۰۵ بهمن، ۱۳۹۰

تخلیه اجباری و بشدت خشونت آمیز مردم فقیر از خانه هایشان در برزیل/ Sao Paulo

رزا: نیروهای سرکوبگر بسیار شبیه اند. فرقی نمیکند سوسیالیستها در قدرتند یا دمکرات مسیحی ها. هر دولتی فاسد است و علیه زندگی تنگدستان اقدام میکند. فیلم سرکوب دانشجویان در برزیل در اعتراض به گرانی بلیط اتوبوس قبلا همینجا خبر رسانی شد. ننگ بر سوسیالیست دولتی- پلیسی ویدئو - سرکوب شدید اعتراضات دانشجویان برزیل در دو روز پیش علیه گرانی بلیط اتوبوس.

در زیر ترجمه ای میل کوتاه خبری از برزیل.
Sao Paulo – Brasilien
تخلیه اجباری 1200 خانواده برزیل ی در سائو پائلو توسط 2000 پلیس تا دندان مسلح در ساعت 6 صبح در روز 22 ژانویه.
این خانواده های فقیر با زور و اجبار به شهر سان خوزه انتقال داده شدند. در این تخلیه اجباری خانواده ها، حداقل 2 نفر توسط پلیس برزیل کشته شدند. پلیس ضد شورش در صبح زود خانواده ها را با اسلحه و بمب آتشزا غافلگیر کرد و ماشین رسانه ها را به آتش کشید. بسیاری از مردم بشدت زخمی شدند. خانواده های انتقال داده شده به سن خوزه کماکان بی خانمان هستند. شرایط ویژه جنگی در شهر سان خوزه حاکم است. شهردار شهر سن خوزه "ادوادو کری" خانواده ها را به اردوگاه موقتی فرستاد. ساعاتی پس از انتقال خانواده ها به این اردوگاه موقت، پلیس امنیتی در این اردوگاه نیز به مردم آواره شده از خانه هایشان، مکررا با گاز و بمب آتشزا ، با توجیه جستجوی چند معترض، حمله میکند. اکنون در تمام شهر های بزرگ برزیل مردم در همبستگی با این خانواده ها و در اعتراض به سرکوب آنها تظاهراتهای حمایتی برگزار کردند.
در زیر چند فیلم از حمله پلیس به خانواده ها - مسئول این خشونت  دولت
Rousseff  ننگ بر شما و دولت سرکوبگرتان.


فیلم ها توسط امیلیو آستوتو به لابور نت آلمان در تاریخ 24 ژانویه فرستاده شد.
برای دیدن آنها اینجا را کلیک کنیم.
رزا: قرار است در سال 2014 در شهر سائو پائولو جام جهانی فوتبال برگزار شود و از همکنون مردم فقیر را سرکوب میکنند. این خانواده های کارگرانی هستند که شرکت تولیدی (انحصار/ کمپانی) آنها را در سال 2004 بیرون انداخته و آنها به اسم
Pinheirinho  ناحیه ای از شهر را اشغال کرده و تاکنون از 600 خانواده در سال 2004 به 1500 خانواده یعنی 6 هزار نفر افزایش یافتند.
پینهرینهو زاغه نشین نیست بلکه منطقه اشغال شده است که در مالکیت سابق سرمایه دار ورشکسته ای بود. این منطقه توسط کارگران بعد از اعلام ورشکستگی کامل انحصار/ کمپانی اشغال شد، کارگران بیکار این شرکت تولیدی بتدریج خانه های فامیلی را بخشا آجری- بتنی ساختند، اغلب خانه ها باغچه سبزیکاری دارند. البته بدلیل ادامه بیکار سازی و بحران سرمایه داری مردم گرسنه و بیکار نیز به اشغالگران سابق پیوستند و فعلا به اجبار این ناحیه با تراکم جمعیتی زیاد روبرو است. در این منطقه اشغالی مردم دارای کلیسا، کودکستان، مدرسه و سایر ساختارهای زندگی اجتماعی نیز میباشند که همه اینها را خود از همان سالهای 2004 به بعد بوجود آوردند. همچنین این محلات نیروی دفاعی و جنگجو دارد. "شوالیه های مدافع مردم" در فیلم زیر میتوان دید که چگونه با ابتدایی ترین وسایل آنها برای خود زره پوششی ساختند. آنها اعلام کردند که فقط برای دفاع از خانواده و خانه شان میجنگند.
Pinheirinho 2012 1 13 - YouTube.flv  video
Os soldados do Pinheirinho  video
جوانانی که (حدود 500 نفر) در هر حمله پلیس برای تخلیه ساکنین از سال 2004 مقاومت کرده و نگذاشتند خانواده ها بی خانمان شوند. اغلب نیروی مقاومت و دفاعی آنها از کارگران فلز و کارگران ساختمانی است.
Occupy Sao Paulo, Brazil: Pinheirinho Occupation resisting eviction now
گزارش رسانه دولتی:
Brazilian police clash with slum residents for second day
متاسفانه با حمله غافلگیر کنند بسیار شدید پلیس ضد شورش در چند روز پیش رویای زندگی خودمختار آنان پایان یافت. بدلیل مقاومت 8 ساله این خانواده ها، آنها را حتی پس از بیرون راندن و کوچ اجباری، در اردوگاه موقت شهر سن خوزه بشدت سرکوب کردند. ویدئو های زیر بخشی از سرکوب آنان است.
تنها با همبستگی بین المللی میتوان آنها را به خانه و زندگی شان بازگرداند.
Videos    بقیه ویدئو ها اینجا + fotos

شما میتوانید به زبانهای گوناگون در حمایت از مناطق اشغالی و خانواده های رانده و سرکوب شده به شهردار نامه بدهید:
اسم شهردار آشغال سرکوبگر
Eduardo Cury
Fax: (0055)(12) 3947-8039, http://www.sjc.sp.gov.br/
São José dos Campos, São Paulo
Brasilien

رزا: با تشکر زیاد از اکی برای ایمیل به همه رفقا. به نظرم بهتر است جلوی سفارت برزیل برویم. دولتی که توانایی ایجاد مسکن برای مردمش را ندارد و خانه های ساخته شده را هم روی سر زنان و کودکان خراب میکنند. ننگتان باد.
http://www.youtube.com/watch?v=huMSeSWvkQQ&feature=related

Somos Anonymous

Somos uma Legião

Não perdoamos

Não esquecemos

Esperem por nós!

http://www.youtube.com/watch?v=9ux4TQW80lY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hXQsE6ft9fE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tvP2I_npez8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3Hi9l9gTYac&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nH3OBLdJYTE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wpmeaNLfgbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eFNySLxeAWI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k84Mzm60qcg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DcAqC_12yuw

هیچ نظری موجود نیست: