۰۸ آبان، ۱۳۹۰

هم اکنون پخش مستقیم سرکوب " جنبش اشغال میادین/ بانک ها".مردم دنیا شاهد خشونت شما هستند.

هم اکنون

پخش مستقیم دنور/ امریکا – مردم دنیا شاهد خشونت شما هستند.

دوستان با روشن نگهداشتن پخش مستقیم و زیاد بودن تعداد تماشا کنندگان سرکوب متحصنین احتمالا میتوانیم جلوی سرکوب شدید جوانان را گرفت. هم اکنون پلیس تصمیم به دستگیری و برچیدن چادر متحصنین در دنور گرفت.
http://www.ustream.tv/channel/occupydenver303

پخش مستقیم " جنبش اشغال وال استریت" نیویورک
http://www.livestream.com/globalrevolution


Occupy Denver, law enforcement clash; more arrests underway

اینجا هم میتوانید بر علیه اقدام سرکوبگرانه پلیس پیام گذاشت و به دستگیری متحصنین اعتراض کرد.
Denver Police, Fire and EMS Live Audio Feed

هیچ نظری موجود نیست: