۰۳ فروردین، ۱۳۹۵

نوروز؟ پیروز به! فیلم یک داعشی اسیر در دستان زنان کُرد.

رزا: باشد که بیداری زمین از خواب زمستانی، آغازی باشد که باز و دوباره برخیزیم!
چه باک پُشت کدام میله ها!
بهار به آنسوی حصارها نیز
سرک کشیده...

فیلم زیر از 8 مارس در روژاوا است!
زن، زندگی، آزادی
یک داعشی اسیر در دستان زنان کُرد- Rojava
https://youtu.be/J9t7W1ucMn4کانال
YPG
ویدئو ی نوروز در روژاوا
Newroze 2016 li we Pîroz be!
https://youtu.be/M_ZKl0HolXA

فیلم مستند کانال آرته در مورد تاریخچه ی مبارزات زنان کُرد (60 دقیقه) به زبان آلمانی و فرانسوی و زیرنویس انگلیسی
فیلم کُردستان، دختران در جنگ  YPJ«روژاوا»  به زبان آلمانی
https://youtu.be/Shan2-KyEeA
به زبان فرانسوی
Arte: Kurdistan, la guerre des filles
https://youtu.be/8KDkJ6B3W2w
زیرنویس انگلیسی
"Kurdistan: Girls At War" Arte tv
https://youtu.be/csLMrM0vUJw

هیچ نظری موجود نیست: