۰۱ آبان، ۱۳۹۰

فیلم کامل HOME فیلمی از Yann Arthus-Bertrand

این پست یک هدیه است به چشمان بیدار که وقتی نباشه راه را گم میکنیم.
مرگ قذافی پاییز دیکتاتوری نیست

بخشی موزیک متن فیلم Life

فیلم کامل 1،33 Yann Arthus-Bertrandفیلمی از HOME
et il en regardant depuis le début de la vie jusqu'à aujourd'hui, à haute vitesse afin que nous puissions voir ce que les dommages que nous faisons.
Yann Arthus-Bertrand Homeفیلمی از

فیلم کامل 1،33 دقیقه مستند محیط زیست به زبان انگلیسی ساخته شده در سال 2009HOME
Genres: Dokumentation, Familie Sprache: Englisch Laufzeit: 1:33:18 Partnerbewertung: Grün Veröffentlicht am: 2009 Qualität: 480 (DVD äquivalent
HOME (Trailer) English  تیزر فیلم به انگلیسی

تیزر فیلم به فرانسهHome

بخشی ازموزیک متن فیلم
HOME OST (soundtrack) Armand Amar - Life I

تمام موزیک متن برای دانلود 33 ام ب
DOWNLOAD (ost CD)

بخشی از موزیک متن برای دانلود 4،6 ام ب (بخشی که در کل موزیک متن برای دانلود نبود)
Jocelyn Pook - Dionysus  download here

برای دیدن بخشهای کوچکتری از فیلم روی دنباله مطلب کلیک کنیم

En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu un équilibre fait de près de 4 milliards d'année d'évolution de la Terre. Le prix à payer est lourd, mais il est trop

HOME (Trailer HD)
Tournage HOME : New-York
Tournage HOME : Los Angeles
Tournage HOME : Islande
Tournage HOME : Kenya, Kilimandjaro
Tournage HOME : L'Île de Pâques
Tournage HOME : Gabon

Tournage HOME : Mauritanie

Tournage HOME : L'Arctique

Tournage HOME : Brésil

Home (Arabic) – بيتنا

موزیک متنHome Part IV (Armand Amar)

موزیکDesert Peace - Armand Amar

موزیکLevon Minassian & Armand Amar - Ar Intch Lav Er

موزیکLévon Minassian – Yeraz

هیچ نظری موجود نیست: