۳۱ مرداد، ۱۳۹۲

دستگیری پناهجویان شورشی مارش "ورتسبورگ – مونیخ"


رزا: از دو روز پیش بار دیگرپناهجویان شهرهای ایالت بایرن/ جنوب آلمان علیه قانون محدودیت حرکت (رزیدنت پفلیشت) دست به حرکت اعتراضی زده و بطرف مرکز ایالت یعنی شهر مونیخ به حرکت افتادند. سال پیش مارش بزرگ بطرف برلین (پایتخت آلمان) در سوز و سرما جلوگیری نشد و پناهجویان اعتراضی از دو مسیر پیاده و سواره (بخشا با اتوبوس) توانستند پس از یک ماه (بخش بزرگی از راه پیاده) خود را به برلین رسانده و در اورانیان پلاتس و براندنبورگ علیه قانون محدودیت حرکت اعتراضشان را به افکار عمومی و سیاستگذاران اعلام کنند.
اکنون پلیس ایالت بایرن با پناهجویان اعتراضی بشدت برخورد کرده و بیش از 13 نفر را کت بسته دستگیر و به هایم ها و اردوگاههای اجباری زندگی اجباری و تحت نظارت برگردانده است.
دلیل سرکوب پناهجویان که اینبار بطرف مونیخ (مرکز ایالت بایرن) بدلیل "اعلام اینترنتی شکاندن قانون محدودیت حرکت" اعلام شده است! مقاله زیر اما افشا میکند که در بحبوحه انتخابات ایالت بایرن، سیاستمداران این ایالت در صدد غیب کردن بی حقوقان این ایالت (ناشهروندان) در شهر مرکزی  آن یعنی مونیخ میباشند.
پناهجویان اعتراضی اکنون قرار است (اگر دیپرت نشوند!) دوباره به اردوگاههای اجباری شان بازگردانده شوند.
البته با پاک کردن صورت مسئله، اعتراض ها پایان نمیگیرد. محمد رهسپار پناهجوی ایرانی که خود را در اردوگاه اجباری به دار کشید، استارت اعتراض عمومی را علیه زندگی در اردوگاههای پناهجویی زد. باشد با حمایت از رفقای زندانی و معترض، قانون "محدودیت حرکت" و زندگی در اردوگاه اجباری را به همان زباله دانی بیندازیم که هیتلر و همراهانش افتادند....
برای اطلاعات بیشتر لینکهای زیر:

We will not beintimidated! We demand the right of freedom of movement for everybody!Furthermore we insist on our right of self-determination at last. This right wewill as well take ourselves. We will reach Munich together!
The protesting Non-Citizens of the "Refugee Struggle for Freedom"
Please follow the current state of both protest marches on our continuously updated website: refugeestruggle.org
Contacts:
Route A (from Würzburg): Hamed Rouhbakhsh (Ge, En) - 0152 14453805
Route B (from
Bayreuth): Ghlam Vali (En) - 0152 13285360
If both contact persons cannot be reached (due to police repression) you can receive updated information under:
0176 98340806, media.refugeeprotest@gmail.com

22. August 2013 07:58

Asylbewerber wandern nach München Polizei bremst Marsch der Flüchtlinge

Mit Protestmärschen nach München kritisieren Flüchtlinge die Asylpolitik. Doch die Polizei kontrolliert sie scharf: Mehrere Teilnehmer werden in ihre Unterkunft zurückgebracht - wegen Missachtung der Residenzpflicht, so die Begründung. Das Verhalten der bayerischen Einsatzkräfte hat sich damit auffällig geändert - weil die Landtagswahl bevorsteht?
گفتگوی آنارشیستی با یکی از ناشهروندان5 ماه اوت 2013
ناشهروندان
 دقیقه 4: 48

هیچ نظری موجود نیست: