جوانان ایرونی با آمدن امریکا ب ایران و شروع جنگ را لحظه شماری میکنند، و از جمهوری اسلامی ایران خسته شدند، الان چپ چون در تیران ریشه و نیرو ندارد نمی‌تواند این موضع اساسی را برای جوانان روشن کنند اگر بخواهیم ریشه ی و همه جانبه بررسی کنیم، چپ وظیفه خودش را برای بررسی این مسله اساسی را ندارد همانطور که اشاره ب حرکت مهم زنان در آستانه قیام کردید انسان از خودش شرمنده میشه خود پن دقیقا اون صحنه دلخراش را ب یاد دارم، بنابراین باید یک فکر اساسی کرد،
ودود بر شما وخسته نباشید

ناشناس گفت...

رزا یک چیز را فراموش کردم بگم مردم ایران سیا روز شدند اگر چنگ نشه و اگر شورش نشه اقا مجتبی پسر رهبر،، رهبر مردوم ایران خواهد شد
براش علمای قم سید مجتعد و علامه بحرالعلوم ساختند

ناشناس گفت...

ببیند رزا جان
من وقتی میگم شرمنده هستم می تونید چرا؟؟؟
اولا اگر بخواهیم انگیزه افراد و سازمانها و یا گروهای مختلف را در رابطه با حرکت زنان آن زمان که اعتراض کردند،، و انگ سلطنت طلب و بختیار را خوردند،،، باید دید عمیق داشت از طرفی چپ ها اصلا دربوداغم بودند و اچ مز و بدون تحلیل منطقی و چشم انداز برای آینده نداشتن، و بعدش هم هیچ تحلیل و دوستی از آن روز نکردند و این زخم آنچنان تبدیل ب یک معضل اساسی گشت، طرف مقابل هم که زنان پرشور بودند در یک عمل انجام شده قرار گرفته بودند سرکوب شدند، علت اساسی این وضیعت از طرف جامعه سرخورده شدند، و دوباره نتوانستن سازماندهی جدیدی با وضیعت جدید انجام بدهند چون رژیم هر روز تک صدای و علیه زنان و کارگران مبارز بود ما دیدیم بعد از قیام کارگران شوراهای کارخانه تشکیل دادند و از تولید کا خانه تا در توضیع کالا نقش اساسی داشتن چون این حرکت از طرف دیگه جامعه حمایت نشد و رژیم بر سرکوب کارگران ادامه داد و خانه کارگر را اشغال کرد و تمام فعال کارگران شناسایی و اکثرا اعدتم، زندان و بخشی هم فراری در غربت جان باختن، آنهای هم که ماندن در بدترین شرایط در خاره منزوی و منتظر مرگ هستن، درود بر شما

ناشناس گفت...

چقدر جالب گفتی!!
کارگران را دستگیر کردن روز اول مه و صدای کسی در نیامد، روزهای خیلی سختی را گذران داریم زندگی سختی در خارج از کشور میگذارنیم راستها در همه کشورهای اروپایی پوست مردوم را میکنند صدای کسی در نمی اید روزی صحبت از دولتهای رفا بود، تعدای پول جمع کردند و برای خود خانه در ایران ساختن،، حالا با پیسی اقتصادی مواجه شدند، و دنبال راهها و چاه برای جبران مافات میچرخن و برای دور زدن وضیعت خود با راستها، و چپ می پرند در هیچ جمع انسانی و مبارزاتی اشتراک نمی کنند ،، گویا فراموش کرده برای چی ب اروپا امده، هم از توبره و هم از اخور گذران میکنند، و هیچ موقع هم سیر بشو نیستن، این است وضیعت امروز ما ،،یا بیزینس یا زندگی سگی یا بی تفاوت از همه چی، خلاصه که زکی،بعد از مردن هم سرمایه آنها ب خانواده محترم تعلق میگیرد، اره میلیاردو پول خورد ب حساب می یاورند، رزا هر چی بنویسی و داد بکشیم صدایمان ب خودمان می‌رسد،، این است وضیعت امروز خارج نیشنیهای با معرفت
تعدادی هم در بدترین شرایط زندگی را سپری میکنند و منتظر مرگ هستن،
پیروز باشید