۱۷ شهریور، ۱۳۸۹

تنها صدا است که می ماند؟ فایل صوتی در اتاق مجازی آنارشی!


مجموعه ای از مباحث این ماه (سپتامبر2010) اتاق مجازی آنارشی. با تشکر از بهروز برای تهیه و میکس فایل های صوتی که بصورت ام پی 3 در اختیار بلاگ قرار دادند.
 این بحث ها در اتاق مجازی آنارشی روزهای 5 شنبه و شنبه ها با عنوان "قرن 21 قرن آنارشی" و "آنارشیست سندیکالیست" جریان دارد. برای اطلاع بیشتر وشرکت دربحث های اتاق مجازی آنارشی به سمت راست صفحه توجه کنید!

برای دانلود فایل های صوتی بروی اعداد کلیک کنیم. هر فایل حدود 20 ام بی است و به فرم ام پی3. توجه! کیفیت صدا درهمه فایلها خوب نیست. از دوستانی که فایل صوتی اتاق را در اختیار دارند، لطفا به ایمیل بلاگ برایمان بفرستید. مر30

فایل های صوتی اتاق مجازی آنارشی 16 سپتامبر شماره1
شماره2   شماره3   شماره4   شماره5   شماره6   شماره7    شماره8    شماره9   شماره10  شماره11  شماره12
1    2       3                      7      8       9      10     11    12
فایل روز 5 شنبه 10 سپتامبر 2010 شماره1     شماره2    شماره3   شماره 4   شماره 5    شماره6   شماره 7
فایل روز شنبه 11 سپتامبر 2010 شماره1  شماره2  شماره3  شماره4  شماره5  شماره6  شماره7  شماره8  شماره9  شماره10   شماره11  شماره12 شماره13  شماره14

ترجمه ایمیل از رفقای کانادا
اینجا سرمون خیلی شلوغ بود. دولت کانادا حدود 500 مهاجر تامیل را در ونکوور دستگیر و زندانی کرده، دولت میخواهد آنها را به سری لانکا برگرداند. در19 آگوست قراربود "اریک" یک دادگاه تجدید نظرداشته باشد ولی این دادگاه به 2 ویا 9 سپتامبرموکول شده است. به نظرمیرسد که قاضی هم نمیخواهد که "له آ "و"آلکس"را به زندان برگرداند. ازطرفی دیگر هم دیشب 26 آگوست یکی دیگر از بچه ها را که نامش "دیوید" است را دستگیرکردند و به جمع 17 نفری که بهشون اتهام توطئه زدند، اسم اوهم اضافه شد. به نظر میرسد که این دستگیری ها بازهم ادامه دارد.
خیلی ممنونم به خاطر حمایت وهمبستگی. حتما درمورد "میهمانی همبستگی" برای جمع کمک مالی برای رفقای زندانی در کانادا توسط دوستان در آلمان به بچه های دیگر خبرمیدهم ومطمئن هستم که باعث خوشحالی آنها خواهد شد.
"دیوید" امروز دردادگاه حاضرشد وتوانست باوصیغه از زندان آزاد شود. شرایطی که براش مقرر کردند، شبیه به شرایط بقیه بچه هاست:
ـ$50.000 وثیقه
ـ عدم ارتباط با اعضاء
AW@L SOAR (Southern Ontario Anarchist Resistance)

ـ عدم دسترسی به اینترنت
- عدم دسترسی به تلفن
کماکان دوستان ما در کانادا در خطر زندان و دستگیری به سر میبرند. و نیاز به کمک مالی برای پرداخت دستمزد وکلا
Love, Solidarity and Respect

هیچ نظری موجود نیست: