۱۷ بهمن، ۱۳۹۲

فایل صوتی گفتگوی مثلث رهبری و اتاق فکر وبسایت "عصر آنارشیسم"فایل اول سخنان فرشید یاسائی در رابطه با وبسایت "عصر آنارشیسم"

فایل 2 چگونگی له کردن یک زن آنارشیست (بدون حضور او در جلسه بنام زهرا)

فایل 3 بدنبال جو- تاکتیکهای ارتباط گیری و حمایت خواهی شبکه آنارشیستی و مثلث رهبری از شاهین نجفیجدید: فایل 3 چگونگی ارتباط گیری مثلث رهبری "شبکه آنارشیستی" (رامین ژوبین-  بهلول/ ادمین فیس پوک-  نظام/مجید/ هیومن واچ...)
موزیک آخر فایل 3 رپ زنان ایران- قسمتی از رپ شایا در ترانه ی خیابون است.

مطالب مرتبط با شاهین نجفی در این بلاگ:
رزا: در رابطه با طرح ضربتی ایجاد قارچ گونه ی فیسبوکهای آنارشی در خارج از کشور، از آنجایی که اخیرن این پروژه ی جنبش زدن مجازی با ایجاد وبسایت "عصر آنارشیسم" به اوج خود رسیده است، توضیحاتی را ضروری میدانم.
با توجه به اینکه افراد مسئول سایتهای مجازی جلساتشان را ضبط کرده و در سرور یوتیوب گذاشتند. و بدلیل انتقاداتی از داخل و خارج گروه، آنها این فایل ها را اکنون حذف کرده اند.  با کمی تحقیق و بدلیل اینکه هیچ اطلاعاتی که روزی در اینترنت قرار بگیرد، بطور کلی حذف نمیشود، من اکنون این فایلها را در اختیار افکار عمومی قرار میدهم تا انسانها خود برای همکاری و یا عدم همکاری با این مجموعه تصمیم بگیرند. فایل اول صحبت آقا فرشید یاسائیاست. ایشان همزمان در جبهه ی ملی فعالند و خواستار «ایجاد اتاق فکر» و «وبسایت مرجع آنارشیستی» میباشند. ایشان استدلالشان این است که چپها، توده ای ها و فداییان دارای وبسایت مرجع و اتاق فکر میباشند. ایشان انتقاد میکنند که نه جبهه ی ملی و نه آنارشیستها! دارای اتاق فکر و وبسایت مرجع نیستند و در "پراکندگی" به سر میبرند. اینهمه را ایشان (فرشید یاسائی) در جلسه ای با رامین ژوبین ، بهلول (مسئول فیسپوک شبکه ی آنارشیستی) بنان (مسئول فیسپوکهای هنربندان آنارشی، کارگران و دانشجویان آنارشی) در حضور نظام (همان مجید، هیومن واچ و بقیه ی اسامی احتمالی) مطرح میکنند.
از آنجایی که آقایفرشید یاسائیدر 30 سال پیش برخی از مطالب آنارشی را ترجمه کردند (اگرچه کماکان در جبهه ی ملی فعالند)، کلید "اتاق فکر" و "وبسایت مرجع" با کمک فنی (بنان – ادمین فیسپوکهای هنربندان، دانشجویان و کارگران آنارشی) زده شد. از نظر من این وبسایت (عصر آنارشیسم) نه مرجع و نه اتاق فکر آنارشیسم میتواند باشد (آنارشی اتاق فکر ندارد!) وهمچنین افراد دست اندرکار این سایتها قلابی هستند، وبسایت شان هم سرکاری است. از طرف دیگر همانطور که نوشتم، معلوم نیست چرا این وبسایت در ترکیه (زیر نظر مستقیم مخابرات ترکیه) رگیستر است.


فایل شماره ی 2 بطور مشخص نشان میدهد که رامین ژوبین چگونه فردی را (زهرا) که به "سرعت" باز کردن فیسپوکهای قلابی معترض است، نه تنها دک میکند، بلکه انواع و اقسام اتهام کارشکنی و... بر او بسته است! جالب است که این فایل اتهام بستن به زهرا توسط خود رامین ژوبین در سرور یوتیوب برای گوش دادن افراد شبکه و صدای آنارشی قرار داده میشود.
فایل صحبتهای رامین ژوبین، بهلول و نظام (همان مجید) نشان از سنگسار زنی را دارد که مدتی بدلیل داشتن افکار آنارشی، با اینان همکاری کرده و اینک :
" بدلیل ناتوانی (ضعیفه بودن!) از حجم کار و سرعت ایجاد فیس پوک اینان، بریده!"
اگر زنان ایران در رژیم اسلامی سنگسار میشوند، بعد از فرار نیز گویا قرار است توسط مسئولین شبکه، صدا، رادیو و فیس پوکهای آنارشیستی سنگسار روحی شوند!

فایل شماره ی 3 در دست تهیه است. 
 جدید:

در این فایل "بدنبال جو" نظام، ژوبین و بهلول، مثلث هدایت و رهبری مردسالار فیس پوکهای آنارشی، بدنبال شاهین نجفی برای بالا رفتن شهرت کاذبشان میباشند.
در این فایل (که خودشان در سرور یوتیوب قرار دادند) بحث مفصلی در رابطه با تاکتیک به چنگ آوردن حمایت و تایید شاهین نجفی ارائه میدهند. همچنین وعده ی ایجاد فیس پوک جدید بلوچستان و ایجاد سایت هنربندان آنارشیست!
لازم به ذکر است که گویا هدف اصلی پابلیش کردن این فایلها توسط مثلث رهبری ( در سرور یوتیوب) در جریان قرار دادن رفقای سوئد گروه بوده که گویا قرار است اینان مسئولیت ادمینی فیسپوکهای جدید را به عهده بگیرند.اینان فایلهای پابلیش شده را بعد از مدتی حذف کردند. ولی بدلیل اهمیت موضوع و اینکه بسیاری از افراد برایشان این سوال ایجاد شد که پشت این پیج های قارچ مانند چه کسانی مخفی شده اند، من بتدریج این فایلها را بازنشر میکنم. از دوستانی که آدرسهای دیگر اینگونه فایلها را در اینترنت دارند، خواهش میکنم که آدرسها را در کامنتها قرار دهند. 
در خاتمه اینکه:
آنارکا فمینیسم همان فیمینیسم است که خصوصی را سیاسی دانسته و مردسالاری را بخصوص در صفوف آنارشیستها برنمی تابد!
در حاشیه: برای پیشگیری از تهمت های احتمالی رسانه ای کردن اسناد  "مخفی"، سه لینک زیر را قرار میدهم. دوستانی که این فایلها را شنیدند شهادت خواهند داد که این گروه خود این فایلها ی "مخفی" را ضبط کرده (این سه فایل توسط رامین ژوبین) در اینترنت و فیسبوکها به اشتراک میگذارد (توسط بهلول و نظام مسئول شبکه آنارشی).  
عمل من نجات دادن فایل حذف شده از سرور یوتیوب بود. همچنین بازنشر آن است.
لینک فایلهای حذف شده در زیر
http://youtu.be/jDQvRjsFNQ8
http://youtu.be/Bzj_8xapjN4
http://youtu.be/9aLoRdvp7pI

برای تهیه ی فایلها و به اشتراک گذاری با ایمیل بلاگ تماس بگیرید. پشت این ایمیل و این بلاگ تنها من هستم!
رزا!

مطالب مرتبط:


۱۰ نظر:

ناشناس گفت...


بهتر نيست كه وقت پر ارزشتان را بيشتر صرف انارشو فمينيسم كنيد تا شب تا صبح به وب سايتها ديگران گير بدهيد و همه را تقلبى و غيره بخوانيد.

ناشناس گفت...

رزا: آنارشا فمینیسم در ایجاد بلندگوهای مردسالار برای تبلیغ و ترویج نیازی ندارد. قرار دادن ادبیات زنان در حاشیه ی این وبسایتها نیز مشروعیت برابری طلبی برای دست اندر کاران آن نمی آورد، وقتی آنان در خصوصی مردسالار و پشت ماسکهایشان دمکرات هستند...
این وبسایتها تنها در جهت ارتباط گیری و درست کردن "شخصیت" میباشد. ارتباط گیری با وبسایتهایی که از نظر امنیتی لاک دارند، توصیه نمیشود. اگر افشا نشوند امروز جبهه ی ملی برایمان "اتاق فکر" میزند، فردا توده ای ها و بزودی رژیم... اگر این سایت با توجه به رگیستر در مخابرات ترکیه اصولن رژیمی نباشد...
مسئولیت من بعنوان زن هشدار به زنان است "ساختارهای مردسالار" و بعنوان یک فعال اپوزیسیون هشدار امنیتی به کامنت گذاران و مشتریان آن.
این سایت تقلبی است. آنارشی هم سرود "ای مرز پر گهر" نمی خواند!
حال برای من نیز کم دردسر تر است، بنشینم مثل بقیه برای دیگران هورا هم بکشم. اما آنارشیست اینگونه نیست. و زنان نیز اینگونه نیستند.
پس انتقادتان استدلال ندارد.

در خانه ها میشنویم: بهتر نيست كه وقت پر ارزشتان را بيشتر صرف شوهر و بچه كنيد تا شب تا صبح به وب سايتها ديگران گير بدهيد و همه را تقلبى و غيره بخوانيد.

رزا: ما به تشابه ها واقفیم!
دوران توصیه ها به سر آمده است. این دوران را دریابیم...

ناشناس گفت...

سلام روزا جان مرا می بخشید که مدت زیادیست که با شما تماسم قطع شده است ولی هر روز وب شما را تا وقت یا نخوابیدن به من اجازه بده میخوانم و استفاده میبرم، این را بدان که رفیقی مثل شما واقعأ کمیاب است ُ من نمیدانستم که انارشیسم هستم تا روزی که با شما آشناء شدم ومردسالاریم را تا حد زیادی از بین بردی واقعا ممنون شما هستم و افتخار میکنم که رفیقی مثل شما دارم و متنفرم ازدشمنانت برات آرزوی پیشرفت و سلامتی خواستارم۰در ضمن فقط چند کلمه میگم به این دوستان به قول شما آنارشیسم های قلابی جبهه ی فاشیسم بهترازجبهه ی ملی نیست برای همکاری؟؟؟ بهروز سرفرا

Rosa گفت...

سلام بهروز جان
شما به قدرتی که سیستم در اختیارتان گذاشت پشت، و آغوش جوانان، کودکان و زنان را انتخاب کردید. با هیولای سیستم در افتادن به راستی ساده تر است تا لغو قدرت خود و همبستگی با زیر ترین لایه های هرم هیرارشی. دستان کارگرتان بروی شانه ی نحیف ما، نوید تغییر است.
شماهمیشه باعث اعتماد من به همبستگی زنان و کارگران هستید. چهره تان را پر لبخند دیدم، در خیابانهای مبارزه، نه به وفور، اما گوشه و کنار میدان واقعی مبارزه رفقایتان سپر ما هستند. آنارشی را همین شمع های کوچک اینجا و آنجا در این شب تاریک نگهداشته. روشنایی ویترینها برای فروش کالا ی آنارشی اگر امروزه با سرود "ای مرز پر گهر" به میدان آمده، فردا اگر هواسمان نباشد آنطور که نوشتید، سرود فاشیسم هم خواهد خواند.
من میدانم میتوانید بنویسید. میدانم خیلی هم حرفهای بهتری از من دارید. و میدانم در این سیستم لعنتی برای دو ساعت زندگی بدون سلطه، مجبوریم بیش از 8 ساعت بیگاری کنیم. اما بهار هم کم کم راهش را از وسط این یخبندان میسازد و من هم امیدوارم همین روزهایی که در کنار هم هستیم، و هنوز هیولا نتوانسته قورتمان بدهد، نوشته را روی کاغذ بیاورید.
گاهی فکر میکنیم افکارمان و زندگی پشت سر گذاشته به درد کسی نخواهد خورد. شاید هم در خیلی مواقع اینطور باشد. اما گاهی هم انسان نیاز دارد اتوپی ها را به مشورت بگذارد. ایده های کوچک و عملی به آزمایش گذاشته شده را بداند و راهش را در سنگلاخ ها هموار کند. پس خوب میشود که بنویسید. من دستان محکمتان را رفیقانه میفشارم. امیدوارم سرفراز زیسته و با عشق و محبت به مانند شما در خاطره ها بمانم. شاید نتوانیم به اختیار آنگونه که میپسندیم زندگی کنیم ولی بدون شک، آنگونه که سیستم میطلبد هم نیستیم...
گاهی فکر میکنم اگر در زمان تعیین شده و جغرافیای هماهنگ شده حاضر شویم، آنوقت است که پا های هیولا خواهد لرزید. فعلن شعله های افروخته در دوردست امیدها را زنده نگهداشته. و به راستی که ما در همه جا هستیم. و بذر های تغییر را با پشتکار آب میدهیم که بهار هم نزدیک است.

اگرچه سیستم فرصت دیدارمان را گرفته، اما دست همبستگی تان وقت شناسانه من را از چاه شک و تردید بیرون میکشد.
از اینکه هستید و در کنار مان اگرچه دور، اما همچنان پایدار، خوشحالم و میدانم راه را گم هم بکنم، روشنایی وجودتان مسیر را نشانه کرده.
با عشق و همبستگی
رزا

ناشناس گفت...

سلام‌ روزا جان، تشکر از لطفت شما ، مرا شرمنده کردی، تلاش خواهم کرد که مردسالاریم را به درجه صفر برسانم ورفیق خوبی برای زنم و دخترم و پسرم باشم نه آقای خونه ! ورفیق خوب با انسانهای بدون شیله پیله وصادق بقول معروف ، رهبران و یا احزب یا سیاستمداران بورژوازی و غیره اگر این که خودشون را حامیان کارگران جا میزنند فقط برای به قدرت رسیدن خودشون ا ست ، به همین خاطراست که کارگران تره ای براشون خشک نمیکنند،ولی این ها که از رو نمیرن ! قرن هاست که کارگران بیشتر خودشون با خودشون جنگ وداوا دارند
وکمتر با کارفرما و یا سیستم،کی کارگران به خود سازی( منظورم دست از مردسالاری بکشند است ) دست خواهند زد کسی نمیداند!روزا جان به قول شما حرف زیاده، سرت را به د رد نمیارم برات روز یا شب خوبی خواستارم . بهروز سرفراز

RosaArchiv گفت...

سلام بهروز جان
الان با عجله مقاله ی زیر را در آرشیو 2 گذاشتم. گویا بحث خوبی بین رفقای شورایی و آنارشی شروع شده...

بازهم در نقد مبارزه ی فرقه ای با سرمایه داری/ محسن حکیمی

http://rosaanarchi.blogspot.nl/2014/02/blog-post_11.html

فعلن با آرزوی روزهای بهتر
سرفراز و پایدار
رزا

ناشناس گفت...

خیلی زرنگ ھستی با اسم ناشناش بروای خودت تحسین مینوسی و بعد با اسم فمینیسم برجوازیت جوابت خودت را میدی. توی فمینیسم تو ھمە چیز پیدا میشە اما آنارشو فمینیسم ، خیر.

با این كارھایت دست خودت رو نشون دادی كە برای اطلاعات كارمیكنی، تو فمینیسم اطلاعاتی ھستی

Rosa گفت...

چقدر باهوشی
از کجا فهمیدی
احمق!

ناشناس گفت...

از اینجا

خوب متونی خود را مثل بادكنكـ بزرگ كنی

كاش آقایون انارشیست ھمان اطاق را داشتند تا باری دیگر سلام عرض كنم و بگویم كە رزا خانم از دستگاھای جمھوری اسلامی قدرتمند تر بود

متلاشی كردن ٢٠٠٠ زن ایرانی
متلاشی كردن جمع نوپای انارشیستھای ایران
پخش كن سند ھای داخلی انارشیست ھا در یوتوب

پس اطلاعات چە نیازی بە مزد بگیران نا توان دارد ؟

Rosa گفت...

به ناشناس ترسان!
1. این گروه خود این فایلها ی "مخفی" را ضبط کرده در اینترنت و فیسبوکها به اشتراک میگذارد (توسط بهلول و نظام مسئول شبکه آنارشی).
عمل من نجات دادن فایل حذف شده از سرور یوتیوب بود. همچنین بازنشر آن است.
لینکهای به اشتراک گذارده ی خودشان در زیر
http://youtu.be/jDQvRjsFNQ8
http://youtu.be/Bzj_8xapjN4
http://youtu.be/9aLoRdvp7pI

2. متلاشی كردن ٢٠٠٠ زن ایرانی!
زنان کارزار 2000 نفر، خودشان کارزار زنان را ترک کردند، و نه بفرمان من رزا! چون دیدند 8 مارس اعلام مائویسم کرد و آنها مائویست نبودند...

3. نوشتید: كاش آقایون انارشیست ھمان اطاق را داشتند تا باری دیگر سلام عرض كنم و بگویم كە رزا خانم از دستگاھای جمھوری اسلامی قدرتمند تر بود.
رزا: این آقایون کماکان در پالتاک میباشند و رابطه ها هم مثل سابق عالی است. شما هم بجای نوشتن قصه ی پر غصه ی امنیتی در اینجا، بهتر است جای دیگری زار بزنید...
همانطور که نوشتم:
احساس خوبی هست که مردانی مانند شما من را اینهمه قدرتمند ببینند.

البته من اصلن قدرتی خوشبختانه ندارم. اما جنبش زنان مستقل این قدرت را دارد.
ما همه از به راه افتادن آنارشی سکسیسم سودی نمیبریم. راه آنارشی از روی پیکر زنان نیست و همانطور که نوشتم این آنارشی قلابی است.
البته شما این آزادی را دارید منتقد را امنیتی بدانید. افترا بزنید و بجای فهم انتقاد، زوم کنید روی منتقد.
این از فرهنگ شما و برخی از مردمی مانند شما نشئت گرفته.
به هر حال شما میتوانید از من "دیو" امنیتی بسازید. من هم کماکان به انتقاداتم ادامه میدهم.
هر سه ی این فایلها برای افراد فیسبوک بیش از 400 نفر قابل دسترسی بود و برای مردم دیگر غیر عضو "مخفی". رژیم مطمئنن این ها را داشته. پس از اعلام وجود این فایلها در کامنت دونی این بلاگ، سران "اتاق فکر" آنارشی، فورن اقدام به حذف آنها کردند. به هر حال این فایلها را پس از انتقاد من حذف کردند. من هم آنها را از همان سرور یوتیوب گرفته و دوباره بازنشر دادم که ملت بداند، اینها باز در صدد ایجاد کمیته مرکزی و رهبریت هستند، آن هم اینبار به اسم آنارشی.
این توضیحات در جواب کامنت شما است ولی برای کسانی میباشد که اینهمه را میخوانند.
شما اصلن نمیدانید وقتی فایلهای "مخفی" را خودشان در یوتیوب میگذارند یعنی چی و اینکه دیگر مخفی نیست.
توانایی شما در حد همان رفتن به اتاق پالتاک است.
و نادانیتان از جهان مجازی، شما را غرق در تئوری توطئه کرد.
در برابر شما و امثال شما من حرفی ندارم.
اگر من را امنیتی میدانید، پس اینجا چکار میکنید؟
از لو رفتن شماره ی کامپوترتان نمیترسید؟
:)