۰۱ خرداد، ۱۳۸۹

بازی‌ به پایان رسید، مبارزه اما ادامه دارد!

بانک‌ها در آتش خشم مردم میسوزند!
The games in Vancouver are now over, but resistance continues. An RBC branch can be found in every corner of Kanada.
فیلم بانک رویال کانادا در آتش  May 18, 2010 
 http://www.youtube.com/watch?v=fiImoI0JdPQ
The Vancouver Olympic games are over, but a torch is still burning.
با تمام قدرت علیه گروه ۸/گروه ۲۰!   ۲۵ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰

رهبران ۸ کشور صنعتی جهان (گروه ۸) و گروه ۲۰ در نشستی سالانه از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ ژوئن سال ۲۰۱۰ در استان انتاریوی کانادا ملاقات می کنند. در همین تاریخ، ما همه را به حضور در تجمع مردمی در تورنتو فرا می خوانیم.

هیچ نظری موجود نیست: