۰۹ آبان، ۱۳۹۰

جنبش اشغال وال استریت/ نیویورک حتی در برف، باد و باران از پای ننشست!


فیلمی از خبرگزاری رویترز- فعالین اشغال بانکها در نیویورک در برف

Occupying Wall Street in the snow (1:54)
Oct. 29 - Occupy Wall Street protesters stick it out in New York's Zuccotti Park, despite cold temperatures, snow, wind and rain. Deborah Lutterbeck reports.

Occupying Wall Street in the snow

هیچ نظری موجود نیست: