۲۵ بهمن، ۱۳۹۲

شنبه ١۵ فوریه گفت و شنود آنارشیستی؟ سمینار حول اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" در پاریس"/ پخش مستقیم از پالتاک

آنارشو سندیکالیسم چه میگوید؟ فایل صوتی
فریدون سواد کوهی: موقعیت کنونی و آنارکوسندیکالیسم: سازمان یابی انقلابی، مستقل و آزادمنش کارگران


فایل بخش دوم، "پرسش و پاسخ" 
متاسفانه از آنجایی که سوال کنندگان با میکروفون فاصله ی زیادی داشتند، بدلیل مفهوم نبودن سوال ها تنها به پابلیش جوابها اقدام کردم. 
فایل دوم جوابها در زیر


رزا: با امید به شنیدن گفتگویی پر بار ازرفیق امروز.
این برنامه از پالتاک پخش مستقیم میشود و یکی از گفتگوهای کارگری در پاریس میباشد که آقای صالحی نیز حضور خواهند داشت. آگهی سمینار در زیر
       
فراخوان برگزاری سمینار حول
اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" در پاریس"
کمیته سمینار                                                                                               سه شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۹٢

برای پیشبرد گفتمان نظری و راهکارهای عملی در چارچوب نیروی بالنده ی اجتماعی یعنی طبقه ی کارگر، کمیته ی پاریس اینبار به تشکیل سمینار ی در چارچوب "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" می پردازد و در آن از فعالین کارگری دعوت به عمل آورده است تا به سهم خود قادر باشد در خدمت به جنبش کارگری جهانی، به ویژه طبقه ی کارگر ایران قرار گیرد. این سمینار همچنین از طریق پالتاک عمومی پخش میشود تا همگان بتوانند در بحث ها ی آزاد نیز مستقیما شرکت جویند. سمینار در روز شنبه ١۵ فوریه برابر با ٢٦ بهمن از ساعت ١۴ تا ٢٣ تداوم خواهد داشت و برنامه های آن به قرار زیر است:

سخنرانان به ترتیب الفبا:
اکبر: نگاهی به مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران
احمد بخردطبع: رفرمیسم و جنبش کارگری
حسن بهزاد: اوضاع سیاسی کنونی و نقش طبقه کارگر
فریدون سواد کوهی: موقعیت کنونی و آنارکوسندیکالیسم: سازمان یابی انقلابی، مستقل و آزادمنش کارگران
محمود صالحی: وضعیت جنبش کارگری ایران در شرایط موجود
این سمینار با سخنان محمود صالحی، فعال کارگری داخل کشور، از ساعت ١۴ گشایش خواهد یافت و زمانی که بحث سخنرانان به پایان می رسد، پرسش و پاسخ صورت می گیرد و از ساعت ١٨ تا ١٩ موزیک هنرمندان ایرانی همراه با صرف شام خواهد بود.
در بخش دوم از ساعت ١٩ تا ٢٣ نوبت به بحث آزاد میرسد و همه ی دوستان و رفقا میتوانند از طریق پالتاک نیز در آن شرکت جویند. آدرس پالتاک به قرار زیر است:

IRANcomiteparis
category: Europe
Sub category: France
محل سمینار:
75Boulevard Vincent Auriol , Paris 13ème. Métro Chevaleret. ligne 6
......................................................................
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
کمیته سمینار "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" ـ پاریس
comiteparis@gmail.com
١٩  بهمن ١٣٩٢ ـ ٨ فوریه ٢٠١۴

۴ نظر:

ناشناس گفت...

این را از كجا آوردید

" شنبه ١۵ فوریه گفت و شنود آنارشیستی؟ "

وقتی كە در جلسە پنج تا ماركسیست باشند، چطور میشە گفت "شنبه ١۵ فوریه گفت و شنود آنارشیستی؟ "

این ھمە حرفھای علكی برای چە ؟

Rosa گفت...

مگر کیلویی باید حساب باید کرد؟
تعداد سوالها را امشب از سخنرانان میشمردید، متوجه میشوید که چه گفتمانی کیفیت دارد، آنهم کیفیت آنارشی!
حسن بهزاد: استالینیست، حرفهای قدیمی.
احمد: لنینیست، قدیمی و بقیه نیز.
صالحی اصلن کیفیت صدا صفر...
اینقدر تعداد و حجم سوالات از آنارشی زیاد بود که میتوان از گفتگوی آنارشی گفت!
در ضمن این اعلام این هم بود که برای اولین بار اگرچه یک به بقول شما یک به 5 یکنفر هم 45 دقیقه از آنارشوسندیکالیسم صحبت کرد...
به هر حال نمیتوان هم از گفتگوی مارکسی نوشت. مارکسیستها حرفهایشان همه تکراری بود! نو آوری تنها وجود سخنران آنارشی بود :)
کلن برای شنیدن دو نفر ارزش آنلاین شده داشت و یکی صالحی بود.
نفر 2 را میتوانید حدس بزنید!

Payman pay گفت...

الکی و نه علکی!!!!!!!!!!!!!!

Rosa گفت...

مرسی پیمان جان
گفتم ببینم این کلمه از کجاست:

الکی الکی . [ اَ ل َ ] (ص نسبی ) در تداول عامه ، کاری ظاهری بی آنکه حقیقتی داشته باشد. باطل . دروغ . مترادف کشکی .

پایدار باشید