۰۲ خرداد، ۱۳۸۹

فایل بحث و گفتگو با فرهاد فردا بحران سرمایه داری/ یونان - بخش آخر


فایل بحث و گفتگو با فرهاد فردا - بخش 3- بخش آخر
گفتگو با فرهاد فردا در رابطه با مرحله نوین در بحران سرمایه داری ، یونان حلقه ضعیف کدام طبقه خواهد شد؟ با فوکوس بروی کشور یونان. بخش 3 فایل های شنیداری/ صوتی- برای دانلود 1    2    3    4     
http://www.4shared.com/audio/xRQyHklK/_____1.html
http://www.4shared.com/audio/pp0h082i/_______2.html
http://www.4shared.com/audio/ufqpQ3y2/_______3.html
http://www.4shared.com/audio/4GOaSj1w/_______4.html

بخش 1 فایل ها: گفتگو با فرهاد فردا در رابطه با مرحله نوین در بحران سرمایه داری ، یونان حلقه ضعیف کدام طبقه خواهد شد؟
بخش 2 فایل ها: گفتگو با فرهاد فردا در رابطه با مرحله نوین در بحران سرمایه داری ، یونان حلقه ضعیف کدام طبقه خواهد شد؟


این بحث با دوست عزیز "فرهاد فردا" در اتاق پالتاک گفتمان انجام شد.با تشکر از "پرواز" که این گفتگو را امکان پذیر کردند و "خسرو" که جلسه را بصورت فایل های کوچک (ام پی 3- 5 ام بی) ضبط کرده و در اختیار من گذاشتند.

هیچ نظری موجود نیست: