۲۷ دی، ۱۳۹۰

برج ميلاد را اشغال كنيد! Occupy Congress January, 17th

برج ميلاد را اشغال كنيد
1– مهمترين چيزي كه مي توان در باره اشغال گران وال استريت و بورس لندن گفت اين است كه آنها مي خواهند خود از دايره اشغال شده گي بيرون آيند . در حقيقت ما ضد اشغال هستيم . ما ديگر نمي خواهيم اشغال شويم . ما اشغال شده گان ديگر به آن آگاهي تاريخي رسيده ايم و مي دانيم غده اي كه اشغال گر ترشح مي كند كجاست . مي خواهيم اين غده غير طبيعي به جاي اينكه بر ما فرمان براند او را به تيغ جراحي بسپاريم .
2 – آنها ما را اشغال كرده اند . آنها مغازه هاي ما را ، بازارهاي ما را ، شكم ما را با كالاهاي مصرفي بنجلشان اشغال كرده اند . آنها گوشهاي ما را ، خوابهاي ما را ، نيازهاي ما را با صنعت فرهنگ و رسانه هاشان اشغال كرده اند . آنها چهره ما را ، لبهاي ما را ، موهاي ما را ، پوست ما را با صنعت توليد لوازم آرايشي اشغال كرده اند . آنها خون ما را ، تخيل ما را با مواد مخدر اشغال كرده اند . آنها آلت تناسلي ما را لذتهاي جنسي ما را ، تمام سوراخ سمبه هاي ما را با كاندومها و ژله ها و تحريك كننده هاي مصنوعي و صنعت مد اشغال كرده اند . آنها خلوت ما را ، گفت و شنودهاي ما را اشغال كرد ه اند . آنها درياچه هاي ما را ، معادن ما را ، جنگل هاي ما را و در يك كلام طبيعت ما را اشغال كرده اند . آنها ما را اشغال كرده محتويات ما را مكيده و تبديل به تفاله كرده اند .
3 – آنها در مقامي ديگر مي خواهند ما همچنان به گونه اي خاص اردوي اشغال گر باقي بمانيم : اشغال گران صندوقهاي انتخابات باشيم . در حمايت از دولت و اعياد رسمي آنها ، ميادين ، سالنهاي كنفرانس را اشغال كنيم . گيشه هاي فروش بليتهاي بخت آزمايي ، سالنهاي سينما را اشغال كنيم . آنها چنين اشغال گراني را مي خواهند و مي پسندند .
4 – ما مي خواهيم نه اشغال گر باشيم نه اشغال شده . ما مي خواهيم حضور آدمي حضوري بي اشغال باشد . حضوري كه در ان نه طبيعت اشغال شود نه آدمي .
حضوري كه در آن كشوري كشوري ديگر را ، پسري خانه پدرش را ، پدر استقلال پسرش را ، مرد سوراخ زن را ، زن جيب مرد را ، موش يخچال آشپزخانه را اشغال كند . و هر رابطه اي تبديل به اشغال گري شود .
سرمايه دار ابزار توليد را ، نيروي توليد ارتش زخيره كار را ، كار مرده كار زنده را ، بازار پول را ، پول كارگر را در زنجيره اي مكرر اشغال كند .
ما مي خواهيم بيرون از اين دايره قرار بگيريم بي آنكه دچار اشغال زده گي باشيم .
تاريخ ما تاريخ اشغال بوده . با ايده اي هابزي كه در آن همه اشغال گر همه مي شوند .

برای خواندن ادامه مطلب یا روی تیتر آن کلیک کنیم و یا اینجا را.
video- 18.01.2012
Occupy protesters take on Congress
Protesters get arrested at Occupy Congress
Occupy Wall Street Occupy Congress January, 17th, 2012
چند ساعت دیگه اینجا اشغال میشه و دنیا میتونه مستقیم تماشا کنه
http://j17live.org/

http://www.facebook.com/pages/Occupy-Congress-January-17th-2012/203536356392018
http://www.occupyyourcongress.info/transportation
Location: United States Capitol Building, Washington, DC 20016
we are the people! we have the power!
http://twitter.com/Re_Occupy
We The People
http://www.youtube.com/watch?v=uU4lxFezgek

OWS Protesters Re-Occupy Liberty Square!
After complaints from neighbors, local politicians, and national civil liberties groups, the barricades that have surrounded Zuccotti Park since the November 15 eviction of OWS are removed

"When injustice becomes law, resistance becomes duty." - Thomas Jefferson
POLICE ENCOUNTER

5 - ما بايد كجا را اشغال كنيم ؟ سهم ما از اين اشغالهايي كه منتقدين سرمايه داري مي كنند كجاست ؟ بورس تهران ؟ بانك پارسيان ؟ نبض اقتصاد ايران در كدام مجتمع اقتصادي ميزند ؟
6 – برج ميلاد با شعار " ديگر آسمان نزديك است " افتتاح شد . اگر در گذشته و اوايل تشكيل ر‍ژيم اسلامي قدرت ايران قدرتي آسماني بود و خرمشهر را خدا آزاد كرد نه نظاميان ، ديگر اكنون آسمان ناشناخته و جادويي قدرت خود را از دست داده و از طرف زمينيان اشغال شده بود . خداوند نزديك زمين شده بود . چنان نزديك كه عباي مخملين آن بر نوك برج ميلاد كشيده مي شد . ديگر صداي غراي خداوند را نه در بين مفاتيح الجنان و الميزان و تارهاي سوره عنكبوت بلكه در بين جيرينگ جيرينگ سكه ها و اوراق بهادار مي توان رد يابي كرد . خداوند يا همان حاجي بازاري تهراني كه به يك اعتراض و اعتصاب مي تواند اقتصاد ايران را در گاوصندوق خود زنداني كند .
7 – برج ميلاد اكنون نماد سرمايه داري اسلامي ست . برج ميلاد را اشغال كنيد .

۲ نظر:

عابد رضايي گفت...

برج ميلاد را اشغال كنيد! ايده جالبي است اما جنبشي براي اين عمل در واقعيت موجود نيست و بعيد مي دانم كه با اين رخوت سياسي پديد بيايد
شايد بد نباشد عده اي بجاي تسخير برج ميلاد را منفجر كنند

Rosa گفت...

سلام عابد جان،
موافقم به شرطی که اول تخلیه بشه!
فعلا چند ساعت دیگه اینجا اشغال میشه و دنیا میتونه مستقیم تماشا کنه
http://j17live.org/#&slider1=3