۱۱ بهمن، ۱۳۹۰

فیلم درگیری خیابانی در اوکلند/ کالیفرنیا

در روز 28 ژانویه پلیس اوکلند به معترضین با بمب آتشزا، گاز اشکاور حمله کرده و حدود 400 نفر را دستگیر کرد. فیلم های زیر صحنه هایی از سرکوب جنبش اشغال بانکها و میادین میباشد. این جنبش در امریکا بیش از 4 ماه است که با شروع اشغال وال استریت نیویورک در سراسر ایالتهای امریکا دوام دارد.
Occupy Oakland January 28, 2012 - Police Brutality
this is a police state

هیچ نظری موجود نیست: