۲۹ مرداد، ۱۳۹۲

گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان + فیلم + صدا
گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان1
ماه اوت 2013


گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان2

فایلهای صوتی در دنباله گفتگو با آرش:
گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان3
گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان4
گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان5
گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان6
 
پناهجویان اعتصابی و معترض در آلمان رسما اعلام می کنند که:
یک) این مبارزه و حرکت کاملا مستقل و بدون وابستگی و سازمانی به ایدئولوژی های سیاسی مختلف می باشد و مبارزه ایست که توسط خود پناهجویان با دیدگاهها و نگرش های سیاسی مختلف و با وجود اختلاف نظرهای واقعی سازماندهی می شود. استراتژی ها و تاکتیک های این حرکت درون خود پناهجویان بررسی و تعیین می شود. این مبارزه ایست که توسط پناهجویان و برای پناهجویان بر ضد قوانین و شرایط پناهندگی در آلمان صورت می پذیرد، به رغم اینکه از کمک و پشتیبانی فعالین اجتماعی و سیاسی هم برخوردار است.
دو) رسما اعلام می کنیم که تمام اختلافات سیاسی بین گروهها و فعالین سیاسی مختلف که از این جنبش حمایت می کنند، از نظر ایدئولوژی، استرتژی و تاکتیک های مبارزاتی به هیچ عنوان ارتباطی با اصل استقلال عملی و فکری پناهجویان ندارد. تمامی این اختلافات به عرصه های فعالیت سیاسی همان گروهها و فعالین سیاسی و به حوزه ای خارج از مبارزه کلکتیو و مستقل پناهجویان مربوط می باشند و بنابراین باید در همان عرصه ها پی گیری شوند.
در آخر، هر مطلبی پس از این اگر در سایت رسمی ما در فضای اینترنت و رسانه ای وجود نداشت، به هیچ عنوان تا قبل از اعلام رسمی نظر پناهجویان قابل استناد و استفاده نمی باشد.
به امید پایداری اتحاد و مبارزه پناهجویان اعتصابی تا پیروزی
پناهجویان اعتصابی در برلین / دوم نوامبر 2012
(1) منابع رسمی جنبش اعتراضی پناهجویان در آلمان عبارتند از:

هیچ نظری موجود نیست: