۰۹ مهر، ۱۳۹۰

راهپیمایی نیویوک هم اکنون آغاز شد. پخش مستقیم در اینترنت

تلویزیون ما
http://www.livestream.com/globalrevolution

آنهاLive Video From New York's Fox 5
http://www.myfoxny.com/subindex/video/live_video_2

برای همبستگی و مقابله احتمالی با سرکوب معترضین لطفا لینک زیر را فعال نگهداریم.
http://www.livestream.com/globalrevolution
Expect Us
Once we were weak; but now we stand tall.

Millions of citizens, heeding the call.

Demanding our freedom, the birthright of all.

The Arab Spring turns to The American Fall.

We're the 99, and we'll never forgive.
We'll never forget how you've made us live.
Expect us at your door, prepare to defend!
The reign of the moneyed and privileged now ends.
Once we were few; now we grow by the hour.
The lamb sheds its mask—the emperor cowers.
The wolf bares her teeth, her hunger devours,
The gleaming skyscrapers, the ivory towers.
We're the 99, and we'll never forgive.
We'll never forget how you've made us live.
Expect us at your door, prepare to defend!
The world of the moneyed and privileged now ends.
There's no "job creators", a "trickle-down" bust.
And time's running out for your greed and your lust.
You've earned no respect, and squandered our trust.
From this day forward, you must expect us!
We're the 99, and we'll never forgive.
We'll never forget how you've made us live.
Expect us at your door, prepare to defend!
The reign of the moneyed and privileged now ends.
-- by Bill Allyn (9/28/2011)
همانطور که حدس زدم رسانه های انحصارات اجازه پخش تظاهرات نیویورک را ندارند. کانال فوکس نیوز بدون پخش صدا تصاویر کوتاهی از هجوم مردم را به جلوی اداره پلیس نشان داد و بعدش با هلیکوپتر از بالا آسمانخراش های نیویورک را در شب پخش کرد. به هر حال ما اما رسانه های خودمان را داریم. حدود 80 نفر از معترضین و متحصنین خیابان وال استریت دستگیر شدند. یک ده هزار نفری هم امشب جلوی اداره پلیس تظاهرات کردند. حدود بیش از 6 هزار نفر هم بطور مستقیم پای اینترنت در سراسر جهان تظاهرات را دنبال کردند. امشب تا الان که همه برگشتند تو خیابون بخوابند خبر دستگیری نیومده. بیشتر جوانان معترض از 17 سپتامبر تو خیابونهای نزدیک وال استریت نیویورک میپلکند و تو میدان نزدیک غول اقتصادی ورشکسته میخوابند. معترضین در صدد تغییر هستند. جامعه را بر روی انسانیت و نه بر مبنای سود و پول باید تغییر داد، قدرت رو باید به مردم برگردوند. برای همین هم گویا قراره در همه شهرهای بزرگ روز 15 اکتبر بطور سراسری در جهان خبرایی بشه! شما هم اگر امکان شرکت در هجوم بزرگ را ندارید ولی دلتان برای تغییر لک زده میتونید روی پخش مستقیم کلیک کنید و با بالا رفتن تعداد تماشاگران (جهانی) احتمال سرکوب شدید جوانان معترض کمتر میشه. مطمعنا اگر تعداد تماشاچی و شرکت کننده کم بود تا حالا همه را قلع و قمع کرده بودند. در زیر چند کلیب جدید
GlobalrEvolution arrives in the USA
Operation Britain calls for unity - October 15th 2011
15 اکتبر اشغال خیابان- فراخوان به انقلاب جهانی
15th october: WORLD (R)EVOLUTION: Take the streets
am not Canadian, I am not American, I am not Spanish, I am not Chinese or Japanese. I am a human being. You are ALL my brothers & sisters. Your color is irrelevant we the people know not what racism is. #GlobalRevolution this is Phase One. This is only the beginning. The people are rising, the time is NOW.
تظاهرات هزاران امریکائی - "میدان تحریر" دربرابر وال استریت

هیچ نظری موجود نیست: